امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 1699

یکی ازاسم های مبارک الله تعالی (الجمیل) که به معنای زیبایی است واین اسم درصحیح مسلم آمده است ازطریق ابن مسعود که گفت پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند: آنکه در دلش به اندازه ی ذره ای کبر باشد، به بهشت داخل نمی شود. کسی گفت: شخصی دوست می دارد که جامه اش و کفشش نیکو باشد! فرمود: خداوند زیبا است و زیبائی را دوست می دارد.

کبر سرکشی در برابر حق و حقیر شمردن مردم است. درمناسبت باهمین بحث اگر مهمانانی نزد توبیایند وتومقدارکمی شیربرای پذیرایی ازآنها داشته باشید می توانید معادل پنج برابر آن را آب به شیر اضافه کنید وچیز گوایی هم خواهد بود،پس این مقدار شیر توانست بدون این که طعمش چندان دچار دگرگونی شود پنج برابر خود آب راتحمل کند،اما می بینیم که همین مقدار شیر یک قطره نفت راتحمل نمی کند درصورتی که آن رابه شیر اضافه کنید مجبورید که آن رادوربریزید،چرا که نفت طعم وبویش باطعم وبوی آب تناقض دارد،اما طعم آب باشیر فرق چندانی ندارد برای همین هم هست که موجب دورانداختن شیر نمی شود تکبرهم به مانند این است چرا که تکبر بابندگی همخوانی ندارد وباهمدیگر تناقض دارند،پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:کسی که به اندازه ی ذره ای کبر وخودبزرگ بینی دروجودش باشد داخل بهشت نمی شود،پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند(( لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو أکبر )) [ أخرجه البزار وابن والبیهقی عن أنس ]اگر گناه نکنید برای من نگرانی بزرگتری که ازانجام گناه بزرگتراست به وجود می آید عرض یا رسول الله این نگرانی چیست فرمودند اینکه درنتیجه ی انجام ندادن گناه ازخود راضی باشید،چرا که لغزشی که منجربه توبه واحساس ندامت می شود درنزد خداوند بسی بزرگتر است ازانجام عمل خیری که موجب تکبر وخود پسندی می شود به همین خاطر است که می گویم تکبر بابندگی الله تعالی همخوانی ندارد،چرا که تکبر به معنی تحقیر مردم ونپذیرفتن حق است،چون فرد متکبر خودرا بزرگتر از آن می بیند که شنونده ی حق وحقیقت باشد واین گناهی است که مبتکر آن ابلیس ملعون است؛﴿ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ ﴾سر باز زد و تکبّر ورزید ، و ( به خاطر نافرمانی و تکبّر ) از زمره کافران شد . به محض این که آدمی به حق پشت کرد وآن رانپذیرفت وسرپیچی کرد همچنان که الله تعالی می فرماید:« وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ » بقره / ۲۰۶ و هنگامی که بدو گفته می شود : از خدا بترس ( و اقوال و افعال برابر دار و به جای افساد اصلاح کن ) ، عظمت ( و نخوت ، سراپای ) او را فرا می گیرد و ( غرور ) گناه ( او را به بزهکاری وادار ) می کند . پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی است .اما برخلاف این منش وروش مسلمان به ارزش ومنزلت دیگران اعتراف می کند ودستاوردهای آنان را ارج می نهد،چون مسلمان می داند که تحقیر مردم وانکارنمودن حق درمکتب اسلام جای ندارد،آنجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند: (( بِحسْبِ المْرِء مِنَ الشرّ أنْ یَحْقِرَ أخاهُ المُسْلمَ )) [ رواه الترمذی، عن أبی هریره رضی اللّه عنه ] کافی است برای شخص از شر و بدی که برادر مسلمانش را تحقیر کند. شخصی برپیامبر صلی الله علیه وسلم واردشد وازشدت ابهتی که رسول الله داشت بدنش به لرزه درآمد ووقتی که باب سخن را بااین شخص گشوداسترس ونگرانی تمامی وجودشخص رافراگرفت،اما درکمال تواضع وآرامش پیامبر صلی الله علیه وسلم روی به شخص کرد وفرمود چرا می لرزی من که پادشاه وحکم که نیستم من فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده میخورد”! درحدیث دیگری که عبدالله ابن مسعود ازرسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کند دررابطه ی با تکبروخودبزرگ بینی که فرمودند: (( لَا یَدْخُلُ النَّارَ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّهٍ مِنْ إِیمَانٍ، وَلَا یَدْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّهٍ مِنْ کِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّی لَیُعْجِبُنِی أَنْ یَکُونَ ثَوْبِی غَسِیلًا ـ أی نظیفًا ـ وَرَأْسِی دَهِینًا، وَشِرَاکُ نَعْلِی جَدِیدًا، وَذَکَرَ أَشْیَاءَ، حَتَّى ذَکَرَ عِلَاقَهَ سَوْطِهِ، أَفَمِنْ الْکِبْرِ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: لَا، ذَاکَ الْجَمَالُ، إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَکِنَّ الْکِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ، وَازْدَرَى النَّاسَ. [ أحمد فی المسند ]داخل جهنم نمی شود کسی که به اندازه ی ذره ای ایمان وباور دروجودش باشد،همچنانکه وارد بهشت نمی شود کسی به اندازه ی ذرّه ای تکبر دروجودش باشد،کسی ازاصحاب آن حضرت سؤال کردند ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم من خوشم می آید وقتی که لباس هایم پاک وتمییز هستند وسرم راروغن مالیده ام ووقتی که بند کفش هایم تازه ونو می باشد،وچیزهای دیگری رانیز ذکر کرد،وگفت که این هاهم ازتکبر وخودبزرگ بینی به حساب می آیند؟پیامبر صلی الله علیه وسلم درجواب ایشان فرمودند نه این زیبایی است،خداوند زیباست وزیبایی رادوست می دارد،اما تکبر وخودبزرگ بینی عبارت است از اینکه سرکشی دربرابرحق را باطل بشماری ومردم رابه دیده ی حقارت نگریستن.اما این که خانه ومنزل توومرکب تو یاپوشاک توتمییز وزیبا باشد تمامی این ها اززیبایی به حساب می آیند،وخداوند دوست دارد که آثارنعمتش را بربندگانش ببیند،واین خود یک نوع اقراربه نعمت وشکرگزاری درمقابل آنست،که خداوند درآیات صریح خود اقرار به نعمت وبه جای آوردن شکر درمقابل آنهاراازما می خواهد،واین هم نه به خاطر این است که مابا این شکرگزاری نیاز خداوند رابرطرف نماییم،چون خداوند عزوجلّ بی نیاز است ازبندگانش ،بلکه به جای آوردن شکر نعمت نشان ازاثبات بندگی دارد وبنده باانجام یک چنین عملی می خواهد بازبان حال بگوید که فقیر ونیازمند ماییم وتنها تویی که غنی وبی نیازید. اما این که ما می گوییم که خداوند زیبا است وزیبایی را دوست دارد،یک سؤال پیش می آید، زیبایی را که خداوند دوست می دارد درکجا است،چرا که بعضی از ما این طور فکر می کنیم که هدف از زیبایی فقط زیبایی ظاهر است وبس،درحالی که زیبایی انسان دراخلاق،تواضع،سخاوت،مهربانی اومی باشد واین خطایی بزرگ ونابخشودنی است درحق زیبایی که ما آن را فقط وفقط درتناسب اندام خلاصه کنیم؛برای رفع این توهم است که پیامبر صلی الله علیه وسلم درحدیثی که ابوهریره روایت می کند،می فرمایند: «تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِینِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ». (بخارى:۵۰۹۰) «زن بخاطر چهار چیز، نکاح می شود: بخاطر مالش، نسب اش، زیبائی اش، و دینش. پس دستهایت، خاک آلود گردد. زن دیندار، انتخاب کن». می بینیم ومی شنویم که دراین فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه زیبایی را برای ما تعریف می کند که آن رابه دینداری تعبیر می کند،پس برماست که بادیدگاه رسول الله مسائل رابفهمیم،چون کلام وگفتمان اوست که حجت است برای مسلمان دردنیا وآخرتش،همچنان که دوری ازگفتار ورفتار او مایه ی بدبختی وسیه روزی است،واگر امروز بشریت به این ورطه افتاده است تنها سبب وعلت اصلیش دردوری وفاصله گرفتن ازقرآن وروشی است که اوآنها را به عنوان میراثی گرانبها برای ما از خود به جای گذاشته است،پس وظیفه ی ما پذیرفتن است نه شعاردادن.

———————————-

نویسنده : طه صبری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی تبریز تضاد وتناقض بندگی باتکبر وخودبزرگ بینی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

| ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب
آمار سایت

  • کاربران آنلاین 7نفر
  • بازدید امروز 32175
  • بازدید دیروز 136445
  • بازید کل 50200949

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8612
  • کل اعضا 1555
  • جدیدترین عضو iran4556

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com