امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 37124

اسلام و آئین مجوس
ما اگر از راهنمایی قرآن وروایت پیامبران صرف نظر کنیم، هرگز نمی توانیم به حقانیت زرشت و آئین او پی ببریم، زیرا که اولا زمان ظهور زر تشت و شرح اقدامات او روشن نیست، و ثانیا کتاب اوستا که بدو منسوب شده، از گزند کمی و زیادی محفوظ نمانده است . پس نه پیامبر این آئین را به خوبی می توان شناخت و نه کتاب و پیام وی را به درستی می توان یافت، حتی زمان ظهور زرتشت معلوم نیست که وی در کدام عصر می زیسته است ؟ ابراهیم پور داود که عموم زرتشتیان وی را سرآمد اوستاشناسان اخیر می دانند دردیباچه ای که برگاتها نگاشته ، درباره زمان زرتشت می نویسد . در این خصوص روایات به اندازه ای مختلف است که ابدا صلح وسازشی میان آنها نمی توان داد .
باز می نویسد:
تحقیقاً نمی دانیم محل ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا وکی بود، چرا ؟ برای آنکه زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستین بلند آن نمی رسد .
در کتاب های زرتشتیان تصریح شده که اسکندر مقدونی کتاب اوستا را که در ( دژنپشتک ) نگاهداری می شد به آتش کشید و از بین برد، واین دژها بخشی از قصر سلطنتی تحت جمشید و بمنزله دفترخانه آنجا بود . چنانکه تنسر هیربد زمان اردشیر بابکان هزار وهفتصد سال پیش به پادشاه طبرستان جسنفشاه نوشت:
می دانی که اسکندر از کتاب دین ما دوازده هزار پوست گاو را سوخت.
نامه تنسر از مآخذ بسیار قدیمی ایران عصر ساسانی به شمار می رود که ابن مقفع آن را از پهلوی به عربی برگردانده ، و سپس ابن اسفندیار درتاریخ طبرستان آن را از عربی به فارسی ترجمه کرده است.
در تأیید این نامه ضمن کتاب (ارداویرافنامه) می خوانیم که نوشته است:
اهریمن پتیاره برای بی اعتقادکردن مردم به دین اسکندر رومی را برخیزاند و به غارت و ویرانی ایران شهر فرستاد تا بزرگان ایران بکشت ، واین دین مانند اپستاک (اوستا) وزند برپوست گاو پیراسته وبه آب زرین نوشته در استخر درگنج نپشت نهاده بودند و و آن اهریمن پتیاره گجسته ، اسکندر رومی را بر انگیحت که بسوخت .
پس از نابودشدن اوستا چندبار آن را از روی حافظه ها گردآوری کردند، ولی هیچگاه به تمام آن دست نیافتند و آنچه گردآوری شد نیز از تغیر و تبدیل و اختلاف مصون نبود .
پور داود در دیباچه گاتها می نویسد:
تمام سخنان زرتشت را در دست نداریم ، فقط جزو مختصری از آنها به ما رسید
و در باره پریشانی و تحریف اوستا می نویسد :
به نامه مقدس ایرانیان در طی روزگاران مصائب فراوان وارد آمد، اگر سخن پریشان بنظر رسید باید از کشاکش روزگار گله نمود، نه از سراینده
باز می نویسد
دینکرد یکی از کتب زرتشتی ابدا در امور دینی مرمت کاری ندارد، پابند تعصب هم نیست، صراحتا می گوید اوستایی که در دست داریم، آن کتاب مقدس قدیم نیست .
پس روشن است آئینی که کتاب آن تحریف شده باشد و تاریخ زندگانی پیامبرش هم به درستی معلوم نباشد، اگر بپزیریم که روزگاری در خور پیروی بوده است، امروز دیگر دورانش سپری شده و قابل پیروی نیست .

انصاف اسلام
با این همه ما مسلمانان به پیروی از یک آیه قرآن و سخنی از پیامبر بزرگوار مان، زرتشتیان را از أهل کتاب می دانیم و زرتشت را محترم می شماریم، هرچند زرتشتیان متعصب قدر اسلام را نشناسند . در ضمن باید دانست که در قرآن از پیروان زرتشت به مجوس تعبیر شده است و این همان کلمه ای است که در اوستا به صورت ( مگ ) آمده
ان الذین امنوا والذین هادو والصابئین والنصاری والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیئ شهید/ حج ۱۷
همانا کسانی که به ( آئین اسلام ) ایمان آورده اند و کسانی که یهودی و نصرانی و مجوسی شده اند، و کسانی که به شرک گراییده اند، خدا در روز رستاخیز میان شان داوری خواهد کرد، همانا خدا بر هرچیز گواه است . در این آیه واژه مجوس عطف شده به یهود ، صابئین، و نصارا . در ردیف اهل کتاب قرار گرفتند .
ودر منابع شیعی از قول پیامبر اسلام چنین آورده اند
مجوس پیامبری داشتند که اورا کشتند و کتابی داشت که آن را آتش زدند /وسایل الشیعه ج ۱۱ ص ۹۶

