پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2330
 • کل نظرات 9698
 • کل اعضا 1695
 • جدیدترین عضو mohammad
خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 72148

دانلود سریال حضرت عمر رضی الله عنه (دوبله فارسی)

برای دانلود روی فایل انتخابی تان ( کیفیت بالا یا پائین و یا متوسط ) کلیک کنید منظور از فیکو فایل نام سایت میزبان است که شما یکی از این دو را دانلود می کنید .

قسمت اول
         

قسمت دوم

قسمت سوم 

    

قسمت چهارم

دانلود با کیفیت عالی (۳۴۲مگ)

دانلود با کیفیت بالاپیکوفایل                 

 دانلود با کیفیت پایین


    قسمت پنجم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۰مگ)

  دانلود با کیفیت بالا(۳۷۲مگ)پیکوفایل            

دانلود با کیفیت بالا (۳۸۲مگ)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت پایین(مگ۷۶)


قسمت ششم

دانلود با کیفیت عالی (۳۴۵مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۳۷۹مگ)پیکوفایل             

دانلود با کیفیت بالا(۳۷۹مگ)

  دانلود باکیفیت پایین(۷۵مگ)


    قسمت هفتم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۱مگ)

   دانلود با کیفیت بالا(مگ۲۴۸)پیکوفایل 

دانلود با کیفیت بالا(۲۴۸مگ) 

دانلود با کیفیت متوسط(۱۳۱مگ)

دانلود  با کیفیت پایین(۹۸مگ)


قسمت هشتم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۷مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۷۶مگ)پیکوفایل  

دانلود با کیفیت بالا(۲۷۶مگ) 

دانلود با کیفیت متوسط(۱۱۹مگ)

دانلود با کیفیت پایین(۸۵مگ)


دانلود قسمت نهم

دانلود با کیفیت عالی (۳۴۱مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۵۱مگ)پیکوفایل                      

کیفیت بالا(۲۵۱مگ) 

دانلود قسمت نهم باکیفیت متوسط(۱۳۷مگ)

دانلودقسمت نهم با کیفیت پایین(۱۰۳مگ)


قسمت دهم

دانلود با کیفیت عالی (۳۳۵مگ)

 دانلود باکیفیت بالا(۳۱۱مگ)پیکوفایل  

 دانلودبا کیفیت بالا(۳۱۱مگ)

 دانلود با کیفیت متوسط(۱۶۳مگ)

دانلود با کیفیت پایین(۱۱۹مگ)


قسمت یازدهم

دانلود با کیفیت عالی (۳۲۵مگ)

 دانلود با کیفیت بالا(۳۰۶مگ)پیکوفایل                   

دانلود با کیفیت متوسط(مگ۱۶۲)

دانلود با کیفیت پایین(۱۱۶مگ)


قسمت دوازدهم

  دانلود با کیفیت عالی (۵۳۵مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۲۱مگ)پیکوفایل  

 کیفیت بالا (مگ۲۲۱) 

کیفیت پایین(۱۰۵مگ)


قسمت سیزدهم

دانلود با کیفیت عالی (۵۵۵مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۲۲مگ)پیکوفایل 

 دانلود با کفیت بالا (۲۲۲مگ)

 دانلود با کیفیت پایین(۱۱۰مگ)


قسمت چهاردهم

دانلود با کیفیت بالا لینک(۳۳۸مگ) 

دانلود با کیفیت بالا(۱۹۵مگ)پیکوفایل 

 دانلود با کیفیت بالا(۱۹۵مگ)

دانلود با کیفیت پایین(۱۰۲مگ)


قسمت پانزدهم

 دانلود با کیفیت عالی(۵۸۸مگ)

دانلود با کیفیت بالا (۲۱۰مگ)پیکوفایل 

دانلود با کیفیت پایین(۱۰۲مگ)


قسمت شانزدهم

دانلود با کیفیت عالی(۳۳۸مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۲۴۷مگ)پیکو فایل      

دانلود با کیفیت متوسط(۱۶۹مگ)


