امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 40511

حضرت علی رضی الله عنه درسال ۳۵ هجری پس از شهادت خلیفه سوم عثمان به خلافت رسید و به مدت ۵ سال خلافت کرد و در تاریخ ۱۹ رمضان سال ۴۰ هجری بدست عبدالرحمن بن ملجم در کوفه شربت شهادت را نوشیدند وبا شهادت علی خلافت راشده که از ابوبکر صدیق شروع شده بود به پایان رسید ودرنزدیک کوفه مدفون گردید خدا ازایشان راضی باد.

احوال قبل ازاسلام ودر حال اسلام

علی در ایام بچگی یعنی قبل ازبلوغت مشرف به اسلام شد بعضی مورخین سنش را درآن زمان ۱۰ سال و بعضی دگر ۹ سال نوشتند وبه گفته حسن بن زید نواده امام حسن به علت کم سنی از بت پرستی محفوظ ماند. ایشان بعد از خدیجه از همه ذودتر مشرف به اسلام گشت.
روزی ابوطالب علی را به همراه پیامبر دید داشت نماز می خواند پرسید چکار می کنی حضرت رسولخدا ضمن جواب دادن او را نیز به اسلام دعوت دادند ابوطالب گفت میدونم کارشما بد نیست اما بخدا قسم من نمی توانم پا بالا و سرپائین کنم یا سر بالاوسر پائین کنم حضرت علی اغلب این جمله پدر را یاد آوری میکرد و میخندید.
علی قد کوتاه ودارای جسم فربه وشکم بزرگ بود ریشش بقدری گنجان بود که سینه اش در زیرآنها پنهان می شد. رنگش سفید گندمی بود در حیات حضرت فاطمه ازدواج مجدد نکرد اما بعد وفات شان ازدواج کرد.
فرزندانش از فاطمه زهرا عبارتند از حسن حسین و زینب وام کلثوم. واز همسران دیگر بیش از ۲۰ تا فرزند داشته از جمله آنها ابوبکرعمرعثمان محمد اکبر و عباس اشاره نمود ونسل ایشان از حسن حسین محمد اکبر عباس وعمر ادامه پیدا کرد.
علی زندگی فوق العاده زاهدانه ای داشت ودراتباع از رسولخدا حریص بود وخوش طبعی از اخلاق ایشان بود.

فضایل حضرت علی

درباره فضیلت خلیفه چهارم حضرت علی روایت بیشماری وجود دارد که مختصرا به آنها اشاره می کنیم
ه ۱_هنگام هجرت پیامبر اورا با چادر خود پوشانید وبررختخواب خود خوابانید واماناتی را که از مردم دست ایشان بود به علی داد تا به صاحبان شان بدهد وبه این شکل پیامبر هجرت فرمود و وارد مدینه شد.
۲_در غزوه بدر برای دفاع ازاسلام کارهای بزرگی انجام داد بسیاری از کفار را به هلاکت رساند.
۳_ در غزوه احد خدمات با ارزشی انجام داد زمانیکه خبرشهادت پیامبر منتشر گردید وهمه را پریشان کرد سپس واضح گردید که رسولخدا در فلان جا تشریف دارد از جمله یارانی بود که سبقت گرفت وخودشو به پیامبررساند.
۴_در تمام غزوات جز تبوک شرکت داشت هنگام غزوه تبوک پیامبر اورا در مدینه گذاشت.
۵_ در سال ۹ هجری وقتی پیامبر حضرت ابوبکر صدیق را امیر حج تعیین کرد و به مکه فرستاد بعد سوره برائت نازل شد برای تبلیغ پیامبر علی را مامور ساخت.
۶_ زمانیکه پیامبر از دنیا رحلت فرمودند غسل ایشان با علی بود.
۷_هنگام خلافت خلیفه اول ابوبکرصدیق در جلسات عمومی رضایت خویش را اعلام کرده و می فرمود صدیق را رسولخدا امام نمازما گردانید پس کسی را که رسولخدا امام دین ما قرار داده امام دنیای ما نیزهست.
۸_در ایام خلافت خلیفه دوم حضرت عمر ایشان وزیر بودند علی با عمر محبت قلبی بسیار زیادی داشتند.
۹_ زمانیکه منافقین خانه عثمان را محاصره کردند علی برای حمایت از ایشان دو فرزندش حسن و حسین را فرستادند و زمانیکه عثمان شهید شد علی خیلی صدمه دید پریشان شد و درمدح عثمان سخنانی ایراد فرمود.

