امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
shina
| بازدیدها: 37422

12-25الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه و السلام على أشرف الأنبیاء و المرسلمین محمد و على آله وصحبه أجمعین،

علاقمندان مشاهیر اسلام با عرض سلام و وقت بخیر امیدوارم صحتمند و سرحال باشید- در مقاله ذیل مختصری از زندگینامه و شرح حال و اسهامات عملی محدث عالیقدر و بزرگوار امام ابوداود سجستانی رحمه الله را خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم بامید اینکه مورد توجه شما قرار گرفته بارها مطالعه کرده استفاده ببرید.

امام أبوداود رحمت الله علیه در قرن سوم هجری یعنی در عصر حکمرانی عباسیان می زیستند ایشان رحمه الله در سال ۲۰۲هجری متولد و در سال ۲۷۵ هجری از دنیا رحلت کرده اند.

امام در عصریکه عباسیان از نیرو و قوتی همه جانبه برخوردار بودند و همزمان در عصر ترقی و پیشرفت علم می زیست و شاهد ضعف حکومتهای آنان هم بود.

    او در عصری می زیست که مذاهب اربعه اهل سنت هم ظهور نمودند و در همه علوم پیشرفتهای چشمگیری مشاهده می شد، علوم حدیث هم پیشرفت قابل ملاحظه داشته و تدوین آن هم در همین عصر صورت گرفت و علماء  توانستند در این عصر کتابهای زیادی را به رشته تحریر در آورند که امام محمد بن جعفر کتانی در کتاب شان بنام “الرساله المستطرقه لبیان مشهور کتب السنه المشرقه” از تألیفات این عصر نام برده اند.

    جای تعجب نیست چون در آن عصر اعلام و مشاهیر اسلام می زیستند مانند امام أحمد بن حنبل امام یحیی بن معین و امام بخاری و امام مسلم و امام نسائی و غیره علماء کرام رحمت الله علیهم.

     و همچنین در همین عصر تصوف هم ظهور کرده بود و تعدادی از صالحین از زخارف دنیا دوری جسته و در طاعت و عبادت الله متعال مشغول شدند که از آنجمله صالحین میتوان از اینها نام برد: فضیل بن عیاض و معروف الکرخی و بشر الحافی و الحارث المحاسبی رحمت الله علیهم و باید گفت که در آنزمان آنها را کسی صوفی نمیگفتند و موصوف به تصوف نبودند زیرا این واژه بعدها پیدا شده است ثانیا طریقه آن صالحین در ذکر و عبادت از مدعیان تصوف امروزی کاملا فرق داشته ودارد.

     و از سوی دیگر در این عصر بعضی تیارات مخالف عقائد اسلامی مانند مجوسی ها ظهور کرد که خلفاء عباسی هم دست بکار شده و آنها سرکوب نمودند و جلو پیشرفت شانرا گرفتند.

اینبود نظری که بر اوضاع آن وقت انداختیم چون محیط و شرایط در زندگی هرکسی که باشد تأثیر خودش را دارد و بر میگردیم به معرفی کامل امام أبوداود رحمت الله علیه-

       نام ایشان أبوداود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی سجستانی می باشد که بنام أبو داود مشهور هستند. و الأزدی به الآزد منسوب می شود که قبیله ای معروفی در یمن می باشد. و حافظ ابن حجر العسقلانی در کتاب تهذیب التهذیب گفته اند که جد امام أبو داود در جنگ صفین همراه علی رضی الله عنه یکجا بوده اند، و علماء در تعیین و تحدید سجستان اختلاف دارند، طوریکه ابن خلکان گفته اند که سجستان یا سجستانه استانی در بصره است و سمعانی گفته است که سجستان در بلادی که به کابل معروف است واقع شده و تاج الدین سبکی گفته اند که این اقلیم معروفی در حدود کشورهای هندوکش قرار دارد و شیخ عبدالعزیز محدث دهلوی گفته اند که سجستان نسبت اش به سیستان است که این استان معروفی در وسط سند و هرات در نزدیکی قندهار واقع شده است و فعلا در داخل حدود افغانستان می باشد.

