چه مشكلاتي ميان زوجين پيش مي‌آيد؟ والدين هنگام بروز اختلاف در حضور فرزندان، چه كاري بايد انجام دهند؟ كودكان با مشاهدة رفتار خشونت‌آميز والدين، چه واكنشي نشان مي‌دهند؟