پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2335
 • کل نظرات 9754
 • کل اعضا 1707
 • جدیدترین عضو MEHDI7
خبرنامه
خواهرمسلمان
| بازدیدها: 57012

ترجمه و تفسیر تک تک سوره های قرآن به زبان کردی را با کلیک بر روی لینک مقابل هر سوره دانلود نمایید.وااسلاماه+تفسیر آسان قرآن به زبان کردی
بى‏ تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده‏ ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود . سوره حجر آیه ۹
۱ترجمه وتفسیر سوره الفاتحه ………………دانلود کنید
۲ترجمه وتفسیر سوره البقره…………………دانلود کنید
۳ترجمه وتفسیر سوره آل عمران …………….دانلود کنید
۴ترجمه وتفسیر سوره النساء…………………دانلود کنید
۵ترجمه وتفسیر سوره المائده………………..دانلود کنید
۶ترجمه وتفسیر سوره الأنعام…………………دانلود کنید
۷ترجمه وتفسیر سوره الأعراف………………..دانلود کنید
۸ترجمه وتفسیر سوره الأنفال…………………دانلود کنید
۹ترجمه وتفسیر سوره التوبه …………………دانلود کنید
۱۰ترجمه وتفسیر سوره یونس………………..دانلود کنید
۱۱ترجمه وتفسیر سوره هود …………………دانلود کنید
۱۲ترجمه وتفسیر سوره یوسف……………….دانلود کنید
۱۳ترجمه وتفسیر سوره الرعد…………………دانلود کنید
۱۴ترجمه وتفسیر سوره إبراهیم……………….دانلود کنید
۱۵ترجمه وتفسیر سوره الحجر………………..دانلود کنید
۱۶ترجمه وتفسیر سوره النحل…………………دانلود کنید
۱۷ترجمه وتفسیر سوره الإسراء……………….دانلود کنید
۱۸ترجمه وتفسیر سوره الکهف………………..دانلود کنید
۱۹ترجمه وتفسیر سوره مریم………………….دانلود کنید
۲۰ترجمه وتفسیر سوره طه……………………دانلود کنید
۲۱ترجمه وتفسیر سوره الأنبیاء………………..دانلود کنید
۲۲ترجمه وتفسیر سوره الحج………………….دانلود کنید
۲۳ترجمه وتفسیر سوره المؤمنون……………..دانلود کنید
۲۴ترجمه وتفسیر سوره النّور………………….دانلود کنید
۲۵ترجمه وتفسیر سوره الفرقان……………….دانلود کنید
۲۶ترجمه وتفسیر سوره الشعراء………………دانلود کنید
۲۷ترجمه وتفسیر سوره النّمل…………………دانلود کنید
۲۸ترجمه وتفسیر سوره القصص………………دانلود کنید
۲۹ترجمه وتفسیر سوره العنکبوت……………..دانلود کنید
۳۰ترجمه وتفسیر سوره الرّوم…………………دانلود کنید
۳۱ترجمه وتفسیر سوره لقمان…………………دانلود کنید
۳۲ ترجمه وتفسیر سوره السجده……………..دانلود کنید
۳۳ ترجمه وتفسیر سوره الأحزاب………………دانلود کنید
۳۴ ترجمه وتفسیر سوره سبأ………………….دانلود کنید
۳۵ ترجمه وتفسیر سوره فاطر………………….دانلود کنید
۳۶ ترجمه وتفسیر سوره یس………………….دانلود کنید
۳۷ ترجمه وتفسیر سوره الصافات………………دانلود کنید
۳۸ ترجمه وتفسیر سوره ص……………………دانلود کنید
۳۹ ترجمه وتفسیر سوره الزمر………………… دانلود کنید
۴۰ ترجمه وتفسیر سوره غافر…………………..دانلود کنید
۴۱ ترجمه وتفسیر سوره فصّلت………………..دانلود کنید
۴۲ ترجمه وتفسیر سوره الشورى………………دانلود کنید
۴۳ ترجمه وتفسیر سوره الزخرف……………..دانلود کنید
۴۴ ترجمه وتفسیر سوره الدّخان………………. دانلود کنید
۴۵ ترجمه وتفسیر سوره الجاثیه………………. دانلود کنید
۴۶ ترجمه وتفسیر سوره الأحقاف…………….. دانلود کنید
۴۷ ترجمه وتفسیر سوره محمد……………….  دانلود کنید
۴۸ ترجمه وتفسیر سوره الفتح………………… دانلود کنید
۴۹ ترجمه وتفسیر سوره الحجرات…………….  دانلود کنید
۵۰ ترجمه وتفسیر سوره ق…………………..   دانلود کنید
۵۱ ترجمه وتفسیر سوره الذاریات…………….   دانلود کنید
۵۲ ترجمه وتفسیر سوره الطور……………….   دانلود کنید
۵۳ ترجمه وتفسیر سوره النجم………………..  دانلود کنید
۵۴ ترجمه وتفسیر سوره القمر…………………  دانلود کنید