امام أبو داود رحمه الله تعالی در بصره سکونت اختیار نموده اند و بارها به بغداد سفر نموده اند و برای طلب علم حدیث به مناطقی  زیادی همچون بلاد خراسان، مصر و حجاز سفر های داشته اند و زانوی تلمذ در محضر علماء بزرگ برزمین زده و از آنها علوم متداوله اسلامی را فراگرفته وبه اتمام رسانده اند.

       و میتوان از مشهور ترین شیوخ ایشان از این علماء نام برد:

۱- أحمد بن محمد بن حنبل  الشیبانی رحمه الله تعالی (أبو عبدالله المروزی بغدادی امام مشهور و صاحب مسند)،

۲- یحیی بن معین رحمه الله تعالی که از جمله ائمه بودند و در سال ۲۳۳ در مدینه منوره وفات کردند.

۳- إسحاق بن راهویه أبو یعقوب حنظلی رحمه الله تعالی و همچنین از بعضی از شیوخ امام بخاری و امام مسلم رحمهما الله تعالی هم فیض برده اند مانند امام احمد بن حنبل و عثمان بن دبی شیبه و قتیبه بن سعید رحمت الله علیهم.

شاگردان امام أبوداود رحمت الله علیه بسیار زیاد بوده اند  و امام ذهبی رحمت الله علیه فرموده اند که همین فخر به امام أبوداود کافیست که امام ترمذی و نسائی رحمت الله علیهما از جمله شاگردان شان بوده اند. و هکذا همین فضل برایش کافیست که شیخ خودش امام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی از ایشان حدیث روایت کرده اند.

     امام أبوداود رحمه الله تعالی از جایگاه والایی درنزد علماء و عوام الناس برخوردار بودند و همه علماء او را می ستودند.  و خود امام هم علم و علماء را بسیار معظم و مکرم میدانست و هرگز نمیخواست ذره ای اهانت به آنها صورت گیرد که موقف شان در این قصه قابل تقدیر است امام خطابی رحمه الله تعالی از أبوبکر بن جابر رحمه الله تعالی خادم امام أبوداود رحمه الله روایت میکند که گفتند: همرای امام أبوداود رحمه الله در بغداد بودم، نماز مغرب را اداء نمودیم که دق الباب شد و فورا در را باز نمودم دیدم که أمیر أبو أحمد الموفق عباسی اجازه داخل شدن میخواهد، نزد امام أبو داود رحمه الله تعالی رفتم و  او را خبر دادم، ایشان اجازه دادند، امیر داخل شده نشست سپس امام أبو داود رحمه الله تعالی نزدش رفت و فرمود: چه چیز سبب شد که أمیر در این وقت تشریف آورده اند؟ أمیر گفت، سه چیز، امام أبو داود رحمه الله تعالی فرمود: آنها چه هست؟ أمیر گفت: به بصره نقل کنید و آنجا را مکان اقامت قرار داده حلقه درس را دایر کنید تا طلبه علم از هر گوشه و کنار بسوی حلقه شما بشتابند. أمام أبو داود رحمه الله تعالی فرمود: این بود درخواست اولی شما، بیارید دومی را. أمیر الموفق گفت: برای فرزندانم کتاب سنن را روایت کنید و بیاموزانید. امام أبو داود رحمه الله فرمود: خوب بیارید طلب سومی را. أمیر گفت: به تنهایی برایشان سنن را روایت نموده و بیاموزانید نه در جمع سایر طلبه، بخاطریکه فرزندان خلفاء همرای عوام یکجا نمیشینند. إمام أبو داود رحمه الله فرمودند: مگر این راهی بخود ندارد زیرا فرزندان شما در هر سویه ای که باشند در طلب علم یکی اند و برتری ندارند. خادم امام در ادامه میگویند: بعد از آن فرزندان أمیر أبو أحمد الموفق عباسی رحمه الله نزد امام برای طلب علم میامدند و در بین آنها و سایر مردم پرده گرفته میشد. پس از این قصه معلوم میشود که علمای ربانی امثال امام أبو داود رحمه الله اینگونه بودند که ملوک برایشان میامدند نه اینکه علماء برای آنها بروند و تملق کنند.

