امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2242
 • کل نظرات 8996
 • کل اعضا 1612
 • جدیدترین عضو نبی الله

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 8972

download

متاسفانه در جامعه ما برخی از عناصر افراطی علی رغم توصیه های رهبری بر خلاف مسیر وحدت حرکت می کنند و اهل سنت را به بدی یاد کرده و نسبت به عقاید اهل سنت بدبینی در اذهان عمومی ایجاد می کنند و این کار باعث اهانت بیشتر به مقدسات اهل سنت گشته است . قابل ذکر است تمامی عقاید اهل سنت نشأت گرفته از کتاب الهی یعنی قرآن کریم و سنت حضرت رسول ص می باشند و هیچ جای شک و شبهه ای در عقاید اهل سنت وجود ندارد حتی یک مورد، آنچه که بعنوان شبهه نسبت به عقاید ما یاد می کنند کار شبهه گویان است که واقعیتی ندارند! همانگونه که برادران عزیز ما برای عقاید خودشان دلایلی دارند ودلایل شان همان قدر که برای آنها محترم است برای ما هم محترم است و ما با رعایت ادب به خود اجازه انتقاد و اهانت به عقاید شان را نمیدهیم چراکه هر انسانی مسئول اعمال خویش نزد خداوند می باشد نه مسئول اعمال دیگران .

همچنین خدمت این افراطی ها می گوئیم اگر عقاید و اعمال ما بر خلاف روش صحیح اسلام باشند همان کافی است که خداوند مارا در روز رستاخیز در جهنم مجازات خواهد کرد لذا جای نگرانی برای شما وجود ندارد همانگونه که روش شما برای ما نگرانی ایجاد نکرده است ! هدف مسلمانان چه شیعه وچه سنی از خواندن نماز جلب رضایت خداوند است نه تغییر دردیگران .

از طرفی در چندین سایت خودشان این عقیده اهل سنت را بصورت عمومی بررسی نا درست، مغرضانه و بلکه اهانت آمیز کرده اند لذا وقتی دیگران اجازه بیان عقاید ما را بصورت دلخواه دارند ما به طریق اولی مستحق تر برای ابرازعقیده خود و دفاع از آن هستیم به امید وحدت بین مسلمانان .

حال نگاهی می اندازیم به روش پیامبر (صلی الله علیه وسلم) هنگام نماز خواندن، بر اساس منابع اهل سنت

آنحضرت صلی الله علیه وسلم در نماز دست راست را روی دست چپشان می نهادند. در این باره بیست حدیث از طریق هیجده نفر صحابی و تابعی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که در اینجا فقط چند تا را ذکر می کنیم :

۱_ ابن خزیمه از وائل بن حجر رضی الله عنه روایت می کند که گفت:  صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ووضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره. (ابن خزیمه)

ترجمه: با پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خواندم درحالیکه ایشان کف دست راست خویش را بر روی کف دست چپ گذاشته و بر روی سینه ی خود قرار داده بود.

۲_ رسول الله (ص) فرمود: إنا معشر الانبیاء أمرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا، ووضع أیماننا علی شمائلنا فی الصلاه. (طبرانی در معجم الکبیر و حدیث صحیح است).

ترجمه : به ما پیامبران امر شده ‌که ذر افطار تعجیل ‌کنیم و سحری خود را به تاخیر بیندازیم و در نماز دست راست را روی دست چپ بگذاریم‌

 

۳_ أَنَّ مِنْ السُّنَّه وَضْع الأَکُفّ عَلَی الأَکُفّ فِی الصَّلاه تَحْت السُّرَّه. (ابوداود، احمد و دار قطنی).

ترجمه : سنت است که کف دست راست را بر روی کف دست چپ زیر ناف بست.

۴_ رأیت النبی صلی الله علیه وسلم وضع یمینه علی شماله فی الصلاه .

ترجمه : وائل بن حجر می گوید، پیامبر صلی الله علیه وسلم را در نماز دیدم که دست راستش را بر روی دست چپش گذاشته بودند.

۵_  صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ووضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره. (ابن خزیمه).

ترجمه : با پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خواندم درحالیکه ایشان کف دست راست خویش را بر روی کف دست چپ گذاشته و بر روی سینه ی خود قرار داده بود.

۶_ از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است : کان الناس یؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاه.(صحیح بخاری).

ترجمه: مردم امر می‌شدند به اینکه در نماز دست راستشان را روی ساعد چپشان قرار دهند.

۷_  از  جابر  روایت  شده  است  که گفته‌: ‌پیامبر صلی الله علیه و سلم  از کنار  مردی  می‌گذشت ‌که  نماز می‌خواند  و  دست  چپ  خود  را  بر روی دست  راست‌ گذاشته  بود،  پیامبر صلی الله علیه و سلم  دست  راست  او  را بیرون ‌کشید  و  آن  را  روی  دست  چپش‌ گذاشت‌ احمد  و  دیگران  آن  را روایت  کرده‌اند.