خلافت علی

در دومین روز شهادت عثمان با ایشان بیعت شد درمدینه هر چی مهاجر وانصاروجود داشت همه با میل خودشان بر دست ایشان بیعت کردند ابتدا اهل شام خلاف اورا قبول نداشتند خیال کردند بیعت تمام مهاجرین وانصاربنابر جبراز طرف باغیها بوده است. در ایام خلافت علی متاسفانه جهاد با کفار که از زمان رسولخدا شروع شده بود وتا زمان عثمان ادامه داشت کاملا متوقف گشت وفتوحات اسلامی یا گسترش حاکمیت مسلمانان در زمان خلافت ایشان قدمی به جلو نرفت. علت این عقب ماندگی اختلاف داخلی مسلمانان بود. سه جنگ رخ داد اول جنگ جمل که در آن با حضرت مادر مومنان عایشه صدیقه وحضرت طلحه وزبیر بود دوم جنگ صفین که در آن با حضرت معاویه واهل شام بود. سوم جنگ نهروان که در آن با خوارج مقابله شد فقط جنگ سوم ازنظر تمام صحابه پسندیده بود اما جنگ جمل وصفین را اکثر صحابه پسند نکردند. بعنوان مثال وقتی حضرت علی حضرت عبدالله بن عمر را برای رفاقت خویش دعوت داد وتعلقات و دوستی که با پدرش حضرت عمر داشت بیان کرد درجوابش نوشت ای ابوالحسن ( کنیه علی) قسم بخدا اگر شمادستور دهید که دست دردهان اژدها بگزارم من حاضرم اما اگر شما بخواهید که من شمشیررا برسرگوینده لااله الا الله بردارم این کاراز دست من بر نمیاد وبه همین طریق بسیاری از یاران پیامبر خودشان را از هر دو طرف جنگ کنار کشیدند.