     و همه علمای هم عصر امام ابوداود او را ستوده اند و به فضل و منزلتش اعتراف نموده اند طوریکه أبوبکر الخلال و حافظ موسی بن هارون گفته اند که امام أبو داود در دنیا برای حدیث خلق شده بود و در آخرت برای جنت و من بهتر از او ندیده ام. و حاکم نیشاپوری گفته اند که امام أبو داود امام أهل حدیث در عصر شان بودند. و هکذا امام ابن جوزی گفته اند که امام أبو داود عالم و عارف به علل حدیث بودند و شباهت زیادی به امام أحمد بن حنبل داشتند. و أبو عبدالله بن منده گفته اند: کسانیکه ثابت را از معلول و خطأ را از از صواب تمیز دادند چهار کس اند: امام بخاری و مسلم و بعد از آنها امام أبو داود و نسائی. رحمت الله متعال بر تمامی این علماء باد-  

        و اینکه در کدام مذهب فقهی بودند، علماء اختلاف دارند بعضی گفته اند حنبلی مذهب بودند و برخی به این باورند که ایشان در مذهب امام شافعی رحمه الله بودند.

                و شیخ أبو اسحاق شیرازی ایشانرا در کتاب طبقات الفقهاء از اصحاب أحمد بن حنبل شمرده است و همچنین قاضی ابن أبی یعلی در طبقات الحنابله.

             أما سید صدیق حسن خان در کتاب شان أبجد العلوم إمام بخاری و أبو داود و نسائی را شافعی مذهب خطاب نموده اند و شیخ طاهر الجزائری گفته اند که نزد من إمام بخاری و أبو داود مانند سایر ائمه نه مقلد شخص معینی بوده اند و نه مقلد ائمه اربعه بوده اند ولی میل شان به اقوال امامان شان میرود. و علماء مذهب حنفی و مذهب مالکی در طبقات خود از ایشان نام نبرده اند.

             و علامه، محدث بزرگ شیخ محمد زکریا کاندهلوی صاحب أوجز المسالک گفته اند که اهل علم در باره مذهب ائمه حدیث اختلاف دارند، طوریکه برخی آنانرا از مجتهدین شمرده اند و بعضی تمام آنها را مقلدین شمرده اند و به نظر من در زمینه تفصیلاتی وجود دارد: إمام أبو داود رحمه الله حنبلی بوده است و در مسلک حنابله متشدد بوده است مانند إمام طحاوی در مذهب حنفی. و هرکه در سنن أبو داود دقت کند به این حقیقت پی میبرد.

       و علامه شیخ زکریا مثالهای هم در زمینه آورده اند که شاهد این مدعایشان است و در ارتباط إمام بخاری رحمه الله گفته اند که ایشان مجتهد بوده اند و به مذهب معینی پابندی نداشتند که میتوان از لابلای تألیفات ایشان این مساله را آشکار کرد.

                دوستان گرامی برای تفاصیل بیشتر راجع به مذاهب اصحاب صحاح سته به مقدمه کتاب “لامع الدراری علی جامع البخاری” مراجعه فرمایید و دقیقا فائده شمار نهم را مطالعه نمایید.

                امام أبو داود رحمه الله تألیفاتی زیادی از خود بجا گذاشته اند.

ایشان کتابی دارند بنام “مسائل الإمام أحمد”- که این کتاب طبق ابواب فقه ترتیب داده شده و در آن سوال های را که از امام شده و ایشان جواب داده اند آورده است و در مسائل فقهی بهترین کتاب میباشد.