قسمت هفدهم

دانلود با کیفیت عالی(۳۳۶مگ)

دانلود با کیفیت بالا (۲۰۰مگ)پیکو فایل

دانلود با کیفیت متوسط(۱۰۰مگ)


قسمت هجدهم

دانلود با کیفیت عالی(۵۸۳مگ)

دانلود با کیفیت بالا(۳۴۲مگ)پیکو فایل     

  دانلود با کیفیت بالا(۳۴۲مگ)

قسمت نوزدهم کیفیت بالا (۲۳۵ مگابایت)
۷۸۷×۳۲۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۳۰ مگابایت)
۷۸۷×۳۲۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیستم کیفیت بالا (۵۷۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۹۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و یکم کیفیت بالا (۶۰۷ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۲۷۶ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و دوم کیفیت بالا (۴۳۳ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۶
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۸۳ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و سوم کیفیت بالا (۶۳۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۱۹ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire 

قسمت بیست و چهارم کیفیت بالا (۵۴۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۲۸۴ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و پنجم کیفیت بالا (۴۶۳ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۱۸ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و ششم کیفیت بالا (۵۲۰ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۲۷۸ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت پایین (۹۷ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و هفتم کیفیت بالا (۶۲۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۳۳۵ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت پایین (۱۹۲ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و هشتم کیفیت بالا (۵۱۵ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۱۴۱ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت بیست و نهم کیفیت بالا (۵۲۳ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۳۲۷ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت پایین (۱۳۱ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

قسمت سی کیفیت بالا (۹۷۱ مگابایت)
۱۲۸۰×۵۳۲
لینک مستقیم

لینک mediafire

کیفیت متوسط (۷۳۸ مگابایت)
۷۲۰×۳۰۰
لینک مستقیم

لینک mediafire

فایلهای خود را اینجا آپلود کنید

دانلود رایگان فیلم قهرمان لیبیایی عمر مختارimages

موضوع:, صوتی تصويری
| ۹ فروردین ۱۳۹۳
۴۰ پاسخ به “دانلود سریال حضرت عمر رضی الله عنه (دوبله فارسی)”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  برادر says:

  به امید روزی که همه امت محمد(ص)دست ازخرافه گرایی بردارند وفقط به الله متعال روی بیاورند وحاجات خود رافقط ازالله بخواهند وهمه متحد شوندوبه ریسمان الهی چنگ بزنند آمین یا رب العالمین

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  Mahdi says:

  چطوری میشه دین اهل سنت شد. لطفا راهنمایی کنید. منتظر جوابم

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  شیعه ی امیرالمومنین علی says:

  بر ابوبکر حرومزاده لعنت….بر عمر صد پدر بی پدر حرومزاده لعنت…بر عثمان لنگ حرومزاده لعنت…تاصبح قیامت بر قاتلین مادرم زهرای مرضیه دخت نبی لعنت بر قاتلین حضرتش که عمر حرومزاده و سگ قلاده دارش قنفذ و مغیره باشد لعنت
  هرکس به ولایت علی شک دارد/دامان عفاف مادرش لک دارد
  ما بی خیال حرمت مادر نمیشویم / هرگز جدا زدامن حیدر نمیشویم/خوب بشنوند منکران ولایتش/ما با حرامزاده برادر نمیشویم
  بر خود که مرید حیدرم مینازم/همراه خدا به دلبرم مینازم/دیدم که حرامزاده شد منکر تو/بر دامن پاک مادرم مینازم
  اگر حب علی و آل پاکش کفر است/من کافر اولم خدا میداند
  انا رافضی والفتخر

  • وضعیت کاربر : مهمان
   رضا says:

