پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2330
 • کل نظرات 9697
 • کل اعضا 1695
 • جدیدترین عضو mohammad
خبرنامه
اسلام
| بازدیدها: 8603

تعبیر خواب بر اساس دیدگاه اهلسنت

download

با استعانت از خداوند متعال،فرهنگ الفبایی از تعبیر خواب در دسترس خوانندگان عزیز قرار می‌دهیم تا با رجوع به آن،بتوانند خواب‌های خود را تعبیر نمایند.ان‌شاء الله

«الف

آب انگور

اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور می‌گیرد و از آن شربت می‌سازد،خیر و برکت به او روی می‌آورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد.اگر در زمانی که مردم در گرانی،قحطی و خشکسالی به‌سر می‌برند،کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون می‌گیرند،دروازه خیر و رحمت بر آن‌ها گشوده خواهد شد.

آب زمزم

خوردن آب زمزم در خواب بر شفا یافتن از بیماری‌ها و برآورده شدن نیازها تعبیر می‌شود.

آبله

آبله به پول و دارایی تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به بیماری آبله دچار شده است،به ثروت و پولش افزوده می‌شود.

آبیاری

اگر آبیاری زمین بعد از تشنگی آن باشد،به خوشی و شادمانی بعد از ناراحتی و اندوه،رفع نیاز و ثروتمند شدن بعد از فقر،دستیابی به علم و دانش از دست رفته،دلالت دارد و ممکن است آبیاری به اصلاح امور دینی شخص و صاحباخلاق پسندیده شدن در زندگی تعبیر شود.اگر کسی ببیند که از یک جوی آب،زمینی را آبیاری می‌کند،به خیر و بهره‌ای زیاد دست می‌یابد و از زندگی خوب و آرامی بهره‌مند می‌شود.

آتش

دیدن آتش در خواب،به جنگ و عداوت و شکست تعبیر می‌شود و هرچه دود آن آتش بیشتر باشد،خطر آن بیشتر است.اگر کسی در خواب ببیند که آتش را می‌پرستد،انسانی جنگ‌طلب است و ممکن است از اوامر شیطان اطاعت کرده باشد و اگر ببیند که آتش می‌خورد،مال یتیم یا مال حرامی را به ناحق می‌خورد.رسیدن به آتش و خوردن آن در خواب به جنگ،طاعون یا مرگ نیز،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که آتش،قسمتی از لباس‌ها یا اندامی از بدنش را سوزانده است،به بلا و مصیبت دچار می‌شود.دیدن آتشی که سودمند و مایه روشنایی باشد به مژده و ایمن شدن از ترس،هراس برای آن کس که ترسی دارد،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که در میان مردم،آتشی روشن کرد،میان آنان عداوت و تفرقه می‌اندازد و خاموش شدن آتش در خواب به خاموش شدن فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

آتش‌بس

آتش‌بس در خواب به ایمن شدن بعد از ترس،راحتی و استراحت بعد از خستگی تعبیر می‌شود.

آدم ابوالبشر(ع)

هرکس آدمص را در خواب ببیند،اگر شایستگی داشته باشد،مسؤولیت بزرگی به او محول می‌شود؛به دلیل این آیه:﴿إِنِّی جَاعِلٞ فِی ٱلۡأَرۡضِ خَلِیفَهٗۖ﴾؛یعنی،(من [آدم را] در زمین جانشین می‌گردانم). و نیز،گفته شده است که هرکس آدمصرا در خواب ببیند،برای مدتی فریب دشمنانش را می‌خورد،اما در نهایت از فریب آنان آگاه می‌شود.

آرزو

اگر کسی در خواب ببیند که آرزویی در دل دارد،به آرامش و آسایش می‌رسد و به مرادش خواهد رسید.

آستانه در

دیدن آستانه در،درخواب به همسر مرد تعبیر می‌شود.

آسمان

اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان،آتش می‌بارد و به مردم می‌خورد،تعبیرش آن است که مردم دچار زیان،ناراحتی یا گرانی می‌گردند.ممکن است،آسمان به سلطه و فرمانروایی تعبیر شود و هرکس با نردبان یا با ریسمانی به آسمان صعود کند،درجه و مقام او افزایش می‌یابد.هر نزدیک شدنی به آسمان برای افراد نیکوکار و دیندار،نزدیک شدن به خدا تعبیر می‌شود و نیز،ممکن است بر نزدیک شدن به سلطان،پیشوا،عالم،پدر،همسر و یا رئیس دلالت داشته باشد.اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان پایین افتاد،گناه بزرگی را انجام می‌دهد.اگر کسی ببیند که از آسمان منطقه‌ای،روشنایی و نور ظاهر می‌گردد،مردم آن منطقه،هدایت می‌شوند و اگر از آن،تاریکی ظاهر گردد،بر گمراهی مردم آن منطقه دلالت دارد.

آسیاب

دیدن آسیاب در خواب،دلیلی بر بهترشدن احوال صاحب آسیاب یا ثروتمند شدن او بعد از فقر می‌باشد.دیدن آسیاب در خواب،برای پسران و دختران مجرّد به ازدواج تعبیر می‌شود.

آشامیدن

آشامیدن مایعی ناشناخته یا آبی گوارا بر هدایت و علم،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که آبی گوارا و سرد می‌نوشد،پول حلالی به دست می‌آورد.

آشپز

دیدن آشپز یا وسایل پخت غذا به آهنگ شادی و خوشی، تعبیر می‌شود.

آشپزی

اگر کسی در خواب ببیند که با آتش، آشپزی می‌کرد و غذایش رانیز،به خوبی پخت،به مرادش برسد.اگر غذایش گوشت گوسفند بود،زندگی شرافتمند و خوشی خواهد داشت.

آغوش

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زنده‌ای را در آغوش گرفته است،به نسبت مدت زمان هم آغوشی،با او به سر می‌برد و اگر ببیند که مرده‌ای را در آغوش گرفته است،ممکن است بمیرد.اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است،آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.

آفتاب‌پرست

دیدن آفتاب‌پرست بر وزیر پادشاه یا معاون او،دلالت دارد و نیز،بر مردی دلالت دارد که در انجام امور،سریع است و دچار شک و تردید نمی‌گردد.ممکن است دیدن آن به امتحان و آزمایش در دین و ایمان نیز،تعبیر شود.

آمیزش جنسی

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد،خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد،ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد.آمیزش جنسی در خواب،بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است،پاکدامن نیست.

آهن

دیدن آهن در خواب،بر مال و عزّت و قدرت،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که آهن حمل می‌کند یا از دست کسی آهن می‌گیرد،بعد از دوران ضعف و ذلّت به قدرت و عزّت می‌رسد.اگر کسی در خواب ببیند که آهن برای او نرم گشته است،مقامی بالا و ملک و روزی فراوان به او عطا می‌شود.

آهو

دیدن آهو در خواب،نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیهشود یا آن را بخرد،به او رزق و روزی عطا می‌شود و اگر مجرّد بود،زن می‌گیرد یا در غیر این‌‌صورت صاحب فرزند شود.اگر کسی ببیند، آهویی را با خود برد،خیر بسیار به دست او می‌رسد و اگر آهویی را سر برید،دختری را به عقد خود درآورد.اگر مردی در خواب ببیند که آهویی،خود را به روی او انداخت،همسرش از اوامر او،سرپیچی می‌کند.

آیات قرآن

اگر کسی،شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند،در صورتی‌که آن آیات،آیات رحمت و بخشش باشد،آن مرده،مورد رحمت خداوند قرار گرفته است.(ان‌شاء الله) و اگر آن آیات،آیات عذاب و شکنجه‌ی دوزخیان باشد،آن شخص در عذاب است.اگر خواننده‌ی آیات قرآن زنده باشد یاآیات هشدار و انذار باشد،بر هشدار به بیننده‌ی خواب،دلالت دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آیات مژده‌دهنده باشد،برای خواننده‌ی آن،مژده‌ی خیر و نیکی است.

ابر

ابر در خواب،بر دین اسلام دلالت دارد؛زیرا اسلام باعث زنده شدن مردم و نجات آن‌ها از کفر،نادانی و گمراهی می‌گردد.ممکن است ابر بر علم و دانش،کاردانی و حکمت نیز،دلالت داشته باشد و هم‌چنین ابر به باردار شدن زنان نیز،تعبیر می‌شود.ابر ممکن است به باران نیز،تعبیر شود زیرا باران از ابر می‌آید و گفته شده است که اگر کسی ابر را در خواب ببیند،و آن فصل،فصل بارش باران باشد،خیر و خوشی و برکت به او روی می‌آورد.دیدن ابر بر رفع غم و اندوه نیز،دلالت دارد.

ابراهیم پیامبر (ع)

هرکس ابراهیم÷ را در خواب ببیند،زیارت خانه‌ی خدا نصیبش می‌شود (ان‌شاءالله).ممکن است دیدن آن حضرت،به پدری مهربان و دلسوز برای فرزندانش تعبیر شود و نیز،گفته شده است که دیدن آن حضرت در خواب،به مبتلا شدن به سختی و ناراحتی وسرانجام،نجات از آن ناراحتی،تعبیر شده است.

ابرو

دیدن ابرو در خواب،برای مرد بر مردانگی،جوانمردی،امانتداری،شهرت و مقام بالا،دلالت دارد.اگر کسی ببیند که ابروانش در هم فرو رفته‌اند،به تفاهم و محبت تعبیر می‌شود و اگر ابروها بر روی چشم‌ها پایین آمده باشند،دلالت بر این دارد که احوال یکی از بستگان و اطرافیانش مانند فرزند،پدر،همسر،دوست،شریک و…دگرگون می‌شود و ممکن است به عمر طولانی نیز،تعبیر شود.

ابریشم

دیدن ابریشم در خواب،بر عشق و علاقه دلالت دارد.دیدن لباس ابریشم بر تن فقها،نشانه‌ی دنیادوستی آن‌ها و دعوت مردم به بدعت است.دیدن ابریشم،بر ازدواج با زنی پاک و شریف نیز،دلالت دارد.

اتاق

اتاق در خواب،برای کسی که ترس و بیمی دارد،نشانه امنیت و آسایش است؛زیرا خداوند می‌فرمایند:﴿وَهُمۡ فِی ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ٣٧﴾؛یعنی،آنان در اتاق‌هایی با امنیت و آسایش به سر می‌برند و اگر بینندۀ خواب مجرّد بود،ازدواج می‌کند.

احرام پوشیدن

اگر کسی ببیند که احرام پوشیده،دالّ بر این است که از معاشرت جنسی بیزار است.هم‌چنین احرام پوشیدن در خواب به دوریاز گناه یا مسابقه تعبیر شده است.

احساس غربت

احساس غربت در خواب،جدا شدن از همسر و دوستان است و اگر در این خواب شیون و گریه باشد،خیری در آن نیست.

اخم

اگر کسی در خواب ببیند که اخم کرده و چهره‌ای عبوس دارد،صاحب دختر ‌شود.

ادرار

اگر کسی در خواب ببیند که ادرار می‌کند و در ادرارش خون وجود دارد،با زنی مطلّقهیا با زنی از محارم خود هم‌بستر ‌شود و خود از آن بی‌اطلاع است.اگر کسی دید که در خانه یا زمین عده‌ای،ادرار می‌کند،داماد آن‌ها می‌شود و از آن‌ها زن می‌گیرد.اگر کسی دید که به صورت غیرعادی، بسیار ادرار می‌کند و خود را نجس کرده و بوی نامطبوع از آن می‌آید یا اینکه جلوی چشم دیگران ادرار می‌کند،بر عمل بدی،دلالت می‌کند که به خاطر آن آبرویش می‌رود.خوردن ادرار در خواب،بر خوردن چیزهای مشکوک در کسب و کار یا پول حرام،دلالت دارد.

اذان

اذان گفتن در خواب،به زیارت خانه‌ی خدا تعبیرمی‌شود و ممکن است،دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد.اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان می‌گوید،به دزدی متهم می‌شود.هم‌چنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز،تعبیر شده است.اگر کسی ببیند در ویرانه‌ای اذان می‌گوید،آن مکان آباد و پرجمعیت می‌شود.اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان می‌گوید،گروهی را به اسلام دعوت می‌کند.

ارّه

ارّه در خواب،به رفیق،شریک یا جانشین شخص،تعبیر می‌شود.

ازدواج

ازدواج در خواب،به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد.ازدواج به پیشه و حرفه نیز،تعبیر می‌شود؛اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود،سپس آن زن مُرد،به شغلی روی می‌آورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد.اگر کسی ببیند که با زنی بی‌عفت ازدواج می‌کند، مرتکبزنا می‌شود.اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی درمی‌آید،خواهد مُرد و برای مرد بیمار نیز،چنین است.اگر دختری ببیند که ازدواج می‌کند،به خیر بسیار دست می‌یابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد،در خواب ببیند که ازدواج می‌کند به خیر و اقتداری فراوان دست می‌یابد.

اسب

اگر کسی در خواب ببیند که اسبی دارد،بر روزی بسیارو پیروزی او بر دشمنان،دلالت دارد و اگر ببیند که سوار بر اسب است،به مقامی بزرگ دست می‌یابد.

استخوان

استخوان در خواب،نشانه‌ی امری بزرگ و سترگ است و نشانه آنچه،انسان با کمک آن می‌تواند به خانه و خانواده‌اش یاری نماید یا با کمک آن به ملک و دارائیش بیفزاید.اگر بیماری در خواب ببیند که استخوانش شکسته است،از دنیا می‌رود و دیدن چنین خوابی برای شخص سالم،به بیمار شدن او تعبیر می‌شود.

استر

دیدن آن در خواب،بر سفر کردن،دلالت دارد.اگر کسی دید که بر پشت استری سوار است،عمرش دراز می‌گردد یا زنی که نازاست،ازدواج می‌کند.دیدن استر با زین و برگ،بر زنی زیبا،عاقل و بااخلاقیا بر سفری سودمند،دلالت می‌کند.

استراحت

استراحت پس از خستگی در خواب،بر ثروتمند شدن پس از تنگدستی دلالت دارد و اگر بیننده‌ی خواب بیمار باشد،برنزدیک شدن اجلش،دلالت دارد.

استعاذه (گفتن «اعوذبالله من الشیطان الرجیم»)

هرکس در خواب ببیند که به طور مداوم،با گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شرّ شیطان به خداوند پناه می‌برد،خداوند دانش و آگاهی سودمندبه او خواهد بخشید،او را به راه راست و پایدار، هدایت می‌کند و از شرّ دشمنانش در امان نگه می‌دارد و با عطای مال حلال،او را ثروتمند خواهد نمود.اگر بیننده‌ی خواب مریض و به ویژه،جن‌زده شده باشد،شفا خواهد یافت.ممکن است استعاذه،دالّ بر پرهیز نمودن از شراکت با شخصی خائن باشد و نیز،ممکن است بر پاکی و مسلمان شدن بعد از کفر،دلالت داشته باشد.

استغفار (طلب مغفرت الهی)

طلب مغفرت و بخشایش الهی در خواب،بر زیاد شدن روزی و از بین رفتن درد و بلا،دلالت دارد.

استفراغ

اگر کسی در خواب ببیند که خون استفراغ می‌کند از مال حرام یا گناهی توبه می‌کند و اگر ببیند که استفراغش ماست است،از فطرت پاک اسلام منحرف می‌شود.استفراغ در خواب به بازگرداندن امانت به صاحبان آن‌ها،افشای اسرار یا رهایی از افکار و غصه‌های درونی نیز،تعبیر می‌شود.اگر بیماری در خواب ببیند که استفراغ می‌کند،از دنیا می‌رود.

اسرافیل

دیدن اسرافیل در حال دمیدن در صور،بر مردن دلالت دارد.[اسرافیل،فرشته‌ای است که به امر پروردگار دوبار در وسیله‌ای به نام صور می‌دمد:بار اول،تمام مخلوقات می‌میرند و بار دوم،همگی زنده شده روانه‌ی میدان محشر می‌گردند].

اسم

اگر کسی در خواب ببیند که اسم شخصی تغییر نمود،آن را به نیکی تعبیر نماید.مثلاً «سعد» را به شادی و «سلام» را به سلامتی تعبیر نماید.

اسماعیل پیامبر(ع)

هرکس در خواب،اسماعیل÷ را ببیند به او فصاحت،بلاغت و ریاست،عطا می‌شود و در راه رضای خدا،مسجدی را بنا خواهد نمود.ممکن است دیدن آن حضرت،بر شخصی دلالت نماید که بر عهد و پیمانش وفادار است.

اشک

اشک سرد،بر خوشی و اشک گرم،بر غم و اندوه دلالت دارد.اشک ریختن در خواب،ممکن است بر تنهایی،بی‌‌کسی،غربت و یاد نمودن از خویشان دلالت داشته باشد.

اصحاب پیامبرص

دیدن اصحاب پیامبرص به شیوه‌ای پسندیده و مطلوب، بر پیروی از روش آنان و پاکی عقیده‌ی بیننده‌ی خواب و نیز،بر خیر،محبت،برادری،وحدت و اتفاق،اجتناب از حسادت وکینه و دشمنی دلالت دارد.در این تعبیر،باید درجه ومرتبه‌ی هر صحابه را آن‌گونه که در سیره‌ها بیان شده است،در نظر داشت.دیدن اصحاب در خواب،ممکن است بر گسترش علم،امر به معروف و نهی از منکر نیز،دلالت داشته باشد و نیز،ممکن است بر فتنه و آشوب ایجاد شده میان آنان یا عدل و داد آنان در آن شرایط،دلالت داشته باشد.دیدن تک‌تک اصحاب را می‌توان براساس اسامی آنان نیز،تعبیر نمود؛مثلاً،تعبیر نمودن «سعد» به خوشی و شادی.

اعتکاف کردن

اعتکاف کردن در خواب با توجه به جایی که در آن اعتکاف شده است،تعبیر می‌شود.اگر اعتکاف در مسجد باشد،بر انجام عمل نیک دلالت دارد.

افراد خانواده

دیدن افراد خانواده و کسانی که نفقه آن‌ها بر گردن شخص است،بر رزق و روزی ایشان،دلالت دارد.

افتادن

افتادن از جای بلند به جای پست،بر بدتر شدن احوال بیننده‌ی خواب دلالت دارد.

افتادن بر روی صورت

دیدن کسیکه بر روی صورتش افتاده است،به بازنده شدن و از بین رفتن،تعبیر می‌شود.اگر بیینده‌ی خواب زن باشد،از شوهرش روی‌گردان و جدا می‌شود.

افتادن دندان

افتادن دندان در خواب،بر عمر طولانی نسبت به هم‌سن و سالان بیننده‌ی خواب،دلالت دارد.اگر کسی ببیند که همه‌ی دندان‌هایش افتاده‌اند،عمری طولانی خواهد داشت و ممکن است افتادن دندان به مرگ یکی از خویشاوندان که بیمار است،تعبیر شود.اگر کسی بدهکار باشد و در خواب ببیند که دندان‌هایش می‌افتند،بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند و گفته شده است که افتادن دندان در دهان،ثروت وسروسامان گرفتن است که شخص به آن دست می‌یابد.

امام جماعت

دیدن امام جماعت در خواب،به شخصی که به او مسؤولیتی داده شده باشد،دلالت دارد و نیز،ممکن است دلیلی برای به دست آوردن مقام،درجه‌ای بالا،امر به معروف و نهی از منکر باشد.اگر کسی دید که بعد از انجام وضوی کامل رو به قبله ایستاده و امام جماعت گروهی گشته است،اگر شایستگی آن را داشته باشد که برای مردم سودمند باشد،بزرگ و سرور آنان می‌شود و اگر امام جماعت بود،اما رو به قبله نایستاد،به دوستانش خیانت می‌کند و بدعتی را پایه‌گذاری می‌کند یا ممکن است عملی ناشایسته و حرام را انجام دهد.اگر کسی دید که امام جماعت عده‌ای از زنان شده است،مسؤولیت عده‌ای ناتوان به او سپرده می‌شود و اگر دید امام جماعت زنان و مردان با هم می‌باشد،اگر شایستگی داشته باشد،قاضی می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به میانجی‌گری میان مردم می‌پردازد.