آئین شرک آمیز
آئین زرتشت که در اصل دینی توحیدی بوده، بنابر اوستایی که امروز در دست است، آئینی کاملا بت پرستی و شرک آمیز شمرده می شود . در (وندیداد) آفرینش را میان اهورامزدا و اهریمن تقسیم نموده، و هر بخش را به یکی از آن دو نسبت می دهد! مثلا می نویسد .
من اهورامزاد دومین کشوری که آفریدم دشتی است که اقوام سغد در آن سکونت دارند، اهریمن پرمرگ بر ضد آن آفت ملخ پدید آورد
یا می نویسد
چهارمین کشوری که من اهورامزاد آفریدم بلخ زیبا با پرچم افراشته است، اهریمن پرمرگ بر ضد آن مورچه پدید آورد .
به همین ترتیب خداوند هستی بخش را به نا توانی در برابر رقابت اهریمن متهم می سازد.
اگر در وندیداد (شرکت در خالقیت) ترویج شده، درگاتها که مورد افتخار زرتشتیان است به (شرک در عبادت) سفارش می شود و بهمراه اهورا مزدا فرشتگان یا امشاسپندان نیز مورد پرستش قرار می گیرند . چنانکه در ذیل مشاهده می کنید
آنچه از من سر می زند ای ( وهومن) وای (واشا) نمازی که ازمثل من تقدیم مانند شما می شود و سخنانی که برای نیایش تان می سرایم، آنها را راست کنید ودرست بشمرید .
ای دانا تر از همه ای مزدا اهورا وای آرامتی وای اشا، ای وهومن، ای خشترا، ای کسانی که بخشایش فردوس در دست شماست به من گوش دهید و به من ترحم کنید روزی که حساب و جزای هر یک فرا رسد .
واسلام برای همگان توحید ناب را به ارمغان آورده و پندار بت پرستی و فرشته پرستی را محکوم نموده است .
لا تتخذوا الهین اثنین . انما هو اله واحد/ نحل ۵۱
یعنی . دو معبود نگیرید جز این نیست که او خدایی یگانه است
ولایامرکم ان تتخذو الملائکته والنبیین اربابا . ایامرکم باالکفر بعد اذ انتم مسلمون / ال عمران ۸۰
شما را فرمان ندهد که فرشتگان و پیامبران را به اربابی بگیرید، آیا از پس مسلمانی شمارا به کفر فرمان دهد.