   سلام. منم مثل شما شیعه هستم و برای عقایدم دلیل و منطق دارم. با خواندن این فحش‌ها و بد و بیراه‌های شما در این سایت که متعلق به برادران عزیز اهل تسنن هست، خیلی ناراحت شدم. به‌نظر من اگه امام علی (ع) هم این‌گونه برخورد شما رو با برادران اهل تسنن (که برای عقایدشون حتما دلیل و منطق دارن) ببینن، به‌شدت از شما مکدر می‌شن. اگه مبنا را بر این بذارم که شما این فحش‌ها را عالما و عامدا و با هدف تفرقه بین شیعه و سنی نوشتین، منتظر آتش جهنم باشین که خداوند منتقم هست.
   ولی اگه از سر احساسات نوشتین، باید این نکته رو در نظر بگیرین که اختلافات علمی بین طرز تفکرهای مختلف، فقط با رعایت ادب و احترام حل می‌شه. امام کاظم (ع) می‌فرمایند: احسن مجالسه من جالسته و لو کان یهودیاً یعنی حق مجالست رو به شکل احسن رعایت کن ولو با یه نفر یهودی. حالا ببینین شما با برادران مسلمان خودتون اینجور حق مجالست رو رعایت کردین!
   از برادران عزیز سایت وااسلاما خواهشمندم پاسخ بنده رو به‌عنوان یه برادر کوچک شیعه درج کنن.

  • وضعیت کاربر : مهمان
   آرش حسینی says:

   تو هیچی نیستی

  • وضعیت کاربر : مهمان
   شیعه واقعی says:

   مااضلا تورا شیعه نمیدونیم توبه قول امام خامنه ایی جاسوس دشمنی ای نادان در کدام کتب شیعه به مخالفین مذهب توهین شده کدام امام یا کدام عالم به اهل سنت توهین کردن جاسوس انگلیسی امریکایی…مرگ برنو باد که ابروی شیعه را میبری خاک برسرت کنن احمق من عاجزانه از برادران اهل سنت خاهش مندم حساب این مارمولک امریکایی رو به حساب شیعیان مولا علی ننویسید کمااینکه ما حساب وهابیت رو به پای شمانمینویسیم

  • وضعیت کاربر : مهمان
   کریم شهیاد says:

   باسلام اقائیکه بنام شیعه واقعی مطلب گذاشتید ادعای بزرگی کردید (شیعه واقعی )اگرادعایت درست باشد که انشاالله درست است التماس دعا دارم ولی به نظرم دراین زمان مسلمان وشیعه واقعی بودن خیلی مشگل است شیعه واقعی یعنی مسلمان واقعی ایا ما به تمام احکام اسلام همانطوریکه رسول الله (ص)وعترتش تبیین فرموده اند عمل میکنیم ؟باز اگر شمامیتوانید واقعا خوشحال هستم برای مسلمانان جهان دعا بفرمائید واز خداوند بخواهید ظهورمنجی اخرزمان را نزدیک ونزدیکتر بفرمایند منتظران حضرتش امین بگویند امین یارب العالمین

  • وضعیت کاربر : مهمان
   شیعه says:

   سلام
   من شیعه هستم
   اما در حرامزاده بودن شما شکو تردیدی نمیبینم
   چگونه یک فرد نطفه پاک همچین حرفاییو رو میزنه

   یا حق

  • وضعیت کاربر : مهمان
   حسین مهرجو says:

   برادرمن مابایددرکنارهم اتحادداشته باشیم با این وضع اهل سنت بیشتر نسبت به شیعه بدبی میشن شما یا دشمنی یا ناخاسته واز روی تعصب این کارو میکنی لطفا به هرکس واعتقادات اهل سنت احترام بذار وبه حرف ولی فقیه کهگفتن توهین به نمادهای اهل سنت حرام است گوش کن تافتنه نشود والسلام

  • وضعیت کاربر : مهمان
   جانم فدای چهاریار says:

   توهین به صحابه یعنی توهین به همه ی مسلمان ها هرکس به حضرت عمر رضی الله عنه توهین کند منافق است فقط یه جمله میگم اگه توهین کردی منتظر جواب خداوند باش ببین خداوند چه طوری جوابتو میده
   وسلام

 4. وضعیت کاربر : مهمان
  آرش حسینی says:

  سلام، از قسمت جلسه نوزدهم ببعد دان نمیشه،،، چرا؟؟؟؟؟

  پاسخ:
  سلام بر شما ، قسمت بیستم بررسی شد مشکلی در دانلود وجود ندارد . ممکن است لینکی برای شما فیلتر باشد .