جنگ جمل

این جنگ در ماه جمادی الآخر سال ۳۶ هجری رخ داد درحکایت این جنگ بسیاردروغ وافترات بسته شده است. اصل ماجرا از این قراراست.
باغیها یا مفسدان وقتی حضرت عثمان را شهید کردند وحضرت طلحه وزبیر را مجبور کردند با حضرت علی بیعت کنند. طلحه وزبیرازمدینه به خدمت مادر مومنان عایشه حاضرشدند وماجرای شهادت عثمان را بیان کردند گفتند در مدینه خون عثمان ریخته شده و فتنه بر پاست باغیها سود جوئی می کنند وما مصلحت و امنیت شهر را میخواهیم . مصلحت از نظرعلی این بود که فعلا در مورد قصاص قاتلین سکوت اختیار کرد اما مصلحت ازنظر طلحه وزبیر این بود که اول باید قاتلین قصاص شوند تا باغیها قدرت بیشتری نگیرند. حضرت عایشه ازشرکت درمشاجرات اول انکار ورزید اما طلحه وزبیر با تلاوت آیاتی از قرآن که در آن دستور داده شده تا بین مسلمین اصلاح شود بالآخره حضرت عایشه با رای ایشان موافقت کردند وتصمیم گرفتند تا زمانیکه ازنیروهای باغیها درمدینه کاسته نشده نباید به مدینه رفت و سعی کنیم حضرت علی را بنحوی از وسط باغیهای مفسد جدا کنیم وقصاص حضرت عثمان نیز گرفته می شود چنانچه بعد این تصمیم عازم بصره شدند.
مفسدان وقتی ازاین تصمیم با خبرشدند ماجرا را به شکل دیگری برای علی بیان کردند مثلا گفتند اینها تصمیم گرفتند تا شما را از حکومت برکنارکنند هدف شان اختلاف در صفوف مسلمین بود . لذاعلی هم باور کرد ورفتند بصره. حسن حسین عبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس با این لشکر کشی موافق نبودند اما رای شان پزیرفته نشد. وقتی قشون علی نزدیک بصره رسید جناب قعقاع را بطورقاصد پیش حضرت طلحه وزبیرفرستاد قعقاع ابتدا با حضرت عایشه دیدار کرد ایشان صراحتا عرض کردند هدف من فقط اصلاح است که به نحوی این فتنه و فساد از بین بره وامنیت تامین شود بعد با طلحه وزبیر ملاقت کرد آنها نیز گفتند ما فقط خواستار قصاص قاتلین عثمان هستیم قعقاع درجواب گفت این کار بدون علی امکان پزیر نیست بنابر این با علی یکجا شوید ومتفقا برای این کار چاره اندیشی کنید. این توافق مورد پسند حضرت طلحه وزبیر واقع شد حضرت قعقاع بشارت صلح را به محضر حضرت علی آورد ایشان هم خیلی خوشال شدند وتا سه روزارتباط مکاتبه ای داشتند روزسوم هنگام شام توافق شد که فردا صبح طلحه زبیر با علی دیدارکنند اما به شرطی که کسی از این مفسدان با خبر نشود.
این امربرای مفسدان ناگوار بود زیرا آنها باالیقین میدانستند اگه در ملاقات علی با آنها حضور نداشته باشند صلح بوقوع خواهد پیوست ونتیجتا مفسدان به هدف شان نخواهند رسید. بنابراین درصدد برآمدند راهی پیدا کنند تا این صلح امکان پزیرنشود.
منافق مشهورعبدالله بن سبا بنیانگزارمذهب روافض در راس مفسدان بود دستور داد امشب جنگ را آغازکنید وبعد به اطلاع علی برسانید که گروه مقابل آغازگرجنگ است چنانچه همینطور شد باغیان مفسد آخرشب جنگ را آغاز کردند وطرف مقابل نیز به حمله آنان پاسخ دادند ودرگروه علی ندا برآمد که طلحه و زبیر عهدشکنی کردند وهمینطور درطرف مقابل آواز برآمد علی عهدشکنی کرده است با این تدبیر شوم منافقین توانستند معرکه بزرگی برپا کنند.
حضرت طلحه در میدان شهید شد حضرت زبیراز جنگ خودشو کنارزد وبرگشت در راه شخصی بنام (ابن جرمز) اورا شهید کرده به امید اینکه حضرت علی به او انعام خواهد داد به محضر علی آمد وگفت امیرالمومنین ترا مبارک باد که دشمن ترا به قتل رساندم حضرت علی پرسید که کی را؟ جواب داد زبیر را آنحضرت فرموند که ابن جرمز من ترا به جنهم بشارت میدهم ابن جرمز با تعجب گفت عجب انعامی دادی علی فرمود من چکار کنم رسولخدا فرموده که (یا علی بشرقاتل ابن صفیه باالنار) یعنی ای علی کسیکه عمه زاده مرا به قتل برساند به جنهم بشارت بده حضرت زبیرعمه زاده رسولخدا بود ابن جرمز بدبخت با شنیدن این بشارت تلخ خود کشی کرد حضرت علی با دیدنش الله اکبر گفت وفرمود ببینید گفته رسولخدا راست شد.
بعد از پایان جنگ حضرت علی وامام حسن و عبدالله بن عباس در میدان جنگ برای دیدن اجساد کشته شده ها رفتند حضرت حسن با دیدن یک جسد آوازداد ( یاابت والله فرخ قریش ) یعنی ای پدرقسم بخدا نوجوانی از قریش اینجا افتاده است، علی پرسید کیست جواب داد محمد بن طلحه فرمود ( والله کان شابا صالحا ) بخدا قسم جوان نیکوکاری بود. درادامه گزرحضرت علی بر حضرت طلحه واقع شد آنرا دیده نشست کنارش و فرمود ای ابومحمد کاش من بیست سال قبل میمردم وسپس دست حضرت طلحه را گرفتند وبوسیدند وفرمودند که این همان دستی است که از رسولخدا بلاهارا دفع کرده است. ( تطهیرالجنان ) وقتی آخرین لحظات مرگ حضرت طلحه فرارسید شخصی ازکنارش گذشت ازاو پرسید ازکدام لشکرهستی گفت از لشکر حضرت علی فرمود خوب است دست بده تا من بردست تو برای علی بیعت کنم چنانچه بعدازبیعت جان داد حضرت وقتی این خبررا شنید تکبیرگفت وفرمود که خدا نخواست حضرت طلحه بدون بیعت داخل بهشت شود.

