امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
اسلام
| بازدیدها: 37041

چـون حکیم از این سخن آگاه شـد /  وز درون هـــم‌داستان شاه شد

گفت: ای شه! خلوتی کـن خانه را / دور کن هم خویش و هم بیگانه را

کـس ندارد گوش در دهلیزها / تا بپرسم زین کنیزک چیـزها

«خلوتی» منسوب به خلوت است. معنی ابیات: زمانی‌‌که آن حکیمِ کامل، از ماجرا آگاهی یافت و به طور باطنی با پادشاه هم‌داستان شد و از احوال و اسرار وی مطلع گشت، رو به پادشاه کرد و گفت: خانه را کاملاً خلوت کن و هیچ‌کس از خویش و بیگانه را به آن راه مده، و چنان کن که کسی در پشت در و پنجره‌ها و در راهروها نیز به سخنان ما گوش ندهد تا من مطالب و سؤالاتی را از کنیزک بپرسم.

خــانـه خــالی کرد شـــاه و شد برون                      تـــا بــخواند بـر کــنیزک او فسـون
خــانـه خـــالی مانـد و یک دیـار  نـی                     جــز طبیب و جــــز همـان بیمــار نــی

«فسون» یعنی سحر و افسون، اما در این‌جا مراد سخنان شفقت‌آمیز حکیم است که در دل‌جویی کنیزک تأثیر سحر و افسون داشت. «دیار» به معنی صاحبِ دار و صاحب‌خانه است. معنی ابیات: پادشاه خانه را خالی کرد و خود نیز بیرون رفت تا هیچ کس جز طبیب و بیمار در خانه نباشد و حکیم بتواند با کنیزک مهربانانه سخن بگوید و حقیقت ماجرا را دریابد.

مسئله حرمت خلوت با نامحرم
اگر شبهه پیش بیاید که چگونه آن حکیم الهی که عارف کاملی بود، به خود اجازه داد با زنی بیگانه و نامحرم در خلوت بنشیند؟ در پاسخ می‌توان گفت: اولاً، این داستان مربوط به امت‌های گذشته و پیش از اسلام است و احتمال دارد در شریعت آنان چنین امری و در این حد مجاز بوده است. ثانیاً، آن طبیب بسیار پیر و براساس اصطلاحات قرآنی «غیر أولی الإربه» (نور:۳۱) بود که میل جنسی در این افراد فروکش کرده است و طبق حکم شریعت آنان به‌مثابه محارم هستند. ثالثاً، برای ضرورت معالجه، بعضی از اموری که فی‌نفسه ناجایز‌اند، جایز قرار می‌گیرند، از قبیل نشان دادن بدن به پزشک به هنگام ضرورت و… . البته بدون ضرورت و عذر شرعی خلوت کردن مرد با زن اجنبی حرام و ناجایز است.

نـرم نرمک گفت: شهر تـو کجاست؟              کـه عــلاج و رنج هــر شهری جـــداست
وانـــدران شهـــر از قــــرابت کیستت؟           خـــویشـــی و پیــوستگی بـــا چیستت؟
دست بــــر نبضش نهــــاد و یک‌بــه‌یک            بـــاز می‌پرسیـــد از   جــــور  فـــلک

«رنج» یعنی بیماری. «یک‌به‌یک» تأکید مقدم است برای جور فلک، و مراد از «جور فلک» مصیبت است، البته بر اساس محاوره شاعرانه نه معنای حقیقی؛ زیرا در احادیث نبوی از نسبت‌دادن جور و مصیبت به فلک و طبیعت ممانعت شده است [و در حقیقت هر مصیبتی که بر انسان می‌آید، از جانب خداوند است نه از سوی فلک]. حکیم با لحنی نرم و مهربانانه از کنیزک پرسید که اهل کدام شهری؛ زیرا علاج بیماری مردم هر شهری بنا بر طبیعت آنان و جغرافیای منطقه مورد سکونت‌شان متفاوت است؛ و چه کسی از خویشان و نزدیکانت در آن شهر سکونت دارد، و با چه کسانی نسبت و رابطه داری؟ طبیب درحالی‌که دست بر نبض کنیزک نهاده بود، از تک تک مسائل و مشکلاتی که برای او رخ داده بود نیز می‌پرسید.