۵۵ ترجمه وتفسیر سوره الرحمن………………دانلود کنید
۵۶ ترجمه وتفسیر سوره الواقعه………………دانلود کنید
۵۷ ترجمه وتفسیر سوره الحدید………………. .دانلود کنید
۵۸ ترجمه وتفسیر سوره المجادله……………..  دانلود کنید
۵۹ ترجمه وتفسیر سوره الحشر……………….. دانلود کنید
۶۰ ترجمه وتفسیر سوره الممتحنه……………..دانلود کنید
۶۱ ترجمه وتفسیر سوره الصف………………..دانلود کنید
۶۲ ترجمه وتفسیر سوره الجمعه………….……دانلود کنید
۶۳ترجمه وتفسیر سوره  المنافقون……………..دانلود کنید
۶۴ ترجمه وتفسیر سوره التغابن…………………دانلود کنید
۶۵ ترجمه وتفسیر سوره الطلاق……………….. دانلود کنید
۶۶ ترجمه وتفسیر سوره التحریم……………….. دانلود کنید
۶۷ ترجمه وتفسیر سوره الملک………………… دانلود کنید
۶۸ ترجمه وتفسیر سوره القلم………………….. دانلود کنید
۶۹ ترجمه وتفسیر سوره الحاقه…………………. دانلود کنید
۷۰ ترجمه وتفسیر سوره المعارج………………… دانلود کنید
۷۱ ترجمه وتفسیر سوره نوح…………………….. دانلود کنید
۷۲ ترجمه وتفسیر سوره الجن…………………….دانلود کنید
۷۳ ترجمه وتفسیر سوره المزّمّل…………………..دانلود کنید
۷۴ ترجمه وتفسیر سوره المدّثر……………………دانلود کنید
۷۵ ترجمه وتفسیر سوره القیامه………………….دانلود کنید
۷۶ ترجمه وتفسیر سوره الإنسان…………………دانلود کنید
۷۷ ترجمه وتفسیر سوره المرسلات……………….دانلود کنید
۷۸ ترجمه وتفسیر سوره النبأ………………………دانلود کنید
۷۹ ترجمه وتفسیر سوره النازعات………………..دانلود کنید
۸۰ ترجمه وتفسیر سوره عبس……………………دانلود کنید
۸۱ ترجمه وتفسیر سوره التکویر…………………..دانلود کنید
۸۲ ترجمه وتفسیر سوره الإنفطار………………….دانلود کنید
۸۳ ترجمه وتفسیر سوره المطفّفین…………………دانلود کنید
۸۴ ترجمه وتفسیر سوره الإنشقاق……………….دانلود کنید
۸۵ ترجمه وتفسیر سوره البروج……………………..دانلود کنید
۸۶ ترجمه وتفسیر سوره الطارق…………………….دانلود کنید
۸۷ ترجمه وتفسیر سوره الأعلى…………………….دانلود کنید
۸۸ ترجمه وتفسیر سوره الغاشیه………………….دانلود کنید
۸۹ ترجمه وتفسیر سوره الفجر…………………….دانلود کنید
۹۰ ترجمه وتفسیر سوره البلد………………………دانلود کنید
۹۱ ترجمه وتفسیر سوره الشمس…………………..دانلود کنید
۹۲ ترجمه وتفسیر سوره اللیل……………………….دانلود کنید
۹۳ ترجمه وتفسیر سوره الضحى…………………….دانلود کنید
۹۴ ترجمه وتفسیر سوره الشرح……………………..دانلود کنید
۹۵ ترجمه وتفسیر سوره التین……………………….دانلود کنید
۹۶ ترجمه وتفسیر سوره العلق……………………….دانلود کنید
۹۷ ترجمه وتفسیر سوره القدر ……………………….دانلود کنید
۹۸ ترجمه وتفسیر سوره البینه……………………..دانلود کنید
۹۹ ترجمه وتفسیر سوره الزلزله………………………دانلود کنید
۱۰۰ ترجمه وتفسیر سوره العادیات…………………..دانلود کنید
۱۰۱ ترجمه وتفسیر سوره القارعه……………………دانلود کنید
۱۰۲ ترجمه وتفسیر سوره التکاثر…………………..دانلود کنید
۱۰۳ ترجمه وتفسیر سوره العصر……………………دانلود کنید
۱۰۴ ترجمه وتفسیر سوره الهمزه…………………….دانلود کنید
۱۰۵ ترجمه وتفسیر سوره الفیل………………………دانلود کنید
۱۰۶ ترجمه وتفسیر سوره قریش…………………….دانلود کنید
۱۰۷ ترجمه وتفسیر سوره الماعون…………………..دانلود کنید
۱۰۸ ترجمه وتفسیر سوره الکوثر…………………….دانلود کنید
۱۰۹ ترجمه وتفسیر سوره الکافرون…………………دانلود کنید
۱۱۰ ترجمه وتفسیر سوره النصر…………………….دانلود کنید
۱۱۱ ترجمه وتفسیر سوره المسد…………………….دانلود کنید
۱۱۲ ترجمه وتفسیر سوره الإخلاص…………………..دانلود کنید
۱۱۳ ترجمه وتفسیر سوره الفلق……………………..دانلود کنید
۱۱۴ ترجمه وتفسیر سوره النّاس……………………..دانلود کنید