بعضی اوصاف علی

روزی حضرت معاویه درزمان خلافت خویش ازضراراسدی که یکی از دوستان حضرت علی بود خواست که از اوصاف علی بگوید او عرض کرد ای امیرالمومنین بشنو بخدا قسم علی مرتضی خیلی نیرومند بود، سخنانش جامع بودند وبا انصاف حکم صادرمیکرد، علم بسیار زیادی داشتند، وحکمت یکی ازویژگیهایش بود. ازدنیا ولذتهایش نفرت داشت وبا تاریکی شب انس میگرفت وبسیارگریه میکرد. وسعی میکرد بهترین لباسش کم هزینه ولذیذترین غذایش ساده باشد. زندگی معمولی مثل بقیه داشتند وهرگاه سوالی ازش می کردیم جواب میداد. به افراد اهل دین احترام میگذاشت وفقرا را در کنار خود می نشاند. بخداقسم گاهی وقتها اورا میدیدم ریش مبارک خودرا گرفته ومثل مارگزیده ای بیقرارمی شد وباصدای دردناکی گریه میکرد، ومی فرمود ای دنیا برو یکی دیگر را فریب بده نه من را چرا پیش من میائی وترغیبم می کنی، همانا من تراسه طلاق دادم که هیچ وقت درآن امکان بازگشت وجود ندارد، عمرتو کوتاه است وقدرومنزلتت حقیرو ناچیز.افسوس که توشه آخرت کم وسفرش طولانی وراهش وحشتناک است. حضرت معاویه با شنیدن این صحبتها شروع به گریه کرد وگفت خدا رحمت کند ابوالحسن ( علی ) را واقعا همینطوربود که گفتی .
بعد پرسید ازشهادت علی چقدرسختی دیدی او گفت مانند مادری که یک فرزند داشته باشد واو یکی را دردامنش ذبح کنند.
زهد وتنگی معیشت آن جناب درحدی بود که ازشنیدن آن آدم گریه اش میاد ودل ازدنیا سرد می شود.

بعضی ازسخنان زرین علی

می فرمود بربنده لازم است که جزخدای خویش ازکسی توقع نداشته باشد وبغیرازگناهان خویش ترس از کسی نداشته باشد.

۲_ می فرموند اگر کسی نسبت به چیزی نا آگاه باشد نباید دریادگرفتن آن خجالت بکشد ، همینطوراگر ازکسی چیزی سوال شود وجواب را بلد نباشد بدون خجالت بگوید خدا بهترمیداند.

۳_ می فرمود مبارک باد کسی را که گمنام باشد او دیگران را بشناسد اما مردم اورا نشناسند این قبیل افراد چراغ هدایت هستند ازبرکات اینها فتنه ها برطرف می شود وخدا آنان را در رحمت خویش داخل میگرداند.

۴_ روزی در گورستان نشسته بود شخصی سوال کرد چرا اینجا نشستید ، گفت اینها همسایگان خوبی هستند، بیاد کسی نیستند ومارا بیاد آخرت می اندازند.

۵_ می فرموند هر انسان در زیر زبان خود پنهان است

۶_ می فرمود زبان هرکس شیرین باشد برادران او زیاد خواهند شد.

۷_ می فرمود نگاه نکنید گوینده کیست بلکه دقت کنید سخن او چیست.

۸_ می فرمود نشانه ایمان اینست که هرجا راست گفتن خطرداشته باشد راست بگوید.

۹_ می فرمود هر گاه تقدیربیاید تدبیرکارنمی کند.

۱۰_ می فرمود شخص بخیل خیلی ذود گدا می شود ودردنیا مانند فقراء ودرآخرت گرفتار خواهد شد.

۱۱_ می فرمود شخص احمق همیشه محتاج است عاقل همیشه غنی وطماع دربند ذلت.

۱۲_ درآخرین وصیت فرمود ای مردم برتوحیدخدا استوارباشید هیچکس را به خدا شریک نگردانید وبرسنت حضرت محمد عامل باشید اگه این دوکار را کردید هر بدی ازشما دورمیشود. توحید وسنت دو ستون ازدین هستند وبرای هدایت دو مشعل تابان هستند.
اشاره
در مورد حضرت علی آیات خاصی درقرآن نازل نشده است اما آیه های دیگری هستند که درمورد فضیلت مهاجرین نازل شدند که حضرت علی یکی ازآنهاست اما احادیث بیشماری ازپیامبردرفضیلت خلیفه چهارم وارد شده است. که فقط یکی را ذکرمی کنیم پیامبر به علی فرموند ای علی منزلت تو برای من مانند منزلت هارون برای موسی است فقط فرقش اینست که بعد ازمن پیامبری نخواهد آمد.

پند آموزی

ه۱_یاران پیامبرتربیت شدگان پیامبرهستند پاک وبرحق بودند.

۲_ توهین به شاگردان مکتب نبوت توهین به خود پیامبراست.