امیر

دیدن امیر در خواب،بر رییس و بزرگ مردم بودن،دلالت دارد و نیز،بر ازدواج افراد مجرّد؛زیرا فرد با ازدواج،امیر خانه می‌شود.امیر شدن در خواب،ممکن است ترس گرفتار شدن و به زندان افتادن را به دنبال داشته باشد؛زیرا امیر در روز قیامت،دستانش به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش، آن را باز می‌کند.

انار

انار در خواب،به روزی آسان یا به زن،تعبیر می‌شود.اگر انار به زن تعبیر شود،زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر می‌شود.

انجیر

انجیر در خواب،بر پول زیاد و برکت و نعمت فراوان دلالت دارد.

اندام

اندام‌های بدن در خواب،به افراد خانواده و خویشاوندان صاحب خواب تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که یکی از اندام‌های بدن،مانند ساعد و.. .را از دست داده است،از خویشاوندانش جدا می‌شود و آن‌ها را ترک می‌کند و یا اینکه به سفر می‌رود.

انکار

اگر کسی در خواب ببیند که امر باطلی را انکار می‌کند،مردم را به امور پسندیده فرامی‌خواند و از کارهای زشت باز می‌دارد، اما اگر عمل نیک و پسندیده‌ای را انکار نماید،بر ظلم و ستم کردنش تعبیر می‌شود.

انگشت

دیدن انگشت در خواب،به کمک گرفتن و استعانت از جنبه‌های زندگی دنیایی و شغل و کار بیننده‌ی خواب دلالت دارد.هم‌چنین دیدن انگشت را در خواب،به زن و فرزندان و مال و دارایی تعبیر نموده‌اند؛از این‌رو،اگر کسی دید که انگشتانش به صورت زیبایی دراز شده‌اند به تعداد فرزندان و مال و دارایی او افزوده خواهد شد و به عکس اگر دید که انگشتانش کوتاه شده‌اند،آنچه،بیان شد،رو به کاهش می‌گذارند.

انگشتر

اگر مردی در خواب،انگشتر طلا ببیند و زنش هم حامله باشد،دارای فرزند پسر خواهد شد.شکست حلقه‌ی انگشتر در خواب بر طلاق دادن زن دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که حلقه‌ی انگشتری را در انگشتش کرد،سپس آن را بیرون آورد،اگر مسؤولیتی داشته باشد،آن را از او می‌گیرند یا دارائیش را از دست می‌دهد یا زنش را طلاق می‌دهد.اگر زنی این خواب را ببیند،شوهرش خواهد مرد.اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که حلقه‌ی انگشتر در دست می‌کند،زن می‌گیرد.دیدن انگشتری که از چوب ساخته شده باشد،بر زنی دورو دلالت دارد.اگر به زنی در خواب انگشتری داده شود،یا شوهر می‌کند یا بچه‌دار می‌شود.گرفتن انگشتر نقره از پیامبرص یا از یک عالِم،مژده‌ای است برای دستیابی به علم و دانش،امااگر انگشتر از طلا یا آهن باشد هیچ خیری ندارد.اگر کسی در خواب ببیند که یک انگشتر برای قومی فرستاده و آن‌ها آن را بازگردانده‌اند،سخنانی را به قومی می‌گوید،اما آن‌ها سخنانش را قبول نمی‌کنند.

انگور

انگور در خواب،به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر می‌شود.

ایوب پیامبر(ع)

دیدن ایوب پیامبر÷ در خواب،بر بلا و مصیبت و عاقبت به خیری از آن بلاها دلالت دارد.اگر بیننده‌ی خواب بیدار باشد،به اذن خداوند شفا می‌یابد.دیدن آن حضرت،ممکن است بر اجابت دعا یا رسیدن به خواسته‌ها نیز،تعبیر شود.

«ب»

باد

ممکن است در خواب،به آفت و مصیبت و بلا تعبیر شود.اگر کسی در خواب ببیند که باد،چنان شدید می‌وزد که دیوارها را منهدم می‌کند و انسان‌ها را به هوا می‌برد،این خواب بر بلای بزرگی در میان مردم تعبیر می‌شود.باد ممکن است به مژده‌ی الهی نیز،تعبیر شود و اگر نسیمی از سمت مشخصی بوزد،به خیر و رحمت تعبیر می‌شود.

باد شکم

باد شکم در خواب،بر سخن بیهوده و بی‌معنی دلالت دارد و ممکن است به حماقت و سخنان غیراخلاقی نیز،تعبیر شود.

بار

ممکن است،بر بار سنگین گناه و بزهکاری دلالت داشته باشد.بار سنگین برای زن،بر حاملگی و یا شوهر پرخاشگر دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که باری از چوب حمل می‌کند،میان مردم سخن‌چینی کرده است.[سخن‌چین بدبخت،هیزم‌کش است]

باران

دیدن بارانی که زیان به دنبال نداشته باشد،نشانه رحمت و شادابی و طراوت است،اما اگر کسی ببیند که بارانی زیان‌آور یا باران خون و سنگ از آسمان می‌بارد،بر زیاد شدن گناهان دلالت دارد.

بازار

دیدن بازار در خواب،ممکن است بر دروغ،گناه و غم دلالت داشته باشد؛البته هر بازاری ممکن است که تعبیرخاصی را داشته باشد؛مثلاً:بازار کتاب‌فروشان برهدایت و توبه،بازار داروفروشان بر شفای بیماران،بازار شیرینی‌فروشان بر ایمان و اسلام،بازار زینت‌آلات بر شادی وعروسی و ازدواج،بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسیار خوشایند،بازار سلاح‌فروشان بر جنگ و پیروزی بر دشمنان،بازار سبزی‌فروشان و ماهی‌فروشان بر روزی و منفعت،بازار گوشت‌فروشان بر غم و غصه،بازار میوه‌فروشان بر اعمال نیک،بازار چوب‌فروشان بر نفاق و تفرقه، بازار خیمه‌فروشان بر مسافرت دلالت دارند.

باز کردن

باز کردن قفل و درهای بسته در خواب،نشانه شادی بعد از ناراحتی و به دست آوردن رزق و روزی آسان می‌باشد.

بازگشتن از سفر

بازگشتن از سفر در خواب،بر از بین رفتن غم و اندوه،باز شدن درهای رحمت،نجات یافتن از شرّ و بدی دلالت دارد؛ممکن است این خواب دلیلی بر توبه‌ی بیننده‌ی خواب باشد.

بازی کردن

بازی کردن در خواب،بر غرور و تکبّر و مسخره‌ کردن و نقصان دین دلالت دارد.

باغ

باغ سرسبز در خواب،به اسلام و دین تعبیر می‌شود و اگر مرده‌ای را در باغی دیدند،او در بهشت به سر می‌برد.

بالا رفتن

بالا رفتن در خواب،به ارتقای درجه و مقام و ارزش تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب جاهای بلند،مانند قلّه‌ی کوه‌ها را ببیند،به مرادش می‌رسد.بالا رفتن به شیوه‌ای عمودی و مستقیم خوب نیست و خیری در آن وجود ندارد.

بخالت

بخالت در خواب نشانه‌ی فقر و تنگدستی است.

بذر

بذر یا تخم هرچیزی در خواب،بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

برج

اگر کسی در خواب دید که بالای برجی است،از دست آن‌کس که به دنبالش است در امان نخواهد بود و اگر بیننده‌ی خواب بیمار باشد،ممکن است بمیرد.

برف

دیدن برف در خواب،به رسیدن رزق و روزی و بهبودی از بیماری دلالت دارد.

برق آسمان

دیدن برق آسمان به تنهایی در خواب،بر هدایت یافتن بعد از گمراهی دلالت دارد و ممکن است مژده‌ی برگشتن گم‌گشته‌ای،تجدید شدن رزق و روزی یا یاری شدن از طرف دیگران باشد.نشانه‌ی دیگر رعد و برق،ترسیدن از سلطان است.

برگشتن زن مطلّقه

برگشتن زن مطلّقه در خواب،دلیلی است بر بهبود بیماری،بازگشتن به دین و مذهب یا نزددوستان و خویشان.

برّه

دیدن برّه در خواب،بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد،دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه می‌خورد،دارایی کمی به دست می‌آورد.

برهنگی

اگر کسی در خواب،خود را برهنه در میان عدّه زیادی از مردم ببیند،آبرویش می‌رود و اگر در خواب ببیند که برهنه است و از مردم شرم داردو از آن‌ها لباس و پوشاک می‌خواهد،ورشکسته و فقیر خواهد شد.اگر کسی در خواب ببیند که برهنه از نظر مردم فرار می‌کند،نشانه این است که از اتهامی که به او زده‌اند،پاک و مبرّا است.برهنه بودن زن در خواب،نشانه جدا شدن او از خانه و همسرش می‌باشد.

بریدن

بریده شدن سر در خواب،برای کسی که در ناراحتی و بدهکاری است،نشانه‌ی گشایش در امور زندگی است و اگر سرشخص،توسط صاحب خواب شناخته شده باشد،خیر زیادی از او به دست صاحب خواب می‌رسد.بریده شدن دست در خواب،نشانه تقاضا نکردن و درخواست نکردن نیاز از دیگران است و بریده شدن دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست با یکدیگر نشانه فساد در دین است.بریده شدن اندام‌های بدن انسان ممکن است به دور افتادن از خانواده و خویشان و رفتن به سفر تعبیر شود.

بستر

بستر در خواب،به همسر مرد تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که بسترش را می‌فروشد،زنش را طلاق می‌دهد و اگر زنش بیمار باشد،از دنیا می‌رود.بستر هم‌چنین به کنیز و استراحت تعبیر می‌شود.نرمی بستر نشانه مطیع بودن زن است.اگر کسی علاوه بر بستر خود،بستری دیگر در کنار آن ببیند،زنی دیگر می‌گیرد؛اگر بستر،زیبا باشد زنش زیبا و اگر بستر پاره باشد،زنش سرگردان و بی‌دین است.به‌طور کلی،بستر در خواب به هر شکلی که باشد به همسر مرد تعبیر می‌شود.