چون کسی را خار در پایش خلد          پای خود را  بر  سر زانو  نهد
وز سر  سوزن همی جوید سرش         ور نیابد می‌کند از لب ترش
خار در پا شد چنین دشواریاب           خار در دل چون بود، واده جواب

در اشعار فوق علت اهتمامی را ‌که آن طبیب در تحقیق و بررسی حالات کنیزک داشت، بیان می‌کند و می‌گوید: به عنوان مثال، کسی که خاری در پایش فرو رود، برای بیرون آوردن آن بسیار اهتمام می‌ورزد. ابتدا پایش را روی زانو قرار می‌دهد تا خار را از نزدیک ببیند و با سر سوزن خار را جست‌وجو می‌کند و اگر خار را نیابد با لبش محل فرورفتن خار را تر می‌کند تا بتواند خار را راحت‌‌تر پیدا کند. وقتی خارِ خلیده در پا، با این‌همه دشواری پیدا می‌شود؛ پس بگویید که وضع خاری که در دل فرو رفته است چگونه خواهد بود.

خـار دل را گر بـدیدی هر خسی / دست کی بـودی غمان را بر کـسی

«خس» ناقص و به‌کمال‌نرسیده. «دست بودن» قدرت داشتن و چیره شدن. «غمان» جمع‌ غم. یعنی اگر هر فرد ناقص و به‌کمال‌نرسیده‌ای، بیماری‌های روح و دل را تشخیص می‌داد، ممکن نبود که غم و اندوه بر کسی چیره شود؛ زیرا چنین فردی به‌راحتی اسباب غم را تشخیص می‌داد و برای رفع آن تدبیری می‌اندیشید. خلاصه کلام این‌که انسان‌های ناقص از عهده این کار برنمی‌آیند و این کار، کار انسان‌های کامل است.

ممانعت از رجوع به شیخ ناقص
این بیت به این حقیقت اشاره دارد که برای علاج امراض باطنی و روحی رجوع به شیخ و مرشد کامل لازم است و بیعت کردن با شیخ و مرشد ناقص نه تنها بی‌فایده، بلکه مضر است.

کـس بـه زیــر دُمِّ خر خـــاری نهـــــد              خـر نـــدانـــد دفــع آن بــر مـــی‌جهـــد
بر جهـد و آن خـار مــحکــم‌تـر زنـــد              عـــاقلی بــاید که خـاری بــر کَنَـد
خر ز بهــر دفـــــع خـــار از ســـوز و درد        جُفته می‌انداخت صد جا زخم کرد
آن لگـد کـی دفـــع خـــار او کنــد                   حــاذقـی بــایــد که بـر مـرکز تَنَد

«بر کَنَد» بیرون آورد. «جفته انداختن» جفتک و لگد زدن. «مرکز» جایی که خار در آن فرو رفته است. «تَنَد» گرد چیزی بگردد و به آن اظهار علاقه و توجه کند. این ابیات نیز تمثیل است برای تأیید مضمون بیت قبل و مفهوم‌شان این است که اگر کسی زیر دُم خر خاری بگذارد، چون خر نمی‌داند خار را چگونه از بدنش دور کند، شروع به جَستن و لگد پراندن می‌کند و هر چه بیشتر می‌جهد، خار بیشتر در بدنش فرو می‌رود. خر به قصد دفع خار و از شدت درد و سوز جفتک می‌اندازد، ولی با این کار زخم‌های بیشتری در بدنش ایجاد می‌کند و با جفتک‌زدن هیچ وقت خار از بدنش بیرون نمی‌شود و او از درد و سوز رهایی نمی‌یابد. حال فرد عاقل و ماهری باید بیاید و ابتدا به این موضوع توجه کند و سپس محل فرو رفتن خار را بیابد و آن‌گاه خار را درآورد.

آن حکیــم خـــارچیـــن استــاد بـــود                 دست مـــی‌زد جــا بــه جــا مــی‌آزمــــود
زان کــنیزک بـــر طـریـــق راستـــان              بــــاز مـــی‌پــرسیــد حـــال بـــاستــــــان
بـا حکیــم او رازهــا مـی‌گفت فاش                 از مقــام خــــواجگــان شهـــــرتـــــاش

«حال باستان» احوال گذشته. «خواجه» مالک و ارباب. «شهرتاش» همشهری و اهالی یک شهر. مطلب ابیات فوق این است که آن حکیم الهی در بیرون آوردن خار از دل، استادی چیره‌دست بود. بر جاهای مختلف نبض دست می‌گذاشت و به بررسی و تشخیص بیماری می‌پرداخت و از کنیزک همانند انسان‌های صادق و پاک‌دل ـ نه همانند انسان‌های شهوت‌ران که به بهانه صحبت کردن دنبال کسب لذت‌های نفسانی‌اند ـ احوال گذشته‌اش را می‌پرسید. کنیزک نیز آشکارا رازهای زندگیش را برای حکیم بازگو می‌کرد، و از وطن، خواجگان و همشهریانش حرف می‌زد؛ این‌که در کجا سکونت داشته، و مالکان و همشهریانش چه کسانی بوده‌اند.

