پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

دوستان گرامی، وااسلاماه شدیدا به کمک مالی شما خیرین محترم نیازمند است با کمک به سایت در فعالیت های آن سهیم شوید کمک های خود را می توانید از طریق لینک زیر پرداخت نمایید http://vaislamah.com/donate ×
آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2322
 • کل نظرات 9631
 • کل اعضا 1684
 • جدیدترین عضو اسحق
خبرنامه
اسلام
| بازدیدها: 8514

قسمت دوم و پایانی تعبیر خواب :download

«س»

ساختمان

دیدن ساختمان جدید در خواب،بر سودی دنیایی دلالت دارد و نیز،ممکن است بر تولّد فرزند تعبیر شود.اگر کسی دید که در شهری یا روستایی،ساختمانی می‌‌سازد،با زنی از اهالی آن شهر یا روستا ازدواج می‌‌کند.

ساربان

دیدن ساربان در خواب،بر مسافرت یا فوت فردی بیمار دلالت دارد و ممکن است به ناخداو فرماندهکشتی نیز،تعبیر شود.

ساق پا

ساق پا در خواب،نشانه‌ی عمر انسان و ستون زندگی و حیات اوست.اگر کسی در خواب ببیند که یکی از ساق‌هایش را دراز و دیگری را بلند نموده است و هردو ساقش به هم بسته شده‌اند،یا اجلش نزدیک شده است یا واقعه‌ی بدی در انتظار اوست.اگر زنی در خواب ببیند که ساق پایش را آشکار نموده،دین و ایمانش روزبه‌روز بهتر می‌‌شود.اگر کسیببیند که ساقی زیبا و فربه دارد،بر خوبی مرکب یا مقصد او دلالت دارد.ممکن است که ساق پا، بر ناراحتی و گرفتاری نیز،دلالت داشته باشد و آشکار نمودن ساق پا، به ترک نماز و ذلّت نیز، تعبیر ‌شود.

سایه

اگر کسی در فصل تابستان،سایه‌ای را در خواب ببیند،نشانه خوشی،استراحت و مقام والا است.اگر کسی در خواب ببیند که از فرط گرما به سایه‌ای پناه برده است،از غم و غصه نجات می‌‌یابد و رزق و روزی به دست می‌‌آورد.سایه‌ی زن،شوهر اوست و اگر زنیکه شوهر نکرده است در خواب ببیند که زیر سایه‌ای رفته است،شوهر می‌کند.اگر کسی در خواب ببیند که در سایه،احساس سرما کرده و جلو آفتاب رفته است،از فقر و نداری نجات می‌‌یابد.

سبیل

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می‌کند،پیرو سنت پیامبرص است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است،خواب خوبی ندیده است.

ستاره

ستاره در خواب،بر فردی شرافتمند و بسیار بلندمرتبه دلالت دارد.اگر کسی در خواب،در خانه‌اش ستاره‌ای را دید که روشنایی نداشت،نشانه این است که عده‌ای از افراد معتبر و بلندمرتبه به مصیبتی دچارمی‌شوند.

ستم

ستم در خواب،بر بلا و مصیبت و ویرانی دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری ستم کرده است و فرد ستم‌دیده دست به دعا برداشته و از او به خداوند شکایت می‌کند،باید از عذاب الهی بترسد.

ستون

ستون در خواب،نشانه دین است و مجموعه‌ی چند ستون،نشانه عده‌ای از مردان است که در انجام امور و دست کشیدن از گناهان می‌‌توان به آن‌ها تکیه و اعتماد نمود.اگر کسی در خواب ببیند که ستون مسجد کج شده و در جای خود نمانده است،او مردی است که از سلطه حاکم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمی ‌دارد.

سجده

اگر کسی در خواب،برای خداوند سجده نماید،بر دشمنش پیروز گشته و خداوند نیز،از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهایی می‌‌یابد و به مقصود خود می‌‌رسد،اما اگر ببیند که برای غیرخدا سجده می‌کند یا بدون هیچ نیتی سرش را به طرف زمین نزدیک می‌کند،ذلیل و خوار خواهد شد و اگر بازرگان باشد یا در مسابقه‌ای در حال رقابت با کسی باشد،برنده نخواهد شد و به مقصود خود نخواهد رسید.ممکن است سجده کردن،بر پیروی از سنت پیامبرص و همنشین شدن با ایشان در بهشت تعبیر شود.سجده‌ی شکر در خواب،بر رفع درد و بلا وتجدید شدن رزق و روزی دلالت دارد.

سخن

اگر کسی در خواب ببیند که با چند زبان مختلف سخن می‌‌گوید، صاحب ملک بزرگی می‌شود.سخن گفتن پرندگان در خواب،به‌طور کلی خوب است.اگر کسی ببیندکه پرنده‌ای با او سخن می‌‌گوید،به مقامی بلند دست می‌‌یابد.اگر کسی در خواب ببیند که حیوان چهارپایی با او سخن می‌‌گوید از دنیا می‌‌رود؛زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿۞وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَیۡهِمۡ أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّهٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُکَلِّمُهُمۡ﴾[النمل:۸۲].

«هرگاه فرمان و حکم خدایی بر آنان واقع شود،چهارپایی را از زمین بر آنان خارج نماییم که با آنان سخن می‌گوید»

سدر

هر کسی در خواب درخت سدر را ببیند،به مقام و درجه‌ای بالا دست می‌‌یابد و راه ورع و تقوا و علم را پیش می‌‌گیرد.دیدن درخت سدر در خواب،خوب است و به رزق و روزی نیز،تعبیر می‌شود.

سدره المنتهی

دیدن سدره المنتهیکه درختی است در بهشت،به نایل شدن به مراد و آرزوها تعبیر می‌شود.

سر

سر در خواب،به فرماندهی و سرمایه تعبیر می‌‌شود و بزرگ بودن سر بر شرف فراوان و کوچک بودن آن بر شرفی اندک دلالت دارد.پایین انداختن سر در میان مردمیا نزد سلطان،به انجام دادن گناهی بزرگ و پشیمانی از آن تعبیر می‌‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که سرش شبیه سر درازگوش شده است،همان گونه که پیامبرص در حدیثی به آن اشاره نموده است،در نماز جماعت قبل از امام به رکوع و سجود می‌‌رود یا اینکه مردی ساده‌لوح و نادان خواهد شد.

سراب

دیدن سراب در خواب،به عمل،بیهوده و پوچ که انجام نمی‌‌پذیرد،دلالت دارد و اگر کسیکه خواب سراب را می‌‌بیند،خواهان چیزی باشد آن را به دست نخواهد آورد.

سرباز

اگر کسی در خواب ببیند که عده‌ای سرباز در جایی جمع شده‌اند،حق و حق‌طلبان پیروز خواهند شد.

سر بریدن

سر بریدن در خواب،بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آن‌ها دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می‌‌بُرد،به او ستم می‌کند و بریدن سر تمام آن موجوداتیکه سر بریدن‌شان جایز نیست،ظلم بر آن‌هاست.اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می‌‌بُرند،غم و غصه‌هایش برطرف می‌‌شود.سر بریدن به زن گرفتن نیز،تعبیر می‌‌شود؛اگر کسیببیند جانوری را سر می‌‌برد که بر زن دلالت دارد،مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی،زن می‌‌گیرد.اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می‌‌برد،حق آن‌ها را پایمال می‌‌کند.

سرزنش

سرزنش کردن در خواب،نشانه پیروی زیاد از راه و روش‌ شیطان است.

سرکه

دیدن سرکه در خواب،بر خیر و برکت،دارایی،کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد و برایکسیکه درخواب آن را با نان بخورد بر کم شدن رفاه و خوش‌گذرانی دلالت دارد.

سرگردانی

سرگردانی در خواب،نشانه‌ی جهالت و تسلط شیطان بر بیننده‌ی خواب است.

سرما

سرما در خواب،نشانه‌ی فقر است.اگر کسی در خواب دید که سایه‌ای سرد را ترککرده و مقابل خورشید نشسته است تا گرم شود،فقر و تنگدستی از او دور می‌‌شود و اگر دید که از شدّت گرما به زیر سایه‌ای رفت،غم و غصه از او دور می‌‌شود.

سرمه

دیدن سرمه در خواب،نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درک و فهم است.اگر کسیکه در چشمانش عیبی دارد در خواب ببیند که به آن‌ها سرمه می‌‌کشد،چشمانش شفا می‌‌یابند.

سرمه‌دان

سرمه‌دان در خواب،به زنی خوب و نیکوکار تعبیر می‌‌شود که‌ می‌خواهد به دیگران سود برساندن.اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که میله را داخل سرمه‌دان گذاشته است تا آن را به چشمانش بکشد،زن می‌‌گیرد.

سطل

اگر کسی در خواب ببیند که با سطلی از چاه برای خود آب می‌‌کشد،برایبهره‌ی دنیوی به کار و کوشش می‌‌پردازد.اگر کسی ببیند که با سطل از چاه آب می‌‌کشد و با آن آب،خود را می‌‌شوید به خوشی و مال دنیا می‌‌رسد و اگر در زندان باشد،آزاد می‌‌شود.آب کشیدن از چاه برایکسیکه زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر و برایکسیکه زن ندارد،به رزق و روزی تعبیر می‌‌شود.

سفره

دیدن سفره در خواب، بر نعمت،اجابت دعا،خوشی زندگی و جشن و شادی دلالت دارد.

سقف

سقف در خواب،بر مردی والامقام و باشکوه دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که نزدیک است سقفی بر او بیفتد از مردی والامقام و باشکوه دچار ترس و هراس می‌‌شود و هر کسی در خواب ببیند که سقفی بر او افتاد،به شکنجه و عذاب مبتلا می‌‌شود.

سگ

سگ در خواب،به مردی گمراه و بی‌‌ارزش که دنباله‌رو هوا و هوس است،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می‌کند،از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره‌ی خود می‌‌شنود.دیدن سگ شکاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبیر می‌‌شود.

سلاح

دیدن سلاح در خواب،بر پیروزی،قدرت،سرافرازی و رفع بدی‌ها دلالت دارد.

سلام کردن

اگر کسی در خواب دید،به کسی سلام می‌کند که با او دشمنی و عداوتی ندارد،از طرف او به بیننده‌ی خواب خیر،سلامت و امنیت می‌‌رسد.اگر بین آن دو عداوت و دشمنی وجود داشته باشد،گوینده‌ی سلام به آرزوی خود دربرابر طرف مقابل می‌‌رسد و از شرّ او درامان می‌گردد.اگر به کسی سلام نمود که بین آن‌ها معامله‌یتجاری باشد و طرف مقابل به سلام او پاسخ گوید،معامله‌ بین آن‌ها انجام می‌‌گیرد و اگر به سلام جواب ندهد،معامله‌انجام نمی‌‌گیرد.اگر کسی در خواب دید که دشمنش به او سلام می‌کند و برایش هدیه‌ای آورده است،دشمنش به او پیشنهاد صلح و آشتی می‌‌دهد و اگر دید،با او دست می‌‌دهد و او را در ‌آغوش می‌‌گیرد،دشمنش از شرارت دست می‌‌کشد.اگر در خواب دیدکه با عده‌ای قبل از آنکه سلام کند،سخن می‌‌گوید،دلیل بر مخالفت با سنت پیامبرص و تمایل به بدعت است.

سلطان

اگر کسی در خواب دید که خداوند او را سلطان سرزمینی نموده است،به شکوه،اقتدار و سربلندی دست می‌‌یابد.دیدن چنین خوابی برای شخص بیمار،بر مرگ او دلالت دارد.ممکن است سلطان،بر دررأس بودن امری دلالت داشته باشد.

سلمانی

دیدن سلمانی در خواب،مایه‌ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است.تراشیدن سر،پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر می‌باشد.اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می‌‌تراشد،بدهی ‌هایش را می‌‌پردازد.تراشیدن ریش در خواب، از دست دادن مال و مقام و شهرت است.اگر بیماری در خواب ببیند که سرش را می‌‌تراشد،به بهبودی و سلامت دست می‌‌یابد.

