پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

کاربران گرامی؛ سوالات شرعی شما از روز پنجشنبه بررسی خواهند شد ان شاءالله، سوالات بسیار زیادی دریافت شده، تکراری ها حذف خواهند شد ×
آمار کلی سایت
  • کل مطالب 2335
  • کل نظرات 9760
  • کل اعضا 1708
  • جدیدترین عضو Shahram
خبرنامه
خواهرمسلمان
| بازدیدها: 35723

 

فضایلی هستند که به وسیله آن دلها مهربان و عیب ها پوشیده می گردند و لغزش ها از بین می روند این صفات تأثیریفوری و به سزایی بر دلها دارد. پس ای عزیز شتاب کن و با به کارگیری این صفات دلهارا به دست آور و برای رسیدن به این هدف با طلب یاری از پروردگار تلاش کن. 

روش اول: تبسم

گفته اند تبسم مانند نمک در غذا با ارزش است و سریعترین روش برای به دست آوردن دلها محسوب می شود، علاوه بر این ها عبادت و صدقه نیزهست . تبسم به روی برادرت صدقه است. ترمذی از عبد الله بن حارث روایت کرده است کههیچ کس را ندیده ام که به اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کند. 

روش دوم: پیش قدم شدن در سلام گفتن

همچون تیری است که به قلب هایتیره اصابت و آن را شکار می کند. اما بهترین روش آن است که با گشاده رویی، استقبالگرم و فشردن دست همراه باشد که این اقدام بسیار با ارزش است. عمرالندی می گوید:”باابن عمر بیرون رفتیم هر کوچک و بزرگی را که می دید به آن سلام می کرد.” حسن بصری میگوید:”دست دادن مودت را افزایش می دهد”. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:” هیچعمل خوبی را بی ارزش ندانید حتی اگر آن عمل برخورد با برادرت با روی گشاده باشد. درالموطأ از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمود:”دست بدهید تا کینهاز بین برود و هدیه دهید تا عزیز شوید و دشمنی را از بین ببرید. ابن عبد البر گفتهاست که همه اینها به روی گشاده مربوط می شود. 

روش سوم: هدیه

تأثیرشگفتی دارد و گوش و چشم و قلب را مسحور می کند. هدیه دادن در مناسبت ها و روزهایدیگر امری پسندیده است منوط به اینکه به اندازه توانایی فرد باشد. ابراهیم الزهریمی گوید:” هدایای پدرم را بیرون آوردم به من امر کرد که اسامی خویشاوندان و دوستانشرا بنویسم من نیز نوشتم سپس به من گفت آیا کسی مانده است که نامش را فراموش کردهباشیم؟ گفتم: نه، گفت: چرا، با مردی برخورد کردم که به گرمی به من سلام کرد و چنینبود و چنان، ده دینار را برای او بنویس. 

تأثیر سلام نیکو را ببین که خواستبا دادن هدیه آن را جبران کند و به او پاداش دهد. 

روش چهارم: سکوت و کم سخنگفتن و گزیده گفتن

از بلند صحبت کردن و پر حرفی در مجالس بپرهیزید. مبادا کهمجالس را به دست بگیرید، به نیکی سخن بگو و از عبارات نیکو استفاده کن، همان طوریکه در صحیحین ذکر شده است: سخن نیکو صدقه است و تأثیر شگرفی در به دست آوردن دل هاو تحت تأثیر قرار دادن آن دارد. این عمل علاوه بر برادران دینی تو بر دشمنانت نیزتأثیر می گذارد. عایشه رضی الله عنها به یک یهودی گفت: مرگ و لعنت بر تو باد کهرسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمود: عایشه سکوت کن که خداوند در همهامور رفق و ملایمت را دوست می دارد (متفق علیه) از انس رضی الله عنه روایت شده استکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:”خوش رفتار باش و کم سخن بگو، قسم به کسیکه جانم در دست اوست که هیچ اخلاقی زیباتر از این دو نیست (به روایت ابو یعلی وبزاز و..) تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

روش پنجم: خوبگوش کردن و آداب سکوت:

حرف کسی را قطع نکنید، رسول الله صلی الله علیه وسلمسخن کسی را قطع نمی کرد تا اینکه گوینده صحبتش را تمام می کرد. هر کس برای این کارتلاش کند مردم او را دوست خواهند داشت و در مقابل فردی قرار دارد که پر حرف است وسخن دیگران را قطع می کند. این سخن عجیب را از عطاء بشنوید که گفت:”مردی دربارهچیزی صحبت می کرد من نیز سکوت کردم گویی آن را هرگز نشنیده ام در حالی که پیش ازآنکه او به دنیا بیاید آن را شنیده بودم). 