ســـوی قصـــه گفتنش مـــی‌داد گوش                  سـوی نبض و جَستنش مـی‌داشت هــوش
تـا که نبض از نـام که گردد جَهـان                     او بــــــود مقصــــــود جــــــانش در جهــان

«جَستن» به معنای حرکت و نوسان است. ‌«که» در بیت دوم بعد از کلمه نام، به معنای کی و کدام، و مضاف‌الیهِ نام است. «جَهان» در مصرع اول، اسم فاعل سَماعی از ماده‌ جستن به معنای حرکت‌کننده و جنبنده. «مقصود جان» به معنای معشوق است. معنای دو بیت فوق این است که آن حکیم الهی ضمن آن‌که به صحبت‌های کنیزک گوش می‌داد، نبض او را با کمال دقت و فراست در دست داشت و متوجه حرکت آن بود تا ببیند با گرفتن نام چه کسی حرکت غیرطبیعی‌ای در نبض پدید می‌آید؛ زیرا آن وقت معلوم می‌شود معشوق و محبوب کنیزک چه کسی است که این همه در فراقش می‌سوزد.

دوستــان   شهــــر  خــــود  را  بـــرشمـــرد            بعــد از آن  شهــــر  دگـر  را نـــــام بـــرد
گفت چون بیرون شدی از شهر خویش                  در  کدامین شهــر  بــودستی  تـو  بیش
نـــام شهـری بـرد و  زان هــم درگـذشت               رنگِ روی و نبــض او دیگـــر نــگشت
خــواجگـان و شهرهـا را یک بـه یک                      بــــازگفت از جــــای و از نــــان و نمـک
شهــر شهــر و خــانــه خــانـه قصـه کرد               نـی رگش جنبید و نـــی رُخ گشت زرد

«دیگر نگشت» تغییر نکرد. کنیزک دوستان و آشنایانش را در شهر خود برشمرد و سپس از شهر دیگری نام گرفت. حکیم از وی پرسید: وقتی از شهر خود بیرون شدی، در کدام شهر بیشتر اقامت کردی؟ او نام شهر دیگری را بر زبان آورد و از آن هم گذشت، ولی نبض و رنگِ صورتش هیچ تغییری نکرد. نام مالکان و شهرها را یک به یک ذکر کرد، از مکان‌ها و غذاهایی که دیده و خورده بود سخن گفت، و از هر شهر و خانه‌ای قصه‌ای به یاد آورد، ولی نه در نبضش جنبشی پدید آمد و نه رنگ رخسارش زرد شد و تغییر کرد.

نبـض او بـــر حـــال خـود بُـد بی‌گزند               تـا بپـرسیــد از  سمــــــرقنــد چــو قنــد
نبــض جســـت و روی ســرخش زرد شــــد        کـز  سمـرقنــدی  زرگـــر  فــــرد شـــد
آه  ســـــردی بــــر کشیــــد آن  مــــاه‌روی          آب از چشمــش روان شــد همچــو جـــوی
گفــت بــــازرگــانـــم  آنجــــا آوریــــد               خـواجـه  زرگـر  در  آن شهــرم خـریــد
در  بــر خـــود داشت سه مـــاه و فروخت           چون بگفت این، زآتش غم برفروخت

«چو قند» صفت سمرقند است. «فرد شد» جدا گشت. نبض کنیزک در تمام دورانی که از جاها و حالات مختلف سخن می‌گفت، اصلاً تغییر نکرد، اما به‌محض این‌که حکیم از سمرقند از او پرسید، نبضش حرکتی غیرعادی کرد و چهره سرخ و گلگونش زرد گشت. این‌که مولانا در این بیت سمرقند را به قند توصیف کرده، به اعتبار حال کنیزک است؛ زیرا معشوق کنیزک، زرگری اهل سمرقند بود، و ذکر نام سمرقند برای کنیزک، چون قند شیرین و لذت‌بخش بود، و این‌گونه معلوم شد که علت رنج و بیماری کنیزک دور شدن از معشوق و زرگری اهل سمرقند است. با شنیدن نام سمرقند، آه سردی از دل کنیزک برخاست و جوی اشک از چشمانش سرازیر شد و گفت: بازرگانی مرا به سمرقند آورد؛ زرگری از اهالی آنجا مرا خرید و مدت سه ماه نزد خود نگه‌داشت و پس از آن من را فروخت. با گفتن این جمله، آتش غم در وجود کنیزک شعله‌ور شد و حالش دگرگون گشت.