 5. وضعیت کاربر : مهمان
  آرش حسینی says:

  سلامعلیکم، صرف نظر از برخی روایات ضعیف استفاده شده همچون غدیر خم، و عدم ذکر برخی روایات تلریخی چوون فتح خیبر ، و…. سریال خوبی بود

 6. وضعیت کاربر : مهمان
  آرش حسینی says:

  سلام،،، احترام گذاشتن به دیگران سیره وروش نبی مکرم اسلام بوده است، به صرف اینکه عقاید ما در مورد دین ومذهب متفاوت است ،نباید به دیگران بی احترامی کند، صحابه کرام افرادی ارزشمند و قابل احترامند، برای اعتلای حق زحمات زیادی کشیده واز جان ومال دریغ نکرده اندام،وقتی ما اینگونه همدیگر را بی حرمت میکنیم چه توقعی داریم که بیگانگان به ما احترام بگذارند، دلیل انحرافات پیش آمده مثل بروز داعش وامثالهم نیز همین کوته اندیشی ما ست، …….

 7. وضعیت کاربر : مهمان
  tohed says:

  بنام الله تعالی.جانم به فدای الله ورسولش وخلیفه هاش . درایران فقیروگرسنه بیشترازغنی وثروتمندهست لذا به مثال ابوبکرصدیق وعمرفاروق وعثمان وعلی رضی الله وعنه هیچ دادگری نیست . من خودم یکی ازفقیرانی هستم که چندین بار نامه دادم وازاحوالات خودوخانواده خودآنان راباخبرکردم ولی مستأسفانه یکباردردوران ریاست احمدی نژادبرایم نامه ای فرستادنداگرضامن کارمندداری مبلغ پانصدهزارتومان بهت وام بدون درصدمیدهیم که بعدبازگردانی امابه نظرشمااین مبلغ تاکی وچندروزمیتوانددادگراین خانواده منه مستأجروبیکارهست .پس فعلأباسیلی سرخ صورت نگه میداریم وتوکل مان به خدای احدوواحداست وازاوفقط کمک میخواهم .دیگراین دردگرانی ومستأجری ونبودکارونان شده کاردی براستخوانم وکم مانده خودرا بسوزانم .. ای خداای خداای خدا

 8. وضعیت کاربر : مهمان
  شهرام says:

  جانم فدای محمد(صلی الله تعالی علیه وآله و سلم)جانم فدای ابوبکر صدیق .جانم فدای عمرفاروق . جانم فدای عثمان ذی النورین. جانم فدای علی کرار(رضوان الله تعالی علیهم اجمعین)

 9. وضعیت کاربر : مهمان
  محمد says:

  بسم الله رحمان رحیم…
  من شیعه ام و معتقدم اهل سنت نه تنها برادر ما هستند بلکه جان ما هستند. ولی اما فراموش نکنید
  ولایه علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
  چه شب ها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم وبی تاب مولا . غلامی اهل بیت دلیل ومراد خدا بوده از خلقت ما . برادر اهل سنت مسیر که مشخص است و امیر هم که مشخص است پس نکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا به خسران عقبی نمی ارزد به دوری از اولاد زهرا نمیارزد.
  وسلام علیکم ورحمیه الله و برکاته

 10. وضعیت کاربر : مهمان
  sajjad says:

  سلام
  وقتتون بخیر
  من شنیدم این سریال ۳۱ قسمته
  اما اینجا ۳۰ قسمتش ارایه شده
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ :
  علیکم السلام
  تا جایی که اطلاع داریم ۳۰ قسمت است .

 11. وضعیت کاربر : مهمان
  سید says:

  آخه مسلمونا چرا حدیث یوم الدار و غدیر رو که متواتر است نشان ندادین؟! یاد سخن اقام امام حسین علیه السلام افتادم که در روز عاشورا گفتند: ای مردم اگر دین ندارید آزاده باشین.ای کاش همه آزاده باشن و همه حقیقت را بگویند اگرچه خودشان دوست ندارن باور کنن.در ضمن این فقط نقد بود نه دشمنی با اهل تسنن.