و رسول الله (صلی الله علیه و سلم) به ما چنین امر فرموده است:

صلوا کما رأیتمونی أصلی. (صحیح بخاری)

یعنی: نماز بخوانید همانطور که مرا دیدید نماز می‌خوانم.

بنابراین ملاک و سخن آخر در مورد دست بسته نماز خواندن و باقی امورات دیگر نیز، روش نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم است .

محل نهاد‌ن دستها د‌ر نماز:

کمال ابن الهمام ‌گفته است‌: حدیث صحیحی به ثبوت نرسیده است‌ که بموجب آن دستها را پایین سینه یا زیر ناف نهاد. به نزد حنفی‌ها معهود آنست‌ که آنها را زیر ناف نهاد و به نزد شافعی‌ها زیر سینه‌. احمد دو قول دارد و به هر دو مذهب رای داده است‌. حقیقت آنست‌ که هر دو مساوی هستند.

ترمذی ‌گفته است‌:‌“ ‌رای اهل علم از اصحاب و تابعین و بعد از آنها، آنست که در نماز دست راست را، روی دست چپ‌ گذاشت‌. بعضی ‌گویند روی ناف‌، و بعضی ‌گویند ز‌بر ناف و هر دوی آنها وقوع یافته است‌‌“‌. ولیکن روایاتی نقل شده است ‌که بموجب آنها، پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دو دست خود را روی سینه می‌نهاد. از هلب طائی روایت شده ‌که ‌گفته است‌: “‌من پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده‌ام ‌که دست راست را بالای مفصل دست چپ می‌نهاد بر سینه‌اش‌“‌. احمد آن را روایت کرده است و ترمذی آن را “‌حسن‌“ دانسته است‌.

از وائل بن حجر روایت شده ‌که ‌گفته است‌:“‌با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندم‌که او دست راست خود را روی دست چپ و بر سینه‌اش نهاده بود“‌. ابن خزیمه آن را روایت کرده و صحیح دانسته است‌. و ابوداود و نسائی آن را بدین گونه روایت کرده‌اند:“‌سپس دست راست را بر پشت‌ کف دست چپ و مچ و بازوی آن نهاد“‌.

پس دلیل اختلاف در محل بستن دستها،چیزی جز اشاره نکردن احادیث در مورد دست بستن، به محل آن نیست.نه اینکه اصلا احادیثی در مورد دست بستن موجود نباشد.و آنچه که مهم است،بستن دست در نماز است .

خوب،این دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد دست بستن نماز بود و حال بستگی به مسلمانان دارد که آیا از روش نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی نمایند یا خیر!

آیا امام مالک معتقد به نبستن دستها بوده است ؟

چنانچه از وائل بن حجر روایت است : (صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و وضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره) (الإرواء ۳۵۲)

با پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خواندم، (دیدم) دست راستش را بر روی دست چپش، روی سینه‌اش قرار داد.

ابن عبدالبر گوید: در این باره از پیامبر صلی الله علیه و سلم خلاف آن روایت نشده است و این عمل‌ گفته جمهور اصحاب و تابعین است‌. و امام مالک نیز آن را در موطا ذکر نموده است و گفته‌: امام مالک تا اینکه به لقاء الله پیوست‌، همواره در نماز با دست راست‌، دست چـپ را می‌گرفت. (نگاه کنید به: الفتح  ۲/۲۲۴  ونیل والأوطار ۲/۲۰۱) .

لذا همه امامان اربعه بستن دستها در نماز را جزو سنت قرار داده اند.فقط برخی از مالکیه ( نه خود امام مالک بلکه علمای تابع وی) به استناد به انتساب قولی به امام مالک ، که ایشان گفته باشند در نماز می توان دستها را رها کرد. و نیز برخی روایت کرده اند که امام مالک بین نماز سنت و فرض فرق گذاشته بود(روایت ابن قاسم از مالک ، نگاه کنید به: ” فتح الباری  ۲ / ۲۲۴٫

و البته برخی دیگر از مالکیه بستن دست در نماز را سنت می دانند و به احادیث وارده در این مورد استناد کرده اند.

الباجی از علمای بزرگ مالکیه می گوید: قول به کراهیت بستن دست در نماز از سوی امام مالک جزو اعتقاد مردم عادی است در حالیکه آن جزوی از ارکان نماز است و با ترک آن نماز باطل می شود.