چــون ز رنجور آن حکیم این راز  یافت               اصـــــــل آن دردو بـــــلا را  بــــاز یـــــافـــت
گفت: کوی او کـدام است و گـذر؟                      او سَـــــرپُــل گـــفت و کـــوی غَــــاتَفَــر

«کوی» محله. «گذر» راه و گذرگاه. «غَاتَفَر» محله‌ای از محله‌های سمرقند. همین‌که حکیم راز رنجوری کنیزک را از زبان خود وی دریافت و عامل اصلی بیماری برایش روشن شد، پرسید: محله زرگر و راهی که به خانه او منتهی می‌شود کدام است؟ کنیزک نشانی گذر سَرپُل در کوی غاتفر شهر سمرقند را داد.

گـــفت آن‌گه آن حکیم بـــا صـــواب                     آن کــنیزک را کـــه رستی از عــذاب
چونکه دانستم که رنجت چیست زود                    در عــلاجـــت سحـــرهــا خـــواهــم نمــود
شـــاد بــاش و فـــارغ و ایمـــن کـــه مـــن             آن کنـم بــا تــو کــه بـــاران بـــا چمن
مـــن غــم تــو مــی‌خــورم تــو غـم مخور            بـــر تـــو مـــــن مشفق‌تــرم از صــد پـــدر
هـان و هــان ایــن راز را بـا کس مگوی             گرچه از تو شه کند بس جست‌وجوی

آن‌گاه حکیم به کنیزک گفت: نگران نباش به‌زودی ‌از این درد و رنج‌ رهایی می‌یابی و بهبودیت را به‌دست خواهی آورد. حالا که من علت غم و رنجوریت را فهمیدم، برای معالجه‌ات از دارویی سریع‌التأثیر که در سرعت تأثیر همانند سحر است، استفاده خواهم کرد. شادمان و آسوده‌خاطر باش که من با تو همان کاری را می‌کنم که باران با چمن می‌کند؛ یعنی همانطور که باران به چمن و گیاه حیات و طراوت می‌بخشد، من نیز به روح افسرده تو حیات و طراوت خواهم بخشید. همچنین من مراقب و غمخوار تو هستم و لزومی ندارد که تو دیگر اندوهگین باشی؛ زیرا من در مراقبت و پرستاری از تو، از صد پدرِ بر تو مهربان‌ترم. و مواظب باش که رازت را با کسی نگویی ولو این‌که آن شخص شاه باشد و از تو در این مورد بسیار پرس‌وجو کند.

تــــا تــــوانـــی پیش کس مگشـــای راز             بــــر کسی ایــــن در مـکن زنهــــار بـــاز
چــــون‌کــه اســـرارت نهــــان در دل بـــود         آن مــــرادت زودتـــــر  حـــــاصـــــل  بــــــود گــفت
پیغمبر هــــر آن کو سِــرّ نـهفت                      زود گــــردد بـــا مـــراد خــــویش جــفت
دانــه چــــون‌ انــــدر زمیـــن پنــهان شـــود          ســــرّ او ســــــرسبـــــــزی بستـــــا ن شــــــود
زرّ و نقــــره گــــر نبــــــودنــــــدی نهـــــان        پـــــــرورش کی یافتنـــدی زیـــر کــــان

در ابیات پیشین مولانا نصیحت و توصیه حکیم را به کنیزک مبنی بر عدم افشای راز ذکر کرد. به همین مناسبت موضوع راز و عدم افشای آن را برای مخاطبانش بیشتر توضیح داد و گفت: تا می‌توانید رازهای خود را با هیچ کس در میان نگذارید و درِِ صندوق راز را بر هیچ کس مگشایید؛ زیرا زمانی‌که سرّ و راز در دل پنهان باشد، مراد زودتر حاصل می‌شود؛ چنان‌که پیغمبر صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، گفته است: هر کس رازش را نهان دارد، زودتر به مراد و مقصودش می‌رسد. اشاره است به حدیث: «استعینوا فی الحوائج بالکتمان (رواه الترمذی:۲۵۱۸)؛ در برآوردن حوایج و نیازهایتان از کتمان و سرّپوشی کار بگیرید.» در تأیید این مطلب مولانا دو مثال از محسوسات بیان می‌کند: مثال اول، اگر دانه‌ها در دل خاک پنهان شوند، این پنهان شدن سبب روییدن آنها و سرسبز شدن باغ و بستان می‌شود. مثال دوم، اگر مواد سازنده طلا و نقره در دل زمین و در معادن پنهان نمی‌شدند، ممکن نبود طلا و نقره‌ای شکل بگیرد و سپس استخراج شود. [در علوم تجربی به اثبات رسیده که طلا و نقره بر اثر فعل و انفعالات اجزای خاک و تراکم گازها در دل زمین پدید می‌آید و اگر این اجزا روی زمین قرار بگیرند، از آنها طلا و نقره به دست نخواهد آمد.]  