احکام و رسوم خرافی
هیچ دینی بدون شریعت یا احکام و قوانین دینی نیامده است، ما اگر بخواهیم از مقررات آئین زرتشت آگاه شویم، نمی توانیم به گاتها بسنده کنیم که در آنجا مقداری نیایش و سرود و پرسش آمده است، بلکه باید به بخشهای دیگر از اوستا، همچون وندیداد بنگریم و در آنجا به تماشا بنشینیم! دروندیداد احکام عجیب و غریبی آمده که قطعا مورد پذیرش روشنفکران زرتشتی نیست ولی چاره چیست ؟ دین که بی قانون و شریعت نمی آید ، پس ناگزیر باید دوران این دین را (به آخر رسیده) بدانیم! در اینجا به نمونه هایی چند از این احکام عجیب بسنده می کنیم و داوری را به زرتشتیان منصف میگزاریم
در وندیداد تکلیف زنی را که کودکی مرده بزاید چنین تعیین کرده است:
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، نخستین خوراک و غذای این زن چه خواهد بود اهورامزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته با ادرارگاو به اندازه سه لقمه، شش لقمه یا نه لقمه میل کند
در وندیداد سرانجام کسی که بر روی جسد مرده، یک نخ بیفکند چنین تعیین شده است
اگر یک مزادپرست روی جسد مرده یک شیء کم ارزش ولو به قدر آنچه از دوک جولایی و نخ ریسی یک دختر جوان باقی مانده، بیدازد تا زنده است پارسا شمرده نمی شود و پس از مرگ در بهشت جای نخواهد داشت
در وندیداد نسبت به زنانی که حیض شده اند چنین آمده است
این زن هرگاه پس از ۹ شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم خواهد شد که دیوها در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به این زن نازل ساخته اند . مزداپرستان در این موقع باید یک گذرگاه که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با ادرار گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند . همچنین وضو با ادرار گاو در آئین زرتشت شهرت دارد .
شاعرابی العلا چنین گوید
در شگفتم از خسرو و پیروانش
که چهره ها را با شاش گاو می شویند!
زنی که حیض ببینید احکام او در وندیداد چنین آمده است
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم مردی که برای این زن غذا و خوراک همراه آورد باید از وی در چه حد فاصله باشد ؟
اهورامزدا پاسخ داد و گفت: مردی که برای این زن غذا و خوراک همراه آورد باید از وی سه گام فاصله داشته باشد.
در کدام ظرف باید نان برای وی همراه آورد، در کدام ظرف باید آب جو برای وی بیاورد؟ در یک ظرف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی . چه مقدار نان و چه مقدار آب جو باید همراه آورد ؟
اهورامزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان خشک و یک مقدار آب جو و از خوراک کم ممکن است ناتوان و ضعیف شود.
هرگاه وی را کودک لمس نماید باید دست ها و سپس تن کودک شستشو شود .
همچنین ازدواج با محارم از جمله ازدواج با مادر وخواهر در آئین زرتشت نیک شمرده شده است وزرتشتیان به آن ترغیب شده اند .

شبهات مبلغان زرتشتی
گاهی می گویند که قرآن به زبان عربی و برای عربها آمده است نه برای فارسی زبانان که زبان قرآن را نمی فهمند!
پاسخ: اولا پارسی زبانان امروز زبان اوستایی را هم نمی فهمند که به سانسکریت نزدیک است، وبه فارسی که ما سخن می گوئیم خیلی فرق می کند. پس شما باید فارسی زبانان امروز را هم به زرتشتیگری و کتاب اوستا فرا نخوانید و دست ازتبلیغ بردارید! ثانیا : قرآن هرچند به زبان عربی نازل شده ولی خطابش : یا ایهاالناس _ یا ایهالانسان . ویبنی آدم است و نفرموده یا ایهاالعرب بلکه فرموده برای جهانیان است . ان هو الا ذکر للعلمین . تکویر۲۷
یعنی قرآن جز پندی برای جهانیان نیست . ودر باره پیامبر اسلام فرموده . وما ارسلنک الا رحمه للعلمین/ انبیا ۱۰۷ ترا جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم
قل یا ایهاالناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اعراف ۱۵۸ . بگو ای مردم من فرستاده خدا بسوی همه شما هستم . و در میان یاران پیامبر اسلام افراد رومی، فارسی و حبشی هم بودند .
ثالثا : حقایق وقتی به هر زبان بیان شوند لازم است که پزیرفته شوند فرقی بین عربی فارسی و روسی نمی باشد . چنانچه امروزه دانشمندان غرب آثار خودرا در هر موضوعی به زبان انگلسی می نویسند وزبانهای دیگر آنها را می پزیرند
گاهی می گویند: اسلام به زور شمشیر به ما تحمیل شده است
جواب: اولا شما زرتشتی هستید و نه مسلمان دیگران هم می توانستند مانند شما آئین پدران خود را حفظ کنند ولی مسلمان شدند . ثانیا : پیامبر اسلام فرمود که با شما به روش اهل کتاب رفتار شود واهل کتاب در دین خود آزادند واز صدر اسلام تا کنون یهود و نصار در میان مسلمانان زندگی می کنند و کلیسا دارند چنانکه شما هم آزاد بوده و هستید و آتشکده داشته و دارید و مراسم دینی خود را اجرا می کنید. مسلمانان هم که به ایران آمدند با ارتش یزدگرد جنگیدند نه با مردم ایران و دین زرتشت. ارتش ساسانی از عصر خسرو پرویز درمخالفت با مسلمین کوتاهی نمی کرد و از قبائل آشوبگر عرب بر ضد حکومت مرکزی حمایت می نمود، بدین دلیل بود که مسلمانان به آنها اعتراض داشتند و جنگ به داخل ایران کشیده شد .
گاهی می گویند: اسلام را سلمان فارسی اختراع نموده و به محمد آموخته است!
جواب : به گزارش تاریخ سلمان در مدینه حضورآنحضرت رسید ونه در مکه . ۱۳ سال از دعوت پیامبر گذشته بود و۸۰ سوره قرآن نازل شده بود .
می گویند: آئین زرتشت برتر از سایر ادیان است ، چون بر پندار نیک و گفتار نیک تکیه دارد.
جواب : همه ادیان سفارش به پندار و گفتار نیک نموده اند
پندار و گفتار و کردار نیک کدام است ؟
آیا شما گمان می کنید که اندیشه شرک آمیز و پرستش فرشتگان و شستشوی با ادرار گاو و ازدواج با محارم از جمله پندارها و کردارهای نیک اند ؟!
می گویند: اسلام با دشمنان و مخالفان خود می ستیزد، ولی آئین زرتشت دین آشتی و نرمی است
جواب : متأسفانه اطلاعات شما از آئین خودتان ناقص است، در گاتها که کهن ترین و مطمئن ترین بخش اوستا شمرده شده می نویسند جای فساد و زوال از آن کسی است که به دین دروغین گرویده است، این خو ارشمرندگان آئین مقدس بر آنند که دینداران را پست نمایند و تن آنان به گناه آلوده است، کجا است نگهبان آئین آن سروردادگر، تا آنان را از زندگی و آزادی بی بهره سازد.

