پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
  • کل مطالب 2330
  • کل نظرات 9697
  • کل اعضا 1695
  • جدیدترین عضو mohammad
خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 617

دیلى تیلیگرف ۱۴/۶/۱۹۸۳ از وفات یک زن أمریکاىی ،که به سبب بیمارى ایدز(سپید) فوتیده بود چنین خبر داد :آن شخصى، که مردگان را مى شست و کفن مى کرد از دست زدن به جسد وى ابا نمود . طبیبى ،که اورا معالجه مى کرد دواها، لباسها و دست پوشهایش را به اتش انداخت…

این چه بیمارى است ، که مثل بیمارى ( وبا) از مرده آن بیمار بیزارى کنند ؟ کسى آماده نشود تا وى را کفن کند؟ این بیمارى وباى عصر بیستم است ،که طبیبان ازمعالجه ش عاجز مانده اند و ان را (ایدز ) مى نامند .

براى معالجه هر بیمار به ایدز گرفتار شده حد اقل مصرف صد هزار دالار لازم مى باشد .
با وجود مصرف این مبلغ گران هیچ طبیبى کفالت به کلى شفا یافتن بیمار را داده نمى تواند. از همین جهت بسیار بیماران (ایدز) تمام داراى حتى خانه وکاشانه خود را فروخته مبلغ به دست آمده را در مبارزه علیه آن صرف مى نمایند. ولى هیهات-هیهات ،که در این مبارزه مغلوب شده نا چار به مرگ مصیبت وار دچار مى گردند.

مصیبت اصلی این بیمارى بد بختى و ناکامى در دنیا تنها نبوده، بلکه حیات ابدى آخرت را به بد بختى تبدیل مى دهد . پس براى هر فردى که حیات برایش عزیز هست و نیک بختى دنیا و آخرت مقصود اوست باید سببهاى پیدایش ایدز را بداند و از گرفتار شدن به ان حذر نماید،البته اگر صاحب عقل وهوشمند باشد.

” ایدز” چـیسـت؟

ایدز عبارت از چهار حرف از کلمه Acquired (A) و ازکلمهImmune (I) واز کلمه DEFICIENCY (D) از کلمه SYNDROME (S) گرفته شده معنایش درهم زدن واسطه هاى دفاعى در بدن مى باشد.

اولین مراتب ویروس این بیمارى در سال ۱۹۷۹ در شهر نیو یورک کشف گردید . از همین جهت امریکا و تمدن آن زاده این بیمارى شناخته شده اند. ایدز از زمان پیدایشش تا سه سال شخصى را ، که به آن گرفتار است , عذاب مى دهد و سرانجام به مرگ مى رساند .از %۱۰۰ گرفتارشدگان این بیمارى %۴۸ آنان در سال اول مى میرند . از آنانى که به سال دوم قدم مى زنند %۷۵ مى میرند .

اما کسانى به سال سوم رسیده انده اند %۹۲

مى میرند. از آنچه گذشت یک واقعیت معلوم مى گردد، که تقریبا همه گرفتار شدگان به این بیماری هلاک مى گردند.

ستاره فیلمهاى امریکا راک گیدسان،که به ایدز گرفتار شده بود حالت خود را چنین بیان کرد: من در انتظار مرگم . مرگ دروازه را مى کوبد و من به آواز آن با تمام هستى ام گوش مى دهم . هر گز نخواسته ام، که چنین عذاب بکشم و به سرطان عصر بیست ایدز گرفتار شوم. با وجودى که بسیار انواع طبابت هارا از سر گذرانیدم ،ولى بازهم در انتظار مرگم! این لحظه هاى آخرین اند،که مرگ دروازه ام رامى کوبد و هم اکنون درامدنى است!!

مــنـبـع پیدایش ایدز

سبب اصلى در انتشار این بیمارى همانا زنا ولواطه مى باشد. سهم لواطه در این امرنسبت به زنا بیشتر است پزشکان به این نتیجه رسیده اند ، که % ۷۵ بیماران ایدز از زنا و لواطه به آن دچار آمده اند. غیر از زنا و لواطه دیگر عملها از قبیل استعمال مواد مخدر، و بار دار شوى صنعى در پیدایش این بیمارى سبب شده مى توانند.