خلاصه اینکه آنچه که از مالک در رها ساختن دستها در نماز روایت کرده اند(اگر صحیح باشد) چیزی نیست بجز معتقد ساختن دسته ای از مردم در این عمل و در حقیقت این ظن و گمان افراد عامی بوده است.در حالیکه با تحقیق ثابت شده است که امام مالک رحمه الله چنین گفته ای ندارند زیرا این نقل بر خلاف نصوصی است که خود مالک در کتابش الموطا آورده است و این امر را بسیاری از علمای مالکیه کشف کرده اند. و اگر هم چنین چیزی از مالک رحمه الله ثابت گردد، آیا جز این نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم اولاتر به پیروی است و می دانیم که از ایشان احادیثی ثابت شده است چنانکه خود امام مالک رحمه الله در کتاب خود”الموطا” آورده است .

برای آموزش نماز اهل سنت اینجا کلیک کنید

خلاصه سخن : عزیزان به ما اهانت و تمسخر نکنید چرا که ما از سنت پیامبر ص پیروی کردیم .

| ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
۲۲ پاسخ به “اهل سنت توضیح میدهد چرا دست بسته نماز می خواند”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  حمید says:

  اسلام دین منطق است بسیار دیده شده که در برابر انسان هایی که از نظر ما مهم هستند با احترام ایستاده و برای احترام بیشتر دستان خود را میبندیم حال که برای نماز در برابر پروردگار ایستاده ایم بستن دست منطقی تر هست بدون تعصب فکر کنید


 2. Sahand says:

  دوست عزیز نوع دست بصورت باز یا اینکه دست بسته باشد آیا در هنگام نماز تاثیری دارد بر نمازیکه اگر با صدق دل و نیت تماما تسلیم در برابر پرودگار یکتا برگزار نشود.
  آیا بنظر شما دست بسته یا باز نمیتواند زائیده ی فکر طیفی از مسلمانان باشد؟
  آیا دست باز یا بسته در کم و زیاد شدن قرب به الله و ثواب اقامه نماز تاثیری دارد؟
  آیا وقتی شخصی بیمار هست و اصلا نمیتواد سرپا بایستد چه برسد دستش باز باشد یا بسته ولی در احکام اسلامی نماز بر او واجب است هرچند که به هر صورت ایستاده نتواند که نماز را اقامه کند.
  حکم او چیست که نه دستش باز میتواند باشد و نه بسته؟
  دوست گرامی این سوالات صرفا جهت آگاهی پرسیدم نه بخاطر بچالش کشیدن اهل سنت یا اهل تشیع.
  ممنون از پاسخ شما.
  ممنون اگر پاسخ دهید.

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  davoodi says:

  سلام
  شما که این روایت ها رو از صحابه خودتون اوردید پس این صحابه تون (محمد بن عمر و ابن عطا روایت کرده اند ابو حمید ساعدی) که این شیوه رو نقض میکنه چی میشه؟؟؟

 4. وضعیت کاربر : مهمان
  علی اسدی says:

  سلام و درود بر برادران گرامی
  بنده بر این باورم که اسلام یکی است و اینجانب فارغ از اینکه در چه خانواده ای متولد شده ام(شیعه) خودم به دنبال کشف حقیقت هستم,در قرآن آمده که هرکس مسیولیت کارهای خود را دارد,در روز محشر این خودت هستی که باید پاسخگو باشی! و خدا به صراحت در قرآن فرموده که در روز محشر شیوخ یا بزرگان تو نیستنی که کرده ای را به گردن آنان بیاندازی! چون ما به تو عقل دادیم,,,,برادران در عصری که ما زندگی میکنیم و این همه رسانه و فیلم و مستندات واضح وجود دارد سخن برخی از آقایان که همین چند سال پیش ایراد شده بود و همه ما ویدیو آن را دیده ایم برگشته و تفسیر دیگری از آن کلام واضح میگردد!! حال من چگونه باور کنم با گذشت بیش از ۱۰۰۰ سال احادیث و نقل قولها درست است! برای من حجت فقط کلام خداست و قرآن نه چیزه دیگری,,,از کسانی که به زبان عربی مسلط هستند سوالی دارم,,در سوره مایده آیه ششم درباره نحوه وضو نوشته است,در کتاب قرآنی معنی فارسی نوشته بود پاها از مچ شسته شود,,و در معنی کتاب دیگری نوشته شده که پاها مسح شود,,,در برنامه های ترجمه هم نتوانستم خودم معنی درست را پیدا کنم,من کاری به احادیث ندارم,ترجمه سریح از عربی به فارسی این سوره چیست؟؟ کمکم کنید

 5. وضعیت کاربر : مهمان
  عبدالوهاب says:

  از آدم تا خاتم پیامبران الهی اومدن که بگن بزرگ خداست بی نیاز و بگن که آدم انسانیت داشته و به هم احترام

 6. وضعیت کاربر : مهمان
  حسن says:

