امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
اسلام
| بازدیدها: 35343

– این مقایسه هذه پرسش های بسیاری را برایم به ارمغان آورد، از جمله اینکه:

– آیا حضرت عیسى مسیحی بود؟ و دین او مسیحیت بود؟

– چرا می گویند ما پیروان عیسی هستیم و او از آنان بری است؟

– دین صحیح کدام است و کی به وجود آمد و چگونه پیدا شد؟

– از آن پس سرگردانی من آغاز شد و دیدگانم کدر و عقل و اندیشه ام پریشان گشت و چیزی نمانده بود دیوانه شوم. مدت زیادی فکر کردم و چشم بر هم ننهاده و آرام و قرار نداشتم. این پرسش ها را نزد کشیش های مسیحی و بزرگان کلیسا می بردم و به جای پاسخ خشمگین شده و از خود می راندند. چون نمی توانستند پاسخ قانع کننده ای به آن ها بدهند.

– اما در دین اسلام مدت زیادی در مساجد و دیگر جاها به دنبال علمای دینی مورد اعتماد آنان گشته و به عادت همیشگی به سخنان یک عالم اکتفا ننموده و موفق شدم پرسش هایم را با آنان در میان نهاده و به پاسخ های قانع کننده ای برای تمام سؤالاتم دست یابم.

– دریافتم که عیسى بنده ی خدا و پیامبر اوست و فرزند خداوند نیست، آنگونه که مسیحیان می پندارند و اینکه انجیل صحیحی که از جانب خدا نازل شده باشد همان سخنان اوست پیش از آنکه آن را تحریف نمایند و اسمش را «بایبل» بگذارند. همچنین دریافتم که پیامبران همگی از جانب خداوند فرستاده شده اند و البته همگی به خاطر دین مبین اسلام مبعوث گشته اند.

چگونگی اعلام مسلمان شدن من

– همه ی این ها بدون اطلاع خانواده، پدر، مادر و خواهرانم اتفاق افتاد. وقتی اسلام آوردم، دین اسلام أقلب و احساساتم را در بر گرفت. شروع نمودم به شرکت در کلاس های اسلامی و همه جا به دنبال چنین کلاس هایی می گشتم.

– از من می پرسیدند… کجا می روی؟

– دنبال چه می گردی؟..

– مدت زیادی دنبالم گشتند… چیزی از من نمی دانستند و همیشه شوق و اشتیاقم را از آنان مخفی نگاه می داشتم.

– و الحمدلله رب العالمین… فهمیدم که چگونه مسلمان شوم.

– شهادتین را با میل و از روی درک درست بیان نموده و قلباً و قالباً مسلمان شدم و راضی گشتم به اللّه پروردگار و به اسلام دینم و به محمد صلى اللّه علیه و سلم پیامبر و رسول…

– بعد از آنکه خداوند با هدیت بر من منت نهاد، یک روز داشتم وضوء می گرفتو و خوهرانم من را دیدند، یکی از آن ها پرسید… چرا اینگونه دست و پاهایت را می شویی؟

– همیشه پاسخ آماده ای داشته و به هر طریق از جواب درست طفره می رفتم و نمی گذاشتم از مسلمان شدنم باخبر شوند…

– در پشت بام نماز می خواندم تا نفهمند مسلمان شده ام و به مرور زمان دیگر نمی توانستم اسلام خود را از آن ها پنهان نگه دارم. کم کم متوجه تغییر در رفتار و کردارم شده و با تحقیق و تفحص توانستند بفهمند که مسلمان شده ام. با دیدن تغییراتی که در من به وجود آمده بود، اطلاع آنان از مسلمان شدن من مشکل ساده ای گشت.

– پدر و مادرم بر دین مسیحیت از دنیا رفتند، پیش از آنکه بتوانم آن ها را به دین اسلام دعوت نمایم.

– چه اندازه برای آنان حسرت می خورم… آه، کاش آن ها اسلام را می شناختند و شیرینی ایمان را می چشیدند… لکن تلاش کرده ام تا خواهرانم را دعوت کرده و آنان را با بسیاری از مسائل اسلامی که پیشتر فراگرفته ام آشنا سازم. بعضی از آن ها به دعوتم پاسخ داده و برخی شرایط باعث می گردد از پذیرش اسلام به طور کامل سر باز بزنند. در حال حاضر آن ها پس از آن که با توضیحات من به وحدانیت خداوند متقاعد گشتند، بر عقیده ی اسلام هستند.

– چنانچه می دانند که عیسى بن مریم، پیامبر خدا بوده و آنگونه که پیشتر باور داشتند پسر او نیست و اینکه محمد رسول خدا و پیامبر اسلام و خاتم انبیا می باشد. امیدوارم که پا جای پای من نهاده و به دین اسلام مشرف گردند.

