امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 1693

معرفت نماز وفرضیت آن

معناى لغوى نماز دعاى خیر مى باشد چنانى الله سبحانه وتعالى پیغمبرش را مى فرماید:( وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُم)ْ>> صلات فریست بر آنان ,( یعنى درحقشان دعاى خیر نما). به درستى دعاى خیر تو برایشان باعث وقار, وبردبارى است.<< اما در شریعت نماز آن گفتنى ها وکردنىهاى را گویند, که الله تعالى آن را فرموده وپیغمبرش طریقهادایش را تعلیم داده است. آن با تکبیریعنى: الله اکبر شروع گردد وبا تسلیم یعنى سلام دادن خاتمه پذیرد. فرض بودن نماز به امر الله تعالى وبا فرموده هاى پیغمبر( صلى الله علیه وسلم ) وبه اجماع واتفاق امت اسلامى ثابت گردیده است. در قرآن کریم الله تعالى چنین دستور مى دهد: ( فَأَقِیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ) “الحج:الآیه ۷۸ “(پس بر پا دارید نماز را و بدهید زکات را و چنگ بزنید به الله:( یعنى از وى مدد بخواهید و به وى توکل نمایید یعنى به مددش اعتماد کنید ) الله سبحانه وتعالى مددگار شما است. او بسیار مددگارنیک و یارى کنندهخوبى است.) در جاى دیگر مى فرماید: (إِنَّ الصَّلاهَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا) ” النساء:الآیه ۱۰۳ “ترجمه:- نماز بر مؤمنان فرضى است, که وقتش معین کرده شده مى باشد. اما رسول الله – صلى الله علیه وسلم-چنین فرموده اند: ( بنی الإسلام على خمس شهادت أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و اقام الصلاه و إیتاء الزکاه و صوم الرمضان وحج البیت من استطاع إلیه متفق علیه” ترجمه :- بنیاد اسلام عبارت ازپنج چیز است: شهادت دادن به این, که به غیر از الله تعالى دیگر هیچ خداى وجود ندارد. و این,که محمد- صلى الله علیه وسلم- بنده و فرستادهاو است. و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه داشتن ماه رمضان و خانه الله تعالى را حج کردن از براى کسى,که قدرت آن جا رفتن را داشته باشد.

تاریخ فرض شدن نماز و اهمیت آن در حیات شخصى و اجتماعى

اهل سیرت بر این اند, که نماز درشب معراج رسول اکرم – صلى الله علیه وسلم – به نزد پروردگار فرض گردیده است. تاریخ آن را تقریبا پنج سال قبل از هجرت مى گویند, که این به بیست وهفتم ماه رمضان سال۶۱۶ میلادی:یعنى به سال هشتم آشکار شدن نبوت محمد – (صلى الله علیه و سلم) – برابرمى آید. حکمت در فرضیت بودن نمازاین است,که علاقه بنده را با پروردگارش مستحکم مى کند و او بسبب ادا کردن نماز خالق مهربانش را شکر سپاس مى گوید. این عمل سبب راضایت پروردگار شده او تعالى این بنده شگر گذارش را از نعمتهاى دنیوى و اخرویش بهرور مى سازد.