 12. وضعیت کاربر : مهمان
  شوالیه سیاه says:

  سلام
  زبان اصلی موجود نیست؟ متاسفانه دوبله با کیفیتی نداره

  پاسخ :
  لطفا ابتدا دانلود کنید تا متوجه شوید ، زبان اصلی عربی است و دوبله فارسی هم نیست .

 13. وضعیت کاربر : مهمان
  omar says:

  سلام
  تاقسمت ۱۸ دانلود کردم بدون مشکل از پیکو فایل ولی از قسمت ۱۹ نه لینکهای مستقیم کار میکنه نه مدیا فایر؟
  لطفا لینکارو مستقیم کن بتونیم دانلود کنیم
  ممنون

  • وضعیت کاربر : مهمان
   omar says:

   یه جوابی به این درخواست بدی بد نیست
   حداقل بدونیم چیکار کنیم نمیتونی بزاری بریم یه جای ه دیگه دنبالش بگردیم

   پاسخ :
   درود بر شما ، بررسی شد مشکلی در دانلود کردن وجود ندارد اما چون لینک های منبع از ۱۹ تا ۳۰ فیلتر هستند فقط با استفاده از فیلترشکن قابل دانلود می باشند .

  • وضعیت کاربر : مهمان
   omar says:

   سلام
   لینکای مستقیم فقط پخش آنلاین هست نمیشه دانلود کرد
   مدیا فایر هم که اینقد سرعت داغونه که تقریبا غیر قابل دانلوده
   شما یه لطفی بکن ما بقی قسمتها رو هم روی پیکو فایل آپلود کن که بتونیم دانلود کنیم
   منتظر جواب هستم
   ممنون

   پاسخ :
   درود بر شما ، بررسی شد همزمان با پخش آنلاین ، لینک دانلود با عنوان (دانلود فایل تصویری از این صفحه) ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن روند دانلود آغاز می گردد و دلیلی که برای شما لینک دانلود نشان داده نمی شود ممکن است به دلیل عدم نصب نرم افزار دانلود منیجر در سیستم تان باشد .

 14. وضعیت کاربر : مهمان
  سعید says:

  سلام من دارم دان میکنم یه وقت سانسور نباشه ….اصلا عجیبه …

 15. وضعیت کاربر : مهمان
  amir says:

  سلام خسته نباشید خدا قوت
  ببخشید یک سری از لینک ها مشکل داره لطفا اگه امکان داره برطرف کنید تا عزیزان دیگه که میخوان دانلود کنند با مشکل مواجه نشن.
  مثلا قسمت ۵ برای دانلود وقتی رو لینک picofile میزنیم لینک قسمت دو رو میاره.
  تشکر

  پاسخ :
  مشکلی وجود ندارد می توانید از لینک قبل یا بعد استفاده نمایید.

 16. وضعیت کاربر : مهمان
  سلیم بلوچ says:

  سلام
  قسمت ۱۹ به بعد را نمیبینم یا نگذشتید لطفآ لینک را بگذارید ممنون

 17. وضعیت کاربر : مهمان
  سلیم says:

  سلام این ۱۸ قسمت هست ایا تکمیل هست؟ و چر پیش من دانلود نمیشه لینک دانلود ها خراب هست!؟ لطفآ جواب بدین

 18. وضعیت کاربر : مهمان
  ardashir says:

  سازنده فیلم فکرکرده همه مثل خودش بیسواد تشریف دارن اگر کسی کمی تاریخ اسلام خوانده باشه میفهمه که ۸۰ درصد فیلم دورغ محض است

  • وضعیت کاربر : مهمان
   علی says:

   اره مثل خودت ک ی دروغ محضی
   نیازی ب نظر تو نیست

  • وضعیت کاربر : مهمان
   ارمان says:

   سلام علی کاری به قسمتای دیگش ندارم و فیلم قشنگیه ولی این قسمت ۱۷ که دیگه هر ادم منطقی و با انصافی میدونه دروغه.نشون داد پیامبر بدون اینکه جانشینی انتخاب کنه به ملکوت اعلا پیوستن و حرفایی که درباره حضرت علی زده بود توی غدیر خم رو هم نشون نداد.بعدش نشون داد ابوبکر رو پیش نماز مسجد کرد که این روایت از عایشه نقل شده قرار نیست روایات عایشه رو باور بکنیم یه چیز میگم تموم بشه.پیامبر گفته هر کس با حضرت علی جنگید یعنی با من جنگیده عایشه هم با حضرت علی جنگید پس دشمن اسلامه.در ضمن پیش نماز شدن ابوبکر چه ربطی داره به جانشینی.

  • وضعیت کاربر : مهمان
   پاسخ ارمان says:

   دوست عزیز اهل سنت دروغ نمی گویند نیازی به دروغ ندارند خودتم میدونی که .
   اگر حضرت عایشه دشمن اسلام باشه پس نعوذباالله حضرت پیامبر هم دشمن اسلام بود که با او زندگی کرد و اورا به شدت دوست می داشت، لطفا اول فکر کن بعد حرف بزن .
   هیچ وقت تلاش نکن تا کسی رو بی جهت رد کنی چون اون وقت خدا ازت نمی گذره .

  • وضعیت کاربر : مهمان
   محسن says:

   یک سوال داشتم شما به کسانی که جایگاه مذهبی دارن میگویید مولوی
   که از ریشه ولی است و منظور کسانی هستند که بزرگ هستند و لازم است به آنها احترام گذاشت و به حرفهای آنها گوش داد و یه جورایی رئیس محسوب می شوند
   این جا هم معنی مولوی به معنی دوست است که باید فقط آنها را دوست داشت.

 19. وضعیت کاربر : مهمان
  Lord Jamal says:

  سلام
  آیا قسمت هاش کامل است دانلود کنم

 20. وضعیت کاربر : مهمان
  داشاخ says:

  فقط خواستم تشکر کنم و بگم رسم و اسمم فدای حضرت عمر

 21. وضعیت کاربر : مهمان
  فرشید says:

  باسلام بنده شیعه هستم وبه شخصه اصلابه حرفهای دوطرف ندارم چون این واقعااین حرفهای چرندبرخواسته ازتفکرات وسیاستهای غلط که ازاسلام دل خوشی ندارن وبااین حرکات تفرقه افکنی میکنند.درروایت وجدداره که پیامبر(ص)ازدلاوریهای عمربسیارگفته واینکه چقدردرپیشبرداسلام موثربوده به امیداینده خوب برای اسلام زیباودوست داشتنی

 22. وضعیت کاربر : مهمان
  iman says:

  سلام علیکم
  مشکل لینکها برطف شد ممنون.
  اگر بتوانید سریال حسن و حسین (رضی الله عنهما) با دوبله فارسی و کیفیت بالا را هم در سایت خود برای دانلود قرار دهید خیلی عالی میشد.
  باز هم اگر بتوانید پاسخ خود را به ایمیلم بفرستید ممنون می‌شوم.
  جزاک الله خیرا


 23. وااسلاماه says:

  مشکل دانلود فایلها بر طرف شده است .

 24. وضعیت کاربر : مهمان
  iamn says:

  با عرض سلام.
  امکان دانلود سریال وجود ندارد.لطفا مشکل را بررسی کنید.
  اگرهم بتوانید پاسخ خود را برای ایمیل من بفرستید.
  با تشکر


 25. مریم شیرازی says:

  با سلام و احترام
  امکان دانلود سریال فراهم نشد . در صورت امکان در خصوص اشکال سایت ، رفع اشکال نمایید.


 26. الهام says:

  هرچند نمیتوان در نمایش سریال وفیلم شخصیت برجسته عمر رضی الله عنه را انطور باید دید اما سریال بسیار خاطره انگیز وجالبی بود . تشکر برای دانلود این سریال زیبا جزاک الله خیرا .

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 28نفر
 • بازدید امروز 74722
 • بازدید دیروز 128139
 • بازید کل 104588838

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com