بستن

اگر کسی در خواب ببیند که یک در نو را می‌بندد،اگر مجرّد باشد،دختری نیکوکار را به عقد خود درمی‌آورد و اگر در خواب ببیند که‌ می‌خواهد در خانه‌اش را ببندد،امّا نمی‌تواند آن را ببندد،در انجام کاری ناتوان می‌شود.

بسملّه گفتن

گفتن بسم‌الله در خواب،نشانه‌ی علم و هدایت است.

بشّاش بودن

شاد و بشّاش بودن در خواب،برای عالِمان و نیکوکاران،نشانه‌ی اطاعت از خدا و پیامبرص است و برای افراد دیگر،که اهل لهو و لعب هستند،بر غفلت و تمایل به سوی بدعت‌گران و گمراهان و اعمال حرام دلالت دارد.

بلندی قد

اگر کسی در خواب ببیند که بلند قد شده است بر ثروت و آسایش و دانشش افزوده می‌گردد.بلندی قد،نشانه طولانی بودن عمر و کوتاهی آن نشانه کوتاه بودن عمر است.اگر کسی در خواب ببیند که ابتدا بلند قد بوده،سپس کوتاه قد شده است،بسیار بد است،زیرا این خواب نشانه بی‌ارزش شدن و پایین آمدن درجه و مقام یا نزدیک شدن اجل است.

بند

بند در خواب،نشانه ثابت‌قدم بودن در دین است و اگر کسی ببیند که در شهری او را به بند کشیده‌اند،مقیم آن شهر می‌شود و اگر ببیند که در خانه به بندکشیده شده است،با زنی امتحان می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که همراه با فرد دیگری به بند کشیده شده است،گناه بزرگی مرتکب می‌شود یا ممکن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگیرد؛زیرا خداوند می‌فرمایند:

﴿وَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِینَ یَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِینَ فِی ٱلۡأَصۡفَادِ۴٩﴾[إبراهیم:۴۹].

«در آن روز گناهکاران را می‌بینی که در کنار هم به زنجیرها بسته شده‌اند».

بوستان

دیدن بوستان در خواب،بر زن دلالت دارد؛زیرا همان‌گونه که بوستانبعد از آبیاری سبز و خرم می‌شودو میوه می‌دهد،زن نیز،با ریختن آب مرد در رحمش،حامله شده و بچه‌دار می‌گردد.اگر بیننده‌ی خواب مجاهد و رزمنده‌ی راه خدا باشد،شهید می‌شود (ان‌شاءالله)؛به ویژه اگر در داخل آن بوستان زنی باشد و او را به خود بخواند یا در آن بوستان،شیر یا عسل بنوشد.ممکن است دیدن بوستان در خواب به زن و فرزندان و زندگی مرفّه و از بین رفتن غصه و ناراحتی تعبیر شود.

بوسه

بوسه در خواب،نشانه رسیدن به مراد و آرزو است.

بوی خوش

بوی خوش در خواب،بر سخن گفتن و یاد نیکو کردن از کسی دلالت دارد.بوی خوش در خواب،برای بیمار نشانه مردن اوست.اگر زنی در خواب ببیند که به خود عطر می‌زند،به انجام عمل نیکی مبادرت می‌ورزد و اگر ازدواج نکرده بود،ازدواج می‌کند.اگر دزد یا حقّه‌بازی به خود عطر بزند،از گناه توبه خواهد کرد.

بهشت

اگر کسی در خواب،بهشت را دید،اما به آن وارد نشد،این خواب مژده‌ای است بر او که اعمالش نیک و خیر است و اگر وارد آن شد،در زندگی شادمان گشته و در دنیا و آخرت در امان خواهد بود.اگر کسی ببیندکه در بهشت نشسته است،دلسوزی،اخلاص و دین،کاملاً به او بخشیده خواهد شد و اگر ببیند که از میوه‌های بهشت می‌خورد،به اندازه‌ای که خورده است علم و فقه شرعی به او عطا می‌شود.تفرّج در بهشت،بر مقام بالا و فراوانی روزی دلالت دارد.وارد شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد،بر آرامش و برای کسی که غمی دارد،به برطرف شدن آن و برای فرد مجرّداست،بر ازدواج دلالت دارد.

بی‌پول شدن

بی‌پول شدن در خواب،بر دینداری شخصی که مفلس و بی‌پول شده است،دلالت دارد.

بی‌مبالاتی

بی‌مبالاتی و کوتاه آمدن در خواب،به بی‌مبالاتی در اعمال نیک تعبیر می‌شود.

بیماری

بیماری در خواب،به نفاق یا نقصان در دین تعبیر می‌شود.

بینی

دیدن بینی در خواب،بر چیزهایی دلالت دارد که انسان با آن‌ها خود را بالا برده و اظهار فضل می‌کند یا خود را با آن‌ها زینت می‌بخشد،مانند پول،پدر،فرزند،زن،شوهر،شریک و…اگر کسی در خواب ببیند که بینی‌اش زیباست یا زیبا شده است،بر بهتر شدن احوال آنانی که در بالا نام برده شدند،دلالت دارد.بینی بزرگ یا سیاه،بر تحت ستم قرار گرفتن و تسلیمشدن و گردن نهادن دلالت دارد.

«پ»

پا

دیدن پا در خواب،براستواری و ثبات و استقامت انسان تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که پای پیاده راه می‌رود،خسته و درمانده خواهد شد. هردو پای انسان در خواب بر ملک و دارایی و اسباب رفتن دلالت دارد.

پا ابرنج

هرکس پا ابرنجی از طلا یا نقره را در خواب ببیند به مصیبت یا اندوهی دچار می‌شود یا به زندان می‌افتد و هر آنچه زن از بدی یا خوبی در پا ابرنجش، در خواب می‌بیند،برای شوهرش تعبیر می‌شود.

پای برهنه

دیدن پای برهنه در خواب،بر خستگی دلالت دارد.اگر کسی ببیند که با یک پا راه می‌رود،شریکش از او جدا می‌شود.

پایین آمدن

هر نوع پایین آمدنی در خواب،بر از دست دادن درجه و مقام یا جدایی از همسر تعبیر می‌شود.

پدربزرگ

اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است،عمرش طولانی و مقامش والا می‌گردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است،تلاش و کوشش او کم خواهد شد.

پر

دیدن پر در خواب،بر دستیابی به پول و ثروت یا جاه و مقام دلالت دارد.

پرتاب

پرتاب هرچیز در خواب،ممکن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان یا تهمت زنا زدن به دیگران تعبیر شود.اگر کسی در خواب ببیند که هدف و نشانه‌ای را معین نموده و به طرف آن پرتاب می‌کند و پرتابش به هدف می‌خورد،به مراد خود می‌رسد و اگر در خواب چیزی را به طرف کسی پرتاب کند، اما به هدف اصابت نکند،به آن فرد به ناحق تهمت می‌زند.

پرچم

پرچم در خواب، بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت می‌کنند.پرچم قرمز نشانه جنگ،پرچم زرد نشانه درد و بلا،پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت،پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی،خشکسالی و گرسنگی است.اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب،پرچم یا مشعلی را ببیند،نشانه آن است که هدایت می‌یابد و راه خود را پیدا می‌کند.دیدن پرچم در خواب برای زن،به شوهر تعبیر می‌شود.

پرده

ممکن است پرده در خواب،به دوست یا همسری که اسرار را نزد خود نگه می‌دارد،تعبیر شود.ممکن است پرده،بر پنهان کاری دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشای راز و آبروریزی تعبیر شود.پرده بر دورویی نیز،دلالت دارد.

پرنده

دیدن پرنده در خواب،بر زن زیباروی دلالت دارد.همچنین دیدن پرنده در خواب به سربلندی،شکوهمندی و زینت،و برای بازرگان به سود و منفعت تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که پرنده‌ای از آسمان پایین آمد و جلوی او بر زمین نشست یا افتاد،به مژده‌ای بسیار خوش تعبیر می‌شود.

پرواز کردن

پرواز کردن در خواب،بر سفر کردن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که در میان زمین و آسمان پرواز می‌کند،نشانه‌ی این است که آمال و آرزوهای بسیار دارد.

پستان

دیدن پستان در خواب،به زن یا دختر بیننده‌ی خوابتعبیر می‌شود.اگر کسی زنی را در خواب دید که پستان‌هایش آویزان شده است،[آن زن] دچار زنا می‌شود.بزرگی پستان در خواب برای زن نشانه‌ی گناه است.وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

پشت سر

پشت سر یا پشت گردن در خواب،ممکن است با توجّه به گذشته و جستجوی وقایع گذشته تعبیر شود.

پشیمانی

پشیمانی در خواب،ممکن است بر عجله کردن در انجام امور دلالت داشته باشد.

پل

دیدن پل در خواب،به هرچیزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنیا و عذاب جهنم شود،تعبیر می‌گردد.

پلک چشم

دیدن پلک چشم در خواب،اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود،برای همه، به ویژه برای زنان خوب است،اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد،بر غم و غصه دلالت دارد.

پلنگ

دیدن پلنگ در خواب،بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین ‌برده،بر دشمنش ظفر می‌یابد و اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است،به قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

پلیس

دیدن پلیس و دارودسته‌اش در خواب،بر غم و ناراحتی دلالت دارد.

پنیر

دیدن پنیری که از شیر درست شده است،بر رزق و روزی دلالت دارد و برای جنگجو بر پیروزی او تعبیر می‌شود.دیدن پنیر تر از پنیر خشک بهتر است.خوردن پنیر با نان،بر خسّت دلالت دارد.

پوست

ممکن است دیدن پوست در خواب،بر صبر و بردباری دلالت داشته باشد.اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است،از بیماری بهبود می‌یابد و به خیر و برکت و آرامش دست می‌یابد.زرد بودن پوست،بر بیماری دلالت دارد.