ویروس ایدز بسیار خطرناک و سرایت کننده بوده، آن حجیره هاى بدن را، که بیماریها را مقاومت مى نمایند به تدریج از بین مى برد. در نتیجه بدن بیمار قوه دفاعى را از دست داده روز به روز ضعیف مى شود و ناچار به استقبال مرگ گام مى بردارد.

جـایهـاى انـتــشـار( ایدز)

ایدز از آن کشورهاى پیدا شده است،که خود را حامى حقوق بشر مى پندارند و آزادى زنا و لواطه را از جمله این حقوق مى دانند.

به این جدول که تا ۳۰ ماه مى ۱۹۸۵ شماره بیماران ایدز در آن به قید گرفته شده است توجه نمایید.

نام کشــورهـــــا

شمـاره بــیــماران

امریکــــــــا

۱۲۰۶۷

برزیــــــل

۴۸۰
فــــــــــرانســـــه

۳۹۲

جــــــرمنــى

۲۷۹

بریـــــطانــیه

۱۷۹

بلجیــــکا

۹۹

اما این عدد روز به روز زیاد مى شود. چنانى مرکز احصایى امریکا ۲ ماه فبرورى ۱۹۸۶ به نشر رسانید، که حالتهاى اثبات شده این بیمارى در امریکا به ۱۷۰۰۱ رسیده و ۱۰ فبرورى سال مذکور هفته نامه این مرکز عدد این بیمارى را ۱۷۳۶۱ گفته است. این چنین معنا دارد،که در یک هفته تنها ۳۶۰ عدد افزوده است. در ابتداى سال ۱۹۸۵ عدد بیماران ایدز در امریکا۱۰۰۰۰ بوده در انتهاى این سال به ۱۵۰۰۰ رسیده است.

حــریــــت یــا هـــلاکـــــــت

شماره بزرگ دانش جویان با همراه ۵۰۰ نفر شخصیتهاى معروف بریطانیا ، که دربین آنان بعضى روحانیان نصرانى نیز حاضر بودند طلب نمودند تا لواطه اجازت داده شود . پرلمان بریطانیه با ۱۶۴ رأى موافق و۱۰۷ رأى مخالف به طلب آنان لبیک گفت. در هولند نیز لواطه به شکل قانونى اجازه داده شده است.

ســـفــلــیـــس

ماهیت( سفلیس) و صفتهاىآن به همه معلوم است. سبب پیدایشش علاقه جنسى ناروا بوده،اگر در ابتداى ظهورش معالجه نشود بیمار را به مصیبتها و رنج و المهاى زیادى گرفتار نماید.

سفلیس سه مرحله را دربرمى گیرد. درمرحله اول درلبهایش آبیله ها ظاهر شود ودرمرحله دوم آنها تا دستهاى وىانتشار یابند وازسه ماه تا ۱۳ ماه به این حال باقى مانده سپس ناپدید گردند اما چون به مرحله سوم گذرد دیگر استخوانهاى بدن وشکل روى را تغییر بدهد. بسیار کمى از آن بیمارهاى که به این مرحله رسیده اند زنده بمانند.

دکتر درک جون هنوز درسال ۱۹۷۴ اعلان داشته بود, که هرسال در عالم ۵۰ ملیون انسانها به بیمارى سفلیس گرفتار مى شوند.

در آموزشى که در شهر گلزگام بریطانیا گذرانده شد این نتیجه بدست آمد که %۸۵ زنان شوهر دار به این بیمارى دچار آمده اند. این بیمارى از شوهرهایشان که به زنا دست داشته اند به آنان سرایت کرده است.

سفلیس بسیار زود انتشار یابنده بوده یکى ازسببهاى بى ذریات شدن مرد ونازاى گردیدن زن مى باشد.

