پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

دوستان گرامی، وااسلاماه شدیدا به کمک مالی شما خیرین محترم نیازمند است با کمک به سایت در فعالیت های آن سهیم شوید کمک های خود را می توانید از طریق لینک زیر پرداخت نمایید http://vaislamah.com/donate ×
آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2321
 • کل نظرات 9622
 • کل اعضا 1684
 • جدیدترین عضو اسحق
خبرنامه
خواهرمسلمان
| بازدیدها: 36093

  رژیم غذایى دراسلام درعصرى  که ما زندگى داریم، Diet یا رژیم غذایى اهمیت خاصى به خود گرفته است. زیرا برخى بخاطر زیبائى اندام، ودیگرى بخاطر حفظ وسلامت جسمى یک سیستم بخصوص را در خوراک خود رعایت مى کنند که به اصطلاح آن را رژیم یا Diet مى نامند. همچنان رژیم غذایى ونیز اجتناب( پرهیز) از خوردن یک گروه مواد خوراکى ( مانند چربى وقند) ویا نگهداشت اعتدال در خوراک در طبابت معاصر مقام مهم دارد، چنانکه متخصصین رژیم غذایى در هر گوشه وکنار شهرهاى کشورهاى غربى وجود دارد ومردم را مى پذیرند وبراى شان نظربه وضع شان رژیم بخصوص توصیه مى کنند. ونیز پیوسته در جراید وپرده هاى تلوزیون کشورهاى مختلف، چه در امریکا، چه در اروپا گزارش وحتى اعلانات مواد خوراکه براى لاغر ساختن نشر وپخش مى شود. اسلام از آغاز ونزول فرآن کریم براى اهل جهان، موضوع رژیم غذایى ومسایل مربوط به آن را در نظر داشته، انتخاب دقیق مواد غذایى مناسب واعتدال در خوراک را به مسلمان حکم مى کند. در روشنى احکام قرآن پاک وهدایات احادیث مبارک حضرت محمدصلى الله علیه وسلم دانشمندان اسلام انتخاب دقیق مواد خوراکه مناسب را بحیث تکمیل کنند علاج بیمارى ها، براى ترمیم وتلافى کمبود بدن، مطالعه و به مسلمانان تقدیم کردند.

رژیم غذایى را در مرحله تطبیق قرار دادند و از آن در علاج بیماران نتایج مثبت به دست آوردند. علماء اسلام رژیم غذایى را در پهلوى درمان بوسیله ادویه در آثار خود، چون جنت طبابت از على بن ربن طنارى( ۱۹۲ـ ۲۴۷هـ) کتاب رژیم غذایى از ابوبکر ابن زکریا رازى ( ۲۵۱ـ ۳۱۳هـ) کتاب غذاى بیماران را احمد بن ابو شعث فارسى ( ۳۶۰ـ هـ) کتاب ذخیره خوارزم مشداهى از سید اسماعیل گرگانى(۴۳۴ـ ۵۳۰هـ) وغیره، درج کردند وفصل هاى را به آن تخصیص دادند. متأسفانه از آغاز قرن ۱۷ که جامعه اسلامى به انقراض دچارشد وخصوصا از نیمه قرن ۱۹ عیسوى، مسلمانان از جمله کشورهاى شرق میانه مبتلا به بیمارى غرب زدگى شدند. بنابرآن اساسات حفظ الصحه اسلامى به مرور زمان در مفکوره ما مسلمانان ضعیف گشت ودر مورد رژیم غذایى به اساسات نظریات غرب واستفاده از طریق غربى پنا بردیم واز آن نتایج ناگوار گرفتیم. از آنجاست که دانشمندان اسلام براى مسلمانان آنچه را دین اسلام ۱۴۰۰ سال قبل در مواد خوراکى و رژیم به ما مسلمانان ارزانى فرموده است، ارائه نمائیم. امید واریم مسلمانان آنچه را اسلام مقدس ما بما از آغاز زندگى اسلامى بما آموخته، مورداستفاده وتطبیق قرار داده بار دیگر به مانند نیاکان خود رژیم غذایى اسلامى را پیاده کنیم واز آن مستفید شویم.

