امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 22435

زن خوب فرمانبر پارسا           کند مرد درویش را پادشاه            

روز اگر غم خوری غم مدار      چو شب غمگسارت بود در کنار

اگر پارسا باشد و خوش سخن     نگه در نکویی و زشتی مکن    

کرا خانه آباد و همخوابه دوست     خدا را به رحمت نظر سوی اوست

کسی برگرفت از جهان کام دل      که یکدل بود با وی آرام دل

برآن بنده حق نکویی خواسته است    که با وی دل و دست زن راست است             بوستان سعدی

دین مقدس اسلام همچنانکه حقوق و وظایفی را برای مرد مشخص کرده که باید به بهترین نحو نسبت به همسرش ادا کند ، وظایف و مسئولیتهایی هم بر زن واجب نموده که شایسته است آنها را رعایت نماید و چنانچه در انجام آن کوتاهی کند در پیشگاه خداوند مسئول خواهد بود . این حقوق عبارتند از :

۱_ اطاعت از شوهر به گونه ای پسندیده ، به دلیل قول خداوند که می فرماید . و برای همسران ( حقوق و واجباتی ) است ( که شوهران باید ادا کنند ) همانگونه که بر آنان ( حقوق و واجباتی ) است که ( باید زنان ادا کنند ) به گونه ای شایسته ای / سوره بقره ۲۲۸

رسولخداص فرمود :  اگر زن نمازهای پنج گانه را بجا آورد و روزه ماه رمضان را روزه بدارد و عفت خو د را حفظ کند و اطاعت شوهر را بجا آورد، وارد بهشت می شود .
در حدیثی دیگر که طبرانی روایت  کرده چنین آمده است . در زمان رسول خدا ص زنی خدمت آنحضرت رسید و عرض کرد ای رسول خدا من نماینده زنان هستم ، که خدمت شما رسیده و از شما سؤالی دارم که در ارتباط با جهاد است. خداوند جهاد را بر مردان فرض کرده است که اگر پیروز شوند، پاداش می گیرند و اگرشهید شوند، نزد پروردگار خویش روزی می خورند اما ما گروه زنان که به آنان خدمت می کنیم، چرا از چنین اجر عظیمی محرومیم؟
رسولخدا فرمود : به زنا ن بگو اگرازشوهرانشان اطاعت کنند و وظایف زناشویی که برعهده آنهاست رعایت کنند، این اعمالشان برابربا جهاد در راه خداست، اما کمتر کسی از شما زنان می تواند این کار را بطور کامل انجام دهد.

اطاعت زن از شوهر، امریست طبیعی که لازمه زندگی زنا شوئی مشترک است . و بدون تردید اطاعت زن از شوهرش موجب حفظ کیان و هستی خانواده  از نابودی شده و باعث بر انگیختن محبت و صمیمیت قلبی شوهر به همسرش می گردد،  و در نتیجه دوستی و عشق زنا شوئی عمیق و ریشه دار می شود، جر وبحث و جدال که بسا اوقات منجر به دعوا می شود از بین می رود .

نکته : لازم به یاد آوری است ، اطاعت زن از شوهر در امور که معاصی ونا فرمانی خداوند نباشد لازم است اگر چنانچه در اطاعت از شوهر نا فرمانی خداوند و یارسول خدا صورت گیرد، زن نه تنها می تواند اطاعت نکند بلکه حق اطاعت کردن هم ندارد . و همنیطور اطاعت در کارهایی که واقعا درتوان زن نیست اطاعت لازم نیست، مثلا شوهر نمی تواند به همسرش بگوید وزن صد کیلوئی را بلند کن و…
لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق
۲_ زن باید حافظ مال و حیثیت شوهرباشد و از آن محافظت کند . خداوند متعال می فرماید . زنان صالحه آنانی هستند که فرمانبردار( اوامر خدا و مطیع دستور شوهران خود) بوده ( و خویشتن را از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذیر محفوظ و اسرار(زنا شویی) را نگه می دارند، چرا که خداوند به حفظ آنها دستور داده است/سوره نسا۳۴

زن باید از لحاظ شخصیت زنانگی خود (ناموس) با مال شوهر به او خیانت نکند ومال و آبروی او را حفظ نماید،
رسول خدا ص فرمود : آیا شما را ازارزشمندترین گنج یک شخص با خبر کنم؟ آن زن شایسته و درستکاری است که هرگاه شوهر نگاهش کند، شاد می شود، و هنگامی که او را به کاری امر می کند، اطاعت می نماید و در نبود همسرش، مال و ناموسش را حفظ می کند/ ابو داود و نسایی
ودر حدیث دیگر فرموده : چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا وآخرت نصیب او خواهد شد . که یکی از آنها زن نیکوکاری است که به جان و مال همسرش خیانت نمی کند.
زن نمی تواند مال و ثروت شوهر را بدون اجازه شوهر به دیگران هدیه کند .
نگاه وتمایل زن به نا محرم وسخنان فتنه انگیز با نا محرم و رفتن بسوی گناه خیانت است به شوهر .
زن باید فرزندانش را بر اساس شئونات اسلامی تربیت کند .