سلیمان پیامبر(ع)

دیدن سلیمان پیامبر(ع) در خواب، بر ملک و پادشاهی دلالت دارد و ممکن است به آسان شدن امور سخت و دشوار نیز،تعبیر شود. بیننده‌ی چنین خوابی از جانب خداوند به مقامیوالا دست می‌‌یابد و در آخرت نیز،عاقبت به خیر خواهد شد.

سم

سم در خواب،برایکسیکه آن را می‌‌خورد به غم و اندوه تعبیر می‌شود.

سنگ

دیدن سنگ در خواب،بر افراد سنگدل،نادان و بی‌‌عمل دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که با چوبی به سنگی می‌‌زند و‌ از آن سنگ،آب بیرون می‌آید،اگر تهیدست باشد،ثروتمند و اگر ثروتمند باشد، به ثروتش افزوده می‌‌گردد؛ممکن است بر رزق و روزی نیکو نیز،دلالت داشته باشد.

سنگسار کردن

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی را سنگسار می‌کند،درباره‌ی او سخن زشت خواهد گفت و او را دشنام می‌‌دهد.سنگسار کردن به تهمت زدن نیز،تعبیر می‌‌شود؛مگر اینکه سنگسار،به علت حدّ شرعی باشد در اینصورت،شخصیکه سنگسار می‌‌شود،از جرم و گناه پاکخواهدشد.

سوار شدن

سوار شدن بر چهارپایان در خواب،بر سلطه و عزّت دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که سوار بر اسبی شده است،اما سواری نمی‌داند،به دنبال هوا و هوس رفته است.

سوراخ

دیدن سوراخ در خواب،به چنگ زدن بر روش بدعت‌گران تعبیر می‌‌شود.اگر کسیببیند که از سوراخی جانوری بیرون می‌آید،به بیرون آمدن سخن از دهان تعبیر می‌شود.

سوزن

اگر نخی در سوزن باشد،به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛و اگر جدا از آن باشد،به تشتّت و جدایی تعبیر می‌شود.اگر کسی سوزن شکسته‌ای را ببیند،دچار ناراحتی و پریشانی می‌شود.

سوسمار

سوسمار در خواب،بر مردی بیابانی دلالت دارد که با حقّه و فریب،خواهان تصاحب ملک و دارایی دیگران است.

سوگند

اگر کسی در خواب به حقیقت و راستی سوگند بخورد،پیروز خواهد شد و سخن حقّ را به مردم ابلاغ می‌کند و اگر به دروغ سوگند بخورد،شکست می‌خورد و خوار می‌شود و ممکن است گناه کبیره‌ای نیز، انجام دهد و پشیمان و ذلیل شود.اگر کسی در خواب ببیند که به صلیب،ستارگان،دریا و چیزهایی مانند این،سوگند می‌خورد،دلیلی است بر اینکه آن شخص،گمراهی و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد دلیل بر این است که بر راه حق می‌رود و دنباله‌رو سنت پیامبرص است.

سوگواری

دیدن سوگواری در خواب، برای کسی که زندگیش در خوشی و راحتی است،به ضرر و زیان یابه مصیبتی گرفتار شدن تعبیر می‌شود.اگر ببینده‌ی خوابناراحت باشد‌،دیدن سوگواری،بر امید به رحمت خداوند و از بین رفتن غم و ناراحتی دلالت دارد.اگر کسی دید که برای تسلیت‌گفتن به مصیبت‌دیده‌ای،به مراسم سوگواری می‌رود،به امنیت و آسایش می‌رسد و مژده‌ای به او داده می‌شود.برپا نمودن مراسم سوگواری بدون هیچ دلیلی بر مصیبتی دلالت دارد که برایش سوگواری لازم است.

سیاهدانه

دیدن سیاهدانه در خواب،بر سلامتی و تندرستی دلالت دارد.

سیر

دیدن سیر در خواب،بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد.خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.

سیل

دیدن سیل در خواب،بر هجوم دشمن دلالت دارد.اگر آن سیل برای مردم سودمند باشد و ضرر نرساند،به خیر و برکت مستمر تعبیر می‌شود.

سیلی

سیلی زدن به صورت زن در خواب،به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود؛به ویژه اگر صاحب خواب از بچه‌دار شدن ناامید شده باشد،زیرا درحالی فرشتگان به ابراهیم÷ مژده تولد پسری را دادند که از بچه‌دار شدن ناامید شده بودند،همسرش ساره،شگفت‌زده شد و به صورت خود زد و خداوند در این مورد فرموده است:﴿فَصَکَّتۡ وَجۡهَهَا﴾؛یعنی، (همسر ابراهیم) به صورت خود زد.ممکن است سیلی زدن به صورت نشانه جرم و گناه و مصیبت نیز،باشد.

سینه

زیبا وبزرگ بودن سینه در خواب،برای کافر نشانه‌ی این است که وارد اسلام می‌شود و برای مسلمان گنهکار،نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز،باشد.تنگ بودن سینه در خواب به گمراهی تعبیر می‌شود.

«ش»

شادی

شادی در خواب،دلیلی بر گشوده شدن درهای رحمت الهی بر بیننده‌ی خواب، بعد از ناراحتی است و بر پرداخت بدهی‌ها نیز،دلالت دارد.شادی و سرور در خواب،ممکن است بر عمل نیک،شاد شدن در زندگی و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.

شاعر

دیدن شاعر در خواب،بر مرد گمراهی دلالت دارد که به آنچه خود می‌گوید،عمل نمی‌کند.

شانه

دیدن شانه در خواب،برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند،نشانه خیر و برکت است.شانه به مردی عادل نیز،تعبیر می‌شود.

شاهین

دیدن شاهین در خواب،بر پادشاهی،عمر طولانی،ثروت یا دردسر و گرفتاری دلالت دارد.

شب

شب،نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب زنده‌داری باشد.دیدن شب‌های مبارک،مانند شب قدر به خیر و مژده نیک تعبیر می‌شود.

شپش

شپش در خواب،نشانه عذاب است.دیدن شپش‌های زیاد در خواب،بر فقر،شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد.کشتن شپش در خواب،نشانه رفع غم و غصه است.اگر کسی ببیند که شپشی،او را می‌گَزد،نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی می‌کنند.

شپشک

دیدن شپشک در خواب،بر مردی سخن‌چین دلالت دارد.اگر بیماری در خواب ببیند که در خانه‌ی اویا در بدن او شپشک وجود دارد،از دنیا می‌رود.

شتر

دیدن شتر در خواب،بر غم و غصه دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که شتری به او حمله‌ور شده است،به غم و غصه دچار می‌شود یا با فردی بی‌ارزش درگیر می‌گردد.اگر در خواب ببیند که افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص و شناخته‌شده‌ای می‌برد،فردی را از گمراهی به سمت راه راست و خیر راهنمایی می‌کند، اما اگر شتر را به بیراهه ببرد،فردی را گمراه می‌کند و او را به سمت فساد ونابودی می‌کشاند.اگر کسی ببیند که شتری را ذبح می‌کند،از غم رها شده و به آرامش و راحتی می‌رسد؛اگر از پشت شتری بیفتد،تنگدست و فقیر می‌شود و اگر شتر به او لگد بزند،به بیماری شدیدی مبتلا می‌شود.ممکن است شتر در خواب،به شیطان یا به فردی منافق و نادان تعبیر شود.اگر زنی در خواب ببیند که بر شتری سوار است،در حالی که ازدواج نکرده باشد،شوهر می‌کند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد،شوهرش نزد او برمی‌گردد.اگر کسی ببیند که شتری را می‌دوشد،پول بسیار از طرف سلطان یا فرمانروا برای او می‌رسد و اگر به جای شیر از پستان شتر خون بیاید،پول حرامی به دست او می‌رسد.اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای وارد شهری می‌شود،آن شهر به فتنه و آشوب دچار می‌شود؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿إِنَّا مُرۡسِلُواْ ٱلنَّاقَهِ فِتۡنَهٗ لَّهُمۡ﴾؛یعنی،و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد.اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای را سر می‌برد،عملی انجام می‌دهد که از آن پشیمان می‌شود یا به مصیبتی دچار می‌گردد.ممکن است شتر ماده به زن نیز،تعبیر شود.

شترمرغ

دیدن شترمرغ در خواب،بر زن یا نعمت دلالت دارد.

شراب

شراب،به پول حرام و گمراهی تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که شراب درست کرده است و آماده می‌کند،خدمتکار سلطان می‌شود یا مقام بزرگی به او سپرده می‌شود.دیدن شراب در خواب،بر فتنه،آشوب و دشمنی نیز،دلالت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل،دیوانگی یا بیهوشی تعبیر شود.

شراب‌فروش

دیدن شراب‌فروش در خواب،بر مردی دلالت دارد که صاحب مال و ثروتی حرام است.

شراکت

اگر فقیری در خواب ببیند که با شخصی بلندپایه‌تر از خود شریک شده است،ثروتمند خواهد شد.

شرم

شرم و حیا درخواب،بر فراوانی ایمان و روزی دلالت دارد و ممکن است مایه‌ی هدایت برای فرد گناهکاری باشد.

شستن

شستن در خواب،نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها می‌باشد.شستن بدن با آب سرد در زمستان،نشانه غم و غصه است،اما اگر کسی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را می‌شوید،سود و منفعت به دست می‌آورد یا اینکه بیماریش شفا می‌یابد.اگر کسی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه،خود را می‌شوید،نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یا پرداخت بدهی‌هایش می‌باشد.اگر کسی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود،اگر بیمار باشد،شفا می‌یابد؛اگر بدهکار باشد،بدهی‌هایش را می‌پردازد؛اگر اسیر و دربند باشد،آزاد می‌شود؛اگر غم و غصه‌ای داشته باشد،برطرف می‌شود؛و اگر حج نکرده باشد،خداوند او را ثروتمند می‌کند؛اما اگر بعد از شستن بدن،لباس کهنه‌ای به تن نمود،غم و غصه‌اش برطرف می‌شود؛اما فقیر و مستند می‌گردد.شستن دست‌ها با آب و صابون،نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است.

شطرنج

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب،به فریبکاری،حسد،فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

شعیب پیامبر(ع)

اگر کسی در خواب شعیب پیامبر÷ را ببیند در میان قومی گران‌فروش و کم‌فروش گرفتار می‌شود که به او حقه می‌زنند،اما در نهایت،بر آنان پیروز می‌شود.

شفاعت

شفاعت در خواب،به سربلندی،شکوهمندی و پاداش تعبیر می‌شود.

شکارچی

دیدن شکارچی در خواب،بر مردی دلالت دارد که عاشق زنان است و ممکن است برای رسیدن به آنان دام بگستراند.

شکر

شکر در خواب،به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبیر می‌شود.

شلوار

شلوار در خواب،به زن تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که شلوار جدیدی به دست آورد،زنی دیگر می‌گیرد.

شمشیر

دیدن شمشیر در خواب،بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد،ولایتی بزرگ به او سپرده می‌شود؛اگر ببیند که شمشیری را به همسرش می‌دهد یا همسرش به او شمشیری می‌دهد،فرزند پسر به آن‌ها عطا می‌شود؛اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد،دختر است.دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز،تعبیر می‌شود.

شمع

شمع،نشانه هدایت است و دیدن آن در خواب برای جوان مجرّد به ازدواج و برای فرد جاهل و نادان به هدایت تعبیر می‌شود.

شن

دیدن شن در خواب،بر سفر کردن دلالت دارد و راه رفتن در میان شن،ممکن است به اندوه و ناراحتی تعبیر شود.

شنا

اگر کسی در خواب ببیند که شنا می‌کند و خودش شنا کردن نمی‌داند،در علم و دانش به مقصود و مراد خود می‌رسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا می‌کند،کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.

شهر

اگر کسی در خواب ببیند که وارد شهری از شهرها می‌شود،از آن چیزی که می‌ترسد ایمن می‌شود.ابن سیرین/وارد شدن به شهر را در خواب،خوب و خارج شدن از آن را،بد می‌دانست.

شیر

شیر در خواب،به فطرت اسلام،هدایت،دین یا دانش تعبیر می‌شود.