  باسلام من به عقاید اهل سنت بسیار احترام میگذارم اما سئوال من ازایشان این است.درعینی که شما احادیثی ازپیامبر صلی الله واله نقل میکنید.شیعه از طریق امام جعفر صادق علیه السلام هم برضد این احادیث نقل میکند.ومساله تکتف را رد مینمایند.حالا چه کسی درست میگوید وچه کسی جعل سند نموده باخداست.لطفا احادیث شستن پا به جای مسح ان که درقران آمده را از طریق اهل سنت بیان بفرمایید

 7. وضعیت کاربر : مهمان
  غلام says:

  سلام
  نظرتان در مورد محمدبن عبدالوهاب چیست

 8. وضعیت کاربر : مهمان
  محمّد صائم says:

  با عرض سلام خدمت برادران اهل سنت باید عرض کنم دست به سینه بودن در نماز و گفتن آمین بعد از قرائت سوره حمد بدعت هست و باعث باطل شدن نماز میشه.

  • وضعیت کاربر : مهمان
   مصطفی says:

   جنابعالی فتواتون رو برای خودتون داشته باشید تو سرت از باطل شدن و بدعت بودن چه میشه که در این سایت مقدس کلی فحاشی به صحابه پیامبر خدا ص کردی بیچاره اخه اینقدر باید می فهمیدی که یه مسلمان فحاش نیست ! باید می فهمیدی که عمل حرومی مرتکب شدی، با این زبون ننگینت میخای دیگران رو نصیحت کنی ! پس اول ادب خودت بعد نصیحت دیگران .

  • وضعیت کاربر : مهمان
   غلام says:

   سلام
   واعتصموا بحبل الله……..
   موسی به دین خود عیسی بدین خود
   دوستان کسی شما را مسخره و تمسخر نمیکند و هر که این کار را کرده اشتباه کرده
   امروز جامعه ما بیش از هر چیزی به وحدت نیاز دارد و

   • وضعیت کاربر : مهمان
    عبدالوهاب says:

    از اول الا اخر تمام پیامبران و کتابها آمدند که به آدم بگن خدا بی نیاز است شما به هم احترام بگذارید و انسان باشید
    ای ول برادر

 9. وضعیت کاربر : مهمان
  سیدمجتبی موسوی says:

  سلام ممنون از روشنگریتون من از تشیع هستم چیزی ک به من گفتن این بود ک صحابه از خودشون به تقلید از ایرانیان زرتشتی اینکارو کردن …. من به شخصه به اهل سنت و عقایدشون احترام میزارم …

 10. وضعیت کاربر : مهمان
  مهدي says:

  سلام. لطفا متن عربی و سند این حدیث را مرقوم بفرمائید. ممنون

  پاسخ :
  سند : حَدَّثَنَا زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَهَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَهَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِیهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِیَّ صَ
  متن عربی : وَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى الْیُسْرَى ز

 11. وضعیت کاربر : مهمان
  علی says:

  سلام.من چند باری نظر گذاشتم وحتی شماره خودمم نوشتم من یک شیعه هستم وبه خلفای ثلاثه احترام میگذارم و در پی جستجو در مورد مذهب اهل سنت هستم.و از شما هم گلایه دارم نسبت به صحبت های آقای سدیس چرا جامعه اهل سنت کاری نمیکنند؟؟

  • وضعیت کاربر : مهمان
   عبدالله says:

   سلام دوست گرامی ….
   باید به عرض شما برسانم خلفا ثلاثه کاملا اشتباه است
   بلکه باید بگویید « خلفا اربعه»
   ابوبکر عمر عثمان و علــــی رضی الله عنهم اجمعین…


 12. ادریس says:

  سلام علیکم بسیار زیبا و مفید همیشه موفق باشین انشاالله


 13. sodes islami says:

  جزاک الله خیرا به شما عزیزان بخاطر مطلب جالب مفیدی که گذاشتید از مدیر سابت بخاطر اینکه مشکلات زیادی دارن اما سایت رو به خوبی مدیریت میکنن نهایت تشکر رو دارم.


 14. jasim says:

  سپاس از زحماتتون
  امیدوارم خداوند شما را در این راه ثابت قدم نماید


 15. دوستدار الله says:

  خداوند به شما خدا پرستان خداجویان و محبان واقعی الله و رسول جزای خیر بدهد که برای ایجاد وصل بین بندگان و الله شان تلاش مخلصانه می کنید


 16. 0700088919 says:

  پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه یک پایگاه موحدانه وبسیارخوب است


 17. ماریا says:

  سلام خواهر گرامی وب زیبایی داری
  به منم سر بزن


 18. مصطفی says:

  احسنتم بخاطر شیوه بیان زیبا مدلل قوی و مودبانه لذت بردم

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

تغییر باور ها

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 24نفر
 • بازدید امروز 30297
 • بازدید دیروز 146212
 • بازید کل 73432201

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com

طراحی سایت