مبـــارزه عــلیــه ایدز

این مبارزه دراساس دو نظریه نظریه دینى ونظریه دموکراسى است. پیروان دموکراسى علیه علت پیدایش این بیمارى که همانا زنا ولواطه مى باشد مبارزه را جایز ندانسته درجستجوى راه یافتن معالجه این بیمارى اند. زیرا طبق قانونهاى دموکراسى منع کردن زنا یا لواطه پایمال کردن حقوق بشر دانسته مى شود.از همین جهت درراه معالجه ایدز ملیاردها دلار صرف مى نمایند, ولى تاهنوز به نتیجه دلخواه نرسیده اند. در کتاب (حصاد شذوذ) آمده است : ریس قسم بحثهاى دولتى در امریکا دکتر بیکار گفته اند: مصرف معالجه بیمارى ایدز در امریکا در سالى به ۱۰ ملیارد دلار مى رسد. تنها براى تشخیص هربیمارى ایدز ۳۰۰ دالر لازم است که در مجموع براى همه یبماران ۱۸ ملیون مى رسد. هزاران مراکز تفتیش وبهداشت را دراین راه تأسیس نموده تنها این را راه دستیابى به کامیابى درمبارزه علیه ایدز مى دانند.

نظریه اسلام دراین موضوع

طبق عقیده ماهیج بیماریى نیست که دوا نداشته باشد َ چنانى رسول الله صلى الله علیه وسلم مى فرماید : ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء (رواه البخارى) <<الله هیچ بیماریى را پیدا نکرده است مگر که براى آن شفارا نیز آفریده است >>.

باوجود این که طبق عقیده ما هیچ دردى بى دوا نیست, ولى ایدز از دیگر بیماریها فرق دارد. زیرا آن در نتیجه نافرمانى الله تعالى در …مورد حرام بودن زنا ولواطه به وجود آمده است. از همین جهت این یک بیمارى عادى مثل دیگر بیماریها نبوده, بلکه غضب الله تعالى است که برزنا کاران و لواطه گران نازل شده است. چنانکه این موضوع را رسول الله – صلى الله علیه وسلم- چنین شرح داده اند: لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتى یعلنوا بها الا فشا فیهم الطاعون و الأوجاع التی لم تکن مضت فی أسلافهم الذین مضوا(الحدیث رواه ابن ماجه والحاکم) .

<< دربین کدام مردمى که زنا ولواطه تا حدى که آن را آشکارا عملى نمایند انتشار یابد دربینشان بیمارى وبا و بیماریهاى دیگرى انتشاریابد که نیاگانشان آن را ندیده باشند>>.

بدون شک ایدز وسفلیس آن بیماریهاى مى باشند که در ابتدا نبوده در نتیجه انتشار زنا و لواطه پیدا شده اند.چنانچه معلوم است نام سفلیس از سال ۱۵۳۰ از نام چوپانى که به آن گرفتارشده و سرانجام به سبب سفلیس هلاک گردیده بود پیدا شده است. اما بیمارى ایدز سال ۱۹۷۹ کشف گردید،که قبلا وجود نداشت.

آنانى که به خدا ایمان دارند بیمارى ایدز و سفلیس را غضب فرستاده الله تعالى میدانند. چنانى او تعالى مى فرماید:” و ما أصابکم من مصیبه فبما کسبت أیدیکم”. ( الشورى:۳۰ )

آن مصیبتى به شما مى رسد بسبب آن چه است که دستان شما کسب کرده اند, یعنى شما انجام داده اید. بنا بر این ما با اراده قوى و ایمان کامل راه از بین بردن این بیماریهارا در کتاب الله تعالى و تعلیمات فرستاده وی مى بینیم. زیرا ما خوب میدانیم که خالق و پیدا کننده ما نسبت به ما خوبتر مى داند، که چه چیز به منفعت و چه به ضرر ما است.

از همین جهت چون زنا به ضرر ما است آن را منع کرده و حرام گفته است, چنانى مى فرماید: ” ولا تقربوا الزنا اٍنه کان فاحشه و ساء سبیلا ” (الاٍسراء: ۳۲ ) .

“به زنا نزدیک نشوید، بى شک زنا فاحشه بوده و راه بسیار بدى است”.

لواطه قبیحتر و زشت تر از زنا مى باشد. چنانى به این معنى فرموده فرستاده الله تعالى گواه مى باشد: ” من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به ” (حدیث صحیح رواه أبوداود و الترمیذی والنسائی و أحمد و ابن ماجه و الدارقطنی و الحاکم )

کسى را دیدید که عمل قوم لوط را انجام مى دهد فاعل و مفعول،( یعنى هردو را ) قتل کنید.