شیر (ژیان)

دیدن شیر در خواب،بر سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبّر و سرگردانی دلالت دارد و گفته شده است که دیدن شیر در خواب،بر دشمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

شیر دادن

اگر زنی در خواب ببیند که مردی از شیر او می‌خورد،مال و دارایی او را می‌برد و اگر زن بیماری ببیند که شیر می‌دهد،از بیماری بهبود می‌یابد.

شیشه

شیشه در خواب،به زن تعبیر می‌شود؛زیرا پیامبرص می‌فرماید:«رفقاً باالقواریر»؛یعنی،با شیشه‌ها (زنان) با مدارا رفتار کنید.

شیطان

دیدن شیطان در خواب،به عالمی بدعت‌گرا یا اقدام به گناه،فریب و نیرنگ،جادوگری،حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر می‌شود.اگر کسی ببیند که شیطان،خودش را روی او انداخت،به رباخواری مبتلا می‌شود.

«ص»

صابون

اگر کسی در خواب ببیند که لباس‌هایش را با صابون می‌شوید،از بیماری شفا می‌یابد، از گناهان توبه می‌کند یا درهای خیر و رحمت بر او گشوده می‌شود و قرض‌هایش را پرداخت می‌کند.ممکن است دیدن صابون در خواب،نشانه رفع غم و غصه باشد؛زیرا صابون،چرک را از بین می‌برد و چرک نیز،در خواب به غم و غصه تعبیر می‌شود.

صاعقه

صاعقه به عذاب یا جزادادن دلالت دارد.اگر در خواب صاعقه به جایی خورد و صدای بلندی داشت،به آگاه نمودن گناهکاران تعبیر می‌شود.رعد و برق در خواب،نشانه درد و بلاست.

صبح

صبح در خواب،به خوشی،آسایش و وفای به عهد تعبیر می‌شود.اگر بردهیا اسیری،چنین خوابی ببیند،آزاد می‌شود.دیدن صبح برای گناهکاران یا جاهلان به توبه و ترک اعمال گذشته تعبیر می‌شود.دیدن صبح برای بازرگانی که بازارش کساد شده است،نشانه رونق بازار و افزایش روزی او می‌باشد.دیدن صبح برای عامّه مردم در زمان ناراحتی و گرفتاری آن‌ها به نجات از گرفتاری و رفع غم و غصه تعبیر می‌شود.

صبر

صبر در خواب،به بلندی،رفعت و مژدگانی تعبیر می‌شود و ممکن است که نشانه عاقبت به خیری باشد.

صخره

صخره در خواب،به زن بردبار تعبیر می‌شود و نیز،نشانه بردباری،ثبات‌قدم و درازی عمر است.دیدن صخره در خواب ممکن است،بر افراد سنگدل و جاهل دین خدا دلالت داشته باشد.

صدا

اگر کسی در خواب ببیند که صدایش را بلند می‌کند،بر قومی که عملی خلاف شرع انجام داده‌اند پیروز می‌شود.اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند می‌کند،مرتکب گناه می‌شود.صدای ضعیف در خواب،بر ترس و لرز؛و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد.شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر می‌شود.

صدقه دادن

صدقه دادن در خواب،نشانه رفع بلا و شفای بیماری و خیر و برکت و روزی است.

صله رحم

اگر کسی در خواب ببیند که صله رحم به جای نمی‌آورد و به دیدار آنانی که خداوند امر نموده است،نمی‌رود؛در دین گمراه شده یا به علت قهر کردن با خویشان،در زندگی سرگردان شده است.

صندلی

دیدن صندلی در خواب،به بزرگی و رفعت تعبیر می‌شود.اگر صندلی از آهن باشد،به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود.

«ض»

ضعف

اگر کسی در خواب ببیند که ضعیف شده است،دین و ایمانش ضعیف خواهد شد یا در انجام فرایض دینی از خود ضعفنشان می‌دهد.

«ط»

طاعون

طاعون در خواب،بر سزا دادن از طرف سلطان یا ممکن است بر، افروخته شدن آتش جنگ دلالت داشته باشد.

طاق

دیدن طاق در خواب، ممکن است نشانه دنیا،شادی یا گشایش در امور باشد و ممکن است نشانه چیزی باشد که مردم با آن به مراد و آرزوی خود می‌رسند.

طاووس

دیدن طاووس در خواب،بر زنی بیگانه،زیباروی و ثروتمند دلالت دارد.

طبقه

اگر کسی در خواب ببیندکه طبقه‌ای از ساختمان را خریده است به سفری دور و دراز می‌رود.

طلا

دیدن طلا در خواب،بر شادی،گشایش در روزی و از بین رفتن اندوه و ناراحتی دلالت دارد.

طلاق

طلاق در خواب،بر ترک کردن و دست کشیدن از راه و روش قبلی،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که همسرش را طلاق می‌دهد،ثروتمند خواهد شد؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغۡنِ ٱللَّهُ کُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ﴾؛یعنی،و اگر زن و مرد از هم جدا شوند،خداوند از فضل و روزی خود آن‌ها را بی‌نیاز می‌گرداند.

«ع»

عاریه

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را برای مدتی به عاریه گرفته است و آن را به دیگران عاریه داده است،اگر آن چیز خوب و مفید باشد خیری به او خواهد رسید،اما دوام ندارد؛و اگر آن چیز بد و بی‌ارزش باشد،به شرّی دچار می‌شود،اما آن نیز،دوام ندارد.

عالم

اگر کسی در خواب ببیند که عالم شده است،به مقامی بلند دست می‌یابد و دیگران به نیکی از او یاد می‌کنند.دیدن علما در خواب،نشانه ازدیاد علم و دانش و هدایت است؛زیرا علما پنددهنده و بیان‌کننده اوامر الهی در میان مردمند.

عبا

دیدن عبا در خواب،به ،جاه و مقام و عزّت تعبیر می‌شود.

عتاب

اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است،نشانه توبه کردن و ترک گناه است.

عجله کردن

عجله نمودن در خواب،بر مسابقه و سبقت گرفتن از دیگران برای انجام کردار نیک دلالت دارد و ممکن است به پشیمانی نیز،تعبیر شود.

عدس

دیدن عدس در خواب،بر روزی کم و بی‌ارزش و عوض کردن چیزهای خوب با چیزهای بد دلالت دارد.

عدّه‌ی زن

عده‌ی زن،مدت زمانی است که زن بعد از مرگ شوهر یا طلاق گرفتن،نمی‌تواند شوهر کند.اگر زنی در خواب ببیند که در حال سپری کردن مدّت عدّه است،ممکن است به غم و غصه‌ای دچار شود یا اینکه طلاق داده شود.

عرفه

اگر کسی در خواب ببیند که روز عرفه است،اگر گمشده‌ای داشته باشد با دلخوشی آن را پیدا می‌کند و اگر با کسی قهر باشد با او آشتی می‌کند.روز عرفه در خواب،بر حج کردن نیز،دلالت دارد.

عرق

عرق کردن در خواب،برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بیماری تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که عرق را از سر و صورتش پاک می‌کند،نیازهایش را برآورده می‌کند.

عروس

دیدن عروس در خواب،نشانه خیر و برکت است.

عزل شدن

عزل شدن در خواب،بر طلاق دادن همسر یا عوض نمودن پیشه و حرفه دلالت دارد.

عسل

دیدن عسل در خواب،به عمل صالح و خالص و روزی حلال تعبیر می‌شود.دیدن عسل برای اهل ایمان به خواندن قرآن و کردار نیک؛و برای اهل دنیا به دست یافتن بر غنیمت یا مال و ثروتی بدون زحمت تعبیر می‌شود.دیدن عسل در خواب،به شفای بیماری نیز،دلالت دارد.

عشق

 عشق در خواب،نشانه درد و بلا است و اگر کسی در خواب ببیند که عاشق شده است،امتحان می‌شود.عاشقی به غم و ناراحتی نیز،تعبیر می‌شود؛زیرا عشاق،همواره پریشان و غمبارند.

عصا

دیدن عصا در خواب،به امر به معروف و نهی از منکر،پیروزی بر دشمنان،رسیدن به مراد و آرزو،آشکار شدن حق و حقیقت تعبیر می‌شود.

عصبانیت

عصبانیت در خواب،نشانه مرگ است.بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز،دلالت دارد.

عطسه

اگر کسی در خواب عطسه کند،درحالی کهدر تنگنا و ناراحتی است،درهای خیر و رحمت بر او گشوده خواهد شد؛و اگر فقیر و مستمند باشد،کسانی را پیدا خواهد کرد که به او کمک می‌کنند زیرا کسی که عطسه می‌کند دیگران برایش دعا می‌کنند.عطسه در خواب،ممکن است نشانه چیزی باشد که مورد رضایت خداوند است.

عقرب

عقرب در خواب،بر مردی سخن‌چین که دیگران را به جان هم می‌اندازد،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که عقرب او را نیش زد،دشمنش درباره‌ی او غیبت می‌کند یا اینکه به سانحه بدی دچار می‌شود.

عمامه

دیدن عمامه در خواب،به جاه و مقام و اقتدار تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که عمامه‌اش به طلا تبدیل شده است،اقتدار یا جاه و مقامش را از دست می‌دهد اگر کسی در خواب ببیند که عمامه بر سر می‌گذارد،به شکوه و مقام و شهرتش در میان مردم افزوده می‌شود.

عمر بن خطاب (رض)

هر کسی در خواب،عمر بن خطاب رض را ببیند،عمرش طولانی و عملش صالح می‌گردد و اظهار حق می‌کند.اگر کسی در شهر یا منطقه‌ای باشد که به خشکسالی دچار شده است و عمر بن خطابسرا در خواب ببیند،باران زیادی در آن ناحیه می‌بارد و اگر در آن منطقه ظلم و ستم باشد،عدل و داد در آن‌جا برقرارمی گردد.اگر کسی در خواب ببیند که عمرسبا تازیانه‌اش او را می‌زند یا او را تهدید می‌کند،از اعمالی که انجام می‌دهد،باید پشیمان شود.

عمل نیک

اگر کسی در خواب ببیند که عمل نیکی را انجام می‌دهد،مانند برداشتنسنگ یا خار و خاشاکیاز سرراه یا امر کردن به نیکی و بازداشتن از بدی،در تجارتش به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد یا بدهی‌هایش را می‌پردازد یا از چیزی که می‌ترسد،محافظت خواهد شد.

عنبر

دیدن عنبر در خواب،به دارایی و سود و منفعت تعبیر می‌شود و اگر در خواب از آن استفاده کند،نشانه آن است که از او به خوبی یاد می‌کنند.

عود

دیدن عود در خواب،بر نام بردن شخص به نیکی دلالت دارد.اگر کسی دید که عودی را با بوی خوش در دست دارد،سخنان نیکویی را می‌شنود و اگر چیزی را گم کرده باشد،آن را دوباره به دست خواهد آورد.

عورت

اگر کسی در خواب ببیند که عورتش آشکار شده است،اسرارش برملا می‌شود.

عید

اگر کسی در خواب ببیند که روز عید است،غم و غصه‌اش برطرف می‌شود و شادی و خوشی به او روی می‌آورد.عید،نشانه فراوانی روزی و بخشش و گذشت نیز،است.

عیسی پیامبر(ع)

هر کسی که عیسی (ع) را در خواب ببیند،او مردی نیکوکار و اهل خیر است که بسیار سفر می‌کند؛خداپرستی است که به مقدار اندک قناعت می‌کند و به او علم طبابت عطا می‌شود.اگر کسی عیسی÷ را در شهر یا مسجدی ببیند که اهل آن شهر در ناراحتی به سر می‌برند،مردم آن شهر نجات پیدا می‌کنند؛زیرا عیسی÷ نشانه رحمت و شفقت خداوند است.دیدن عیسی÷ در خواب،نشانه خیر و برکت است برای آن مکانی که ایشان به آن‌جا می‌روند.اگر بیماری،عیسی÷ را در خواب ببیند،شفا می‌یابد و اگر زن حامله‌ای،او را در خواب ببیند،ممکن است پسری پاک و نیکوکار به دنیا بیاورد.

