امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2242
 • کل نظرات 8985
 • کل اعضا 1608
 • جدیدترین عضو اسدی

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 54854

دانلود سریال حضرت عمر رضی الله عنه (دوبله فارسی)

برای دانلود روی فایل انتخابی تان ( کیفیت بالا یا پائین و یا متوسط ) کلیک کنید منظور از فیکو فایل نام سایت میزبان است که شما یکی از این دو را دانلود می کنید .

قسمت اول
         

قسمت دوم

قسمت سوم 

    

قسمت چهارم

دانلود با کیفیت عالی (۳۴۲مگ)

دانلود با کیفیت بالاپیکوفایل                 

 دانلود با کیفیت پایین


    قسمت پنجم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۰مگ)

  دانلود با کیفیت بالا(۳۷۲مگ)پیکوفایل            

دانلود با کیفیت بالا (۳۸۲مگ)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت پایین(مگ۷۶)


قسمت ششم

دانلود با کیفیت عالی (۳۴۵مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۳۷۹مگ)پیکوفایل             

دانلود با کیفیت بالا(۳۷۹مگ)

  دانلود باکیفیت پایین(۷۵مگ)


    قسمت هفتم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۱مگ)

   دانلود با کیفیت بالا(مگ۲۴۸)پیکوفایل 

دانلود با کیفیت بالا(۲۴۸مگ) 

دانلود با کیفیت متوسط(۱۳۱مگ)

دانلود  با کیفیت پایین(۹۸مگ)


قسمت هشتم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۷مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۷۶مگ)پیکوفایل  

دانلود با کیفیت بالا(۲۷۶مگ) 

دانلود با کیفیت متوسط(۱۱۹مگ)

دانلود با کیفیت پایین(۸۵مگ)


دانلود قسمت نهم

دانلود با کیفیت عالی (۳۴۱مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۵۱مگ)پیکوفایل                      

کیفیت بالا(۲۵۱مگ) 

دانلود قسمت نهم باکیفیت متوسط(۱۳۷مگ)

دانلودقسمت نهم با کیفیت پایین(۱۰۳مگ)


قسمت دهم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۵مگ)

 دانلود باکیفیت بالا(۳۱۱مگ)پیکوفایل  

 دانلودبا کیفیت بالا(۳۱۱مگ)

 دانلود با کیفیت متوسط(۱۶۳مگ)

دانلود با کیفیت پایین(۱۱۹مگ)


قسمت یازدهم

دانلود با کیفیت عالی (۳۲۵مگ)

 دانلود با کیفیت بالا(۳۰۶مگ)پیکوفایل                   

دانلود با کیفیت متوسط(مگ۱۶۲)

دانلود با کیفیت پایین(۱۱۶مگ)


قسمت دوازدهم

  دانلود با کیفیت عالی (۵۳۵مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۲۱مگ)پیکوفایل  

 کیفیت بالا (مگ۲۲۱) 

کیفیت پایین(۱۰۵مگ)


قسمت سیزدهم

دانلود با کیفیت عالی (۵۵۵مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۲۲مگ)پیکوفایل 

 دانلود با کفیت بالا (۲۲۲مگ)

 دانلود با کیفیت پایین(۱۱۰مگ)


قسمت چهاردهم

دانلود با کیفیت بالا لینک(۳۳۸مگ) 

دانلود با کیفیت بالا(۱۹۵مگ)پیکوفایل 

 دانلود با کیفیت بالا(۱۹۵مگ)

دانلود با کیفیت پایین(۱۰۲مگ)


قسمت پانزدهم

 دانلود با کیفیت عالی(۵۸۸مگ)

دانلود با کیفیت بالا (۲۱۰مگ)پیکوفایل 

دانلود با کیفیت پایین(۱۰۲مگ)


قسمت شانزدهم

دانلود با کیفیت عالی(۳۳۸مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۴۷مگ)پیکو فایل      

دانلود با کیفیت متوسط(۱۶۹مگ)


قسمت هفدهم

دانلود با کیفیت عالی(۳۳۶مگ)

دانلود با کیفیت بالا (۲۰۰مگ)پیکو فایل

دانلود با کیفیت متوسط(۱۰۰مگ)


قسمت هجدهم

دانلود با کیفیت عالی(۵۸۳مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۳۴۲مگ)پیکو فایل     

  دانلود با کیفیت بالا(۳۴۲مگ)