منبع : کتاب آئین زرتشت از دیدگاه ما

تالیف : مصطفى حسینى طباطبائى

| ۲۶ خرداد ۱۳۹۱
۲۱ پاسخ به “ردی بر آئین زرتشت”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  مهرداد می‌گه:

  با سلام وخسته نباشید مطالب بسیار خوبی بود .اسلام همیشه با دعوت و تبلیغ درست که از طرف حضرت محمد(ص) و صحابه عزیز بوده وودر همین زمان حال هم به دست تک تک ما این وظیفه مهم اجرا میشه.واین را بدانید که عقیده یک انسان با خشونت تغییر نمی کند انچه که باعث تغییر عقیده میشود واقعیت های زندگی هست که ما انسانها با دیدن کتاب وایین حق اسلام به ان رو اوردیم.واقعیت این هست که من یک و فقط یک خدا را می پرستم وشما دو خداراو…باشد که من را عقب افتاده خواندی و…اما بدان که دین من وایین من اجازه اهانت به شماو ایین شما را نداده است که حالا بعد از ۱۴۰۰ سال همچنان در ایین خود به دعوت وتوهین مشغولی وافکار دگرگونی در سر می پرورانی برو در ایین پدران خود باش ودر گمراهی بمان چون خداوند برقلب شما مهر خاموشی زده است ما نیز به خدای یگانه ومعجزات ایشان ایمان داریم وبه علومی که تازه شما تازه به دوران رسیده به ان رسیده اید خداوند در کتابی مقدسی به نام قرآن به ما وحی کرده است.حال شما بسیار نگران کننده وخراب است چون در نهایت اسلام پیروز است


 2. فرزاد می‌گه:

  این همه جنایت و تجاوز شده تا اسلام رو به زور پیروز کنند, حتی در دهه اخیر اسلام خون می خواهد تا پیروز شود, نهایت وحشیگری رو انجام داده اند و انجام می دهند برای پیروز گرداندن اسلام
  به یک سرزمین با آب و هوای عالی یک عده گشنه و فقیر, حمله کرده اند تا فکر و عقیده خودرا پیروز گردانند, آنوقت ما چه میگوییم ؟ آیا پیروزی شمشیر به معنی حق به جانب بودن است ؟
  ١۴٠٠ سال به زور و تطمیع و خرافات و سرکوب و خفقان به یک عقیده نگه داشتنن اگر فرض کنیم اعراب به زور شمشیر نیامده اند و ایرانیان به زور شمشیر اسلام نیاورده اند, باشد بعد از ١۴٠٠ سال حال چرا اسلاماگرایان نگرانند ؟ یکیش خود من, متوجه شده ام اسلام جز دروغ, خیانت, وحشیگری, فقر, فلاکت, عقب افتادگی, چیزی برای این سرزمین پر از استعداد و نعمت نیست, حال می خواهم به دین پدران خود در سرزمین مادریم با آزادی بر گردم, آیا شما خیانت کاران شما دروغ پردازان, شما .. می توانید تحمل کنید ؟

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 27نفر
 • بازدید امروز 75453
 • بازدید دیروز 144335
 • بازید کل 49584186

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2183
 • کل نظرات 8636
 • کل اعضا 1554
 • جدیدترین عضو 365mahdi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com