کتاب دوم ایشان “المراسیل” نام دارد و کتابی دیگری شان بنام “الناسخ و المنسوخ” است و کتابی هم دارند بنام “الرد علی القدریه” و همچنین  کتابهای دیگر شان بنامهای “دلائل النبوه” و کتاب “فضائل الأنصار” و کتاب “أخبار الخوارج”  و کتاب “البعث و النشور” و کتاب “الدعاء” می باشد و از مشهورترین کتاب های ایشان کتاب السنن است. که به سنن ابو داود هم مشهور است که امام ابو داود بعد از تألیف آنرا برای امام احمد برای مراجعه تقدیم نمودند که ایشان آنرا بسیار ستود و این دلالت میکند که این کتاب پیش از سال ۲۴۱ سالی که امام احمد وفات یافت، نوشته شده و دقیقا سی و چهار سال قبل از وفات خودش تکمیل شده است.

         امام ابو داود در رساله شان فرموده اند که ایشان از رسول الله صلی الله علیه وسلم پنجصد هزار حدیث را روایت نموده اند و در کتاب سنن چهار هزار و هشتصد حدیث را ذکر کرده اند و در کتاب سنن شان ششصد حدیث مرسل هم ذکر شده است.

           و امام سیوطی در کتاب تدریب الراوی هم فرموده اند که تعداد احادیث کتاب ابو داود چهار هزار و هشتصد حدیث میباشد. و امام ابو داود سنن خود را به ابواب  کتابها تقسیم نموده است که تعداد کتابها به سی و پنج کتاب میرسد تعداد ابواب هم به یکهزار و هشتصد هفتاد و یک باب میرسد و صرف سه کتاب آن بدون ابواب میباشد.

         و باید یاد آور شد که تألیفات در علم حدیث همیشه زیر نام جامع و یا مسند و مانند آن میبود که اضافه بر احادیث احکام احادیث فضائل و قصه ها و مواعظ و آداب و تفسیر را ذکر مینمودند تا اینکه امام ابو داود آمد و کتاب سنن را تصنیف نمودند و در آن احادیث احکام را با استقصاء و پژوهش زیبایی درج نمودند که این کتاب در نزد علماء حدیث و علماء أثر از جایگاه خاصی برخوردار بوده و محل اهتمام آنان بوده است.

           و باید دانست که در کتاب السنن اصطلاحی خاصی وجود دارد که امام کتانی آنرا چنین شرح میکند که منظور از آن اصطلاح اینست که کتاب بر ابواب فقهی ترتیب داده شده است مثلا طهارت نماز زکات روزه و در آن چیزی از موقوف دیده نمی شود چون در اصطلاح آنان موقوف سنت گفته نمی شود بلکه حدیث است. و از قول امام ابو داود که در نامه ی عنوانی اهل مکه نوشته بود سبب نامگذاری کتابش به سنن آشکار میشود، ایشان در نامه شان یاد آور شده اند که او بجز احکام چیزی دیگری را در کتاب السنن نگنجانیده است و ایشان به صراحت گفته اند که او کتاب زهد و فضائل الأعمال و غیره را تصنیف نکرده بلکه فقط احادیث احکام را آورده است. پس ذکر احادیث احکام در کتاب السنن و تعلیق امام ابو داود و سخنانش در باره روایان که در آخر هر حدیث فرموده اند کتاب السنن را ویژه گی خاصی داده است.

        واقعا امام ابو داود رحمه الله در ترتیب و تنظیم کتابش بر پایه ای ابواب فقه و بر مبنای مسائل شرعی از خود ابتکار نشان داده اند. که علامه کوثری در حاشیه ای شروط الأئمه از حازمی بر این مطلب اشاره نموده میگویند که امام ابو داود به جمع آوری احادیثی که فقهاء بر اساس آن استدلال نموده  و احکام را بالای آن بنا ساخته اند همت گماشته است.

         و تمام علماء کتاب سنن امام ابو داود را ستوده اند و ازین سهم و خدمت علمی ارزشمند ایشان قدردانی نموده اند چنانچه امام غزالی در کتاب حجت الله البالغه گفته اند که سنن ابو داود برای یک مجتهد کافی است. و امام خطابی گفته اند که مانند سنن ابو داود کتابی در علم دین تألیف نشده است. و شیخ الاسلام محیی الدین أبو زکریا یحیی بن شرف النووی شارح صحیح مسلم گفته اند که هرکه در فقه و مسائل اشتغال دارد باید کتاب سنن ابو داود را معتبر شمرده و شناخت عام و تام بآن داشته باشد زیرا بیشترین احادیثی که بآن استدلال مینمایند در سنن ابو داود به بسیار شکل درست آن وجود دارد و به بسیار آسانی قابل أخذ و فهم است.