۳_ همه باهم عشق ومحبت داشتند ودریک صف دریک مسجد نمازخواندند.

۴_ هیچ دشمنی بین علی با دیگراصحاب پیامبر وجود نداشته است.

۵_علی خودش شخصا با خلیفه اول ودوم بیعت کرده است رابطه شان صمیمی بوده است.

۶_سخن اختلاف کار دشمنان اسلام است تا دربین صفوف مسلمین جدائی بیندازد.

۷_ واقعه جنگ جمل کارمنافقین بود که دشمنان وپیامبر واسلام بودند.

۸_ یاران پیامبرهرچی بودند رفتند وظیفه ما عمل کردن به دین است نه اختلاف.

۹_ اختلاف به نفع هیچ کس نیست اما وحدت قدرت وشوکت مسلمین را بیشترمیکند.

۱۰_ اختلاف وبدگوئی علاوه براینکه درشان مسلمان نیست باعث آزاردادن اهل بیت می شود.

۱۱_ بهترین مسلمان ازنظرعلی کسی است به دوستون دین چنگ بزند، قرآن وسنت. یعنی از خدا و پیامبر اطاعت نماید تا قبرش خراب نشود.

۱۲_ بجزاطاعت ازقرآن وسنت هیچ عمل دیگری باعث نجات نخواهد بود روضه خواندن فایده ندارد.

۱۳_ یاران پیامبرمسافربودند وبه مقصد رسیدند وکامیاب شدند ماهم مسافریم ونیازداریم به مقصد با موفقیت برسیم نه با ذلت.

۱۴_ انسان عاقل کسی است که بجای عیب دیگران درفکرعیب خودش باشد تا رسوانشود پیش خدا.

۱۵_ طبق دستورقرآن محبت باتمامی یاران پیامبر جزو ایمان ماست ایمان بدون محبت اصحاب قبول نیست ( فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقدهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق)

۱۶_ خدا ازاصحاب پیامبردرقرآن اعلان رضایت کرده ( لقد رضی الله عن المومنین الخ ) پیامبر خدا نیز راضی بوده خودشان با هم محبت داشتند پس ما این وسط چرا خودمان را خسته می کنیم ؟

| ۱۴ مهر ۱۳۹۰
۵۶ پاسخ به “زندگینامه علی ابن ابی طالب”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  real1998 می‌گه:

  “علی قد کوتاه ودارای جسم فربه وشکم بزرگ بود ریشش بقدری گنجان بود که سینه اش در زیرآنها پنهان می شد.” این جمله رو از کجا پیدا کردین

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  ramin می‌گه:

  واقعا مزخرف گفتین جزاکم الله.پیامبر فرمودن من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم کتاب خدا و اهل بیتم تا به این دو تمسک جویید گمراه نمیشوید . کارتان به جایی رسیده امام علی را وزیر عمر میدونید… امام ما سخنانی داره در نهج البلاغه که هر که اندکی شعور و وجدان داشته باشه و ان را بخواند خیلی راحت میداند کی شاه است و کی نوکر. به نظر من که اون عمر شما لیاقت نداره گوسفندای امام علی را بدوشه. روز قیامت قیافه ی شما دیدنیه ا

  • وضعیت کاربر : مهمان
   پاسخ ramin می‌گه:

   تو که قیافت با این تربیت ضد انسانیت تو همین دنیا دیدنیه .
   از دینت بعنوان ابزار کینه استفاده می کنی
   اما ما از دین مون بعنوان وسیله برای رسیدن به خدا استفاده می کنیم کاش می فهمیدی چه میگم !

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  علی می‌گه:

  تو مگه حضرت علی رو دیدی که خصوصیات ظاهریشو توصیف میکنی ؟

 4. وضعیت کاربر : مهمان
  ایمان می‌گه:

  طرفین جنگ صفین هر دو از حوض کوثر سیر میشن؟
  یعنی دو بهشتی با هم جنگیدن؟

  پاسخ :
  خودت چه مطمئنی که نزدیک حوض کوثر راه ات بدهند و یا نزدیک بهشت و یا حتی بوی بهشت به مشامت برسد لطفا پاسخ دهید ؟! …. هرگاه توانستید پاسخ دهید پاسخ شما آماده است .
  سپاسگزارم

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 24نفر
 • بازدید امروز 82583
 • بازدید دیروز 183558
 • بازید کل 49307545

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2183
 • کل نظرات 8632
 • کل اعضا 1552
 • جدیدترین عضو karimi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com