«غ»

غار

دیدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد،به امنیت و آسایش تعبیر می‌شود.

غایب

اگر کسی در خواب ببیند که شخص غایبی بازگشت،اگر بیمار باشد بهبود می‌یابد یا ممکن است به همان روشی که قبلاً بر آن بوده است،برگردد.

غبار

دیدن غبار در میان آسمان و زمین،نشانه وجود امری است که بیننده خواب نمی‌داند چگونه از آن رهایی یابد و اگر کسی بر بدن خود غبار ببیند،به سفر می‌رود.

غذا

اگر کسی ببیند که در بشقاب شکسته یا بشقاب طلا و نقره غذا می‌خورد،به مصیبتی دچار می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که با دست راست غذا می‌خورد،پیرو سنت پیامبرص می‌شود و اگر دید که با دست چپ غذا می‌خورد،به حرف دشمنش گوش داده و به آن عمل می‌کند و به حرف دوستانش توجه نمی‌کند.اگر کسی دید که شخصی را برای نهار دعوت می‌کند،به سفر دوری می‌رود و اگر او را برای خوردن غذای آماده دعوت نمود،بر استراحت بعد از خستگی زیاد دلالت دارد.اگر کسی دید که از گوشت بدن خود می‌خورد.از مال خود که ذخیره کرده است،می‌خورد؛اما اگر دید که از گوشت بدن شخصی دیگر می‌خورد،اگر گوشت پخته نشده باشد،از آن شخص یا شخصی دیگر غیبت می‌کند.غذای پخته شده در خواب،بر رزق و روزی فوری دلالت دارد.

غربال

دیدن غربال یا سرند در خواب،به دانش و جداکردن و تشخیص حق از باطل تعبیر می‌شود.

غرق

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد،به فتنه یا آزمونی سخت دچار می‌شود یا مرتکب گناهی می‌گردد.

غل و زنجیر

غل و زنجیر در دست داشتن،نشانه کسب حرام است.اگر کسی در خواب ببیند که به دستانش دستبند است و دستبند با زنجیر به گردنش بسته شده است،دارایی و پولی به دست او می‌رسد که حق خداوند را از آن نمی‌پردازد.اگر کسی ببیند که هردو دستش به گردنش بسته شده است،بخیل است.

غلام

دیدن غلام در خواب،بر شنیدن مژده‌ای برای بیننده‌ی خواب دلالت دارد.

غنیمت

اگر کسی در خواب ببیند که غنیمتی به دست آورده است،شادمان خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.دیدن غنیمت،به فراوانی،برکت در روزی و دارایی نیز،تعبیر می‌شود.

غواصی

اگر کسی در خواب ببیند که در زیر آب غواصی می‌کند و بدنش گل‌آلود شده است،فرد مقتدری،او را به غم و ناراحتی دچار می‌کند.

غیبت کردن

غیبت کردن در خواب،نشانه از دست دادن برکت است.ضرر و زیان غیبت کردن از دیگران در خواب،به صاحب خواب برمی‌گردد.اگر بیننده خواب از کسی یا امری غیبت نماید،با آن‌ها در دنیا امتحان می‌شود.

غیبگو

دیدن غیبگو در خواب،بر مردی متقلّب و دروغگو یا بر چیزی باطل و بیهوده دلالت دارد.

غیرت

غیرت در خواب، نشانه آگاهی بسیار و حریص بودن است.

«ف»

فالگیر

اگر کسی در خواب ببیند که نزد فالگیری رفته است و از او درمورد چیزی سؤال می‌کند،به غمی بزرگ دچار می‌شود.دیدن چنین خوابی ممکن است،بر ضعفدین و ایمان نیز،دلالت داشته باشد.

فتنه

فتنه و آزمایش در خواب،بر مال و فرزندان دلالت دارد؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُکُمۡ وَأَوۡلَٰدُکُمۡ فِتۡنَهٞۚ﴾؛یعنی،اموال و فرزندان مایه فتنه و آزمایش شما هستند.

فرار

فرار کردن در خواب،نشانه بازگشت به خدا و روی آوردن به عبادت اوست.فرار کردن،به آرامش و توبه کردن نیز،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند،از دشمنی که هراس دارد،فرار می‌کند؛از ترس و بیم ایمن می‌شود.

فرش

دیدن فرش در خواب،به رزق و روزی،عزّت و سربلندی تعبیر می‌شود.

فرعون

دیدن فرعون در خواب، به دشمن دین و به حاکم و فرمانروا تعبیر می‌شود.

فرو رفتگی زمین

دیدن فرورفتگی زمین در خواب،بر عذاب و بلا یا تهدید سلطان دلالت دارد.

فصل

اگر کسی در خواب ببیند که از فصلی به فصل دیگر وارد می‌شود،نشانه این است که از غم و غصه رها می‌شود.

فقر

فقر در خواب،به ثروتمندی تعبیر می‌شود.

فلج

اگر کسی در خواب ببیند که هردو دستش فلج شده و از کار افتاده‌است،جرم و گناهی بزرگ مرتکب می‌شود.اگر کسی ببیند که دست راستش فلج شده است،یار و یاوری را از دست می‌دهد.اگر ببیند که دست چپش فلج شده است،نشانه این است که با دست چپ غذا می‌خورد.

فلوت

دیدن فلوت یا قره‌نی در خواب،بر چیزهای بی‌ارزش و پوچ،سرگرمی بیهوده یا فتنه و آشوب دلالت دارد.اگر کسی که قاری  قرآن است در خواب ببیند که فلوتی در دست دارد،خوشبخت خواهد شد.

فیل

فیل در خواب،به پادشاهی با ابهّت،بی‌رحم و ماهر در مسایل جنگی تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که بر فیلی سوار شدهیا صاحب آن گشته است،با سلطان یا فرمانروا ارتباط پیدا می‌کند و مقامی بلند به دست می‌آورد یا ممکن است خیانتی را انجام دهد که در نهایت به ضرر خودش تمام شود،زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿أَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِیلِ١﴾؛یعنی،آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟ دیدن فیل برای پرهیزکاران و نیکوکاران خوب نیست.

«ق»

قابیل

هرکس که قابیل را در خواب ببیند از حد و حدود خود،پا فراتر می‌نهد و به طغیان و سرپیچی روی می‌آورد و کسی را به ناحق به قتل می‌رساند؛اما اگر آن شخص قاتل نباشد،عملی را انجام می‌دهد که بسیار از آن پشیمان می‌شود.

قاضی

اگر کسی در خواب ببیند که قاضی شده است و در قضاوتش عدالت را رعایت می‌کند،اگر بازرگان باشد در تجارتش،حق دیگران را نمی‌خورد و اگر اهل بازار باشد،در وزن کردن اجناس،مردم را فریب نمی‌دهد.اگر کسی در خواب ببیند که قاضی معتمد یا عالمی شده است،درجه و مقامش بالا می‌رود و به زهدش افزوده می‌گردد.دیدن قاضی خوشرو در خواب،به رسیدن مژده‌ای خوش تعبیر می‌شود.اگر بیماری در خواب ببیند که قاضی به نفع او حکم کرد،شفا می‌یابد؛اما اگر به ضرر او حکم کرد،از دنیا می‌رود.

قاعدگی

اگر زنی در خواب ببیند که از او خون قاعدگی می‌آید،در حال انجام گناه است و اگر در آن خواب خود را شست،از انجام گناه توبه می‌کند.خون قاعدگی،بر ضعف دین،مانند انجام ندادن نماز و روزه نیز،دلالت دارد.اگر زنی نازا در خواب ببیند که از او خون قاعدگی می‌آید،ممکن است بچه‌دار شود.

قبر

قبر در خواب،به زندان تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که در حال قبر کندن است،اگر مجرّد باشد،ازدواج می‌کند.

قرآن

خواندن قرآن در خواب،نشانه خوشی،شرف و سربلندی است.اگر بیماری در خواب ببیند که قرآن می‌خواند،خداوند او را شفا می‌دهد.خواندن قرآن در خواب،نشانه افزودن بر اعمال صالح و بالا رفتن درجه و مقام است.اگر کسی در خواب ببیند که قرآن را پاره می‌کند،دربرابر حق بسیار منکر و لجباز است و اگر ببیند که چیزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود،نشانه از بین رفتن دین و ایمان او می‌باشد.اگر کسی ببیندکه قرآنی در کنار اوست،به علم و قدرت می‌رسد و اگر بیمار باشد،شفا می‌یابد.

قربانی

قربانی نمودن برای خداوند در خواب،به ادای نذر و رهایی از بلا و ناراحتی دلالت دارد.آن کس که در خواب ببیند حیوانی را برای رضای خداوند قربانی می‌کند،اگر بدهکار باشد،بدهی‌هایش را می‌پردازد؛اگر فقیر باشد،ثروتمند و اگر از چیزی در ترس و هراس باشد،از آن ایمن می‌شود.بیننده‌ی چنین خوابی اگر هنوز به حج نرفته باشد؛به حج خانه‌ی خدا می‌رود؛اگر در جنگ باشد،بر دشمن پیروز می‌شود و اگر غم و غصه داشت به او گشایش و راحتی روی خواهد آورد.دیدن قربانی در خواب،نشانه تولد نوزاد پسر یا بازگشت غریبی به خانه می‌باشد و نیز،ممکن است نشانه افزایش ایمان وعمل به سنت باشد.

قرض

قرض گرفتن در خواب،نشانه نیاز به آن پول و قرض دادن،نشانه خیر و صدقه است.اگر کسی در خواب بببیند که چیز بسیار گران‌بهایی را به عنوان قرض به دیگران داد،نشانه‌ی معامله‌ی خوب او با خداوند است.هم‌چنین قرض دادن،نشانه ایثار و بخشش به مردم است،در حالی که خود به آن نیاز دارد.اگر کسی در خواب ببیند که در راه خدا به دیگران قرض می‌دهد و آن را طلب نمی‌کند،پول و مالیبسیاربرای جهاد در راه خدا صرف می‌کند و هر‌کس در خواب ببیند آنکه به او قرض داده از دنیا رفته است،ناراحتی و غم و غصه‌اش برطرف می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که حقی یا قرضی را ادا می‌نماید،صله رحم می‌کند و به دیدار خویشان می‌رود،یا به فقیری طعام می‌دهد یا کاری که قبلاً برایش سخت بود،آسان می‌شود.

قصاب

دیدن قصاب با لباسی کثیف و چاقویی در دست،بر مردی دلالت دارد که باعث هلاک مردم می‌شود.

قصاص

قصاص در خواب،به زندگی و عمر طولانی تعبیر می‌شود؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿وَلَکُمۡ فِی ٱلۡقِصَاصِ حَیَوٰهٞ یَٰٓأُوْلِی ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾؛یعنی،و در قصاص برای شما مایه حیات است‌ای خردمندان.

قفس

دیدن قفس در خواب،به زندان تعبیر می‌شود.

قفل

قفل در خواب،بر مردی امانتدار و درستکار دلالت دارد.اگر کسی که در بند است در خواب ببیند که قفلی را باز می‌کند،از بند و زندان رهایی می‌یابد و اگر بیننده‌ی خوابغم و غصه‌ای دارد،ناراحتی‌هایش برطرف می‌شوند.دیدن قفل‌ها در خواب،بر عدم آگاهی نیز،دلالت دارد زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ٢۴﴾؛یعنی،پس آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند یا اینکه بر دل‌هایشان قفل زده شده است.

قلاده

دیدن قلاده در خواب،برای زن به آرایش و زینت تعبیر می‌شود.

قلب

قلب در خواب،به نرمی،شجاعت،هوشمندی،خوش اخلاقی و بخشش و گذشت تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که هراسی در دل دارد،به راه حق هدایت می‌شود؛زیرا خداوند می‌فرمایند:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّکُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ﴾[سبأ:۲۳]

« تا زمانی که هراس از دل‌هایشان گرفته شود،گویند پروردگار شما چه گفت،گویند حق را »

اگر کسی ببیند که قلبش سیاه است،مرتکب گناهان زیاد شده و از راه حق و حقیقت گمراه شده است.