تـشـویق به ازدواج

هنگامى که شریعت الله تعالى زنا ولواطه را حرام اعلام مى دارد، در عوض آن به نکاح حلال تشویق مى نماید. زیرا یکى از سببهاى انتشار زنا و لواطه عدم ازدواج مردان و بى شوهرى زنان است.چنانچه رسول الله – صلى الله علیه وسلم – مى فرمایند: ” و فی بضع أحدکم صدقه قالوا یا رسول الله أیأتی أحدنا شهوته و یکون له فیها أجر؟ قال أرأیتم لو وضعها فی حرام أکان علیه فیها وزرا فکذلک أذا وضعها فی حلال کان له أجرا” ( حدیث صحیح رواه مسلم و أبو داود و أحمد )

ترجمه: در جماع (علاقه جنسى)با ازواج خود برایتان صدقه است،یعنى ثواب دار د.

اصحاب کرام گفتند : آیا هر کسى از ما که بخاطر شهوتش جماع مى کند، ثواب مى گیرد؟ رسول الله گفتند:آیا چنین نیست، که در کار حرام ( یعنى زنا و لواطه) شهوتش را آرام سازد گنهگار شود ؟ این چنین( درخلاف آن یعنى) در حلال ثواب مى گیرد.

در حدیث دیگرى مى فرماید:” یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءه فلیتزوج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فاٍنه له وجاء ( رواه الشیخان و غیرهما )

اى جماعه جوانان! ، کسى از شما قادر به ازدواج باشد با ید زن بگیرد. زیرا, که آن چشمانش را از نگاه کردن به زنان بىگانه و شرمگاهش را از وقوع به کارهاى بد حفاظت مى کند. و کسى قادر نباشد باید روزه بگیرد. روزه ( شهوتش را شکسته) اورا از زنا بازمى دارد.

خلاصه

۱- علاقه جنسى از طریق نکاح ثواب بوده، از طریق لواطه و زنا گناه است.

۲- باید آن جوانانى که به حد شهوت رسیده اند و قادر به ازدواج مى باشند هرچه زودتر ازدواج کنند.

۳- آن جوانانى که صاحب شهوت اند, ولى از جهت نادارى یا فقیرىاز ازدواج عاجز اند، باید روزه بگیرند.

۴- روزه گرفتن باعث کم شدن شهوت و یکى از سببهاى دورشدن از زنا مى باشد.

دعـــــواى پـــــــــــوچ

حامیانى به نام ” حقوق بشر ” انسانیت را به سوى حیوانیت راه نمائى کرده ، مى خواهند مارا بى ناموس و بى عار بگردانند. حتى سگها و گرگها این را روا نمى دارند, که در خانه آنها دیگر حیوانها درامده با آنها علاقه جنسى کنند. ولى حامیان به نام ” حقوق بشر ” با قانونى گر دانیدن زنا ولواطه آن را اجازت مى دهند و انسانیت را از سگ و گرگ هم بى شرف وبى ناموس تر مى سازند. حتى بعضى سگها و گرگها از این رشک مى برند، که دیگرهم جنسانشان به سگها و گرگهاى مادههمراهشان بوده برسند. ولى این دعوا گران حقوق بشر خود از این غیرت محروم بوده دیگران را مى خواهند مثل خود بى غیرت بسازند .

از همین جهت سنگسار کردن زانى و جزا دادن لواطه کننده را پایمال حقوق بشر مى گویند. این در حالى است،که اگر یک زانى یا لوطى به قتل برسد دیگران از چنین عمل ترسیده آن را ترک نمایند. قتل یک نفر را پایمالى حقوق بشر مى نامند ولى از بیمارى ایدز مردن هزاران نفر را نادیده مى گیرند.

لواطیان و زنا کاران در جسد جامعه بشرى مثل عضوى مى باشند، که به سرطان گرفتار شده براى نجات جسد خواه نا خواه آنرا باید قطع کرد. قتل لواطى یا سنگسار زانى به خاطر سالم باقى ماندن جسد جامعه بشریت و دفاع از حقوق حیات آنها است. اما افسوس، که این حقیقت را نه همه مى فهمند. براى فهمیدن این حتى مسلمان بودن شرط نیست، تنها عقل سالم وانصاف داشتن به کار است و بس.