۳_ ز ن باید از هر لحاظ همسرش را درک کند . باید اسباب خوشحالی همسرش را فراهم کند خداوند این وسیله ( اسباب خوشحالی شوهر) را در زن قوی ترخلق نموده است . بخصوص زمانی که شوهر از بیرون می آید و خسته است ، لبخند زن ، نگاه پر مهر و سخنان شیرین زن می تواند بهترین هدیه برای او باشد .
واقعا اگر شوهر در خانه اش و نزد همسرش زیبائی ، تمیزی ، محبت ، شادی و عواطف را احساس نکند و سخنان شیرین ، برخورد زیبا و دستان پر از مهر و محبت و رئوفی را اینجا نیابد پس کجا می تواند بیابد ؟
بدبخت ترین خانواده آنهائی هستند که بین زن وشوهر بجای محبت و ، صمیمیت  کدورت و نا رضایتی باشد و خوشبخترین خانواده آنست که که بین شان یکدلی صفا و صمیمیت باشد .
سفارش جالب و مفید
اسماء دختر خارجه هنگامی که دخترش را در شب عروسی نزد شوهرش فرستاد به او اینگونه سفارش کرد .
ای دخترم همانا تو از آشیانه ی که در آن بزرگ شدی ، خارج شده و بسوی شوهری می روی که شناخت چندانی از او نداری، همدم کسی می شوی که با او انس نگرفته ای، پس برایش زمین باش تا برایت آسمان باشد، گهواره اش باش تا او پایه های آن شود، کنیزش باش تا برده ات شود. ناسزا مگو به او که از تو بیزار می شود و فراموشت می کند، گر به تونزدیک شود، نزدیکش شو و اگر از تو فاصله گرفت، از او دور شو، گوش و چشم وبینی اش را محفوظ بدار که از تو جز خوشبویی به مشامش نرسد، و جز خوبی و نیکویی گوشش نشنود و چشمش جز زیبایی و قشنگی نزد تو نبیند .

۴_ خدمت به شوهر، انجام کارهای منزل و تربیت فرزندان : این کارها وظیفه طبیعی زن است وبلکه بر زن واجب هستند . زن می تواند در ساختن خانواده خوشبخت ، وآماده کردن نسلی نجیب و اصیل نقش مهمی ایفا کند.

                      الا ُم مدرسه اذا اعددتها       اعددت شعبا طیب الاعراق
  مادر مدرسه ی است که گر کردی مهیا       آماده کردی ملتی نیکو و والا
زن باید پاکدامن باشد تا فرزندان از سینه پاکی شیر بخورند و و نتیجتا از مسیر درست منحرف نشوند .

۵_ نیکی به خانواده و اقوام نزدیک شوهر:  از بزرگترین و مهمترین این حقوق، نیکی کردن زن به والدین و خواهر و برادر شوهرش  و رفتار نیکو با آنهاست . زیرا بر خورد نیک با اقوام شوهر موجب دلگرمی و شادی شوهر شده و محبت شوهر با زن بیشتر می شود .
عدم آشنائی زن و شوهر به حقوق اسلامی همدیگر یکی از علل طلاق است .

———————————-

منابع :

قرآن کریم
احادیث رسولخدا ص
کتاب عبدالله ناصح علوان
بوستان سعدی

| ۱۶ فروردین ۱۳۹۱
۳۱ پاسخ به “حقوق شوهر بر زن از دیدگاه اسلام”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  خالد می‌گه:

  سلام علیکم وزحمت الله وبرکاته
  من یک سوال داشتم
  من در حای دورتر از همسرم هستم وبا انترنیت همیشه تماس میگیرم البته من کار میکنم و همسرم با مادر و فامیل ام دعوا کرده و همرای من هم کمی دعوا کرد گفتمش بیا بگزر از این موضوعات سودی ندارد در جریان نوشتن پیام برایم نوشت که برو مادرت را بگو که تا بریت یک همسر خوبتر از من پیدا کند ولی من این جمله اش را نا دیده گرفتم پیام بعدی اش برایم اضهاری خوش بختی کرد من فکر کردم که برایم دوعای خیر میکند من هم بر درنگ برایش دوعای خیر کردم و اضهار خوش حالی وخوش بختی کردم بعد برایم گفت که تو مرا جواب دادی از زندگی ات مرا راندی من گفتم من برایت دوعای خیر کردم ولی قبول نمیکند میشه در این مورد کمکم کنید