قلعه

دیدن قلعه در خواب،به علم،قرآن و هرچیزی که مسلمان با آن خود را از شرّ شیطان محافظت می‌کند،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که قلعه‌ای می‌سازد،از خود در مقابل دشمنانش حفاظت می‌کند یا از آلوده شدن به گناه اجتناب می‌ورزد یا دارایی و نفسش را ازبلا و ذلّت در امان می‌دارد.دیدن قلعه در خواب،نشانه تغییر اوضاع از ناراحتی به خوشی و آسایش می‌باشد.دیدن قلعه،به دوری از گناه نیز،تعبیر می‌شود.

قلم

دیدن قلم در خواب،بر دانش،حفظ کردن و حرفه و صنعت دلالت دارد.

قیامت

دیدن قیامت در خواب، نشانه هشدار به بیننده خواب است در باره‌ی آنچه انجام می‌دهد.دیدن قیامت،به عدالت و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار نیز،تعبیر می‌شود.هرکس ببیند که قیامت تنها برای او برپا شده است،می‌میرد و اگر ببیند که فقط او و همسرش محشور می‌گردند،نشانه ظالم بودن آن‌هاست.اگر کسی در خواب ببیند که رسیدگی به حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده است،نشانه این است که او فردی ناآگاه و بی‌توجّه به دین خداوند است.اگر کسی ببیند که به سختی مورد محاسبه قرار گرفت،شکست سنگینی می‌خورد.اگر کسی در خواب دید که نامه اعمالش را با دست راست گرفت،پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند می‌گردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت،به علت گناه کردن یا فقر و نیاز،هلاک می‌گردد.هرکس در خواب خود را بالای پل صراط سلامت ببیند،از بلا و فتنه و آزمونی سختنجات پیدا می‌کند.

«ک»

کاخ

دیدن کاخ در خواب،برای افراد فاسق و گناهکار به نقص،تنگی،ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر می‌شود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک،بالا رفتن درجه و مقام،پرداخت بدهی تعبیر می‌شود.اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد،زن می‌گیرد.

کاسه

کاسه در خواب،به زن تعبیر می‌شود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب،نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.

کاشتن

کاشتن در خواب،به ازدواج تعبیر می‌شود.اگر کسی ببیند که در زمین شخصی که می‌شناسد،کشت می‌کند،همسر او را به عقد خود در می‌آورد.

کافر

کافر در خواب،به دشمن تعبیر می‌شود و کافر پیر،دشمنی است که عداوتی دیرینه دارد.

کافور

دیدن کافور در خواب،نشانه کردار نیک است.

کبوتر

کبوتر در خواب،زنی است که در میان مردم محبوب است.اگر کسی در خواب ببیند که کبوتر شکار می‌کند از افراد والامقام و بلندپایه پول به دست می‌آورد و اگر ببیند که کبوتری در خانه‌اش است و هنوز زن نگرفته است،با زنی زیبا و خوش اخلاق ازدواج می‌کند.دیدن کبوتر،مژده‌ی خیری است برای آن‌کس که در ناراحتی است یا یکی از بستگانش گم شده است.اگر کسی ببیند که به کبوتری سنگ پرتاب می‌کند،از زنان برای او،فرزند دختر به دنیا می‌آید.اگر کسی ببیند که به کبوتری دانه می‌دهد،زنی را تعلیم می‌دهد و او را با مسائلی آشنا می‌کند.

کتاب

کتاب در خواب،به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود.ممکن است دیدن کتاب در خواب،به نشستن در مجلسی خوب و دلنشین دلالت داشته باشد.

کدو

خوردن کدو در خواب،نشانه پیروی از هدایت الهی و سنت پیامبرص می‌باشد.

کرم

دیدن کرم در شکم و روده،به فرزندان شخص دلالت می‌کند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند.خارج شدن کرم از بدن در خواب،به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر می‌شود.

کسوف

دیدن کسوف در خواب،بر ترساندن بندگان خدا دلالت دارد.

کِشت

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی می‌کارد،همسرش حامله می‌شود.سوختن کشت یا مزرعه،بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد.اگر کسی ببیند که در مزرعه‌ای سرسبز راه می‌رود،در تلاش برای انجام اعمال نیک می‌باشد.

کُشتن

اگر کسی در خواب ببیند که یکی را کُشت،گناهی بسیار بزرگ مرتکب می‌شود و اگر ببیند که در راه خدا کشته شد،سود و منفعت می‌برد.

کَشتی

دیدن کَشتی در خواب،برای آن‌کس که ترس و هراس یا بیماری دارد به نجات یافتن او از آن ترس و بیماری دلالت دارد.اگر کسی ببیند که همراه با عده‌ای نیکوکار سوار بر کشتی شده است،هدایت یافته و به راه راست رهنمون می‌شود و اگر ببیند که همراه خویشان و دوستانش سوار کشتی شده است،به سربلندی و خیر و برکت دست می‌یابد و از شرّ دشمنانش نجات می‌یابد؛و اگر ببیند که کشتی در هم شکست،به شرّ و بدی تعبیر می‌شود.اگر سوراخی در کشتی ایجاد شد،دلیل بر نجات یافتن مسافران آن است؛زیرا هنگامی که خضر÷ کشتی فقرا را سوراخ کرد و موسی÷ علّت آن را پرسید،خضر÷ گفت:می‌خواستم آن را معیوب نمایم تا پادشاه ستمکاری که کشتی‌های سالم را غصب می‌کرد،آن را به زور از فقرا نگیرد.(این داستان در سوره‌ی کهف آمده است).

کُشتی گرفتن

اگر کسی در خواب ببیند که فردی در کُشتی پشت او را به زمین زد،آن فرد مال و ملک بیننده خواب را از دست او می‌گیرد و اگر ببیند که با یک جن کشتی گرفت،رباخوار یا جادوگر است یا ممکن است که مال و دارائیش را از دست بدهد و به غم و غصه دچار شود.

کشمش

دیدن کشمش در خواب،به رزقی سودمند دلالت دارد.

کفّاش

دیدن کفّاش در خواب،بر مردی دلالت دارد که وسایل زنانه را به او می‌سپارند تا آن‌ها را تزئین و اصلاح نماید.

کف دست

کف دست در خواب،نشانه قدرت و توان فرد است و باز کردن و پهن کردن کف دست،نشانه فراوانی خوشی‌های دنیا برای صاحب خواب است.کف دست،به رها کردن بعضی چیزها نیز،دلالت دارد.

کعبه

کعبه در خواب،به خلیفه،رئیس یا فرمانروا تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که در داخل کعبه نماز می‌خواند،از شرّ دشمنانش ایمن می‌شود و خیر و پاداش زیادی برایش نوشته می‌شود.اگر کسی ببیند که یکی از دیوارهای کعبه فرو ریخت،نشانه مرگ خلیفه است.اگر کسی ببیند که از مسیر کعبه منحرف شده است و به سمت دیگری می‌رود،برخلاف سنت پیامبرص عمل می‌کند.طواف کردن به دور کعبه،نشانه صلاح دینداری شخص است و اگر کسی در خواب ببیند که به سمت کعبه می‌رود،به عملی مبادرت می‌ورزد که برای دین و دنیای آن شخص خیر و منفعت دربر دارد.

کفر

کفر در خواب،نشانه ظلم و ستم و لجاجت با حق است و ممکن است،نشانه فتنه نیز،باشد.

کفش

دیدن کفش در خواب،بر حیوان‌سواری یا سفر دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که کفش‌هایش را از پا درآورده است،مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که هنگام راه رفتن یکی از کفش‌هایش از پایش کنده شد،از برادر،دوست یا شریکش جدا می‌شود.

کلاغ

دیدن کلاغ در خواب،بر جدا شدن از خویشان و دوستان و غربت و دوری از وطن دلالت دارد و ممکن است به چیزهای نهفته در داخل زمین و دفن مردگان نیز،تعبیر شود.

کلاه

کلاه در خواب،سروری است و اگر کسی در خواب ببیند که کلاه بر سر گذاشت،به سروری می‌ر‌سد و اگر ببیند که کلاهش پاره و کثیف شده است،به نسبت بزرگی و کوچکی کلاه،سرورش به غم و غصه دچار می‌شود.اگر ببیند که کلاه از سرش افتاد،سروری را از دست می‌دهد.اگر زنی در خواب ببیند که کلاهی بر سر دارد،شوهر می‌کند و اگر حامله باشد،پسری به دنیا می‌آورد.

کلاهخود

دیدن کلاهخود در خواب،بر ایمن بودن از دشمن و یا رهایی از سردرد دلالت دارد.

کلید

کلید در خواب بر رزق و روزی،کمک یا پیرزوی بر دشمن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که کلیدهای بسیار در دست دارد،به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

کلیسا

ممکن است دیدن کلیسا در خواب،به دروغ و بهتان و متهم کردن دیگران یا بدعت و خوش‌گذرانی دلالت داشته باشد.اگر کسی در خواب ببیند که خانه‌اش کلیسا شده است،نشانه این است که خانه‌اش محل گردهمایی افراد بدعت‌گذار،گمراه و هوس‌باز می‌باشد.

کمربند

دیدن کمربند در خواب،ممکن است بر اصرار فراوان برای طلب علم و دانش دلالت داشته باشد.

کنجد

دیدن کنجد در خواب،بر روزی حلال دلالت دارد.دیدن دانه‌های مشابه دیگر نیز،چنین تعبیری دارند.

کندن

اگر کسی در خواب ببیند که چاهی را در زمین می‌کند،به انداز‌ه‌ی عمق آن چاه پول به دست می‌آورد.کندن زمین،بر مکر و فریب نیز،دلالت دارد.اگر کسی ببیند که در چاهی افتاده است و راهی برای نجات ندارد،فریب خواهد خورد و شدت آن نیرنگ و فریب،بستگی به عمق و وسعت آن چاه دارد.

کندوی عسل

کندوی عسل در خواب،به زن بیننده‌ی خواب؛زنبورهای آن،به فرزندان و عسل آن،به مال و دارائیش تعبیر می‌شود.

کوشش

اگر کسی در خواب ببیند که برای رسیدن به چیزی،کوشش فراوان می‌کند،آن را به دست خواهد آورد.

کوه

اگر کسی ببیند که از بالای کوهی سقوط می‌کند،جرم و گناهی را انجام می‌دهد و دچار ضرر و زیان می‌گردد یا مقام و درجه‌اش را از دست می‌دهد و به مقامی پایین‌تر تنزل می‌کند.اگر کسی ببیند که بالای قلّه‌ی کوهی رفته است،به هدف یا آرزویش می‌رسد؛همیشه رسیدن به هر بلندی از کوه و تپه و.. .همین تعبیر را دارد.اگر کسی ببیند که کوهی لرزید و سپس آرام گرفت،در آن ناحیه واقعه‌ای ترسناک رخ خواهد داد.

کینه

اگر کسی را در خواب ببینی که از او کینه‌ای در دل داری،بر دلتنگی دلالت دارد یا اینکه با کسی دوست یا همسفر می‌شود که رفاقت با او را دوست ندارد.

«گ»

گاز گرفتن

گاز گرفتن در خواب،نشانه فریب و کینه است.اگر کسی در خواب ببیند که یکی از انگشتان خود را می‌گَزد،نشانه این است که آن شخص کینه‌ای است،زیرا خداوند در توصیف حسادت و خشم و کینه کافران بر مسلمانان می‌فرمایند:﴿عَضُّواْ عَلَیۡکُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَیۡظِۚ﴾؛یعنی،از شدّت خشم‌شان بر شما،انگشتان خود را می‌گزند.گزیدن انگشتان به پشیمانی و ظلم و ستم نیز،تعبیر می‌شود؛زیرا خداوند در مورد پشیمانی ظالم می‌فرمایند:﴿وَیَوۡمَ یَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ یَدَیۡهِ﴾؛یعنی،در روز قیامت ظالم،انگشتان خود را می‌گزد.

گاو ماده

دیدن گاو ماده در خواب،بر سال دلالت دارد؛گاو ماده‌ی چاق و فربه بر سالی پربرکت و باثمر،و ماده گاو لاغر بر سالی خشک و بی‌برکت دلالت دارد.اگر کسی دید که از گوشت ماده گاو می‌خورد،بر ثروت و مکنت و اقتدارش افزوده می‌شود.

