امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
shina
| بازدیدها: 36889

۱- او در دعایی که آن را بسیار تکرار می کرد، می فرماید: «الحمد لله الذی لم یصبح بی میتًا ولا سقیمًا… ولا مأخوذًا بأسوأ عملی… ولا مرتدًا عن دینی، ولا منکرًا لربی…، ولا ملتبسًا عقلی، أصبحت عبدًا مملوکًا ظالمًا لنفسی… اللهم إِنی أعوذ بک أن أفتقر فی غناک، أو أضل فی هداک،… اللهم إِنّا نعوذ بک أن نذهب من قولک، أو أن نفتن عن دینک، أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذی جاء من عندک»
«ستایش خدایی را سزاست که شَبَم را به صبح آورد بی آنکه مرده یا بیمار باشم… و مرا به کیفر بدترین کاری که از من سرزده است، مواخذه ننمود… و نه مرا از دینش روی گردان ساخت و نه منکر پروردگارم گردانید… و نه عقلم را از دست داده ام… . در حالی روز را آغاز می کنم که بنده ای بی اختیار و بر خود ستمکارم … بار خدایا! به تو پناه می آورم از اینکه در سایه بی نیازی تو، تهی دست باشم. و یا در پرتو رهنمودت، گمراه گردم … بار خدایا به تو پناه می آوریم از اینکه از فرموده تو بیرون روم و یا از دین تو منحرف گردیم، یا از هواهای نفسانی خود پیروی کنیم و از هدایتی که از سوی تو آمده است پیروی نکنیم».
به این عبارات نگاه کنید: «بدترین کاری که از من سرزده است»، «بر خود ستمکارم»، (و در میان رهنمودت گمراه گردم)، (از سخنت فراتر روم)، (از دین تو منحرف شوم)، «از هواهای نفسانی خود پیروی کنیم…». همه اینها نشانه تواضع ایشان است .