مواد خوراکه ورژیم در قرآن کریم وحدیث مبارک :

از آغاز دین اسلام ، قران کریم مطالبى را که به مواد خوراکه ورعایت رژیم غذایى ارتباط مستقیم مى گیرند به مسلمانان ارائه داشته ونیز سرور کائنات حضرت محمد پیامبر گرانقدر اسلام به نوبه خود، در این موارد روشنى بیشتر ارزانى فرموده اند. دین اسلام مواد خوراکه مناسب وحلال را از طریق قرآن کریم، به ما مسلمانان معرفى داشته ورعایت نظافت و پاکى مواد غذایى وآب را مورد توجه قرار داده است. ورعیت رژیم وحداعتدال را توصیه مى کند خوردن ونوشیدن برخى از خوراکه ها ونوشابه ها را حرام یاگناه بزرگ دانسته ومصرف آنها را به قاطعیت منع مى کند .

مواد خوراکه که منشأ حیوانى دارند:

قرآن کریم از جمله گوشت چهارپایان اهلى، گوشت حیوانات نرو وماده از قبیل شتر وجوجه اش، گاو وگوساله، گوسفند وبره وبز وبزغاله براى مسلمانان ذکر مى کند که بحیث نعمت پروردگارما، بر ما ارزانى شده است. چنانکه در سوره انعام چنین مى خوانیم:” واز بعضى حیوانات استفاده بار برى وسوارى کنید واز آنچه رزق شما کرده بخورید وازپى اغواى شیطان مروید” . همچنان در آیه بعدى همین سوره حلال بودن گوشت خاندان گاو وگوسفند بصورت واضح تذکار یافته است: ” هشت حیوان در هر جوره خداوند خلق کرده است .

بز وگوسفند نر وماده، گاو ونر ماده بگو آیا او این دو جنس نرو ماده یا جوجه اى که در شکم مادرهاست کدام یک حرام شده، اگر راست مى گوئید بر ما مدرک قطعى ارائه دهید”.آنچه به رژیم خوراک ارتباط مستقیم میگیرد، مفهوم آن از آیه مبارکه ۱۵۴ همین سوره بخوبى اشکار مى شود. بگو( اى نبى e) در احکام که به من وحى شده، من چیزى را که براى خوردن حرام باشد، نمى یابم، جز آنکه مرده باشد یا خون باشد گوشت خوک که پلید است ویا حیوانى که بدون ذکر نام خداذبح کنند. ودر همین ها که حرام است، نیز هرگاه کسى از روى ستم ( جبر) به خوردن آنها وادار گردد واز راه تجاوز از فرمان خدا نباشد وبقدر ضرورت صرف کند باز خدا خواهد بخشید که همانا خداى تو بخشنده ومهربان”. از این آیه مبارکه چنین فهمیده مى شود که دین اسلام در جمله خوردنى ها گوشت حیوان مرده ( اگر به مرگ خود مرده باشد یا کدام عامل دیگر) که در حقیقت نعش است، خون وگوشت خوک را براى مسلمانان حرام ساخته است .

در باره گوشت حیوان مرده ، یعنى نعش حیوانات، مى توان گفت که رب العزت انسان را به حیث اشرف مخلوقات خود مى داند ، چنانکه در سوره مبارکه التین ( در آیه۴) {نین مى خوانیم که : ” ما انسان را در مقام احسن تقویم بیافرید “. چون پروردگار ما خود مى فرماید که انسان اشرف مخلوقات مى باشد ممکن نیست انسان نعش خوار باشد. با استناد به علوم معاصر مى توان گفت که در گوشت حیوان مرده، به زودى جراثیم مختلف جا مى گیرند. بنا برآن خوردن گوشت حیوان مرده باعث بروز بیمارى هاى گوناگون شده مى تواند. در باره خون باید گفت که خون یگانه ماده عضوى است که بسیار به زودى جایگاه میکروب ها مختلف مى گردد. بالآخره یک محقق آلمانى داکتر( Hnas- Heinrich Reckeweg ) تحقیقات مکمل در باره خوردن طوشت خوک کرده، وتمام امراض که ناشلى از آن است با دلایل قناعت بخش طورى ارائه داشته که مشهورترین جریده طبى آلمانى یعنى” Biologische Medein” بچاب رسیده است .

گوشت پرندگان به اندازه اى در دین اسلام نیک پنداشته شده است که پروردگار ما آن را در جمله مواد خوراکه باشندگان جنت تذکر مى دهد، چنانکه در آیه ۲۱ سوره مبارکه الواقعه چنین مى خوانیم: و” براى شان ( اهل جنت ) گوشت پرندگان وهر چیز که هوس کنند”. در جمله گوشت پرندگان که بصورت عموم تعداد زیاد آنها حلال مى باشد در قران کریم گوشت بودنه بحیث نعمت پروردگار” که براد پیروان حضرت موسىu اهدا شده بود” آمده است. چنانکه این مطلب در سوره هاى مبارکه بقره( آیه ۵۷) اعراف (یه ۱۶۰) طه( آیه ۸۰) آمده است: ” وفرستادیم براى تان ترنجبین وبودنه ها را وگفتیم بخورید از این روزى هاى پاک وپاکیزه که به شما دادیم “: وبالآخره دین اسلام به گوشت ماهى ها ودیگر حیوانات بحرى توجه خاص داشته وآن را براى مسلمانان توصیه مى کنند .