گاو نر

اگر کسی در خواب ببیند که گاوهای نر بسیار دارد،به شرط شایستگی،به او مسؤولیتی داده می‌شود و اگر کسی ببیند که بر پشت گاو نری سوار است،خیر و برکتی به او می‌رسد و اگر کسی در خواب ببیند که گاوی به دنبال او صدا می‌کند،به سفر دوری می‌رود و اگر کسی ببیند که گاوی او را کشته است،به سمت هلاکت و نابودی پیش می‌رود.همچنین دیدن گاو نر،به نزاع و فتنه یا کمک نمودن به انجام عملی سنگین دلالت دارد؛به ویژه،اگر بیننده‌ی خواب کشاورز باشد.

گاومیش

دیدن گاومیش در خواب،ممکن است به کوشش و تلاش و خسته شدن دلالت داشته باشد و ممکن است نشانه‌ای از خیر نیز،باشد.

گچ

دیدن گچ در خواب،به تداوم عزّت و مقام، بهتر شدن وضع خانواده و زن و فرزندان،ثابت ماندن بر علم و دین،بهبودی از بیماری تعبیر می‌شود.

گذشت

اگر کسی در خواب ببیند که از بدی و گناه دیگران گذشت می‌کند،خداوند نیز،از گناهان او گذشت می‌کند.

گربه

دیدن گربه در خواب،به خدمتکار تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن آن بر دزدی از اهل خانه دلالت دارد.گربه در خواب،بر کتاب یا بی‌وفایی نسبت به همسر و فرزندان و خویشان نیز،دلالت دارد.

گردن

گردن در خواب،به جایگاه قبول امانت تعبیر می‌شود؛از این‌رو،اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است،ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است،ندارد.اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد،نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپرده‌اند،خیانت نموده است.

گردنبند

 

گردنبند برای زن،نشانه زیبایی و زینت است.گردنبند در خواب برای زن،به شوهر یا پسرش نیز،تعبیر می‌شود.دیدن گردنبند برای مردی که ازدواج نکرده است،به ازدواج او و اگر زن داشته باشد و زنش نیز،باردار باشد به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود.

گرسنگی

گرسنگی در خواب،به از دادن پول یا کوشش فراوان برای زندگی دنیوی تعبیر می‌شود.

گرگ

دیدن گرگ در خواب،بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است،دزدی به خانه‌ی او می‌آید.اگر کسی گرگی را در خواب ببیند،شخص دیگری را به عملی متهم می‌کند که انجام نداده است.

گرما

اگر کسی در زمستان در خواب ببیند که احساس گرما می‌کند،به سود و منفعت،روزی فراوان و پوشاک گرانبها دست می‌یابد و اگر این خواب را در تابستان ببیند،تعبیر آن،برخلاف این است.

گری (بیماری پوستی)

گر شدن پوست در خواب و خارش آن بدون تراوش چرک،بر گرفتار غم و غصه شدن و خسته شدن از خویشاوندان دلالت دارد؛اما اگر خارش پوست باعث بیرون آمدن چرک و آب بشود،بر دست یافتن به مقداری پول و ثروتهمراه با خستگی و ناراحتی است و اگر خارش پوست باعث زخمی شدن آن شود،بر دستیابی به پول و ثروت همراه با غم و اندوه دلالت دارد.

گریه

گریه کردن در خواب و پاره کردن یقه‌ی لباس بر غم وغصه ناراحتی دلالت دارد.اگر گریه به علت ترس از خداوند یا گوش دادن به قرآنیا به علت پشیمانی از گناه باشد،بر شادمانی،خوشحالی و از بین رفتن غم و غصه دلالت دارد.

گز

دیدن درخت گز در خواب،بر رزقی پاک و حلال دلالت دارد.

گشاده‌دلی

اگر کسی در خواب احساس گشاده‌دلی و شادی نماید،بر توبه و دوری از گناه دلالت دارد و اگر آن شخص در گرفتاری و ناراحتی باشد،گرفتاریش دفع می‌شود.

گُل

دیدن گُل در خواب،بر ذکر و یاد خداوند دلالت دارد.بریدن بوته گل بر غم و ناراحتی دلالت دارد و چیدن گل به شادی تعبیر می‌شود.

گِل و لای

راه رفتن در میان گِل و لای در خواب،بر غم و ترس دلالت دارد.دیدن گل و لای در خواب زمانی که زمین خشک و بی‌آب شده باشد،به رشد و زیاد شدن گیاهان تعبیر می‌شود.

گمراهی

اگر کسی در خواب ببیند که از راه راستی منحرف شده است و آن را گم کرده و گمراه شده است،نشانه این است که از راه حق و صراط مستقیم منحرف گشته است.

گناه

گناه در خواب،به قرض؛و گناه کردن به قرض گرفتن تعبیر می‌شود.

گنج

اگر کسی در خواب ببیند که گنجی را یافته است اگر طالب علم باشد،به علم و دانش دست می‌یابد؛اگر تاجر باشد،تجارتش رونق می‌یابد؛اگر با مقامات بالا رفاقت داشته باشد،مسؤولیت بزرگی به او داده می‌شود.هرکس در خواب طلای پنهان شده‌ای را ببیند،ثروتمند می‌شود.

گنجشک

گنجشک در خواب،بر مردی خوشگذران و شوخ و ماجراجو که مایه خنده مردم است،دلالت دارد و ممکن است به فرزند پسر نیز،تعبیر شود.

گنجه

گنجه در خواب،بر زن و خانواده‌ی مرد دلالت دارد.

گورستان

گورستان در خواب،نشانه قیامت،پند و اندرز،ترس از خدا یا مرگ می‌باشد و ممکن است بر زندان نیز،دلالت داشته باشد.

گوسفند

گوسفند در خواب،به ملّت و رعیتی صالح و مطیع تعبیر می‌شود. همچنین دیدن گوسفند،بر برکت،غنیمت،زن و فرزند،املاک و دارایی و درختان پرثمر دلالت دارد.

گوش

گوش،بر شنیدن دلالت می‌کند.اگر کسی در خواب ببیند که گوش‌هایش بزرگ و زیبا شده‌اند،بر هدایت یافتن و بیشتر گوش کردن فرمان‌های پروردگار دلالت دارد.

گوش دادن

گوش دادن به قرآن یا احادیث پیامبرص در خواب،دلیل هدایت و بازگشت به سوی خداست.اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری گوش می‌دهد(دزدکی)،سِرّ او را فاش کرده و آبروی او را می‌برد.

گوشت

دیدن گوشت در خواب،بر خوشی و رزق و روزی دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که گوشت انسانی را می‌خورد،پشت سر آن شخص غیبت می‌کند.گوشت گُراز در خواب،بر پول و مالی حرام دلالت دارد.گوشت ماهی به رزقی پاک و نیک تعبیر می‌شود.دیدن گوشت آمیخته با خون که معلوم نباشد از چه حیوانی است،بر پیدا شدن فتنه و آشوب دلالت دارد.

گوشواره

دیدن گوشواره در گوش همسر مردی،به تجارت آن مرد تعبیر می‌شود.اگر زن حامله در خواب ببیند که دو گوشواره بر گوش‌هایش آویزان است،صاحب فرزند پسر می‌شود و دیدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است،به ازدواج او تعبیر می‌شود.

گیاه سبز

دیدن گیاه سبز در خواب،برای دین انسان خوب است و دیدن آن در دست مردم،دالّ بر سالی پرخیر و برکت است و اگر شخص فقیری در خواب ببیند که گیاهان را جمع می‌کند یا آن‌ها را می‌خورد،ثروتمند خواهد شد.

«ل»

لال

لال شدن در خواب،بر فساد دین شخص و بهتان زدن به دیگران دلالت دارد.

لب

لب در خواب،نشانه کمک به مردم است.اگر کسی در خواب ببیند که لب‌هایش بریده شده‌اند،نشانه این است که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان،اما با اشاره و کنایه عیوب آن‌ها را می‌گوید.

لحاف

لحاف در خواب،به زن تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود می‌کشد،زن می‌گیرد یا به آسایش و استراحت می‌رسد.

لوط پیامبر(ع)

دیدن لوط پیامبر(ع) در خواب،ممکن است به نگرانی و ناراحتی بین صاحب خواب و زن و فرزندانش دلالت داشته باشد و ممکن است به پیروز شدن صاحب خواب بر دشمنانش تعبیر شود.

لیمو

دیدن لیمو در خواب،اگر زرد باشد به بیماری تعبیر می‌شود.دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است.درخت لیمو،به فردی سودمند برای دیگران تعبیر می‌شود.لیمو،به سرزنش کردن نیز،تعبیر می‌شود.

لیوان

لیوان در خواب،نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر می‌شود.

«م»

مادر

تعبیر دیدن مادر در خواب،به حالت مادر بستگی دارد.ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

مادر شیری

دیدن مادر رضاعی در خواب،ممکن است به آزاد شدن اسیران و برطرف شدن ناراحتی‌ها تعبیر شود.

مؤذّن

مؤذن در خواب،بر شخصی دلالت دارد که دیگران را به خیر و نیکوکاری دعوت می‌کند و ممکن است بر انجام مراسم حج و زیارت خانه خدا دلالت داشته باشد.اذان گفتن ممکن است به دزدی کردن نیز،تعبیر ‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که زنی از بلندگوی مسجد اذان می‌گوید،نشانه آن است که در آن منطقه بدعت‌های زیادی در دین به وجود می‌آید.

مار

دیدن مار در خواب،ممکن است بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن است بر همسایه‌ای حسود و شرور دلالت کند.مار در خواب بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانه‌اش آورد،دشمنش او را فریب می‌دهد و اگر مار را کشت،بر دشمنش غلبه خواهد کرد.اگر کسی ببیند که ماری را بر بستر خوابش کشت،زنش خواهد مُرد.اگر ببیند که خانه‌اش پر از مار شده است و او از آن‌ها ترسی ندارد،دشمنان او از مسلمانان و هوس بازانوارد خانه او می‌شوند.اگر مار مرده‌ای را دید(بدون هیچ‌گونه تلاش و کوششی از طرف او)،خداوند دشمنش را از بین خواهد برد.اگر ببیند که چند مار وارد خانه‌ی او شده و بیرون می‌آیند،بدون اینکه زیانی به او برسانند،دلیل بر این است که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانشهستند.

مارگیر

دیدن مارگیر در خواب،بر زندگی آلوده و معاشرت با افراد فاسد دلالت دارد و ممکن است به رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضی کردن آن‌ها نیز تعبیر شود.

ماست

ماست در خواب،به فطرت اسلام،هدایت،دین و یا دانش تعبیر می‌شود.

ماسه

دیدن شن و ماسه در خواب،بر پول و زیارت خانه‌ی خدا دلالت دارد و ممکن است بر دشنام‌گویی و بهتان زدن نیز،دلالت داشته باشد.

ماه

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند،همسری پیدا می‌کند و اگر زنی کافر چنین خوابیببیند،به دین اسلام می‌گرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند،مادرش از دنیا می‌رود.خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر می‌شوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده می‌کنند،نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.

ماهی

دیدن ماهی در خواب،اگر تعداد آن‌ها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آن‌ها بی‌شمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر می‌شود.اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است،خیر و منفعت می‌یابد.

مجلس

اگر کسی در خواب مجلسی از علما را ببیند،به علم و مقامش افزوده و سربلند می‌شود و اگر مجلس وعظی را ببیند که در آن،مردم را نصیحت می‌کند و وعظش نیز،به پایان رسید،اوامرش در میان مردم اجرا می‌شود.

محاسبه

محاسبه از مرده در خواب،بر سزا دادن او دلالت دارد.دیدن محاسبه‌ی شخص از خودش،بر توبه کردن و بازگشت به سوی خداوند دلالت دارد.