در این باره بیشتر فیض ببرید :

ترجمه و تفسیر تمام سوره های قرآن برای دانلود

ترجمه گویای فارسی قرآن کریم همراه با تلاوت استاد منشاویimages

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

مهم : به اطلاع عزیزان می رسانیم تمام سوره های قرآن در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ بروز شده اند و شما می توانید تک تک سوره های قرآن را بدون مشکل دانلود نمایید.

۲۶ پاسخ به “دانلود ترجمه و تفسیر کل قرآن به زبان کردی”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  میرزا کامران says:

  با سلام خیلی برام مهمه لطفا جواب بدین
  حدودا ی سال پیش همین صفحه صوت قرآن با صدای سعدالغامدی /تفسیر آسان کوردی گذاشته بودید واقعا عالی بود
  میخوام دوباره اونا رو بذارید به جای اینکه آهنگ م ب ت ذ ل گوش بدم صوت قرآن رو داشته باشم واقعا عالی بود ی کاری کنید لطفا


 2. وااسلاماه says:

  مهم : به اطلاع عزیزان می رسانیم تمام سوره های قرآن در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ بروز شده اند و شما می توانید تک تک سوره های قرآن را بدون مشکل دانلود نمایید.

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  اسعد says:

  سلام خیلی عالی بود.گفتم اگه میشه می خوام این مطالب رو به برنامه اندروید تبدیل کنم اگه اجازه می فرمایید با ذکر منبع این کار رو انجام می دم لطفا جوابم رو به ایمیلم بفرستید.

  پاسخ :
  با ذکر منبع و آدرس سایت این کار را انجام دهید .


 4. مژگان says:

  زورررر باشه ده س خوش 


 5. احمد. says:

  latghnatoo,

  لینک دانلود سوره واقعه اصلاح گردید ممنون از زحمت شما .


 6. latghnatoo says:

  سلام الله علیکم
  چند تایی از ترجمه سوره ها رو دانلود کردم,بسیار عالی بود.خداوند به شما جزای خیر وجنه الفردوس عطا فرماید.
  به زبان کردی میگم:زورسپاس(خیلی ممنون)
  اما همانطور که یکی از بزرگوران فرمودند در بالا لینک سوره ی " واقعه " و " حدید " یکی است، یعنی لینک دانلود سوره حدید را برای واقعه گذاشته اید. به همین خاطر ترجمه کوردی سوره ی واقعه را بصورت دانلود قرار داده ام بزرگواران می توانند برای دانلود سوره به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
  http://s5.picofile.com/file/8114704242/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%
  B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87.mp3.html


 7. دیلان says:

  با سلام و خسته نباشید به تمام کسانی که در جمع آوری مطالب زحمت کشیده اند واقعا بسیار عالی بود با صدای زیبا و دلنشین سعدالغامدی


 8. احسان 1994 says:

  سلام و تشکر خدمت مدیریت سایت

  در قسمت (دانلود کل قرآن به زبان کردی) لینک دانلود سوره ی حدید را سهواً به جای سوره ی واقعه قرار داده اید.