۲- به دعای زیبا و بی نظیر او بنگرید که چنین می فرماید: «احشرنا فی زمرته، غیر خزایا ولا نادمین، ولا ناکبین ولا ناکثین، ولا ضالین ولا مضلین ولا مفتونین». (بارخدایا! ما را با او حشر بفرما بدون آن که رسوا و پشیمان باشیم، بدون آن که منحرف و عهدشکن و گمراه باشیم، بدون آن که دیگران را گمراه کنیم و یا دستخوش فتنه قرار بگیریم»
با اینکه امام – رضی الله عنه – از زمره ی ده نفری است که به بهشت مژده داده شده اند، اما او به این مژده تکیه نمی کند، بلکه همواره از خدا می ترسد، از این رو هراسان است که مبادا دچار فتنه گردد و به همین علت در این دعا از خداوند می خواهد که او را بر دین ثابت قدم و استوار گرداند.
۳- او به یارانش می گوید: «فلا تکفوا عن مقاله بحق، أو مشوره بعدل، فإِنی لست فی نفسی بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلک من فعلی، إِلا أن یکفی الله من نفسی ما هو أملک به منی، فإِنما أنا وأنتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، یملک منا ما لا نملک من أنفسنا، وأخرجنا مما کنا فیه إلى ما صلحنا علیه، فأبدلنا بعد الضلاله بالهدى، وأعطانا البصیره بعد العمى».
«از گفتن سخن حق و مشورت عادلانه دریغ نورزید، زیرا ممکن است اشتباه کنم، مگر آن که خدا مرا از آن نگه دارد، چون من و شما بندگانی هستیم که در اختیار پروردگاریم و خداوند چنان بر ما تسلّط دارد که ما خودمان بر خود چنین تسلطی نداریم. خداوند ما را از وضعیت و حالتی که در آن قرار داشتیم، بیرون آورد و به آنچه که موجب صلاح بود راهنمایی کرد، و بعد از گمراهی، به ما هدایت بخشید، و بعد از آن که از دیدن حقیقت ناتوان بودیم، به ما بصیرت و بینایی عطاء کرد.
الف – امام از یارانش می خواهد که نسبت به او خیرخواهی نموده و او را نصیحت کنند، و از مشورت و پیشنهاد به او دریغ نورزند، زیرا او یک انسان است: گاهی اشتباه می کند و گاهی کارش درست است.
ب- به فرموده ی وی بنگرید که می فرماید: «ممکن است اشتباه کنم …» . او می گوید: «ممکن است اشتباه کنم و امکان اشتباه در مورد من منتفی نیست». همه این گفته ها بر این دلالت دارد که ایشان از یک انسانی مانند سایر انسانهاست: نه آفرینش طبیعی او فراتر از آفرینش انسان است، و نه عصمت الهی او را از یک انسان فراتر برده داده است.
ج- در این فرموده ایشان تأمل کنید که می فرماید: «و بعد از گمراهی، به ما هدایت بخشید و بعد از آن که از دیدن حقیقت ناتوان بودیم، به ما بصیرت و بینایی عطاء کرد».
۴- ودر نامه ای که به یکی از یارانش نوشته است، چنین می فرماید: «وأنا أسأل الله بسعه رحمته، وعظیم قدرته على إِعطاء کل رغبه، أن یوفقنی وإِیاک لما فیه رضاه، من الإِقامه على العذر الواضح إِلیه وإِلى خلقه، ومن حسن الثناء فی العباد، وجمیل الأثر فی البلاد، وتمام النعمه، وتضعیف الکرامه، وأن یختم لی ولک بالسعاده والشهاده، إِنا إِلى الله راغبون، والسلام على رسول الله ص الطیبین الطاهرین».
«و از رحمت بیکران و قدرت بی پایان خدا که قادر به اعطای هر خواسته ایست، مسئلت می نماییم که به ما توفیق دهد تا در جهت رضایت او گام برداریم، و خدا و مخلوقاتش از ما خرسند باشند. و در میان بندگان و آبادی ها نام نیکی از خود به جا بگذاریم. و از خداوند می خواهم که نعمت خویش را بر ما کامل بگرداند و کرامت و عزت ما را چند برابر نماید. و سرانجام ما را قرین سعادت و شهادت گرداند. ما به سوی خدا روی آورده ایم و درود خدا بر پیامبر ص و آل پاکش باد»
خواننده عزیز! در این جملات تأمل کن که می فرماید: «و سرانجام ما را …». او با ترس و امید خدا را می خواند و دعای او دعای فردی است که هم امیدوار است و هم هراسناک.
۵- و در نامه ای که به المنذر بن الجارود فرستاده است، می گوید: «أما بعد: فإِنَّ صلاح أبیک غرّنی منک، وظننت أنک تتبع هدیه، وتسلک سبیله، فإِذا أنت فیما رقّی إلی عنک لا تدع لهواک انقیادًا… ومن کان بصفتک فلیس بأهل أن یسدّ به ثغر».
«اما بعد: از آن جا که پدرت فردی صالح و درستکار بود در مورد تو فریب خوردم و گمان بردم که تو از رهنمود او پیروی می کنی و راه او را در پیش می گیری، اما اطلاعاتی که درباره تو به من رسیده است بیان می کند که از هوای نفس خویش پیروی می کنی… . و فردی مانند تو صلاحیت ندارد که با او، خلائی پر شود». این نامه نشانگر این است که علی – رضی الله عنه – در مورد این مرد اشتباه کرده بود، و فریب ظاهر باوقار او را خورده و گمان برده بود که او همانند پدرش می باشد و از او پیروی می کند. ناآگاهی به واقعیت حال منذر، علی – رضی الله عنه – را فریب داد و نه الهام و نه وحی، هیچکدام دست او را نگرفتند و او را از ارتکاب چنین اشتباهی مصون نساختند.
و هرگاه گروهی او را مدح و ستایش می کردند، می فرمود: «اللهم إِنک أعلم بی من نفسی، وأنا أعلم بنفسی منهم، اللهم اجعلنی خیرًا مما یظنون، واغفر لی ما لا یعلمون».
«بار خدایا! تو مرا بهتر می شناسی، و من خودم را بهتر از آنها می شناسم. بار خدایا! مرا از آنچه گمان می برند، بهتر بگردان، و آنچه را که در من هست و آنها نمی دانند، بیامرز»
باید بپرسیم که «بهتر از آنچه آنها گمان می برند» یعنی چه؟ و چرا امام از خدا می خواهد که او را بیامرزد؟!
و همچنین است دعای بزرگی که امام در آن می فرماید: «اللهم إِنی أعوذ بک من أن تحسن فی لامعه العیون علانیتی، وتقبح فیما أبطن لک سریرتی، محافظًا على ریاء الناس من نفسی بجمیع ما أنت مطلع علیه منی، فأبدی للناس حسن ظاهری، وأفضی إِلیک بسوء عملی، تقربًا إِلى عبادک وتباعدًا من مرضاتک».
«بارخدایا! از اینکه ظاهرم در چشم مردم خوب باشد و آنچه در درون دارم، زشت باشد، و فقط ظاهرم را برای مردم حفظ کنم و به مردم ظاهری خوب ارائه دهم، در حالی که کار بد انجام می دهم، و از اینکه خودم را به بهای دوری از رضایت تو، به بندگانت نزدیک گردانم، به تو پناه می آورم»

و همچنین امام- رضی الله عنه – می فرماید: «ما أهمنی أمر أمهلت بعده، حتى أصلی رکعتین وأسأل الله العافیه».
«هر کار مهمّی که برایم پیش می آید، دو رکعت نماز می خوانم و از خداوند، عافیت و سلامتی را می جویم»(۲).
خواننده عزیر! امیدوارم در این فرموده امام – رضی الله عنه – تأمل نمایی، از این سخن برمی آید که امام – رضی الله عنه – انسانی همانند سایر انسانهاست: ناراحت و غمگین می شود، اتفاقات پیرامونش بر او پوشیده می ماند،ناگواری ها او را سرگردان می نمایند، و به یارانش می گوید: «وأما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، والنصیحه فی المشهد والمغیب..».
«حق من بر شما این است که به بیعتی که با من نموده اید، وفادار باشید، و هم در حضور و هم در نبود من، خیرخواهم باشید…»
امیدوارم الله بزرگ مارا از پیروان راستین آنحضرت بگرداند

منبع :‌ پایگاه وااسلاماه

کتاب نهج البلاغه

موضوع:, قرآن و حديث
| ۲۹ بهمن ۱۳۹۱

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 22نفر
  • بازدید امروز 48720
  • بازدید دیروز 80422
  • بازید کل 49779883

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8645
  • کل اعضا 1555
  • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com