محصول کشاورزی

دیدن محصولات کشاورزی در خواب،به آسان شدن امور سخت و دست یافتن به رزق و روزی نیکو دلالت دارد.گرفتن محصولات کشاورزی در بازاری معین،بر سوددهی و نفع بسیار،هنگام خرید و فروش در آن بازار دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که مردم در محل پسندیده و نیکویی،به جمع‌آوری محصول می‌پردازند،نزد خداوند برای آن مردم،به تناسب آنچه که جمع‌آوری نموده‌اند،پاداش نیک نوشته می‌شود.

مدفوع

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز،به او نگاه می‌کنند،باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع می‌کند،زنش را طلاق می‌دهد و به بیماری درازمدتی مبتلا می‌گردد و اگر ببیند که بدن و لباس‌هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد،مرتکب جرم و گناهی می‌شود.

مدینه

دیدن شهر مدینه در خواب،بر شش وجه تعبیر می‌شود:خیر،آرامی و آسایش،مغفرت،رحمت،نجات و خوشی و رفاه زندگی.

مرده‌شور

دیدن مرده‌شور در خواب،نشانه برطرف شدن غم و غصه است.

مرزداری

مرزداری کردن در راه خدا بر تقوا،ثابت ماندن بر عبادت و دوام داشتن بر اطاعت از دستورات پروردگار و پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد.اگر مریضی در خواب ببیند که مرزداری از مرز برمی‌گردد،بیماریش بهبود می‌یابد و اگر گم‌شده‌ای داشته باشد،برمی‌گردد.

مرغ

دیدن مرغ در خواب،بر زنی زیبا و ساده‌لوح دلالت دارد.

مرگ

مرگ در خواب،به از بین رفتن لذّت‌ها تعبیر می‌شود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است،دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد،تعبیرش برعکس است.مرگ در خواب،بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد.مرگ ممکن است،بر یقین نیز،دلالت داشته باشد و دیدن مرگ‌های زیاد در خواب به فتنه و آشوب تعبیر می‌شود. همچنین مرگ،به خویشاوندان شوهر تعبیر می‌شود و ممکن است بر استراحت نیز،دلالت داشته باشد.مرگ،نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز،دلالت دارد.اگر کسی در خواب مرده‌ای را ببیند که به او بگوید نمرده است،آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مرده‌ای را ببیند که می‌خندد،حال آن مرده نزد خداوند همان‌گونه است.مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصه‌ای دارد،نشانه خوبی است.اگر کسی در خواب ببیند که مرده‌ای را زنده می‌کند،یک نفر یهودی،مسیحی،جاهل یا بدعت‌گذار به دست او ایمان می‌آورد و اگر ببیند که مرده‌ها را زنده می‌کند،گروه گمراهی را هدایت می‌کند و اگر کسی ببیند که مرده‌ای در دریایی غرق شد،نشان‌دهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است.ممکن است مرگ عالم در خواب، نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب،نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب،نشانه از دست دادن چیزی دنیوی می‌باشد.

مروارید

مروارید در خواب به دانش،پول یا سخن نیک تعبیر می‌شود.

مسافرت

مسافرت در خواب برای کسی که بینوا و تهی‌دست باشد،به ثروتمند شدن او تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به مسافرت می‌رود،وضعیت زندگی او تغییر می‌کند.ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از گناه یا بر رفع نیاز دلالت داشته باشد.اگر بیماری در خواب ببیند که به مقصدی دور و نامعلوم سفر می‌کند،بر مرگ او دلالت دارد و ممکن است سفر به عذاب و ناراحتی نیز،تعبیر شود.

مسجد

مسجد در خواب بر مردی عالم و دانا دلالت دارد.اگر کسی ببیند که خانه‌اش مسجد شده است،خیر و برکت و سربلندی و ایمان به او عطا می‌شود.دیدن مساجد خالی در خواب،بر بی‌توجهی علما به مسائل دینی و دست کشیدن از امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد.ساختن مسجد در خواب به پیروزی و برتری تعبیر می‌شود.دیدن مسجد جامع در خواب،بر مکانی دلالت می‌کند که مردم از آن بهره نیک می‌برند و هرکس به تناسب خود به بهره‌ای می‌رسد.وارد شدن به مسجد جامع در خواب برای کسی که به او ستم شده است، به اجرای عدالت برای او تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که وارد مسجدالحرام شد،از ترس ایمن می‌شود و عهد و پیمانش درست است.

مسخره کردن

مسخره کردن در خواب،به شکست و ناکامی تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که او را مسخره می‌کنند در خرید و فروش او را فریب می‌دهند.

مسواک

اگر کسی در خواب ببیند که از مسواک (برای پاک کردن دندان‌هایش) استفاده می‌کند،سنت پیامبر خداص را زنده می‌کند و ممکن است بر پاک شدن از گناهان یا انجام عملی که باعث نزدیکی به خداوند باشد،دلالت نماید.

مسیحی

اگر کسی در خواب ببیند که مسیحی شده است،دچار بدعت شده است.دیدن مسیحیان در خواب بر دشمنان در لباس دوست دلالت دارد.

مشغول بودن

اگر کسی در خواب ببیند که سرگرم و مشغول است،با کنیز دوشیزه‌ای ازدواج می‌کند.

مشک

مشک در خواب برای کسی که آن را می‌بوید یا صاحب آن است،نشانه خیر و رفاه در زندگی است.

مصلا

دیدن مصلا یا جایگاه نماز عید در خواب،نشانه آهنگ شادی و شادمانی و برطرف شدن غم و غصه می‌باشد.

معلّم

دیدن معلّم در خواب،به سلطان یا فرمانروا تعبیر می‌شود.

مغز

اگر کسی در خواب ببیند که مغز بزرگی دارد،بر بزرگی عقل او دلالت دارد و اگر دید که مغز ندارد،بر نادانی او دلالت می‌کند.

مکه

وارد شدن به شهر مکه در خواب،نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم،رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

مکیدن

مکیدن در خواب،بر به دست آوردن پول و ثروت دلالت دارد.

مگس

مگس در خواب،به مردی بی‌ارزش و ضعیف تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش می‌چرخد،دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که‌ می‌خواهد بر او غلبه کند.اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی،در خانه‌اش نشسته است،از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید.اگر کسی ببیند که مگسی را می‌کشد،آرامش و تندرستی به او عطا می‌شود.اگر کسی ببیند که مگس‌های زیادی در خانه‌ی او جمع شده‌اند،دشمنانش به او زیان وارد می‌کنند.

ملخ

دیدن ملخ در خواب،به عذاب تعبیر می‌شود.دیدن ملخ‌های بسیار در دیگی بزرگ به پول و ثروت تعبیر می‌شود.

مناره

مناره در خواب،بر مردی دلالت دارد که به اصلاح میان مردم می‌پردازد.دیدن مناره‌ی ویران بر مرگ عالمی دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بالای منارۀ چوبی بلندی رفته است،با نفاق و ظاهرسازی به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

منبر

اگر کسی در خواب ببیند که بالای منبر رفته است و برای مردم سخنانی خوب و نیکو می‌گوید،سلطه و قدرتی بزرگ به او عطا می‌شود یا به نیکی در میان مردم مشهور می‌شود.

مو

دیدن مو،مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر می‌شود.کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر می‌شود.دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی می‌باشد.

موج

دیدن موج در خواب،به تنگنا و عذاب تعبیر می‌شود.

مورچه

دیدن مورچه‌ها در خواب،بر عده‌ای از افراد ضعیف دلالت دارد.اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه‌ها وارد بدن او می‌شوند،از دنیا می‌رود.دیدن مورچه در خواب،به خیر و برکت و روزی نیز،تعبیر می‌شود.اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او می‌شود،به خیر و برکت خانه او افزوده می‌شود.

موریانه

دیدن موریانه در خواب،به علم و دانش و جستجوی فراوان دلالت دارد.دیدن موریانه در جیب یا چوب‌دستی بر مرگ شخص دلالت دارد.

موسی پیامبر(ع)

دیدن موسی پیامبر(ع) در خواب،نشانه تسلط و پیروزی اهل حق بر اهل باطل و هلاکت و نابودی ستمگران و قدرتمندان است.ممکن است دیدن موسی÷ در خواب،به گرفتار بلا و مصیبت شدن و جدا شدن از خانواده و خویشان،از دوران کودکی تعبیر شود.دیدن آن حضرت در خواب ممکن است بر سفری دریایی و سرانجامی نیک نیز،دلالت داشته باشد.اگر کسی در خواب ببیندکه عصای حضرت موسی را در دست دارد،به درجه و مقامی بلند می‌رسد و بر دشمنانش پیروز می‌گردد.

موش

موش در خواب، به زنی فاسق تعبیر می‌شود.

مِه

دیدن مِه در خواب،بر سرگردانی مردم در امور دینی و دنیوی دلالت دارد.

مهر

دیدن مهر در خواب،بر به پایان رساندن امور دلالت دارد.

مهمان

دیدن مهمان در خواب،بر مژده‌ی تولد فرزند پسر دلالت دارد.اگر کسی در خواب،مهمان ببیند و زنش حامله نبود،به زودی روزی پرنعمتی به او عطا می‌شود.

مهندس

دیدن مهندس در خواب،بر بازسازی و تعمیر ویران‌ها،ثروتمندی بعد از فقر یا تندرستی بعد از بیماری دلالت دارد.

میخ

میخ در خواب،به مردی تعبیر می‌شود که دیگران توسط او به مرادشان می‌رسند.

میخانه

 

میخانه در خواب،بر غم و غصه،نزاع و درگیری،و گناهانی که مجازات شرعی دارند،دلالت دارد.

میمون

میمون در خواب،مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم می‌گردد.ممکن است دیدن میمون،بر یهود دلالت داشته باشد.همچنین میمون در خواب،به مردی فقیر و مستمند تعبیر می‌شود که نعمت‌ها از او گرفته شده است.

میوه

دیدن میوه‌ای که شیرین است،بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد،بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد.میوه‌ی تر و تازه،به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌شود.میوه در خواب،به زن گرفتن نیز،تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا،ثروتمندی؛و برای ثروتمندان،زیاد شدن ثروت و دارایی است.اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود،در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

میوه‌فروش

میوه‌فروش در خواب،مردی است که از اسرار مردم محافظت می‌کند و مردم در دارایی و اسرار خود،او را امین می‌دانند.میوه‌فروش،ممکن است بر مال و دارایی،زن،روزی و منفعت نیز،دلالت داشته باشد.

«ن»

ناامیدی

اگر کسی در خواب ببیند که به یأس و ناامیدی دچار گشته است،به ناراحتی و گرفتاری دچار می‌شود و رحمت و نعمت از او برداشته می‌شود به دلیل این آیات قرآنی:﴿وَلَئِنۡ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِنَّا رَحۡمَهٗ ثُمَّ نَزَعۡنَٰهَا مِنۡهُ إِنَّهُۥ لَیَ‍ُٔوسٞ کَفُورٞ٩﴾؛یعنی،اگر به انسان،رحمتی از جانب خود چشانیدیم،سپس از او برگرفتیم ناامید و ناسپاس خواهد شد و﴿وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَیَ‍ُٔوسٞ قَنُوطٞ۴٩﴾؛یعنی،و اگر انسان دچار شرّ گردد ناامید و سرخورده می‌شود.ناامیدی از رحمت خداوند در خواب،نشانه شرک و ارتکاب گناهان می‌باشد.

نابینایی

نابینایی در خواب،به گمراهی در دین تعبیر می‌شود.

ناخدا

دیدن ناخدا در خواب،بر سفری دور و طولانی دلالت دارد.

نامه

اگر کسی در خواب ببیند که نامه‌ای به دست او رسیده است که در آن مژده‌ای خوشحال‌کننده وجود دارد،دلیلی بر عاقبت به خیری او یا عطای مال و زن و فرزند و روزی نیک می‌باشد.

نامه‌رسان

دیدن نامه‌رسان در خواب،بر رفت‌وآمد،جنب‌وجوش و سفر کردن دلالت دارد.