پیاز

دیدن آن در خواب،خوب و خوردن آن در خواب،بد است.

پیراهن

دیدن پیراهن در خواب،بر دین و تقوا،کردار انسان یا مژده نیک دلالت دارد.پیراهن برای زن به شوهر تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنی سبز بر تن دارد،بر دینداری و عبادت او دلالت دارد و اگر این خواب را برای فرد مرده‌ای ببیند،بر خوب بودن حال آن مرده در پیشگاه پروردگار دلالت دارد.دیدن پیراهن سفید در خواب،برای بینندۀ خواب خوباست.اگر کسیکه به پوشیدن پیراهن سیاه عادت ندارد،در خواب ببیند که پیراهن سیاهی به تن نموده است،به بعضی از آن چیزهایی که برایش ناخوشایند است،دچار می‌شود،اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پیراهن سیاه می‌پوشد،دیدن آن در خواب،به شرف،ثروت و بزرگی بر دیگران تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که پیراهن سرخی بر تن نموده است،پول زیادی به او بخشیده می‌شود که حق خداوند نیز،در آن واجب می‌گردد پس باید از خدا بترسد و زکات آن پول را بپردازد.دیدن پیراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او دلالت دارد.بر تن نمودن پیراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی،و برای فقیر بر ثروت و آسایش،و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دلالت دارد.اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پیراهنی نو بر تن نمود،از غم و غصه‌ای که دارد،نجات می‌یابد و عملی نیک انجام می‌دهد.اگر کسی ببیند که پیراهنی کهنه بر تن نموده است،به غم و غصه دچار می‌شود.پیراهن بنفش در خواب،بر غم و غصه دلالت دارد و بر تن نمودن پیراهن کثیف به از بین رفتن غم و ناراحتی تعبیر می‌شود.

پیرزن

دیدن پیرزن در خواب،نشانه عجز و ناتوانی است و ممکن است بر دنیای فانی نیز،دلالت داشته باشد.دیدن پیرزن،به خاک خشک و بی‌حاصل نیز تعبیر می‌شود.دیدن پیرزن زشت‌رو در خواب،نشانه فتنه و آشوب است.

پیرمرد

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر و معتمد مردم شده است به او علم و ادب عطا می‌شود.دیدن پیرمرد نیکوکار در خواب نشانه سربلندی،شرف،روزی،برکت و درازی عمر است.

پیری

پیری در خواب،بر ضعف دلالت دارد و ممکن است به عمر طولانی نیز،تعبیر شود.ابن سیرین/ پیر بودن در خواب را برای کسی که خود پیر نبود،خوب نمی‌دانست.

پیشانی

پیشانی،به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد از این‌رو،اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است،از جاه و مقام و شهرتش کاسته می‌شود.

پینه‌دوز

دیدن پینه‌دوز در خواب،بر خیر و خوشی و شفای بیمار دلالت دارد.

«ت»

تاج

دیدن تاج در خواب،به قرآن،علم و ملک دلالتدارد.اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد،شوهر می‌کند و اگر حامله باشد،پسری به دنیا می‌آورد.

تاریکی

تاریکی در خواب،نشانه گمراهی،و بدبختی است.

تازیانه

افتادن تازیانه‌ای از آسمان بر زمین،به گرفتار عذاب و انتقام شدن تعبیر می‌شود.

تب

تب در خواب،بر پرداخت بدهی دلالت دارد.از آن‌جا که تب،گناهان آدم را می‌زداید،ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پیمان نیز،دلالت داشته باشد.

تبسّم

تبسّم در خواب،به شادی و خوشی و نیز،به پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد؛زیرا پیامبرص هنگام شادی،تبسّم بر لبانشان پدیدار بود.

تجّار

دیدن تجّار و بازرگانان در خواب،بر برنده شدن،سود و منفعت،مقام و سفر کردن دلالت دارد و نیز،ممکن است به پشت گوش انداختن فرایضی،مانند نماز جمعه،روزه،حج و جهاد دلالت داشته باشد.

تخت

تخت،بر زن و همسر دلالت دارد و اگر دختری آن را در خواب ببیند،شوهر می‌کند.

تخته

دیدن تخته در خواب،به سخن‌چینی و نفاق دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که تخته‌ای را آتش می‌زند،سعی می‌کند توسط فردی دیگر خود را نزد حاکم برساند و ممکن است تخته در خواب،به بداخلاقی و رذیلت دلالت داشته باشد.

تخته‌فروش

تخته‌فروش در خواب،به رئیس منافقان و تخته به منافق تعبیر می‌شود.

تخم پرنده

دیدن تخم‌مرغ یا تخم هر پرنده‌ای،بر زن دلالت دارد.هرکس در خواب تخم‌مرغ آب‌پز در دست داشته باشد،عمل مشکلی را که انجام دادنش،امکان‌پذیر نباشد،به راحتی انجام می‌دهد.

ترازو

دیدن ترازو در خواب،به ایمان،دادپروری،برابری و مساوات تعبیر می‌شود.

ترانه

ترانه در خواب،به سخنان بیهوده و مصیبت تعبیر می‌شود.

ترحّم

دیدن تجّار و بازرگانان در خواب،بر برنده شدن،سود و منفعت،مقام و سفر کردن دلالت دارد و نیز،ممکن است به پشت گوش انداختن فرایضی،مانند نماز جمعه،روزه،حج و جهاد دلالت داشته باشد.

تخت

تخت،بر زن و همسر دلالت دارد و اگر دختری آن را در خواب ببیند،شوهر می‌کند.

تخته

دیدن تخته در خواب،به سخن‌چینی و نفاق دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که تخته‌ای را آتش می‌زند،سعی می‌کند توسط فردی دیگر خود را نزد حاکم برساند و ممکن است تخته در خواب،به بداخلاقی و رذیلت دلالت داشته باشد.

تخته‌فروش

تخته‌فروش در خواب،به رئیس منافقان و تخته به منافق تعبیر می‌شود.

تخم پرنده

دیدن تخم‌مرغ یا تخم هر پرنده‌ای،بر زن دلالت دارد.هرکس در خواب تخم‌مرغ آب‌پز در دست داشته باشد،عمل مشکلی را که انجام دادنش،امکان‌پذیر نباشد،به راحتی انجام می‌دهد.

ترازو

دیدن ترازو در خواب،به ایمان،دادپروری،برابری و مساوات تعبیر می‌شود.

ترانه

ترانه در خواب،به سخنان بیهوده و مصیبت تعبیر می‌شود.

ترحّم

اگر کسی در خواب ببیند که مستمندی را مورد ترحّم قرار می‌دهد،خداوند به او رحم می‌کند و اگر ببیند که خودش مورد ترحّم دیگران قرار گرفته است،دلیل بر نیکوکاری اوست.

ترس

ترس در خواب،بر حفاظت از خود یا بر شرّ و بدی دلالت دارد و ممکن است به توبه کردن نیز،تعبیر شود.

تشت

دیدن تشت در خواب،به زن یا خدمتکار تعبیر می‌شود.

تشنگی

تشنگی در خواب،ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی و احساس غربت دلالت داشته باشد.

تشهّد (گفتن شهادتین)

اگر کسی در خواب دید که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند،خداوند درهای رحمتش را به روی او می‌گشاید و نیازهایش برطرف می‌شود.

تف کردن

اگر کسی در خواب ببیند که تف می‌کند،سخن زشت خواهد گفت.اگر در تف،خون یا خلط سینه باشد،درباره امری سخن می‌گوید که برای او حلال نیست.

تکبّر

اگر کسی در خواب دید که به خاطر نعمت‌هایی که خداوند در این دنیا به او بخشیده است،خود را از دیگران برتر می‌داند و تکبر می‌ورزد،اجلش نزدیک شده است و ممکن است،بر ظلم و ستم و تجاوز از حدود الهی و سرانجام بد نیز،دلالت داشته باشد.

تکبیر

تکبیر گفتن در خواب،به خیر،جشن،شادی و خوشحالی تعبیر می‌شود و بر انجام اعمال نیک و پیروز شدن بر دشمنان دلالت دارد.

تلف کردن

اگر کسی در خواب دید که چیز خوبی را تلف می‌کند و به هدر می‌دهد،نعمتی را که در اختیار دارد از دست می‌دهد.

تندرستی

تندرستی در خواب،ممکن است نشانه نعمت و خوشی یا اخلاص در دینداری باشد.تندرستی برای بیمار،به شفا یافتن از بیماری تعبیر می‌شود.

توبه کردن

توبه کردن در خواب،بر نجات یافتن،پیروز شدن و محبت الهی دلالت دارد.

توپ

دیدن توپ در خواب،نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عده‌ای آن را از خود دور می‌کنند و عده‌ای دیگر به دنبال آن هستند و نیز،ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.

توت

خوردن توت در خواب،بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

توجّه و التفات

اگر کسی در خواب دید که هنگام نماز به امر دیگری التفات نموده است،بر توجه به زینت دنیا و هوی وهوس و بی‌اعتنایی به آخرت دلالت دارد و ممکن است به دزدی نیز،دلالت داشته باشد.

توشه

اگر مسافری در خواب ببیند که توشه‌ای همراه دارد،به تقوای او تعبیر می‌شود.

توکّل

توکّل و تکیه بر خداوند در خواب،بر رسیدن به اهداف و آرزوها و تمام شدن دوران محنت و ناخوشی دلالت دارد.

تهدید

اگر کسی در خواب ببیند که او را می‌ترسانند و به شکنجه و عذاب تهدیدش می‌کنند تا تسلیم خواسته‌ی آنان شود،بر دشمن خود،پیروز می‌شود و تسلیم او نمی‌گردد.

تهلیل (گفتن لا اله الا الله)

تهلیل در خواب،نشانه‌ی هدایت و بشارت است و برای کسی که دچار مصیبت شده است،نشانه‌ی اجر و پاداش است و برای بیمار،بر بهبودی و شادی دلالت دارد.

تیغ

دیدن تیغ در خواب،بر خشم و کینه و عداوت دلالت دارد.

