پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

کاربران گرامی؛ سوالات شرعی شما از روز پنجشنبه بررسی خواهند شد ان شاءالله، سوالات بسیار زیادی دریافت شده، تکراری ها حذف خواهند شد ×
آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2335
 • کل نظرات 9754
 • کل اعضا 1707
 • جدیدترین عضو MEHDI7
خبرنامه
خواهرمسلمان
| بازدیدها: 38703

چند پیام مشاوره ای برای والدینی که دانش آموز دارند

***  همدل فرزندخودباشیم. ***

سخن را با ابیاتی از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی شروع می کنیم:

چون سلیمان را سرا پرده زدند                 جمله مرغانش به خدمت آمدند

همزبان ومحرم خود یافتند                      پیش او یک یک به جان بشتافتند

جمله مرغان ترک کرده جیک جیک          با سلیمان گشته افصح من اخیک

همزبانی خویشی وپیوندی است                 مرد با نا محرمان چون بندی است

ای بسا هندو  و ترک هم زبان                 ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است            همدلی از هم زبانی بهتر است

پدران ومادران عزیزودلسوز وفداکار سلام علیکم؛

مسلمادردلسوزی ونیت پاک شماسروران گرامی نسبت به فرزندان وجگرگوشه هایتان شک وتردیدی وجودندارد، به عیان می بینیم که سردوگرم روزگارراچشیده ومی چشیدتالقمه ای رادردهان فرزندانتان بگذاریدویاباهروسیله ای شده اورابه مدرسه ودانشگاه بفرستید؛چون خودطعم ومزه ی تلخ فقر ونداری وبیسوادی راچشیده اید؛ شایدتردیدفقط درانتخاب مؤثرترین وبه روزترین شیوه های تربیتی باشد.

باورکنیم که لحظه لحظه های زیستن ما،حرکات وسکنات ما،سخن گفتن ما،لحن کلام ما،نوع نگاه ما،دوستان ما،نشستن وبرخاستن ما،منبع درآمدما،پنهانی ترین اندیشه ها وافکارما ومحرمانه ترین رفتارهای ما درساختاروشکل گیری شخصیت کودکان ونوجوانان ماتأثیرانکارناپذیری دارند.

پس بیاییم بابه کاربستن پیام های مشاورهای ذیل که برگرفته ازاندیشه ،افکار وتجارب بزرگ مردان عرصه ی تعلیم وتربیت می باشند هماهنگ شویم وشیوه ی تربیت وبرخوردمان را رنگ وبویی دیگرببخشیم.

پس به درد دل بچه ها(کودکان،نوجوانان وجوانان) گوش دهیم وبا آنها همد لی کنیم. که همدلی ازهم زبانی بهتراست. بابا جان ،ماما جان( بابه گیان ، دایه گیان):

۱)کاری نکنید که درس ومشق ونمره و… عامل جدایی ودوری من ازشماقرارگیرد.

۲)نگویید که من هرآرامش وتفریحی را ازشما حرام کرده ام.

۳)درمن فرصت،قدرت وتوانایی جبران کمبودها رافراهم کنید.

۴)از دوران تحصیل خودتان ،هرچندکه درست هم باشد، به بدی وتنبلی یادنکنید.

۵)به من بیاموزید ویاد دهید که خودم درفکرکارهای خودم باشم.

۶)کارهای خوبم راببینیدوتشویقم کنید؛ تابیشترتلاش کنم.

۷)کاری کنیدکه همیشه درحضورشمااحساس امنیت وآرامش کنم؛ تابه ناچاری به افرادناباب پناه نبرم.

۸)اگرقولی به من یادیگران می دهیدحتما به آن عمل کنید؛ تامن نیزازشماوفابه عهدرایادبگیرم.

۹)مشخصات دوستان خوب وارزشمندرابرایم توضیح دهید. تادوستان خوبی انتخاب کنم.

۱۰)مرا ازخطرات جدی دوستان ناباب وناشایست آگاه سازید. تاهیچ وقت باآنهادوستی نکنم.

۱۱)مرا باخودم مقایسه کنید نه با دیگران(برادر،خواهر، دوست و…) . زیرابا این کارحسادت رادرمن برمی انگیزیدنه تلاش وکوشش را.

۱۲)مراباواقعیت های تلخ زندگی نیز‌آشناسازیدوهمه چیز رابرایم فراهم نکنید.

۱۳)مرا با اهداف وروش های یک زندگی شرافتمندانه آشناسازید.

۱۴)به من بیاموزیدکه چگونه درجمع صحبت کنم؛ تااحترام دیگران رانگه دارم.