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  جواد می‌گه:

  سلام خسته نباشید من خداروشکر با همسرم مشکلی ندارم ولی خیلی وابسته خانواده مادرش هست چون من کمتر میزارمش بره و هرجا که عروسی میشه خانواده دایی اش به مادربزرگش یاوخاله اش زنگ میزنن که بریم چون من ناراضی نیستم بره ولی با دعوا ووناداحتی بازم رفته هرچی میگم خانواده دایی ات چکار دارن بگو نمیتونم هرجا که شما میگید برم ولی گوش نمیده خواهش میکنم بگید کارم که اشتبانیست یا منو راهنمایی کنید ممنونم.

  پاسخ :
  زن می تواند با اقارب خودش صله رحم کند و از آنجائی که همسرشما فقط نزد محارم خودش می رود و در جمع نا محرم حاضر نمی شود بهترست اجازه دهید و همینطور در مجالس موسقی که ناجایز است شرکت نکند با این حال اگر شوهر ناراضی باشد اطاعت از شوهر واجب است و زن موظف است بجای اطاعت از خانواده دایی از شوهرش اطاعت کند. در صورتی که همسر شما از احکامات دینی اطلاعی ندارند اورا با احکامات دینی که در سایت موجودند آشنا سازید.

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  وفی الله می‌گه:

  سلام علیکم ورحمت الله

  خیلی موضوعات خوب و اسلامی را گنجانده اید خیر نصیبتان در هردو جهان موفق باشید انشاالله

  پاسخ :
  علیکم السلام و رحمه الله سپاس از شما برادر عزیز .


 4. هانیه می‌گه:

  سلام همسر من خدا رو شکر از همه لحاظ خوبه فقط کاهل نمازی میکنه راهنمایی کنید لطفا

  پاسخ :
  ترک نماز ترک سعادت است ، نماز اولین فرض اسلام است و ترکش هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد ، باید ایشان را نصیحت کنید و از عذاب تارک نماز و مشکلاتی که در زندگی پیش می آید آگاه سازید ، راهنمایی لازم در مورد نماز در سایت موجود است ، شما کلمه (نماز) را در سایت جستجو نمائید تا آنهارا بیابید و پس از مطالعه شان با همسر به نصحیت بپردازید .


 5. سارا می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  ممنون از مطالب مفیدتون
  شوهر من خدارو صد هزار مرتبه شکر از همه لحاظ خوبه اما فقط خرید خونه نمیره و من همه چی رو خودم باید برم بخرم میخواد سنگین باشه سبک باشه و این وظیفه مرد است. من به کارهای خونه به خوبی میرسم و حتی سعی میکنم تنوع غذاییم بالا باشه تا شوهرم لذت ببره اما خسته شدم از خرید خونه دیگه توانش رو ندارم.
  اگر چیزی هم بهش میگم میگه کمتر بخر خب اگه کمتر بخرم زود تموم میشه هر ساعت که تو بازار نباید باشم
  چکار کنم ؟ راهنماییم کنید
  متشکر


 6. علی می‌گه:

  اگر عشق بود دیگه کسی دنبال حقوق زناشویی نبود، اگر عشق بود همه خودشون به طور غریضی تحریک میشدن و کار مربوط به خودشون (زنا کار خونه و مردا کار بیرون) رو انجام می دادن، اگر عشق بود طلاق نبود، و اگر آموزش درست بود، عشق هم بود و همه خوبی های زندگی ها بود، ولی از اونجایی که عقل مشاورا و روشن فکرای امروز، کاملا ناقصه، بجای آموزش عشق، به زن میگن بیشتر از سکس کاری با شوهرت نداری، و به مرد هم میگن باید مثل برده برای زنت کار کنی.
  اگر ازدواج صیغه ای زیاد شد
  اگر طلاق زیاد شد

  از این زنا و مردهایی که با یک معلول، جانباز یا یه مریض ازدواج می کنن ، و دوستش دارن یاد بگیرین، که طرف مقابلشون تقریبا هیچی برای دادن نداره، ولی اینها مثل پروانه دورشون می سوزن…

  ای مرده باد دلی که عشق رو هر گز درک نکرد… از این دنیا هیچ چیز جز نفرت حس نکرد.

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 26نفر
 • بازدید امروز 64179
 • بازدید دیروز 139863
 • بازید کل 49935205

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2184
 • کل نظرات 8647
 • کل اعضا 1555
 • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com