قسمت نوزدهم کیفیت بالا (۲۳۵ مگابایت)
۷۸۷×۳۲۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۳۰ مگابایت)
۷۸۷×۳۲۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیستم کیفیت بالا (۵۷۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۹۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و یکم کیفیت بالا (۶۰۷ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۲۷۶ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و دوم کیفیت بالا (۴۳۳ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۸۳ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و سوم کیفیت بالا (۶۳۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۱۹ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire 

قسمت بیست و چهارم کیفیت بالا (۵۴۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۲۸۴ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و پنجم کیفیت بالا (۴۶۳ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۱۸ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و ششم کیفیت بالا (۵۲۰ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۲۷۸ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت پایین (۹۷ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و هفتم کیفیت بالا (۶۲۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۳۳۵ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت پایین (۱۹۲ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و هشتم کیفیت بالا (۵۱۵ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۴۱ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و نهم کیفیت بالا (۵۲۳ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۳۲۷ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت پایین (۱۳۱ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت سی کیفیت بالا (۹۷۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۷۳۸ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

فایلهای خود را اینجا آپلود کنید

images

موضوع:, صوتی تصويری
| ۹ فروردین ۱۳۹۳
۲۱ پاسخ به “دانلود سریال حضرت عمر رضی الله عنه (دوبله فارسی)”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  شوالیه سیاه says:

  سلام
  زبان اصلی موجود نیست؟ متاسفانه دوبله با کیفیتی نداره

  پاسخ :
  لطفا ابتدا دانلود کنید تا متوجه شوید ، زبان اصلی عربی است و دوبله فارسی هم نیست .

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  omar says:

  سلام
  تاقسمت ۱۸ دانلود کردم بدون مشکل از پیکو فایل ولی از قسمت ۱۹ نه لینکهای مستقیم کار میکنه نه مدیا فایر؟
  لطفا لینکارو مستقیم کن بتونیم دانلود کنیم
  ممنون

  • وضعیت کاربر : مهمان
   omar says:

   یه جوابی به این درخواست بدی بد نیست
   حداقل بدونیم چیکار کنیم نمیتونی بزاری بریم یه جای ه دیگه دنبالش بگردیم

   پاسخ :
   درود بر شما ، بررسی شد مشکلی در دانلود کردن وجود ندارد اما چون لینک های منبع از ۱۹ تا ۳۰ فیلتر هستند فقط با استفاده از فیلترشکن قابل دانلود می باشند .

   • وضعیت کاربر : مهمان
    omar says:

    سلام
    لینکای مستقیم فقط پخش آنلاین هست نمیشه دانلود کرد
    مدیا فایر هم که اینقد سرعت داغونه که تقریبا غیر قابل دانلوده
    شما یه لطفی بکن ما بقی قسمتها رو هم روی پیکو فایل آپلود کن که بتونیم دانلود کنیم
    منتظر جواب هستم
    ممنون

    پاسخ :
    درود بر شما ، بررسی شد همزمان با پخش آنلاین ، لینک دانلود با عنوان (دانلود فایل تصویری از این صفحه) ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن روند دانلود آغاز می گردد و دلیلی که برای شما لینک دانلود نشان داده نمی شود ممکن است به دلیل عدم نصب نرم افزار دانلود منیجر در سیستم تان باشد .

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  سعید says:

  سلام من دارم دان میکنم یه وقت سانسور نباشه ….اصلا عجیبه …

 4. وضعیت کاربر : مهمان
  amir says:

  سلام خسته نباشید خدا قوت
  ببخشید یک سری از لینک ها مشکل داره لطفا اگه امکان داره برطرف کنید تا عزیزان دیگه که میخوان دانلود کنند با مشکل مواجه نشن.
  مثلا قسمت ۵ برای دانلود وقتی رو لینک picofile میزنیم لینک قسمت دو رو میاره.
  تشکر

  پاسخ :
  مشکلی وجود ندارد می توانید از لینک قبل یا بعد استفاده نمایید.