تیمّم

تیمّم کردن در خواب،بر سفر کردن دلالت دارد یا هشداری است براینکه،به مرضی دچار می‌شود که باعث تیمم شخص می‌گردد.

«ث»

ثروت

ثروت و مکنت در خواب،بر زن بیننده‌ی خواب یا اعمال نیکش دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که ثروتمند شده است،به مقدار اندک،قناعت می‌کند،زیرا ثروتمندی در اصل آن است که انسان به مقدار اندک قانع باشد.

«ج»

جادو

جادو در خواب،بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو می‌کند،زن و مردی را به ناحق از هم جدا می‌کند.

جادوگر

دیدن جادوگر در خواب،بر مردی شیّاد،دروغگو،فریبکار و منکر دلالت دارد.

جارو

دیدن جارو در خواب،ممکن است بر رفع غم و غصه و پرداخت بدهی دلالت داشته باشد.

جذام

اگر کسی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکه‌های سفید، برص،شده است،لباسی زیبا و بدون نقش به او داده می‌شود.

جرقه آتش

دیدن جرقه آتش یا اخگر،بر سخن زشت و ناروا دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که اخگرهایی از آسمان به سمت او می‌آیند،به عذابی دچار می‌شود و اگر ببیند که جرقه‌ای از آتش به میان قوم و طایفه‌اش افتاد،آنان دچار تفرقه و دشمنی می‌شوند.

جسم

تندرستی جسم و نیرومندی آن در خواب،به دین و ایمانی قوی برای شخص تعبیر می‌شود.اگر کسی چیزی زاید بر بدن خود ببیند و آن برایش ضرری نداشته باشد،بر نعمت‌هایی که به او داده شده است،افزوده می‌گردد.ضعف جسم بر ضعف دین و علم و نیز،بر تنگدستی دلالت دارد.

جغد

دیدن جغد در خواب،به ترس،امور باطل یا شخصی خائن دلالت دارد.در هر حال،هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.

جلاد

دیدن جلاد در خواب،بر مردی بددهن و ناسزاگو دلالت دارد؛ممکن است بر غم و غصه،بیماری یا انجام دادن گناهانی که بر آن‌ها مجازات و حد شرعی لازم است [مانند زنا،دزدی و شرابخواری]،دلالت داشته باشد.

جمعه

اگر کسی در خواب ببیند که روز جمعه است،خداوند اوضاع پراکنده‌ی او را سروسامان می‌دهد و او را از ناراحتی به خوشی،می‌رساند و به برکت الهی دست می‌یابد.نماز جمعه در خواب بر خوشی،شادی،جشن و دور هم جمع شدن دوستان و خویشان و رفع نیاز،دلالت دارد.

جن

دیدن جن در خواب،بر فردی شیّاد و فریبکار در امور دینی دلالت دارد.

جنازه

اگر کسی در خواب ببیند که بر بالای جنازه‌ای نماز می‌خواند،به خاطر خداوند با قومی پیوند برادری می‌بندد.اگر کسی ببیند که عده‌ای او را بر دوش خود بلند کرده‌اند،به مقام بلندی دست می‌یابد و مردم را زیر سلطه‌ی خود می‌برد.اگر کسی ببیند که مرده است و دیگران بر جنازه‌ی او گریه می‌کنند،عاقبت به خیر خواهد شد «ان‌شاءالله» و اگر مردم نه تنها بر وی نمی‌گریستند بلکه او را ذمّ می‌کردند،عاقبت به خیر نخواهد شد.اگر کسی دید که می‌خواهند جنازه‌ای را بلند کنند،با کسی وداع می‌کنند که به سفر می‌رود.

جنگ

دیدن جنگ در خواب،بر گران شدن کالاها دلالت دارد.جنگ بین اهالی یک شهر با یکدیگر،به بالا رفتن قیمت‌ها؛جنگ اهالی با صاحبان سلطه و فرمانروایان،به پایین آمدن قیمت‌ها تعبیر می‌شود.دیدن جنگ در بین فرمانروایان،بر فتنه و مصیبت و اغتشاش دلالت دارد.

جوان

دیدن افراد جوان در خواب،بر جنب‌وجوش و قدرت دلالت دارد.

جوراب

جوراب در خواب،به خدمتکار و زن تعبیر می‌شود.

جوی آب

جوی آببر راه،بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز،تعبیر شود.

جهاد

اگر کسی در خواب ببیند که به جهاد در راه خدا می‌رود،به مقام بلندی در قیامت دست می‌یابد و گفته شده است که هرکس در خواب به جهاد در راه خدا برود،کوشش او برای فرزندانش خواهد بود و اگر کسی ببیند که در راه خدا کشته شده است،شادمانی،زندگی سعادتمند و روزی نیکو به او بخشیده خواهد شد.

«چ»

چاپلوسی

چاپلوسی در خواب،بر اهانت کردن و ذلّت دلالت دارد.

چاقو

چاقو در خواب،بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران،برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد.تیزی چاقو،دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمان‌های شخص.اگر کسی در خواب،چاقویی را در دست خود ببیند،پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد،دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت می‌کند.اگر کسی ببیند،در حالی که هیچ سلاحی ندارد،چاقویی به دست او دادند،خیر و رزق و روزی به او عطا می‌شود.اگر کسی ببیند که با چاقو،دستان خود را ‌بریده است،امری شگفت‌انگیز،خواهد دید.

چاقی

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است،به پول و ثروتش افزوده می‌گردد.

چاه

اگر کسی در خواب،چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند،بعد از تنگدستی و ناراحتیبه راحتی و خوشی می‌‌رسد و از جایی،سود و منفعتی به او می‌رسد که خود انتظار آن را ندارد.هرکس چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد،نیازهایش برآورده می‌شود.

چربی

دیدن هر نوع چربی و روغن در خواب(جز روغن زیتون)،بر غم و اندوه دلالت دارد.اگر در چربی یا روغن،بوی مشک یا هر بوی مطبوعی بیاید،به مدح نادرست از کسی تعبیر می‌شود.

چرت زدن

چرت زدن در خواب،بر آرامش،آسایش و ثروت بعد از فقر دلالت دارد.

چشم

دیدن هردو چشم در خواب،به دین و ایمان یا آنچه،شخص با آن حق رااز باطل تشخیص می‌دهد،تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد،به دین و ایمانش افزوده می‌گردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است،اسرارش برملا می‌شود و به غم و غصه‌ای بزرگ دچار می‌گردد.اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشته‌اند،نشانه‌ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی،بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام می‌دهد و همچنین نشانه‌ی فراوانیدرک و فهم اوست.اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش سفید شده است،به غمی بزرگ دچار می‌شودیا از کسی که بسیار دوستش دارد،جدا می‌شود.اگر کسی در خواب،چیزی قرمزرنگ در چشمانش ببیند،به حادثه‌ای دچار می‌شود که او را عصبانی می‌کند و باعث غم و غصه‌ی او می‌شود.چشم‌درد در خواب،بر کاهش یافتن رزق و روزی دلالت دارد؛ممکن است بر بی‌مبالاتی در امور دینی تعبیر شود.اگر کسی در خواب بببیند که فقط یک چشم دارد،نیمی از مال یا دینش را از دست می‌دهد و به گناهی بزرگ دچار می‌شود.تاری چشم در خواب،نشانه چشم‌پوشی از محارم است؛ممکن است که نشانه نقص و ناتمامی باشد.اگر کسی در خواب ببیند که پرده‌ای سفید جلو چشمانش را گرفته است،به غمی بزرگ دچار می‌شود.فرو بستن چشمان و پایین انداختن آن‌ها در خواب،نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرمان‌های خداوند می‌باشد.

چشمه

دیدن چشمه در خواب،به خیر و نعمت و برکت تعبیر می‌شود.

چوپان

دیدن چوپان در خواب،به فردی مسؤول تعبیر می‌شود و بر موفقیت و توانایی در کنترل و انجام امور مردم با برابری و دادپروری دلالت دارد.

چهره

زیبایی چهره در خواب،بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت دارد.اگر کسی ببیند که چهره‌اش سیاه شده است،در حالی که زنش حامله است، مژده‌ی تولد نوزادی دختر به او داده می‌شود.دیدن چهره سیاه،ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز،تعبیر شود.اگر کسی ببیند که گوشت چهره‌اش برداشته شده است،همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه،زندگیش را به‌ پایانمی‌برد.دیدن چهره به رنگ آبی بر جُرم و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دلالت دارد.

«ح»

حاملگی

اگر کسی در خواب ببیند که زنش حامله است،منتظر سود و نفع دنیوی است.هر زنی که در خواب خود را حامله ببیند،مال و دارایی او زیاد می‌شود.حامله دیدن دختر یا بیوه‌زن به شوهر کردن او تعبیر می‌شود.

حج

اگر کسی در خواب ببیند که مراسم حج را به‌جا می‌آورد و به دور کعبه،طواف می‌کند یا بعضی از مراسم حج را به جا می‌آورد،نشانه‌ای است بر دینداری و ثابت قدم بودن او بر شریعت الهی،پاداشی است بر اعمال نیک او،محافظت شدن از آنچه می‌ترسد،پرداختن قرض‌هایش و برگرداندن امانت‌های مردم؛اگر در سفر باشد،به مقصد می‌‌رسد؛اگر بازرگان باشد،سود می‌برد؛اگر بیمار باشد،بهبود می‌یابد و اگر به حج نرفته باشد،به زیارت خانه‌ی خدا می‌رود.

حجامت

حجامت کردن در خواب،بر افراد صاحب اقتدار،مانند سلطان،حاکم،عالم،پزشک و…دلالت دارد؛اگر کسی ببیند که فردی او را حجامت می‌کند،اگر پول دیگران نزد او باشد،حاکم به زور از او می‌گیرد؛اگر بخواهد ازدواج کند،زن می‌گیرد.همچنین،دیدن فردی که حجامت می‌کند،به برطرف شدن غم و ناراحتی و بیماری دلالت دارد.