اقـــرار حــــق

در شماره۶۶۱ سال ۱۴۰۴ هجرى مجله “المجتمع” که در کویت به طبع مى رسد، مصاحبه اى با شرق شناس امریکاى فران فوزال به نشر رسیده است.

فران فوزال مى گوید:” جزاهاى در شریعت اسلامى مقرر شده ( از قبیل سنگسار، قتل ،قطع دست دزد ) چنانى بعضى ها گمان دارند بربریت یا وحشانیت نمى باشد، بلکه آن جزاها نسبت به قانونهاى غرب چندین مراتب بیشتر جنایت کارى را منع مى نماید. این جزاها عقوبتهاى منع کننده اند.

“اما در غرب ما جنایتها روز به روز مى افزایند و به جامعه تشویشهاى روانى و نا آرامى را به وجود مى آرند”.

اى کاش مسلمانان به زنا و لواطه گرفتارشده مثل فران فوزال حقیقت دین خود را مى فهمیدند!!

اى کاش آنانى, که امور مسلمانان به دست آنها است مثل فران فوزال به قانونهاى اسلام اعتراف مى کردند وآنرا درجامعه تطبیق مى نمودند!!

موضوع مهــم

سوال: در آخرین احصائیه اهالی، که آن را دولت شوروى گذرانیده بود, %۵۴ اهالى را زنان تشکیل مى کردند. این چنین معنا دارد، که به بیشتر از ۱۰ ملیون زن شوهر نمى رسد، پس این شماره بزرگ زنان چگونه به زنا دست نزنند؟

جواب : راه نجات در برآمدن از این مشکلات قانونى گردانیدن بسیار زنى است. اگر این قانون, که آن را قرآن کریم هنوز قرنها قبل به بشریت ارائه داشته است جارى گردد، هرگز چنین مشکلاتى پیش نه آید و این شماره بزرگ زنان از نرسیدن شوهر رنج نبرند و به کارهاى ناروا دست نزنند. این یک حقیقتى است, که خواه نا خواه روزى آن را اعتراف خواهندکرد. …اگر امروز به یک مرد در بعضى جایها دو زن برابر آید ولى روزى خواهد رسید, که ۴۰ زن برابر شود. چنانى پیغمبرالله تعالى خبر داده و ما به آن ایمان داریم.

پس آنانى, که خود را از الله تعالى داناتر مى گیرند و بسیار زنی اجازت داده او تعالى را رد مى کنند هرگز در مبارزه علیه بد اخلاقى کامیاب نشوند.

خــطــاب بــه جــوانـان

برادران و خواهران عزیز!. جوانى زمان نه چندان دراز است, که در آن خشت اول کاخ زندگى را گذاشته مى شود. اگر آن خشت گذاشته شما راست باشد دیوار کاخ حیات شما راست واستوار خواهد بود. اما اگر آن را کج بگذارید آینده خودرا به خطر جبران نشونده اى مواجه مى سازید. …ازهمین جهت هوشیار باشید تا به زنا ولواطه دست نزده دنیا وآخرت خودرا برباد ندهید!. شرف وآبرو بسیار نعمت بزرگى اند, که به هرکس داده نشوند . شما آینده یک ملتى مى باشید,که دین وفرهنگ خاص خودرا داشته روش زندگى آن واخلاقش ازآن دین وفرهنگ سرچشمه گرفته اند.

باید بدانید, که دین وفرهنگ ما کارهاى بى حیایى ازقبیل زنا, لواطه وغیره را ناروا مى دارد. اگر شما فریفته تبلیغات مردم شهوت پرست و خدا بى خبر, شده اخلاق نیک وشرف وآب روى خودرا ازدست بدهید آینده ملت خودرا در خطر مى گذارید . به این عملتان به غضب الله تعالى گرفتار شده هرگزازبیماریها مانند ایدز, سفلیس وغیره نجات نیابید. ازخدا بترسید وازبندگان او شرم کنید ودرغیر این رسواى دوعالم خواهید شد!!!

خطــاب به پـــدران ومـــادران

رسول اکرم مى فرماید: ثلاثه قد حرم الله علیهم الجنه مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی أهله الخبث (حد یث صحیح رواه أحمد) یعنى الله سبحانه وتعالى بهشت را براى سه طایفه مردم حرام گردانیده است:

۱- به کسى، که بر دوام شراب مى نوشد.