 5. وضعیت کاربر : مهمان
  سلیم بلوچ says:

  سلام
  قسمت ۱۹ به بعد را نمیبینم یا نگذشتید لطفآ لینک را بگذارید ممنون

 6. وضعیت کاربر : مهمان
  سلیم says:

  سلام این ۱۸ قسمت هست ایا تکمیل هست؟ و چر پیش من دانلود نمیشه لینک دانلود ها خراب هست!؟ لطفآ جواب بدین

 7. وضعیت کاربر : مهمان
  ardashir says:

  سازنده فیلم فکرکرده همه مثل خودش بیسواد تشریف دارن اگر کسی کمی تاریخ اسلام خوانده باشه میفهمه که ۸۰ درصد فیلم دورغ محض است

  • وضعیت کاربر : مهمان
   علی says:

   اره مثل خودت ک ی دروغ محضی
   نیازی ب نظر تو نیست

   • وضعیت کاربر : مهمان
    ارمان says:

    سلام علی کاری به قسمتای دیگش ندارم و فیلم قشنگیه ولی این قسمت ۱۷ که دیگه هر ادم منطقی و با انصافی میدونه دروغه.نشون داد پیامبر بدون اینکه جانشینی انتخاب کنه به ملکوت اعلا پیوستن و حرفایی که درباره حضرت علی زده بود توی غدیر خم رو هم نشون نداد.بعدش نشون داد ابوبکر رو پیش نماز مسجد کرد که این روایت از عایشه نقل شده قرار نیست روایات عایشه رو باور بکنیم یه چیز میگم تموم بشه.پیامبر گفته هر کس با حضرت علی جنگید یعنی با من جنگیده عایشه هم با حضرت علی جنگید پس دشمن اسلامه.در ضمن پیش نماز شدن ابوبکر چه ربطی داره به جانشینی.

    • وضعیت کاربر : مهمان
     پاسخ ارمان says:

     دوست عزیز اهل سنت دروغ نمی گویند نیازی به دروغ ندارند خودتم میدونی که .
     اگر حضرت عایشه دشمن اسلام باشه پس نعوذباالله حضرت پیامبر هم دشمن اسلام بود که با او زندگی کرد و اورا به شدت دوست می داشت، لطفا اول فکر کن بعد حرف بزن .
     هیچ وقت تلاش نکن تا کسی رو بی جهت رد کنی چون اون وقت خدا ازت نمی گذره .

     • وضعیت کاربر : مهمان
      محسن says:

      یک سوال داشتم شما به کسانی که جایگاه مذهبی دارن میگویید مولوی
      که از ریشه ولی است و منظور کسانی هستند که بزرگ هستند و لازم است به آنها احترام گذاشت و به حرفهای آنها گوش داد و یه جورایی رئیس محسوب می شوند
      این جا هم معنی مولوی به معنی دوست است که باید فقط آنها را دوست داشت.

 8. وضعیت کاربر : مهمان
  Lord Jamal says:

  سلام
  آیا قسمت هاش کامل است دانلود کنم

 9. وضعیت کاربر : مهمان
  داشاخ says:

  فقط خواستم تشکر کنم و بگم رسم و اسمم فدای حضرت عمر

 10. وضعیت کاربر : مهمان
  فرشید says:

  باسلام بنده شیعه هستم وبه شخصه اصلابه حرفهای دوطرف ندارم چون این واقعااین حرفهای چرندبرخواسته ازتفکرات وسیاستهای غلط که ازاسلام دل خوشی ندارن وبااین حرکات تفرقه افکنی میکنند.درروایت وجدداره که پیامبر(ص)ازدلاوریهای عمربسیارگفته واینکه چقدردرپیشبرداسلام موثربوده به امیداینده خوب برای اسلام زیباودوست داشتنی

 11. وضعیت کاربر : مهمان
  iman says:

  سلام علیکم
  مشکل لینکها برطف شد ممنون.
  اگر بتوانید سریال حسن و حسین (رضی الله عنهما) با دوبله فارسی و کیفیت بالا را هم در سایت خود برای دانلود قرار دهید خیلی عالی میشد.
  باز هم اگر بتوانید پاسخ خود را به ایمیلم بفرستید ممنون می‌شوم.
  جزاک الله خیرا


 12. وااسلاماه says:

  مشکل دانلود فایلها بر طرف شده است .

 13. وضعیت کاربر : مهمان
  iamn says:

  با عرض سلام.
  امکان دانلود سریال وجود ندارد.لطفا مشکل را بررسی کنید.
  اگرهم بتوانید پاسخ خود را برای ایمیل من بفرستید.
  با تشکر

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

تغییر باور ها

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 28نفر
 • بازدید امروز 28475
 • بازدید دیروز 108118
 • بازید کل 72511469

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com

طراحی سایت