حجر الأسود

دیدن حجرالأسود (سنگ سیاه در دیوار کعبه) در خواب،بر رفتن به حج دلالت دارد.

حد (مجازات شرعی)

دیدن حدود شرعی در خواب،نشانه‌ی دینداری و پیروی از فرامین دینی می‌باشد.

حضرت محمدص

دیدن حضرت محمدص در خواب،نشانه مژدهو عاقبت نیک برای بیننده خواب در دنیا و آخرت است.

حفظ کردن

حفظ کردن در خواب،دست یافتن به هدایت بعد از گمراهی و به رزق و روزی و شادمانی بعد از پریشانی و ناراحتی است.

حلقه

اگر کسی در خواب ببیند که به حلقه‌ای چنگ زده است،به دین اسلام می‌گراید.اگر کسی ببیند که حلقه‌ای را به در منزلش آویزان می‌کند، اهل خانهبدعت می‌آورند.

حلوا

دیدن حلوا در خواب،نشانه‌ی اخلاص و دینداری است.دیدن حلوا برای زندانی به نجات یافتن از زندان؛برای بیمار به بهبودی؛برای افراد مجرّد به ازدواج،تعبیر می‌شود.دیدن آن به علم،قرآن و روزی پاک و حلال نیز،دلالت د ارد.

حمال

اگر کسی در خواب ببیند که بار سنگینی را بر دوش حمل می‌کند،به مقدار سنگینی آن بار دچار ناراحتی و غم و اندوه می‌گردد.

حمام

ممکن است بر زن دلالت داشته باشد.اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد،بیننده‌ی این خواب با همسرش،زندگی خوشیدارندو اگر حمام اینگونه نباشد،همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

حوّاء

دیدن حوّاء،مادر تمام انسان‌ها،در خواب،خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است.ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب، نقل مکان بیننده‌ی خواباز مکانیپاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.

حوض

اگر کسی در خواب ببیند که از حوضی وضو می‌گیرد،به اذن خداوند از غم و اندوه نجات می‌یابد.اگر از آن حوض آب خورد،به او رزق و روزی بخشیده می‌شود.

حوقله (گفتن لا حول و لا قوه الا بالله)

گفتن لا حول و لا قوه الا بالله در خواب،نشانه خیر،گشایش،توکل بر خداوند و عاقبت به خیری است.

«خ»

خاتن

دیدن خاتن (ختنه‌کننده) در خواب،بر آبروریزی و ظاهر شدن عیب و عورت انسان دلالت دارد.

خارش

هرکس در خواب ببیند که خود را می‌خاراند،از احوال خویشان و بستگان جویا می‌شود،به دیدار آن‌ها می‌رود و به خاطر آن‌ها خسته می‌شود.

خاک

خاک،به مردم تعبیر می‌شود؛زیرا مردم از خاک آفریده شده‌اند،ممکن است بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد.اگر کسی دید که دست در خاک انداخته،از جایی به دست او پول می‌رسد.

خاکستر

خاکستر در خواب،به سخنی باطل یا عملی بیهوده تعبیر می‌شود.

خانه

خانه در خواب،همسر بیننده خواب است که با او همبستر می‌شود.اگر کسی دید که از خانه‌ی کوچکی بیرون می‌رود،از غم و غصه رهایی می‌یابد.اگر در خواب دید که خانه‌اش بزرگتر شده است،خیر و برکت به او روی می‌آورد.

ختنه

ختنه کردن در خواب،بر پاک شدن از کثافات و خوشحالی و شادمانی دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که او را ختنه می‌کنند،خداوند او را از گناهان پاک می‌کند و اگر بیننده‌ی خواب دختر باشد،ممکن است شوهر کند یا دچار قاعدگی شود.

خراش

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی بر بدن او خراشی وارد کرده است،آن شخص بر مال و ثروت بیننده‌ی خواب یا بستگان و خویشانش زیان وارد می‌کند.خراش زدن ممکن است به ناسزا گفتن نیز،دلالت داشته باشد.

خرگوش

دیدن خرگوش در خواب،بر مردی ترسو دلالت دارد.

خرما

اگر کسی در خواب ببیند که خرما می‌خورد،روزی پاک و خاصی به دست او خواهد رسید.هرکس ببیند که برایش خرما می‌آورند،پول به دستش می‌رسد و اگر به غم و غصه دچار شده بود،از غم نجات می‌یابد؛به دلیل داستان مریم:

﴿وَهُزِّیٓ إِلَیۡکِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَهِ تُسَٰقِطۡ عَلَیۡکِ رُطَبٗا جَنِیّٗا٢۵﴾[مریم:۲۵].

«تنه‌ی خرما را تکان بده تا خرمای نورس و مرغوبی بر تو ببارد [بعد از ناراحتی از زایمان]».

اگر کسی دید که هسته‌ی خرمایی را بیرون آورد،صاحب پسری خواهد شد.اگر کسی دید که خرمای خوشمزه‌ای را می‌خورد،سخنان مطلوب و نیکی را خواهد شنید و به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد و اگر کسی در خواب احساس کند که کامش چنان شیرین شده است که گویی خرما خورده است،شیرینی ایمان را خواهد چشید.دیدن خرمای عجوه (خرمای متراکم یا بهترین نوع خرما) در خواب،برثروتی حلال دلالت دارد.

خرمافروش

دیدن خرمافروش در خواب،بر به دست آوردن پول از راه کسب حلال یا بر آگاهی یافتن از سنت پیامبرص دلالت دارد.

خروپف

خروپف در خواب،ممکن است نشانه ایمن شدن از ترس باشد؛زیرا خروپف در اصل نشانه خواب عمیق است و خواب عمیق نیز،مایه آرامش و استراحت است.

خروس

دیدن خروس در خواب،به خطیب تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که خروسی را سر می‌بُرد،به ندای مؤذّن جواب نمی‌دهد.اگر کسی در خواب ببیند که تبدیل به خروس شد،مؤذن خواهد شد.همچنین خروس در خواب،به مردی با جرأت و خوش‌صدا تعبیر می‌شود.دیدن جنگ خروس‌ها،به تفرقه و درگیری بین مسلمانان تعبیر می‌شود.

خشک بودن

خشک بودن در خواب،بر تنگدستی و عدم آرامش و راحتی در زندگی دلالت دارد.

خشم

خشم در خواب،نشانه زندان است.اگر کسی در خواب ببیند که با خشم زیاد از خانه بیرون می‌رود،به زندان می‌افتد؛اما اگر به خاطر خداوند در خواب خشمگین شده باشد،نیرو و توان بسیار به دست می‌آورد.فرو نشاندن خشم در خواب،نشانه‌ی ازشخصی به نیکی یاد نمودن است که به خاطر خداوند،خشم خود را فرو می‌نشاند،اگرچه توانایی بروز آن را نیز،دارد.

خضر(ع)

دیدن خضر÷ در خواب،بر برکت،فزونی نعمت،امنیت و آسایش دلالت دارد.

خطیب

دیدن خطیب در خواب،بر توبه،تقوا و امر به نیکی و نهی از بدی دلالت دارد.اگر زن مجرّدی خطیب جمعه را در خواب ببیند،شوهر می‌کند و اگر پسری مجرّد چنین خوابی ببیند،درصدد ازدواج است.اگر کسی در خواب ببیند که خطیب شده است،اگر شایستگی داشته باشد به مقام بالایی می‌رسد و اگر زنی در خواب ببیند که خطبه می‌خواند به همسری مردی نیکوکار درمی‌آید.

خلط سینه

بیرون دادن خلط سینه در خواب،بر شفا یافتن از بیماری و روی آوردن خیر و برکت دلالت دارد.

خلیفه

اگر کسی در خواب خلیفه را ببیند یا اینکه ببیند،خلیفه شده است،بر نیکو بودن حال او و عاقبت به خیری دلالت دارد.همچنین،دیدن خلیفه در خواب،بر بالا رفتن مقام و مرتبه دلالت دارد و اگر به بیننده‌ی این خواب قولی داده شده است،به آن قول،عمل می‌شود و او به مراد خود می‌رسد.

خمیر

دیدن خمیر در خواب،به خیر و روزی و مال تعبیر می‌شود و دیدن کسی که خمیر می‌سازد،بر شخصی دلالت دارد که به منافع عمومی توجه می‌کند.

خنجر

اگر کسی در خواب ببیند که خنجری در دست دارد،به او مال و قدرت عطا می‌شود.

خنده

خنده در خواب،بر خوشی و شادی دلالت دارد و نیز،گفته شده است که هر‌کس در خواب بخندد،فرزند پسر به او عطا می‌شود.اگر کسی ببیند که خنده‌اش فقط به صورت تبسم است،نشانه این است که فرد صالح و نیکوکاری است.اگر کسی در خواب ببیند که مرده‌ای می‌خندد،نشانه آن است که آن مرده در آخرت در خوشی و نعمت به‌سر می‌برد.

خواب

اگر کسی در خواب ببیند که خوابیده است،نشانه غفلت از ذکر و یاد خداوند است.

خودپسندی

خودپسندی در خواب،نشانه ظلم و ستم است و ممکن است بر هلاک شدن نیز،دلالت داشته باشد.

خوراک

دیدن خوراک‌هایی که به فصل و زمان مشخصی مربوط نیستند،به روزی و منفعتی دائمی تعبیر می‌شود و اگر خوراکی،ویژه فصل یا زمان مشخصی باشد،مانند بادنجان و کدو،به رزق و روزی در یک زمان مشخص تعبیر می‌شود.دیدن خوراک پادشاهان،نشانه سربلندی و عزّت است و دیدن خوراک علما و دانشمندان،بر دانش،هدایت و برکت تعبیر می‌شود.

خورشید

خورشید در خواب،به خلیفه،امیر یا پدر تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که خورشید از خانه‌ای طلوع می‌کند،اهل آن خانه به سربلندی،شرف و مقام بزرگی دست می‌یابند.دیدن خورشید همچنین،ممکن است بر رزق و روزی،هدایت،پیروی از حق یا شفای بیمار دلالت نماید.