چنانکه این مطلب را در سوره مبارکه مائده ( آیه ۹۶) مى یابیم: ” براى شما شکار در بحر وغذایى که آنست حلال گردید، تا شما ومسافران از آن بهره مند شوید، اما شکار در بیابان تا زمانى که احرام بسته اید حرام است وبترسید از آن خدائى که باز گشت شما بسوى اوست“. از آیه مبارکه فوق دو مفهوم بدست مى آید : یکى این که جانوران بحرى وگوشت ماهى ها که بهترین گوشت ها از نظر رژیم غذایى مى باشند، همه براى مسلمانان حلال اند و خوردن آنها توسط رب العالمین بما توصیه شده است . ودیگر این که شکار حیوانات دیگر که در کوه وبیابان زندگى دارند ، در وقت معین حج خانه کعبه که مسلمانان احرام مى بندند حرام ساخته شده که این خود دو موضوع را افاده مى کند: یکى این که در هنگام حج خانه کعبه بحدکافى گوشت قربانى دستیاب مى شود که نباید اضافه از آن در خوراک زیاده روى رخ دهد. ودوم این که در زمان حج خانه کعبه بهتر است گوشت ماهى ها یا حیوانات بحرى به مصرف خوراک برسد که همه زود هضم تر بوده و براى تندرستى مسلمانان مدد مى رساند، بخاطر تشویق مسلمانان در خوردن گوشت ماهى ها در حدیث شریف نبىt آمده است : ” اولین غذایى که بخشودگان در جنت خواهند خورد، گوشت وجگر ماهى خواهد بود” بخارى .

با مرور سریع احکام دین اسلام در باره خوردن انواع گوشت متوجه مى شویم که این دین مقدس اسلام خوردن انواع مختلف گوشت را جایز دانسته ، اما گوشت پرندگان وگوشت ماهى ها را که براى حفظ سلامت مناسب ترند ترجیح مى دهد. بنا برآن این دین مقدس از زمانى که به حضرت نبى صلى الله علیه وسلم نازل گردید، متوجه رژیم غذایى وحفظ سلامت مسلمانان بوده است .البته رژیم غذایى منحصر به گوشت جانوران نیست. از آنجاست که قرآن کریم ونبىr با مواد دیگر خوراکى که منشأ حیوانى دارند نیز توجه بخصوص داشته اند. مانند شیر ، لبنیات وعسل .

در باره شیر حیوانات قرآن کریم چنین حکم مى کند. “: وبراى شما در مطالعه حال چهار پایان اهلى عبرت خواهد بود که ( مانند مادر) از شیر خود به شما بیاشامند ودر آن براى شما منافع بسیارى است واز گوشت آنها نیز مى خورید”.شیر غذایى مکمل بوده، در تندرستى وبیمارى، بحیث إذا ورژیم خالص یا بشکل لبنیات در رژیم مورد استفاده قرار مى گیرد. نوشیدن شیر وبه خصوص شیر مادر، آنقدر در دین اسلام اهمیت خاص دارد که قران کریم به مادران مؤمنه ومسلمانان حکم مى کند تا دوسال کامل نوزاد خود را از شیر خود مستفید گردانند( سوره البقره آیه۲۲۳): ” ومادران بائیست دوسال کامل اطفال خود را شیر دهند” .آن حضرت r به شیر ومواد خوراکى که در صدر اسلام، از شیر تهیه مى شد علاقه خاص داشتند چنانکه درمورد شیر مى فرمودند: ” چه چیز بهتر از دوشیدن یک شتر شیرى که پستان پراز شیر خالص داشته باشد، ویک گوسفند شیرى که یک ظرف رابراى صبح ویکى را براى شام مملو گرداند” (البخارى) از این مبارک نتیجه گرفته مى شود که اگر میسر باشد، یک گیلاس شیر صبح ویک گیلاس هم شام، نوشیده شود، از آن خوراکى بهتر وجود ندارد.