در نتیجه بنده سعادت مندى دو عالم را نایل گردیده از بد بختى دنیا و آخرت رهاى مى یابد. الله سبحانه و تعالى مى فرماید:( لإن شکرتم لأزیدنکم و لإن کفرتم إن عذابی لشدید) یعنى اگر شکر گذار گردیدید البته نعمتهایم را به شما افزون خواهم کرد. و اگر ناسپاسى کردید پس بدانید عذاب من بسیار سخت مى باشد). اما آن منفعتهاى شخصى, که نماز گذار به سبب خواندن نماز کسب مى کند این است, که اگر آن را با اخلاص بخواند همیشه در بالاى خود الله سبحانه وتعالى را نظارت کننده مى بیند. در نتیجه خوف مى برد, که به کار نارواى دست بزند ولجام نفس سرکش را به جانب کارهاى خیر مى گرداند از جانب خود الله تعالى او را براى انجام دادن کارهاى نیک قوت مى دهد و براه راست هدایتش مى کند. چنانى او تعالى مى فرماید: ( وأقم الصلاه إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر) ( العنکبوت: ۴۵) یعنى:و برپا ب دار نماز را! بدرستى نماز از کارهاى بى حیایى وناپسند منع مى نماید) در بعضى روایتها باسند مرفوع وموقوف چنین آمده است: ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من الله إلا بعدا وفی روایه فلا صلاه له ( رواه الطبرانی وغیره مر فوعا وموقوفا) هرکه را نمازش از کارهاى بى حیایى و ناپسند منع ننماید او را از الله تعالى به جز دورى دیگر چیزى نتیجه نباشد. ودر روایتى چنین آمده, که نمازش درست نشود. چون مسلمان عاقل و مخلص همیشه مى کوشد تا هیچ کار بدى را انجام ندهد تا نمازش نزد خداوند نامقبول نشود. زیرا او خوب مى داند, که الله تعالى نماز راسبب نجات او گردانیده است وگر نه الله تعالى هیچ احتیاجى به نماز وى ندارد. خواندن نماز چیزى را در ذات وصفات الله تعالى زیاد نه کند و نخواندنش چیزى را از او کم نکند. اما فایده هاى اجتماعى نماز بسیار بزرگ اند. آن جامعه, که افراد آن واقعا نماز گذار باشند هرگز به کارهاى بد دست نزنند. درچنین جامعه فضاى دوستى ومحبت واتحاد و برادرى حکم فرما خواهد بود, وافراد آن در امنیت و برکت حیات بسر خواهند برد. چون همگى در صف نماز استاده مى شوند آن صفى است, که شاه و گدا در یک قطار مى استند و هرروز چند مراتبه همدیگررا مى بینند و از احوال همدیگر باخبر مى شوند.آنچنان که گفتیم یک شمه اى از منفعتهاى بزرگ نماز در این عالم فانى است، اما در موضوع منفعتهاى اخروى آن ان شاالله سخن خواهیم راند.

منفعتهاى اخروى نماز

این منفعتها دو قسم مى باشند: ۱- بخشش گناهان ۲- نایل گردیدن به نعمتهاى فراوان وبى انتهاى الله سبحانه وتعالى. اما قسم اول این منفعتها چنانى گفتیم بخشش گناهان است, که در این موضوع رسول اکرم ( صلى الله علیه وسلم) مى فرماید: ( الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینهن إذا اجتنبت الکبائر) ( رواه مسلم) گذاریدن پنچ وقت نمازوازجمعه تا نماز جمعه دیگر و رمضان تا رمضان دیگر این همه جبران کننده هاى مى باشند, گناهان در بین اداى یک نماز تا اداى نماز دیگر یا بین رمضان یک سال تا رمضان سال دیگر محو و نیست مى سازند. به شرط این, که گناهان کبیره, مثل قتل به ناحق, زنا وغیر صادر نکرده باشد. در حدیث دیگر رسول اکرم صلى الله علیه وسلم مى فرماید: ( أریتم لو أن نهرا بباب أحمد کم یغتسل فیه یوم خمسا هل یبقى من درنه شیئ؟ قالوا لا یبقى من درنه شیئ قال: فذاک مثل الصلوات الخمس یمحوا الله بهن الخطایا ( متفق علیه) یعنى: ( بگویید, که اگر یک نهر آبى از نزد دروازه هر یکى از شما جارى باشد و او در آن هرروز پنچ مراتبه بدنش را بشوید, آیا چرکى در بدنش باقى مى ماند؟ اصحاب کرام گفتند: چرکى در وى باقى نخواهد ماند. رسول اکرم صلى الله علیه وسلم فرمود: این بگذاریدن پنج وقت نماز شباهت دارد, که به سبب آن الله تعالى گناهان را محو مى گرداند). مفهوم این حدیث شریف این است, که نماز در یک روز پنچ مراتب از گناه پاک مى سازد. عبدالله ابن مسعود روایت کند, که مردى گناهى صادر کرد. به این طریقه, که زنى را بوسه کرد. بعد این نزد رسول الله ( صلى الله علیه وسلم آمده از گناه کرده اش خبرداد. در این حال الله تعالى آیت ( أقم الصلاه طرفی النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات) یغنى: برپا دار نماز را در دو طرف روز و ساعتى چند شبانه به درستى عبادتها گناهان را دور مى سازند. بعد نزول این آیت آن مرد از رسول الله ( صلى الله علیه وسلم) پرسید: این بخشش به گذاریدن نماز تنها براى من است یا براى همه؟ رسول الله صلى الله علیه وسلم گفتند: براى همه امت من مى باشد. اما قسم دوم منفعتهاى أخروى این نایل شدن به نعمتهاى پروردگار است. رسول الله صلى الله علیه وسلم مى فرماید ( صلوا خمسکم و صوموا شهرکم وأدوا زکاه أموالکم و أطیعوا ذا أمرکم تدخلوا جنه ربکم ) ( رواه أحمد والترمذی وقال حسن صحیح) یعنى ( پنج وقت نمازتان را بگذارید وماه رمضانتان را روزه بدارید و زکات مالهایتان را ادا کنید و امیرخود را اطاعت نمایید. به بهشت پروردگارتان مى درایید. درحدیث دیگرى امده است( ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیهما بقلبه و وجهه إلا وجبت له الجنه) ( واه مسلم ) یعنى: ( هر مسلمانى, که طهارت را نیک انجام بدهد, سپس دو رکعت نماز بخواند, البته به فضل کرم الله تعالى به جنت دراید. اما آن نعمتهاى بى بها و جاودانى جنت آن چنان بزرگ و گوارایند, که کسى آن را ندیده و نشنیده است. از الله تعالى دعا مى کنیم, که همه نماز گذاران را از آن بانصیب بگرداند.