۱۵)به من بیاموزیدکه تنهادرفکرخودم نباشم وازدیگران برای خودم پلی نسازم؛ بلکه به من بیاموزیدکه یارویاورمحرومان وستمدیدگان باشم.

۱۶)پول توجیبی متناسب بانیازهایم، دراختیارم بگذارید. ونحوه ی استفاده ازآن رابه من یاد دهید.

۱۷)اشتباهات گذشته ام را مدام به رخم نکشید.چون هیچ کس نیست که اشتباه نکند.

۱۸)جایگاه مرادرخانواده مشخص نماییدوبرای آن ارزش قائل شوید. تامن هم ازشما ارزش گذاشتن رایادبگیرم.

۱۹)مرا براساس اصول وقواعدتربیتی ،تربیت نمایید نه احساسات وعواطف.

۲۰)معذرت خواهی راعملا به من یاد دهید. تامعذرت خواهی رابیاموزم؛ تابدین وسیله اتحادوهماهنگی خانواده حفظ شود.

۲۱)تک تک اعضای خانواده حق داشته باشندهروقت بخواهند مانندیک آتشفشان فوران وخودراتخلیه کنند.وسپس توضیح دهندکه ازچه عصبانی وناراحت هستند.

۲۲)بگذاریدکه مافرزندان درخانواده باهم رقابت کنیم؛ ولی شیوه ی رقابت سالم وسازنده رابه مایاد دهید.

۲۳)بگذاریدکه مافرزندان نیزدرخانه وبیرون خانه کارکنیم. تاهم کارکردن وهم همکاری باهم راعملا یادبگیریم.

۲۴)پدران ومادران عزیزبگذاریددوران کودکی،نوجوانی وجوانی راکودکانه ،نوجوانانه وجوانانه بگذرانیم. انتظاربزرگسالان را ازما نداشته باشید.

۲۵)خانواده های موفق می دانندکه نمی توانندتمام ناهنجاری های یک مسیر راپیش بینی وحل کنند. اما رازموفقیت آنها درانعطاف پذیری وریشه داشتن درعشق،دوستی،تفاهم وهم دلی است.

____________________________

منبع:سایت نوگرا

| ۲۶ دی ۱۳۹۲
۲ پاسخ به “چند پیام مشاوره ای برای والدینی که دانش آموز دارند”

 1. ف says:

  سلام خدمت شما.قبل از هرچیزی از اینکه وقت میذارین وجواب بنده را میدین ممنونم.
  حقیقتش قضیه از این قراره که من در دوران مجردی در سن ۱۶سالگی به گونه ای ناخواسته دل به یکی از اقوام دور خودم داده بودم.در اصل اون آقا میل وعلاقه اش رو با من در میون گذاشت ومنم به علت خامی دوران نوجوانیم مثلا دلبسته ایشون شدم.من در این مدت تلفنی با ایشون صحبت میکردم و ۳ یا ۴دفعه هم بیرون رفتم. که بعد ازاطلاع خانواده ها جلو این رابطه گرفته شد ومن باتمام وجودم فهمیدم که این جز هوس زودگذر نبوده وبشدت پشیمون شدم وتاچندین روزفقط کارم گریه وزاری وتوبه کردن وقرآن خوندن بود تاشاید خدامنو ببخشه.ودیگه هم مرتکب همچین خطایی نشدم.حالا که من ازدواج کردم همسرم از طریق داماد خانوادمون متوجه این موضوع شد.الان باوجود اینکه ۶سال از ازدواجمون گذشته ویک دختر ۳ساله دارم هروقت بحثی دعوایی بینمون پیش میاد همش سرکوفت اون اشتباهمو بهم میزنه وهمیشه سرزنشم میکنه.میگه توباهام صادق نیستی و از اول زندگی با دروغ گویی وارد زندگیم شدی وهمیشه ادعا داره که من بقیه پنهون کاریام رو میشه کم کم.
  بخدا دیگه خستم کرده بسکه سرزنش شنیدم.آیا من باید هرخواستگاری برام میومد قضیه قبل از ازدواجمو به همه توضیح میدادم؟الان من باید به همسرم چی بگم؟چطور برخورد کنم که دست از تحقیر وسرکوفت برداره؟دیگه از خودم بدم اومده.
  شرمنده طولانی شد.ولی اگه جوابمو بدین خیلی دعاگوی شما میشم.ممنون


 2. ramin says:

  Exellent ……………….. veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nice

  Exellent ……………….. veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nice

  Exellent ……………….. veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nice

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 19نفر
 • بازدید امروز 35823
 • بازدید دیروز 112414
 • بازید کل 107634446

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com