روش ششم: مراعات زیبایی در هیئتو قیافه

زیبایی قیافه و لباس و بوی خوش یکی از راه های به دست آوردن دل هااست. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:” پروردگار زیباست و زیبایی را دوستدارد (به روایت مسلم) عمر بن خطاب می فرماید:”من از جوان خوش قیافه، خوش لباس و خوشبو خوشم می آید.” عبد الله بن احمد ابن حنبل می گوید:” من شخصی را ندیده ام که بهاندازه احمد بن حنبل لباس تمیز بپوشد، به خودش برسد و نسبت به محاسن و موی و سر وبدنش حساس باشد. کسی را به اندازه او شیک پوش و سفید رو ندیده ام. 

روش هفتم: نیکی کردن و رفع نیازمندی

این اقدام دل ها را به دست می آورد و تأثیرشگرفی دارد. که شاعری می گوید:

به مردم نیکی کن تا دلهای آنها را از آن خودکنی … چه بسا که انسان با احسان به خدمت تو در آید

حتی با این کار محبتالله عز وجل را نیز به دست می آورد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمفرمودند:”محبوب ترین مردم در نزد خداوند با نفع ترین آنها برای مردم است. پروردگارمتعال نیز می فرماید:”نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست می دارد. 

هر وقتبا مردم همراهی کردی مانند جوانی خدمتکار در خدمت هر رفیق و مانند مزه آب گوارا وسردی برای جگر تشنه هر دوست باش. 

جای بسی شگفتی است که با مال برده وخدمتکار خریداری می کنند در حالی که با نیکی کردن آزاده نمی خرند. هر کس احسان ونیکی کند یارانش زیاد می شود. 

روش هشتم: بخشش مال

هر دل کلیدی داردو مال کلید بسیاری از دل ها به ویژه در این دوره و زمان است. 

صفوان بن امیهکه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش اسلام به کار برد و حتی برای قتل رسولالله صلی الله علیه و سلم نیرنگ و توطئه کرد در روز فتح مکه گریخت. رسول الله علیهو سلم به او امان داد. به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشت و از ایشان خواستکه دو ماه به او مهلت دهد تا اسلام بیاورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چهار ماهبه او مهلت داد و در حالی که کافر بود به همراه رسول الله علیه و سلم به حنین وطائف رفت . پس از محاصره طائف هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست کهغنایم را تقسیم کند مشاهد کرد که صفوان به سرزمینی پر از نعمت و مال چشم دوخته است. رسول اکرم (ص) که او را زیر نظر داشت به او فرمود: ای ابو وهب از این خوشت می آید. 

گفت: بله، پیامبر اسلام (ص) فرمودند: آن و هر آنچه در آن است مال تو. 

صفوان در این هنگام گفت: هیچ کسی به اندازه پیامبر خوش خلق نیست، أشهد انلا اله الا الله و أشهد ان محمد عبده و رسوله. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با این برخورد و رفتار عجیب توانست به این دل پس از آنکه کلیدش را پیدا کردنفوذ کند. 

چرا اینقدر بخل و حرص؟ چرا برخی از مردم این قدر از خود مقاومتشگفت آور نشان می دهند. حتی فقر را با چشمانشان مشاهده می کنند اما از بخش و انفاقسر باز می نند. 

روش نهم: حسن ظن به دیگران و عذرخواهی از آنها

برایکسب دلها هیچ روشی آسانتر و بهتر از حسن ظن و عذرخواهی وجود ندارد. نسبت بهاطرافیان خود حسن ظن داشته باش و از بدگمانی بپرهیز و گفتار و رفتار آنها را زیرنظر نداشته باش و به آن ها فکر نکن زیرا راه درست را گم می کنی. متنبی شاعر مشهورعرب در این باره می گوید:

اگر رفتار شخصی بد شد بدگمان ها نیز نسبت به اوفکر بد می کنند

تلاش کن از برادران دینی ات عذرخواهی کن که ابن مبارک در اینباره می گوید (مؤمن در پی عذرخواهی از برادران خود و منافق خواهان لغزشآنهاست(

روش دهم: ابراز محبت و دوستی نسبت به دیگران

اگر کسی رادوست داشتی یا برای تو مهم است این را به او اعلام کن که این اقدام برای به دستآوردن محبت قلبی او بسیار مؤثر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این بارهفرموده است: اگر کسی شما فردی را دوست داشت به خانه اش برود و به او بگوید که دوستشدارد ( این حدیث در صحیح جامع ذکر شده است) در روایتی مرسل آمده است :”این کار انسو الفت و دوستی را پایدار می کند”. اما به شرط اینکه این محبت برای پروردگار متعالباشد نه به هدف مقاصد دنیوی همچون منصب، مال، شهرت، صفات و جمال. هر دوستی و محبتیکه برای غیر الله باشد پوچ و در روز قیامت مسبب دشمنی است{در آن روز دوستی برخیبرای برخی دیگر جز پرهیزکاران دشمنی محسوب می شود}.