ممانعت سالک از افشای کیفیات باطنی
مولانا در مطالب فوق به این نکته عرفانی اشاره می‌کند که بر سالک لازم است اسرار و مکشوفات و کیفیات باطنی خود را پنهان نگه دارد و آنها را به‌جز با شیخ و مرشدش، با کس دیگری در میان ننهد.

وعـــده‌هــــا و لطف‌هـــای آن حــکیم              کـــرد آن رنـــــجور را ایمـــــن ز بیــــم

این‌جا دوباره به اصل داستان برمی‌گردد و می‌گوید: وعده‌ها و الطاف صادقانه آن حکیم الهی، کنیزک را از بیم و خوف ایمن کرد و به او امنیت خاطر بخشید.

وعـــده‌هـــا بــاشد حقیقــی دلپــذیــر                  وعـــده‌هــا باشد مجازی تــا‌ســه‌گیـر
وعــــده اهــــل کــــرم گنــــــج روان                وعـــــده  نــــااهــــــــل شـــد رنـــج‌ روان
وعــده‌هــــا بــایــد وفــا کردن تمــام                  ور نخـواهی کرد بـاشی ســرد و خام
وعـــده کردن را وفــا باشد به جــان                  تـــــا ببینــــی در قیـــــامـت فیــــض آن

«حقیقی» و «مجازی» در مصرع اول و دوم، صفت‌اند برای وعده‌ها. «تا‌سه‌گیر» موجب پریشانی و اندوه. «روان» در مصرع «وعده اهل کرم گنج روان» به معنای رایج و پررونق، و در مصرع «وعده‌ نااهل شد رنج روان» به معنای روح و جان است.  

فضیلت وفای به عهد
این ابیات از سخنان خود مولاناست و به مناسبت ذکر وعده‌های حکیم، مطالبی را در مورد «وعده» بیان می‌کند و می‌گوید: وعده‌های حقیقی و راستین، دلپذیراند، و وعده‌های مجازی و دروغین، پریشانی خاطر و اندوه به بار می‌آورند. اشاره دارد به حدیث: «الصدق طمأنینه و الکذب ریبه؛ راستی مایه اطمینان، و دروغ ‌مایه شک و تردید است.»  در ادامه می‌گوید: وعده انسان کریم و بزرگوار، همچون گنج خالص، رایج و پررونق است و همانا طلا و نقره ناب در بازار رایج و پررونق است. اما وعده انسان نالایق، مایه رنج روح و روان است. پس باید به وعده‌ها وفا کرد و اگر کسی چنین نکند، انسان سرد و خامی به‌شمار می‌آید. همانا وفای وعده چنان مهم و ارزشمند است که باید با جان و دل به آن اهتمام کرد تا در قیامت با دریافت اجر و پاداشش به فیض و فایده ابدی دست یافت.  

حصول اطمینان از وعده شیخ کامل
«وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر/ …» اشاره دارد به این‌که وعده‌های شیخ کامل مایه آرامش‌خاطرِ طالب و سالک می‌گردد؛ خواه آن وعده‌ها در زمینه تعلیم باشد یا بشارت حصول ثمرات عرفانی. اما از وعده‌های شیخ ناقص و اهل تزویر و ریا، سکون و آرامش در قلب پدید نمی‌آید؛ چرا که وعده‌های او فقط برای فریب‌دادن و از سر خود رد کردن است.
—————————————————————–

حکیم‌الأمّت مولانا اشرف‌علی تهانوی-رحمه الله-
ترجمه: صلاح‌الدین‌محمّد

منبع: مجه ندای اسلام

موضوع:, گوناگون
| ۲۶ دی ۱۳۹۱

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 25نفر
  • بازدید امروز 65869
  • بازدید دیروز 142008
  • بازید کل 49716610

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8644
  • کل اعضا 1554
  • جدیدترین عضو 365mahdi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com