نان

دیدن نان سفید،بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نان‌های سفید،بهترین آن‌ها را انتخاب می‌کند،پاک‌ترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب می‌کند.اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم،نان توزیع می‌کند و خود طالب علم باشد،به علم موردنیاز خود دست می‌یابد و اگر واعظ باشد،پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر می‌شود.اگر کسی ببیند که مرده‌ای به او نان می‌دهد،به ملک و ثروت می‌رسد.همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ،نشان‌دهنده‌ی روزی فراوان است.نان،بر از بین رفتن غم و اندوه نیز،دلالت دارد.نان گرم و تازه،بر رزق و روزی؛نان بیات و مانده،بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

نان خرد شده

دیدن نان خرد شده در آبگوشت،بر زندگی و کسب دلالت دارد.اگر کسی دید که کاسه‌اش پر از نان خرد شده است،نعمت فراوان دنیوی به او می‌رسد.

نانوا

دیدن نانوا در خواب،بر زندگی خوش یا بر پدر و دوست داشتن دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که نانوا شده است،پول فراوانی به او بخشیده می‌شود و اگر ببیند که نانوا به او نان می‌دهد،بهره‌ی دنیوی به او می‌رسد و غم و اندوهش برطرف می‌شود.

نجّار

دیدن نجّار در خواب،به مردی باادب تعبیر می‌شود که ادب و اخلاق را به مردم می‌آموزد،زیرا نجّار چوب‌ها را بریده و به درستی کنار هم می‌چیند.دیدن نجّار در خواب،ممکن است به ایستادن و مقاومت در مقابل منافقان و وادار کردن آن‌ها به انجام امور دلالت داشته باشد.نجّاری و اسباب آن،به سفر کردن نیز،تعبیر می‌شود و نجّاری بر دروازه‌ها بر زن و فرزندان دلالت دارد.

نخل

دیدن نخل در خواب،به مردی عالم یا مسلمانی خیر برای مردم تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن نخل در خواب،بر عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دلالت دارد.

نردبان

نردبان،بر بالا رفتن مقام و مرتبه‌ی انسان دلالت دارد.پایین آمدن از نردبان برای کسی که در سفر است،به بازگشتن به منزل؛و برای کسی که دارای مقامی است،به از دست دادن مقام تعبیر می‌شود.

نزاع

نزاع و درگیری در خواب،به غم و اندوه و ناراحتی و گرفتاری دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی نزاع می‌کند،به غمی بزرگ دچار می‌شود.

نشستن

نشستن در خواب،نشانه ناتوانی و شکست است و نشستن زن،نشانه دیر شوهر کردن اوست.

نصیحت

نصیحت شنیدن از دشمن در خواب،بر مکر و فریب دلالت دارد؛زیرا خداوند در مورد شیطان می‌فرمایند:﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّی لَکُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِینَ٢١ فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٖۚ﴾؛یعنی،شیطان برای آن دو (آدم و حوا) قسم خورد که من از پنددهندگان شما هستم و آن دو را فریب داد…

نفقه

نفقه دادن به خویشاوندان در خواب،بر خیر و پاداش نیکیا روزی فراوان دلالت دارد.

نقاب

نقاب زدن بر صورت از طرف زن،بر دینداری و پاکدامنی او دلالت دارد و اگر زنی در خواب ببیند که نقابش را کنار زده است ممکن است به ادای حج یا عمره نایل شود.

نقّاش

دیدن نقّاش در خواب،بر فریبدنیا یا مردی دنیوی دلالت د ارد.

نقره

نقره در خواب،مال و ثروتی است که جمع شده است و پول و سکه نقره،به دختری سفید و زیباروی تعبیر می‌شود.ظرف نقره،به بازرگانی و کردار نیک تعبیر می‌شود.

نگهبان شب

دیدن نگهبان شب در خواب،بر امنیت و صلح دلالت دارد.

نماز خواندن

نماز خواندن در خواب،دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ممکن است، بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است،تعبیر شود.اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت می‌خواند،نشانه اخلاص در دینداری،تمسّک به سنت پیامبرص و دوست داشتن خداوند است.خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر می‌شود.

نمک

نمک در خواب،به خیر و نعمت و پشت کردن به دنیا تعبیر می‌شود.

نوح (ع)

هرکس نوح÷ را در خواب ببیند،عمری طولانی می‌کند و از طرف مردم به اذیت و آزار دچار می‌شود؛اما سرانجام بر آنان چیره می‌شود و صاحب فرزند می‌گردد و شکرگزار نعمت‌های خداوند خواهد شد.و گفته شده است که دیدن نوح÷ در خواب بر از بین رفتن کافران و نجات مؤمنان دلالت دارد.

نور

دیدن نور در خواب،بر اعمال نیک و هدایت و توبه بعد از گناه و سرپیچی از فرمان خداوند دلالت دارد.نور به علم و قرآن نیز،تعبیر می‌شود.

نهار

اگر کسی در خواب نهار بخواهد،به خستگی زیاد دچار می‌شود.

نهنگ

دیدن نهنگ در خواب،بر ناراحتی و اندوه،بلا و مصیبت و خشم خداوند دلالت دارد.

نی

نی در خواب،به افراد بی‌ارزش تعبیر می‌شود.دیدن نی‌شکر در خواب،بر طلب روزی با خستگی و مشقّت دلالت دارد.دیدن نی شکافته شده به آزاد شدن زندانی و اسیر و شفای بیماری تعبیر می‌شود.

نیزه

دیدن نیزه در خواب،بر جنگ و جدایی و دشمنی دلالت دارد.

«و»

واعظ

دیدن واعظ در خواب،بر گریه و ناراحتی دلالت دارد.

وداع گفتن

وداع گفتن یا خداحافظی کردن از کسی در خواب،به جدایی از او به علت مردن یا دلایل دیگر دلالت می‌کند.وداع گفتن در خواب برای بیمار،به مرگ او و برای زن به طلاق دادن او تعبیر می‌شود.

ورم

دیدن ورم در خواب،بر چیزی اضافه وزیادی دلالت دارد.

ویرانی

اگر کسی در خواب ببیند که مکانی آباد ویران شده و خانه‌هایش فرو ریخته‌اند،صاحبان آن خانه‌ها به گمراهی یا مصیبتی دچار می‌شوند.اگر محلی را به صورت آباد دید،بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن دلالت دارد.اگر کسی محل ویرانی را دید که آباد شده است،بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن و بازگشت آن‌ها از گمراهی به هدایت دلالت دارد.اگر زنی در خواب دید که سقف خانه‌اش فرو ریخته است،شوهرش می‌میرد و درکل،ویرانی و فرو ریختن هر قسمت از خانه در خواب،مصیبت است و به مرگ صاحب‌خانه یا شخصی در آن خانه تعبیر می‌شود.

«ه»

هابیل (ع)

دیدن هابیل (ع) در خواب،به مورد حسد قرار گرفتن و آزار دیدن از دشمنان تعبیر می‌شود.

هارون (ع)

اگر کسی هارو ن(ع) را در خواب ببیند،جانشین فرد دیگری می‌شود که به خاطر آن به بلا و ناراحتی دچار می‌شود.

هتل

دیدن هتل در خواب نشانه سفر کردن است.

هدهد

دیدن هدهد،به پیام‌رسانی راستگو تعبیر می‌شود و ممکن است،بر عذاب و گرفتاری نیز،دلالت داشته باشد.

هدیه

دیدن هدیه در خواب،به شادی،محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شده‌اند،تعبیر می‌شود.

هلال

دیدن هلال یا ماه شب اول در خواب،بر راستگویی و وفای به عهد دلالت دارد.دیدن آن در یکی از ماه‌های حج،ممکن است نشانه رفتن به حج باشد.خیری در تاریک دیدن هلال وجود ندارد.

هود(ع)

هرکس هود(ع) را در خواب ببیند ابتدا زیر دست قومی جاهل و بی‌ارزش قرار می‌گیرد،اما در نهایت بر آنان چیره می‌شود.

هوو

دیدن هوو در خواب،ممکن است نشانه غم و غصه باشد.

«ی»

یادگیری

اگر کسی در خواب ببیند که به یادگیری قرآن،حدیث،حکمت یا هرگونه صنعتی مشغول است،از فقر نجات یافته و ثروتمند می‌شود یا از گمراهی نجات یافته،به راه راست رهنمون می‌شود.

یاسمن

هرکس در خواب یاسمن ببیند به خیر و خوشی و شادی دست می‌یابد.دیدن یاسمن در خواب،ممکن است به رفع غم و غصه نیز،تعبیر شود.

یاقوت

دیدن یاقوت در خواب،بر پول و ثروت و خوش‌گذرانی دلالت دارد.اگر کسی که هنوز ازدواج نکرده است در خواب ببیند که انگشتری یاقوت در دست دارد،با زنی زیباروی و دیندار ازدواج می‌کند؛زیرا خداوند حوریان بهشت را به یاقوت و مرجان تشبیه نموده است:﴿کَأَنَّهُنَّ ٱلۡیَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ۵٨﴾.

یتیم

یتیمی در خواب،بر ذلّت و پستی دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که یتیم شده است،دیگران بر او چیره می‌شوند؛زیرا یتیم،ستم‌دیده و مال و سامانش در دست دیگران است.

یحیی پیامبر(ع)

هرکس یحیی(ع) را در خواب ببیند به او ورع و تقوا عطا می‌شود.

یعقوب پیامبر(ع)

دیدن یعقوب(ع) در خواب،بر داشتن گمشده‌ای دلالت دارد و به سرانجام نیک نیز،تعبیر می‌شود.

یوزپلنگ

دیدن یوزپلنگ در خواب،به رفعت،شکوه و سربلندی همراه با خشم و ستیزه‌جویی تعبیر می‌شود.

یونس پیامبر(ع)

هرکس یونس پیامبر(ع) را در خواب ببیند در انجام مسؤولیتی که به او سپرده می‌شود،عجله می‌کند و به خاطر آن دچار زندان،غم یا تنگنای زندگی می‌شود؛اما در نهایت نجات پیدا می‌کند.دیدن چنین خوابی،بر زود عصبانی شدن بیننده آن نیز،دلالت دارد.

یهود

دیدن یهودی در خواب،بر دشمن دلالت دارد؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿۞لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَهٗ لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱلۡیَهُودَ…﴾؛یعنی،شدیدترین دشمنی نسبت به اهل ایمان را در میان یهودیان خواهی یافت.اگر کسی در خواب ببیند که با یک نفر یهودی دادو ستد می‌کند،با کسی برخورد می‌کند که از حق و راستی رویگردان است.

برای مشاهده تعبیر خواب قسمت اول (از آ تا ز) اینجا کلیک کنید

تعبیر برخی از خواب ها بر اساس آیات قرآن و احادیث پیامبر

خواب های نگران کننده قابل تعبیر نیستند تعریف شان نکنید

———————————————–

نویسنده : خالد بن علی العنبری

مترجم : صلاح الدین توحیدی

ماخذ : کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت

منبع مطلب : وااسلاماه

images

| ۲۱ مهر ۱۳۹۵
۳ پاسخ به “تعبیر خواب بر اساس دیدگاه اهلسنت به ترتیب حروف الفبایی(از س تا ی)”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  Mahmod says:

  سلام پاسخ سوال را میخواهم بدانم.

  • وضعیت کاربر : مهمان
   خراسانی says:

   عدّه ای می گویند مراد از ((مطهرون)) در آیه شخص پاک است یعنی کسی که جنب نباشد و وضو داشته باشد بنابر این طبق نظر اینان دست زدن به قرآن بدون وضو جایز نیست اما خواندن قرآن بدون وضو از حفظ اشکالی ندارد. و عدّه ای می گویند مراد از ((مطهرون)) فرشتگان است بنابر این دلیل بر لمس قرآن بدون وضو وجود ندارد و می شود بدون وضو به قرآن دست زد. ولی در هر صورت بهتر است که انسان برای لمس قرآن وضو داشته باشد. والله اعلم.

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  Mahmod says:

  سلام حکم کسی که بدون وضو داشتن آیت الکرسی ویا دیگر آیه را بخواند چیست؟

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 17نفر
 • بازدید امروز 32561
 • بازدید دیروز 124418
 • بازید کل 101388353

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com