رسول الله صلی الله علیهو سلم فرموده است که در روز قیامت هر شخصی با کسی که دوست دارد همراه است. بنابراین اعلام محبت و مودت از بزرگ ترین روش های تأثیر گذاشتن بر دلهاست. جامعه یا پراز عشق و برادری و همبستگی است یا مملو از تفرقه، دشمنی و اختلاف از این رو پیامبراسلام صلی الله علیه و سلم اشتیاق فراوانی به برپایی جامعه ای داشت که در آن رابطهبرادری بین مهاجرین و انصار برقرار باشد حتی می دانستند که فلانی دوست فلانی است واین عشق و دوستی آنقدر محکم بود که آنها را پس از شهادت در یک قبر دفن می کردند کمااینکه در یکی از غزوه ها این اتفاق افتاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برابزار نشر این محبت تأکید می کرد که در این باره فرموده اند:”تا زمانی که ایماننیاورید وارد بهشت نمی شوید و ایمان نمی آورید مگر اینکه نسبت به یکدیگر دوستیبورزید، آیا دوست دارید شما را به یکی از ابزارهای دوستی رهنمود سازم؟ به یکدیگرسلام کنید”. به روایت مسلم

متأسفانه مردم در ابراز احساسات و عواطف نقصدارند گروهی با دوستان خود بسیار سرد و خشک برخورد می کند و گروهی هم هستند کهآنقدر احساسی برخورد می کنند تا جایی که به عشق و تعلق خاطر به اشخاص مبدل می شود. برقراری توازن بین عقل و عاطفه به حسب احوال و اشخاص متفاوت است و همه افراد نمیتوانند به آن دست یابند اما خداوند به هر کس که بخواهد عنایت می فرماید. 

روش یازدهم: مدارا

آیا از هنر مدارا چیزی می دانید؟ آیا فرق بینمدارا و ریا را می دانید؟ بخاری در صحیح خود از عایشه رضی الله عنه روایت کردهاست:” مردی از رسول اکرم (ص) اجازه ورود خواست هنگامی که او را دید فرمود: در میانعشیره خود بد مردی است و پس از آنکه آن مرد وارد خانه پیامبر شد حضرت محمد (ص) باروی گشاده با او برخورد کرد هنگامی که از خانه ایشان رفت حضرت عایشه خطاب به پیامبر (ص) گفت:”ای رسول خدا آنگاه که آن مرد را دیدی چنین و چنان گفتی سپس با گشاده روییبا او برخورد کردی. رسول الله (ص) فرمود: ای عایشه کی از من رفتار ناسنجیده ای دیدهای. بدترین مردم در روز قیامت از نظر منزلت در نزد آفریدگار کسی است که مردم از ترسشرارتش از او دوری می کند.” ابن حجر در کتاب فتح الباری گفته است که این حدیث یکیاز اصول مدارا به شمار می رود. از قرطبی روایت کرده است که فرق بین مدارا و ریاکاریآن است که در امور دنیوی دنیا یا دین یا هر دو را مدنظر داشته باشی که این امر مباحو حتی پسندیده است، اما در ریاکاری دین را به نفع دنیا رها می سازی. 

بنابراین مدارا بدان معناست که با نرمی و گشاده رویی با افراد شرور و بدزبان برخوردکنید. با این کار اولا از شر زبان آنها در امان می مانید و نیز با مدارا ممکن استسبب هدایت آنها شوید به شرط آنکه بر سر دین سازش نکنید چرا که مدارا تنها دراموردنیوی به کار گرفته می شود در غیر این صورت مدارا به ریاکاری تبدیل می گردد. آیا ازمدارا به درستی استفاده می کنید؟ آیا از نرم خویی و عذرخواهی و تبسم و تحسین نیکیهای افراد ـ در صورتی که مصلحت شرعی در آن وجود داشته باشد ـ به خوبی استفاده میکنید؟ از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که مدارا با مردم صدقه است. (طبرانی و ابنسنی روایت کرده اند و ابن بطال می گوید: مدارا جزئی از اخلاق مؤمنان است و تواضع بامردم و اجتناب از سخن درشت گفتن با آنان است و این امر از مهم ترین راه های برقراریارتباط و جلب دوستی دیگران است. 

_____________________

ترجمه: ام طه ناوی

| ۲۵ آبان ۱۳۹۳
برچسب ها : , ,

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
  • کاربران آنلاین 8نفر
  • بازدید امروز 27178
  • بازدید دیروز 18366
  • بازید کل 107708178

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com