تازه های زندگی من

– تغییرات بسیاری بعد از پذیرش اسلام در زندگی من به وجود آمده است. پیشتر به شرب خمر و مواد مخدر اعتیاد داشته و با دوستان ناباب همنشینی می کردم، تمام زندگی من لهو و لعب بود، به همه ی کارهای حرام مبادرت می کردم تا آنکه به دین اسلام روی آوردم و خداوند را بر کارهایم ناظر دانستم و فهمیدم که بر کارهایم مراقبانی وجود دارند… که هر نیکی و بدی من را می نویسند.

– بنابراین چگونه می توانم کار ناشایست انجام دهم درحالیکه در روز قیامت به خاطر آن مورد حساب و کتاب قرار خواهم گرفت؟ به همین سبب به اخلاق والای اسلامی پایبند گشته و در ارتباط همیشگی با خدای خویش قرار گرفتم… هر روز پنج مرتبه نماز می خوانم، روزه ی ماه رمضان را گرفته و تا جاییکه بتوانم قرآن کریم را حفظ می کنم.

– نگارنده ی مقاله می نویسد: در واقع این چیزی بود که در هنگام جستجو به دنبال نومسلمان این داستان با آن رو برو گشتم. وقتی او برای شرکت در مسابقه ی قرآن کریم که توسط انجمن آشنایی با اسلام برگزار می گردید، پیش رفت، دیدم که در برابر داعی فیلیپینی «خالد میرو» نشسته و قرآن کریم را به صورت ترتیل تلاوت نمود. نوای صوت او بسیار دلنشین بود، برای همین جلوتر رفتم تا بهتر صدای قرآن را بشنوم. صوت او از کسانی که عربی زبان بودند نیز بهتر بود.

نقش انجمن در راهنمایی ذوالفقار

– می گوید: از وقتی به کویت آمده و با انجمن آشنایی با اسلام آشنا شده و از حمایتی که از نومسلمانان صورت می گیرد مطلع گشتم، بدانجا رفتم تا در کلاس های دینی و قرآن کریم داعیان فیلیپینی و متخصص این رشته ها شرکت جویم.

– الحمدلله اکنون و بعد از پایان این مسابقه در سطح یک حفظ «۲۰ سوره» ی قرآن کریم شرکت می کنم.

– همچنین به مرحله ی مرکز دوم راه یافته و به همراه دیگر برندگان از من تقدیر به عمل آمده است. این هدایتی است که خداوند بواسطه ی آن هر کس را که بخواهد به راه راست رهنمون می گردد.

تلبیه و تأثیر آن بر روح و روان

– نومسلمانان لباس احرام پوشیده و تمایزی بین آن ها نیست. همگی به یک شکل لباس پوشیده و از هم بازشناخته نمی شوند. هیچ یک فرقی با هم ندارند جز در اعمال نیک و نیتی که جز خداوند متعال کسی از آن اطلاع ندارد.

در این حال و هوا و در حینی که همه رو به سوی بیت الله الحرام دارند، نوای «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک إن الحمد والنعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک» آنان بلند می شود. این تلبیه ی اطاعت و فرمانبرداری از خدای رحمن است.. پروردگارا به مهمانی تو آمده ایم. فرمانبردار و با ایمان به یگانگی تو و تنها تو.

– تازه مسلمان ذوالفقار لحظات تلبیه را با ایمانی عمیق سپری می نمود و قادر نبود با شنیدن صدای برادران تازه مسلمانش جلوی گریه اش را بگیرد و پیوسته به خاطر عمری که قبل از مسلمان شدن تلف کرده اشک پشیمانی می ریخت.

این اشک ها را می توان اشک شادی و ناشی از احساس راستینی که پس از مسلمان شدن بر وی مستولی گشته است دانست. این احساسات و جو ایمانی ذوالفقار و تازه مسلمان پیرامون او در اتوبوس را از دیدن آنچه می دیدند، متأثر ساخته بود.

– در حقیقت اسلام دین عظیم و بی مانندی است و ایمان به خداوند متعال شیرینی و حلاوتی دارد که جز کسانی که ایمان آورده و در ایمان خود صادق بوده اند آن را نمی چشند.

– ایم لطف خداوند است که به هرکه بخواهد می بخشد و خداوند صاحب لطف و فضل بی کران است.

[ «ذاق حلاوه الإیمان من رضی بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد نبیاً ورسولاً»

حدیث شریف رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب ] یعنی: «شیرینی ایمان را چشید آنکه راضی گشت به الله پروردگارش، اسلام دینش و محمد پیامبر و رسولش.»

چقدر شیرینی ایمان را هنگام سجده برای خدای رحمان چشیده ام

یا وقت مطالعه ی قرآن تا آیه ای از آن بخوانم

چون خدای هدایتم فرمود این برادران به بهترین ادیان

نومسلمان- ذوالفقار

رودلیو از فیلیپین

ترجمه: مسعود
مهتدین

| ۲۳ آبان ۱۳۹۱

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 25نفر
  • بازدید امروز 121979
  • بازدید دیروز 139863
  • بازید کل 49993005

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8649
  • کل اعضا 1556
  • جدیدترین عضو iran4556

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com