حضرت محمد مى فرمودند: ” طلبینه روح بیماران را شاد مى گرداند وانده شان را بر طرف مى سازد” صحیح بخارى. طلبینه خوراکى است مانند فرنى که از گندم، شیر وعسل تهیه مى شود و سرزمین عرب بسیار مشهور است. بالآخره در جمله مواد خوراکى حیوانى قرآن کریم به عسل ( شهد) اهمیت خاص قابل است. از یک سوى یک سوره مبارکه قران کریم النحل (آیه ۶۸-۶۹) بنام زنبوران عسل براى حضرت محمدصلى الله علیه وسلم ومسلمانان نازل شده ، از جانب دیگر در سوره مبارکه چنین مى خوانیم:” وخدا به زنبور عسل وحى کرد که در کوه ها ودرختان وسقف هاى بلند منزل گیرند”. وسپس از تمام میوه ها تغذیه کنید وراه پروردگار تان را به اطاعت بپوئید ، آن گاه از بطن آنها شربت شیرنى به رنگ هاى مختلف بیرون آید در آن شفأ مردمان است. در این آیه مبارک مى بینیم که خداوند به مسلمانان مژده مى دهد که آنچه از زنبوران عسل یعنى شهد، بدست مى آید به مانند دارو وشفأ دهنده است . از ىن رو در اکثر نسخه هاى طبابت اسلامى عسل شامل گشته است. در اثر تحقیقات، دانشمندان امروزى نیز نیز به مانند اطبأ ودانشمندان اسلامى عسل را بحیث قوت بخش وباز سازنده توصیه نموده وآن را براى در مان زخم معده وبحث ضد ویروس در علاج گریب وبحیث ضد باکتریا براى علاج زخم ها بکار مى برند.

کیفیت مواد خوراکه:

مقصد از کیفیت مواد خوراکه همانا کوالیتى آنست, قرآن کریم در این زمینه مکررا به مسلمانان تاکید مى کند که غذایى پاکیزه وخوب را به مصرف خوراک خود برسانند. چنانکه أیه مبارکه ۱۴۹ سوره البقره متوجه این موضوع مى باشد . همچنان که پاکیزگى مواد خوراکه، چه حیوانى باشد و چه گیاهى در دین اسلام مورد توجه بوده وخداوند خوراک ناپاک را بر بندگان خود روا نداشته و استفاده از آب پاک نیز مورد توجه بوده است در سوره بقره أیه ۴۲ چنین آمده است به اساس همین آیه مبارکه است که دانشمندان دین مقدس اسلامى استفاده از آب سرد چشمه واز آب جارى را توصیه مى کنند. حضرت محمدصلى الله علیه وسلم حتى به پاکى ظروفى که در آنها مواد خوراکه به مصرف مى رسند، توجه خاص داشتند، چناچه هرگاه سگى در ظرف خورده باشد باید آن ظرف هفت بار قبل از استفاده با آب صاف وپاک شسته شود.

زیاده روى در خوراک:

اولین قدم راه عدم رعایت رژیم زیاده روى در خوراک ( پرخورى)است در این باره حکم قرأن کریم بسیار روشن است چنانکه خداوند مى فرماید:” بخورید وبیشامید واسراف مکنید که خدا مسفان را دوست نمى دارد”. به اساس احکام وهدایات اسلامى ما باید از تمام نعمت هاى ذات خداوند که در زمین خلق شده است باید استفاده کرد. ازآنجاست که رژیم غذایى تنها منحصر به مواد خوراکه گیاهى، یعنى رژیم هاى نادرست ودوراز احکام اسلامى است، رعایت رژیم هاى منحصر به مواد خوراکى گیاهى، باعث ایجاد کمبودى مواد ضرورى در بدن گردیده وجبران آن بسیار دشوار خواهد بود. دانشمندان اسلامى کتابها وآثارى زیادى در باره ریم غذایى ومواد خوراکه ترتیب واز خود باقى گذاشتند که هر گاه کسى خواسته باشد، تا امروز قابل استفاده اند باید اضافه کرد که اکثرین این کتب واثار به زبان هاى مختلف ترجمه شده اند.

———————-

نویسنده: الدکتور محمد یونس

| ۱۱ بهمن ۱۳۹۲
۲ پاسخ به “رژیم غذایى دراسلام”

 1. alkhalil says:

  جزاکم الله
  بسیار مطالب ارزنده و دانستنی بود.


 2. ramin says:

  احسنت عالی و مفید بود.

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 19نفر
 • بازدید امروز 76525
 • بازدید دیروز 110002
 • بازید کل 100786119

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com