         علماء کرام راجع به جایگاه سنن ابو داود از نگاه تدریس و تحصیل علم اختلاف جزئیی دارند و در زمینه علامه شیخ محمد زکریا کاندهلوی گفته اند که به اولین چیزی که بآن یک طالب علم حدیث ضرورت پیدا میکند تحقیق مذاهب و انواع حدیث میباشد سپس دلائل آن بعدا طرق استنباط و سپس جمع روایات و هکذا احادیث ضعیف. بدین ملحوظ باید در قدم اول جامع الترمذی را مطالعه نماید سپس سنن ابو داود را بیاموزد  بعدا میتواند صحیح بخاری و صحیح مسلم و نسائی و ابن ماجه را بخواند، چون وظیفه امام ترمذی در کتاب جامع شان بیان مذاهب و انواع حدیث بوده و قصد امام ابو داود از تألیف سنن شان جمع آوری دلائل أئمه بوده است و اهتمام امام بخاری رحمه الله بیشتر در طرق استنباط بوده است، و توجه امام مسلم به جمع آوری روایات بیشتری بوده است. و امام نسائی به علل حدیث اشاره نموده اند و امام ابن ماجه احادیث صحیح و ضعیف را جمع آوری نموده اند پس یک طالب علم حدیث در اول به جامع الترمذی و سپس به سنن ابو داود چنگ بزند.

       و علامه محمد زکریا کاندهلوی در ارتباط به جایگاه سنن ابو داود از نگاه صحیح بودن آن در مقدمه کتاب لامع الدراری گفته اند که در نزد جمهور علماء  کتاب صحیح البخاری صحیحترین کتاب بوده است و به تعقیت آن در مرتبه دوم صحیح مسلم قرار دارد و در نزد بنده سنن ابو داود در مرتبه سوم قرار دارد. و باید گفت که صاحب کتاب مفتاح السعاده هم بهمین نظر است و صاحب کتاب نیل الأمانی هم این مطلب را تایید میکند.

علماء کرام سنن ابو داود را شرح هم داده اند که میتوان  تعدادی ازین شروح را نام برد:

معالم السنن لأبی سلیمان حمد بن ابراهیم الخطابی

و کتاب العد المودود فی حواشی سنن أبی داود

و حافظ سیوطی هم آنرا شرح داده و نام کتاب شان مرقاه الصعود إلی سنن أبی داود است و أبو الحسن محمد بن عبدالهادی سندی هم سنن ابو داود را شرح داده اند و کتاب شان بنام فتح الودود علی سنن أبی داود نام دارد و به زبان اردو هم شرحی دارند بنام “الهدی المحمود فی ترجمه سنن أبی داود” که توسط مولوی وحید الزمان اللکنهؤی نوشته شده است. و علامه اشرف عظیم آبادی شرحی دارند بنام “عون المعبود شرح سنن أبی داود” که تلخیص کتاب “غایه المقصود” میباشد و بهمینترتیب چندین کتابی دیگر هم در شرح سنن ابو داود توسط علماء کرام تألیف شده است که از بعضی از آنها نام بردم.

          و بلاخره امام ابو داود رحمه الله در بصره در سال ۲۷۵ هجری در عمر ۷۳ ساله گی وفات یافتند و او را در جوار قبر سفیان ثوری رحمه الله دفن نمودند – از رب الجلیل برای این عالم عالیقدر اسلام جنت فردوس را استدعا داریم.

وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله وصحبه وسلم

گردآورنده: أبو أیمن

موضوع:, شخصيتها
| ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 39نفر
  • بازدید امروز 33229
  • بازدید دیروز 139863
  • بازید کل 49904255

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8647
  • کل اعضا 1555
  • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com