عاقبت سستى در نماز

الله سبحنه وتعالى مى فرماید: ( فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ) ( الماعون) یعنى: ( واى بر حال آن نماز گذارانى, که در گذاریدن نمازهایشان سستى مى نمایند. در این آیت کریمه الله تعالى آن اشخاصى را, که به نماز خواندن پابند نیستند و آن را به طور درست نمى خوانند, تهدید و عذاب دوزخ کرده اند. این چنین در جاى دیگرى از احوال دوزخیان چنین خبر مى دهد : (ماسلککم فی سقرقالوا لم نکن من المصلین ) ” المدثر: یعنى : ازدوزخیان مى پرسند : چه چیز شمارا به دوزخ دراورد ؟ آنان در جواب مى گویند : ما ازجمله نماز گذاران نبودیم . رسول اکرم( صلى الله علیه وسلم ) مى فرمایند:

(بین العبد وبین الکفر ترک الصلاه) ” رواه مسلم ” یعنى : در بین بنده وبین کفر امر فرق گذارنده ترک نماز است،از این حدیث شریف دانسته مى شود : که رفتار بى نماز به رفتار کافر مانند مى باشد: این نماز است که در ظاهر مسلمان را از کافر فرق مى کند. این معنا را رسول اکرم(ص) در حیث دیگرى چنین بیان کرده است: (من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأکل ذبیحتنا فهو المسلم) “رواه شیخان و غیرهما.”

یعنى : هرکه هنگام نماز رو به قبله ما بگرداند ومثل ما نماز بخواند و از گوشت (ذبیحه) ما بخورد پس وى مسلمان مى باشد.

در این حدیث شریف رسول الله(ص) یکى از علامت هاى شناختن مسلمان مثل ما نماز خواندن را کفته اند.

در آنچه گذشت دو چیز ثابت مى گردد، اول این، که مسلمان را با نماز خواندن شناخته مى شود دیگر این که بى نماز دوزخى است. این معنا را رسول الله (ص) چنین بیان کرده است:

 من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا ونجاه یوم القیامه و من لم یحفظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولانجاه و کان یوم القیامه مع قارون وهامان و أبی بن خلف) “رواه أحمد والدارمی والبیهقی والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد أحمد جید کما فی المرقاه.”

یعنى هرکه به این پنج وقت نماز پابندى نماید برایش فرداى قیامت نور و برهان و نجات خواهد بود. کسى به آن پابند نباشد برایش نه نور است و نه برهان ونه نجات . او همراه قارون، فرعون ، هامان و ابى پسر خلف در دوزخ خواهد بود. از این حدیث شریف ظاهر مى گردد، که بى نمازهمراه این بد بخت ترین کافران در سوخت و گداز بى نمازى خواهد بود. پس کسى ایمان به الله تعالى و به روز قیامت دارد باید هرگز نماز را ترک نکند. از همین جهت امام ترمذى از عبد الله ابن شکیک روایت مى کند که گفت :

(کان أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم لایرون شیئا من الأعمال ترکه کفر غیر الصلاه) “رواه الترمذی.”