  پس لطفاً:

  "لینک دانلود سوره واقعه را جهت دانلود در سایت قرار دهید"

  زور سپاس

  پاسخ :
  انشاءالله


 9. احسان 1994 says:

  با سلام
  لطفاً لینک سوره ی واقعه را در سایت قرار دهید.
  در بالا لینک سوره ی " واقعه " و " حدید " یکی است، یعنی لینک دانلود سوره حدید را برای واقعه گذاشته اید.
  تشکر و سپاس


 10. فریق says:

  سلام بو تو برای به ریز اینشا الله هه ر سه ر کوتو بیت جزاکم الله خیرا


 11. هه وال says:

  سلام
  برای دانلود تفسیر قرآن با کیفیت بالا و توضیحات تکمیلی و مطالب تکمیلی به زبان کردی به سایت
  http://www.bextewery.net
  مراجعه بفرمایید


 12. پارسا says:

  این سوره ها چرا دانلود نمی شن.لطفا راه حل را به ایمیلم ارسال کنید.

  چرا دانلود نمی شه . راه حل را به ایمیلم بفرستید.


 13. حاصل says:

  هه ر دستتان خوش بیت


 14. عبد1 says:

  ۱٫ تلاوت ترتیلی وحی توسط پیغمبر برکاتبین موصوف به « الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ،


 15. saman says:

  سلام علیکم
  خیلی عالی بود فقط سوره های کوتاه مثل فلق و ناس و… دانلود نمیشن
  با تشکر فراوان


 16. محمد خ says:

  محمد خ,
  وحید,
  مجاهد دولت عراق,
  ممنون


 17. محمد خ says:

  ده ستان خوش,مالتان آوا.


 18. محمد خ says:

  واقعا خیلی ممنون من را به آرزویم رسیدم.

  خیلی خیلی خیلی ممنون


 19. وحید says:

  سلام بو تو برای به ریز اینشا الله هه ر سه ر کوتو بیت


 20. مجاهد دولت عراق says:

  زور خوشه انشالله همومان ده گه رینو به سر قران و سنت

  نابو مدخلی و مرجئه و نابو سکولار و علمانی


 21. nourdownload.com says:

  نوردانلود ؛ بزرگترین مرکز دانلود اسلامی
  nourdownload.com


 22. mkhtar says:

  اللهم صلی علی محمد وآل محمد .دروود وسلامی خواتان لی بیت.


 23. احمد says:

  خالد,
  علیکم السلام ممنون


 24. خالد says:

  سلاو
  خودا جه ات بداته وه


 25. شینا says:

  سلاوا خده بو وه دوسته ت عه زیز
  خدا گل وه دا بیت همو جیا
  زور جه وان بو.جیه هنده هیه کا هنگ تحسین بنه وه.
  بو او کسه ت کا زه مانی کوردی دزانن زور باش و په شوله.
  بهه شت جیه وه بیتن


 26. aveen says:

  شهر رمضان قادم….

  فلنغتنمه بالإکثار من الدعاء
  وطول القیام وقراءه القرآن
  ومبارک علیکم الشهر….

  تفسیر بسیار زیبایى هست,از صداى سعد الغامدى هم خییلى خوشم میاد
  موفق باشید

  سلاوى خواى گه وره تان لى بیت
  سه ره تا پیروز بایى خوم ئاراسته ى هه موو موسولمانانى جیهان ئه که م به گشتى به بونه ى هاتنى مانگى ره مه زانى پیروزه وه
  هیوادارم که هه موو موسولملنیک به ئاواتى خوى بگات و هه روه ها داواکارم له خواى گه وره له هه موو گوناهه کانمان خوشبیت و بیکات به مانگى خیر و خوشى بو هه موو لایه ک ان شاء الله
  هه روه ها لیره شه وه ئه مه وى پیروزبایى و ده ست خوشى خوم ئاراسته ى به ریز به ریوبه رى ئه م مالپه ره بکه م به بونه ى ئه م ته فسیره جوانه ى که به زمانى کوردى دایناوه بو ئه وه ى خه لکى زمان کوردیش سوود له م مالپه ره وه رگریت
  سه رکه وتووبیت…

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 57نفر
 • بازدید امروز 58028
 • بازدید دیروز 137987
 • بازید کل 107544237

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com