۲- به کسى، که پدر و مادرش را مىرنجاند

۳- به کسى،که اهل و عیالش را از کارهاى بى حیائى ( از قبیل زنا و لواطه) منع نمىکند.

ما و شما مسؤلیت بزرگى به دوش داریم. اگر فرزندان ما با عقیده درست و اخلاق حمیده رسند در دنیا باعث افتخار ما و درآخرت سبب دست یابى به پاداشتهاى بزرگى خواهند بود.

اما اگر بد اخلاق و بد رفتار به وایه رسند در دنیا بى آبرو و در آخرت با عذاب سخت الله تعالى گرفتار خواهند شد.

اگر زن یا فرزند کسى زناکار یا لواطه کار باشد واو وی را منع نکند,چنین شخص را در دین خدا دیوس نامیده و برایش بهشت حرام گردد,چنانى به کافران حرام است!

خطاب به قانون گـــذاران کشور

چنانچه پوشیده نیست هر کشور و یا مردم عرف و عادتها، فرهنگ و معنویات خاص خودرا دارد, که آن را در دیگر کشورها و مردمها یافت نشود. این همه فرهنگ و معنویات ما از دینمان سرچشمه گرفته اند.از همین جهت هنگام تصویب قانون باید این نقطه را در نظر داشته باشید که آیا آنچه را شما قبول مى کنید به عقیده و فرهنگ مردم ما موافق است یا مخالف؟

آن قانونهاى دمواکراسى امروزه که زنا و لواطه را روا مى دارند به عقیده ما مخالف بوده و به معنویات مردم مان موافقت ندارند. اگر شما به غربیها تقلید نموده روابودن این عملهاى زشت را قانونى گردانید سبب درهم زدن اخلاق مردم و انتشاریافتن بیماریهاى ایدز, سفلیس و غیره خواهید شد.ازخدا بترسید وبه چنین کارى اقدام ننما یید!

آن غرب, که با قانونهایش فخر کرده آنرا سبب پیشرفت و ترقى مى داند به جدول در زیر ذکر گردیده نظرنمایید, که چه حاصلى را به بار آوده است.

با قانونهاى غرب شاید مردم ما از جهت مادیات پیشرفت کنند, ولى معنویاتشان از بین رود. معنویاتى,که آن را با پول خریده نشود و سبب اساسى در نیک بختى هر ملت باشد.

هـــــر روز در امـــریــکا

باز داشـــت مى شوند ۲۵۳ نفر با مخدرات

تـــجــاوز مى گــردد ۱۸۰ زن

کــشــتــه مى شوند ۵۴ نفـر

دزدیده مى شود ۲۶۱۸ ماشین

تولد مىگــردد ۱۲۸۲ ولد الزنا

واقــع شــــود ۲۹۸۶ طلاق

نوشــیده مىشـــود ۹۰ ملیون شیشه شراب

باردار مى شـوند ۲۷۴۰ دختر از زنا

گرفتار مى شـوند ۸۴۹۳ نفرباسفـلیس

همه در یک روز!!! این جدول به شکل اختصار از کتاب “ایدز غضب الله تعالى”گرفته شده است.

هــــــدیـــــــــــــــه

به آن جوان پسران و دخترانى,که از شرمندگى دنیا و رسواى آخرت مى ترسند…..

به آن اشخاصى,که به زنا و لواطه گرفتار بوده از عاقبت آن بى خبر اند…..

به آن دخترانى, که دین و ناموس خودرا با پیسه و مال مى فروشند…..

به آن پدران ومادرانى, که از کارهاى بى حیائى فرزندانشان با خبراند و به آن چشم پوشند…..

به آن قانون گذارانى, که منع بودن زنا و لواطه را پایمالى حقوق بشر مى دانند…..

به همه این اشخاص این کتاب راهدیه مى نمایم.

منبع
 Ahlesonnat.com.

| ۳۰ مرداد ۱۳۹۱

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
  • کاربران آنلاین 21نفر
  • بازدید امروز 51497
  • بازدید دیروز 128139
  • بازید کل 104565613

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com