صحابگان پیغمبر الله تعالى ترک هیچ عملى را جز ترک نماز کفر نمى دانستند

نمازمطلوب
الله سبحانه وتعالى مى فرماید:

(قد أفلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون )(المؤمنون: ۱)

یعنى: بتحقیق نجات یافتند مؤمنان ، آنانى که در نماز هایشان فروتنى کنند” از این آیت کریمه دانسته مى شود،که آن مؤمنان نماز خوان کامیاب مى گردند ونجات مى یابند که نماز هاى خودرا با هوش یعنى با فروتنى و گریه و زارى خاص از براى الله تعالى مى خوانند. از همین رو با شتاب نماز خواندن ,رکوع وسجده و قیام و جلسه را درست انجام ندادن براى قبول شدن نماز و سبب نجات گشتن آن ضررهاى جدیى را به بارمى آورد. آن نمازى که باشتاب خوانده شود و سنت هاى آن بجاى آورده نشود خود رسول الله (ص)در باره اش مى فرماید:

أذکر الموت فی صلاتک فإن الرجل أذا ذکر الموت فی صلاته لحی أن یحسن صلاته وصلى صلاه الرجل لا یظن أن یصلی صلاه غیرها وإیاک وکل أمر یتعذر منه” رواه الدیلمی وحسنه ابن حجر”

یعنى: هنگام نمازت مرگ را به یاد آور. به راستى کسى مرگ را در نماز به یاد آرد البته سزاوار این است که نمازش را نیک بسازد. نمازت را مثل مردى بگذار که گمان ندارد که باز زنده بماند و دیگر بار نماز بخواند. از هر کارى که عاقبت آن پشیمانى است خودرا نگاه دار. در جاى دیگرى مى فرماید: (صل مودعا کأنک تراه فأنه یراک) “رواه الإبراهیمی وابن النجار فهو حسن لغیره”

یعنى: آن چنین به آرامى و بردبارى نماز بگذار که گویا الله تعالى را بالاى خود نظر کننده مى بینى. اگر واقعا تو الله تعالى را نبینى او تعالى تورا مى بیند.

در حدیث دیگرى رسول الله (ص) مى فرماید:

(أسرق الناس الذی یسرق صلاته قیل: یا رسولالله کیف یسرق صلاته؟ قال: لا یتم رکوعها ولا سجودها وأبخل الناس من یبخل بالسلام) “رواه الطبرانی و الحاکم وصححه المنذری والألبانی”

یعنى: دزد ترین مردم آن کسى است که نماز خود را میدزد. پرسیدند یا فرستاده الله تعالى چگونه نماز خودرا دزدى میکند؟ گفت:به این طرز که رکوع وسجود خودرا پوره نمى کند. یعنى آن را باشتاب انجام مى دهد. بخیل ترین مردم کسى است که در سلام دادن بخل کند.

در حدیث دیگرى مى فرماید:

( أول شیء یرفع من هذه الأمه الخشوع حتى لایرى فیها خاشعاً) “رواه الطبرانی و حسنه الهیثمی”

یعنى: اولین کار خیر که از بین این امت برداشته مىشود این خشوع یعنى خاک سارى و فروتنى است که حتی در بینشان هیج خاک سارى را دیده نمى شود.

مادر مؤمنان عایشه رضى الله عنها نماز گذارى رسول الله (ص) راچنین صفت مى کند:

( کان رسول الله صلى الله علیه وسلم یبیت فینادی بلال بالأذان فیقوم فیغتسل فإنی لأرى الماء ینحدر على خده وشعره ثم یخرج فیصلی فأسمع بکائه) “رواه أبو یعلى و رجاله رجال الصحیح”

یعنى: رسول الله خواب مى رفتند پس اورا بلال به اذانش ندا مى کرد. بعد این از جایش بر میخواست و وضؤ مى کرد، مى دیدم، که آب رویش قطره_قطره مى چکید سپس به مسجد مى رفت ونماز میخواند ومن آواز گریه اش را میشنیدم . باوجود اینکه محمد (ص) پیغمبر الله تعالى است و او تعالى تمام گناهانش را بخشیده است باز هم فروتنى مى کرد. او صلى الله علیه وسلم بنده بودن خودرا اعلان مى نمود و از خوف عذاب الله تعالى گریه مى کرد. چنین نماز آن نمازى است که در شریعت مطلوب بوده با فضل وکرم الله تعالى باعث نجات ماخواهد شد.

دعا مى کنیم که الله تعالى ما را نماز خوان واقعى بگرداند.

آمین یا رب العالمین وصلى الله تعالى على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین.

نویسنده : محمدصبور البخاری

| ۲۵ مرداد ۱۳۹۱

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 24نفر
  • بازدید امروز 11467
  • بازدید دیروز 161303
  • بازید کل 50043796

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8649
  • کل اعضا 1556
  • جدیدترین عضو iran4556

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com