خوشبو کردن

اگر کسی در خواب ببیند که با عطر خود را خوشبو می‌کند،در میان مردم به خوبی رفتار می‌کند.

خوشه گندم یا جو

دیدن خوشه گندم یا جو در خواب،بر مال و مکنت دلالت دارد که چند برابر می‌شود.یک خوشه گندم سبز و بلند،به روزی با برکت،و خوشه خشک و کوتاه به قحطی و خشکسالی تعبیر می‌شود.

خوک

دیدن خوک یا گراز در خواب،بر شرّ و گرفتاری و پول حرام دلالت دارد.

خون دماغ

خون دماغ شدن در خواب،بر غم و اندوه و بلا دلالت دارد.

خیاط

دیدن خیاط در خواب،بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

خیمه

دیدن آن در خواب،دلیل بر رسیدن مژده‌ای است.ممکن است بر همسر شخص دلالت داشته باشد؛به سفر کردن نیز،تعبیر می‌شود.

«د»

دار زدن

دار زدن، بر فحش و بدنامی دلالت دارد و ممکن است بر متهم شدن نیز،دلالت داشته باشد.

داماد

دیدن داماد در خواب،نشانه خیر و برکت است.

داود (ع)

هرکس که داود پیامبر÷ را در خواب ببیند،به مقام و قدرت دست می‌یابد.

دایره زنگی

دیدن دایره زنگی یا دفممکن است،بر عروسی و زن گرفتن دلالت داشته باشد.

دجّال

دیدن دجّال در خواب،بر سحر،فریب،دروغ و پیروز شدن دشمنان دلالتدارد.

درخت

درخت در خواب،به زن تعبیر می‌شود؛دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری دلالت دارد.دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصهتعبیر می‌شود؛به‌ویژه،اگر این خواب در شب دیده شود.دیدن درخت زیبا و میوه‌داری مانند درخت خرما،بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بی‌ثمر،مانند درخت حنظل،به سخن ناروا و بی‌فایده دلالت دارد.

درخت تاک

درخت تاک در خواب،به مردی مؤمن،سخی،بخشنده و محترم تعبیر می‌شود.

درد

دل درد در خواب،نشانه زشتی باطن و بدکرداری است.درد جگر،نشانه بدی کردن با فرزند و درد زانو،نشانه بدی کردن با طایفه و خاندان است.درد پاها نیز،بر رفتن به راهی غیر از خدا دلالت دارد.

درو کردن

درو کردن در خواب،بر فتنه و آشوب دلالت دارد.

دروازه

در یا دروازه در خواب،دروازه‌ی رزق و روزی است.اگر کسی در خواب دید که از یک در تنگ بیرون رفته و به جای وسیعی وارد شده است،از تنگنا و ناراحتی رهایی می‌یابد.

دروغ

دروغ و دروغگویی در خواب،نشانه ارتکاب گناه،شکست و عدم موفقیت است.

درّه

دیدن دره در خواب،بر سفری خستگی‌ناپذیر دلالت دارد.اگر کسی ببیند که در دره‌ای خشک و بی‌آب و علف سکونت گزیده است،به حج می‌رود.

دریا

دریا در خواب،بر پادشاهی قدرتمند دلالت دارد.اگر کسی در خواب دید که دریایی را از دور می‌بیند،دچار بلا،ناراحتی و فتنه می‌شود.اگر کسی در خواب دید که روی دریا ایستاده است،بخشی از قدرت و حکومت به او سپرده می‌شود؛دیدن چنین خوابی برای زن،ممکن است بر شوهر کردن دلالت داشته باشد.

دریاچه

دیدن دریاچه‌ای کوچک در خواب،بر زنی ثروتمند دلالت دارد.

دزد

دزد در خواب،به شخصی مکّار و متقلّب تعبیر می‌شود و ممکن است بر شیطان نیز،دلالت داشته باشد.دزدی در خواب بر زنا و ربا دلالت دارد.

دستبند

در دست کردن دستبند در خواب،برای مرد،نشانه غم و غصه و برای زن نشانه نعمت و خوشی و زینت است.گفته شده است که دستبند نقره بر دین و تقوای کسی دلالت دارد که آن را در دست دارد،زیرا از زینت‌ها و پوشش‌های اهل بهشت است.

دست دادن

دست دادن در خواب،نشانه گذشت،محبت یا بیعت کردن است.

دستگیره

دیدن دستگیره در خواب،نشانه دینداری است.هرکس در خواب دستگیره‌ای را در دست بگیرد؛به دین الهی چنگ زده و تمسّک جسته است.

دشمنی

اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی دشمنی می‌کند،دوست آن شخص خواهد شد.دشمنیکردن با دشمنان خدا در خواب،نشانه ایمان،و دوستی با آن‌ها در خواب،نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.

دعا

اگر کسی در خواب ببیند که دعا می‌کندیا برایش دعا می‌‌کنند،خیر و بهره‌ای نیک نصیب او می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکی‌ دست دعا به طرف خداوند برداشته است و او را می‌خواند،از غم و اندوه نجات می‌یابد.

دعوت

دعوت برای طعام در خواب،بر گِرد آمدن مردم برای انجام اعمال خیر دلالت دارد.

دفتر

دیدن دفتر در خواب،بر سود و منفعت،رزق و روزی و علم دلالت می‌کند.

دفن کردن

اگر کسی در خواب دید که مرده است و او را دفن می‌‌کنند،به سفری بسیار دور می‌‌رود و اگر کسی در خواب ببیند که او را دفن می‌کنند در حالی ‌که زنده است،اسیر شده و زندگی بر او سخت خواهد شد.

دلّال

دیدن دلّال یا واسطه در خواب،بر کسیکه مردم را به سمت نیکییا بدیراهنمایی می‌کند،دلالت دارد.

دلتنگی

دلتنگی در خواب،بر کم شدن رزق و روزی دلالت داردیا بر مبادرت به گناه و تأثیر آن بر دل انسان در دنیا.

دم

دم در خواب،بر دنباله‌روی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که دمی برایش درست شده است،عده‌ای از مردم دنباله‌رو او خواهند شد.

دمپایی

دیدن دمپایی در خواب، بر خدمتکار،دارایی و دور نگه داشتن خود از ناراحتی‌ها دلالت دارد.

دمیدن

دمیدن یا فوت کردن در چیزی در خواب،بر سحر و جادو دلالت دارد.

دنیا

دنیا،بر غفلت،خوشگذرانی،غرور و تکبّر،فریب و نیرنگ،خستگی و ناراحتی دلالت دارد و ممکن است بر زن،فرزندان و اموال نیز،دلالت داشته باشد.

دوات

دیدن دوات یا ظرف مرکب در خواب، به خدمتکار،خیر و خوشییا ازدواجی سودمند تعبیر می‌شود.

دود

دود در خواب،به درد و آزار و غم و اندوه تعبیر می‌‌شود.

دوزخ

اگر کسی در خواب ببیند که به دوزخ افتاده است،گناه کبیره‌ای را انجام می‌‌دهد و اگر ببیند که از دوزخ خارج می‌‌شود،از گناهانش توبه می‌کند.اگر کسی ببیند که دوزخ به او نزدیک گشته است،درد،بلا و ناراحتی به او نزدیک می‌‌شود.

دوست داشتن

دوست داشتن خدا در خواب،بر قوی‌‌تر شدن دین و ایمان و پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد.دوست داشتن فردی به خاطر خدا در خواب،بر خوشنودی و رحمت خداوند؛و اگر به خاطر امر دیگری غیر از خدا باشد،بر غم واندوه دلالت دارد.

دهان

دیدن دهان در خواب،به آن چیزیکه از دهان بیرون می‌‌آید؛یعنی،بر اساس جوهر سخنان از خیر و شر،تعبیر می‌‌شود.

دهن‌دره

دهن‌دره کردن در خواب،به عملی تعبیر می‌‌شود که شیطان از آن خشنود است.

دیدار و ملاقات

دیدار و ملاقات در خواب،به پیوند خویشاوندی و صله‌ی رحم دلالت دارد.دیدار نیکوکاران و صالحان در خواب،دلیلی است بر محبت داشتن به آنان،و بر وفای به عهد نیز،دلالت دارد.اگر کسی در خواب دید که به دیدار افراد شرور و بدعت‌گر می‌‌رود،بر تباهی دین و دنیای آن شخص دلالت دارد و نیز،دلیلی است بر سپری نمودن اوقات گران‌بها در امور بیهوده و خوشگذرانی.

دیگ

دیگ در خواب،به انسان عالم و دانا تعبیر می‌‌شود.اگر کسی ببیند که در دیگی غذا می‌‌پزد،پول بسیار به دست می‌آورد.گوشت داخل دیگ در خواب،بر رزق و روزی پاک دلالت دارد.

«ذ»

ذکر و یاد خداوند

دیدن جاییکه در آن مردم به ذکر و یاد خداوند، از قبیل دعا کردن و قرآن خواندن مشغول هستند،بر آباد شدن و ترقییافتن آن مکان دلالت دارد و این ترقی،به مقدار ذکر و یاد خداوند و صحت خواندن آیات قرآن در آن محل بستگی دارد.اگر کسی در خواب ببیند که بسیار به ذکر و یاد خداوند مشغول است،بر دشمنانش پیروز می‌‌شود.

ذلّت

ذلّت و خواری در خواب،بر تنگدستی،رذالت و نقص دین دلالت دارد.

«ر»

رانده شدن

رانده شدن در خواب،برایکسیکه ظاهراً دیندار و نیکوکار است،بر پشت کردن به اهل ایمان و طاعت تعبیر می‌شود.

راه

دیدن راه در خواب،بر شریعت دلالت دارد و راه‌های متفاوت به راه‌های اهل بدعت تعبیر می‌‌شود.

راهب

دیدن راهب در خواب،بر فردی بدعت‌گرا که دربدعت زیاده‌روی نموده است،دلالت دارد.

راه راست

راه راست در خواب،نشانه علم و یکتاپرستی و پیروی از سنت می‌باشد.اگر کسی در خواب ببیند که از راه راست منحرف شده است،گمراه شود و به خطا و گناه ‌افتد.

راه رفتن

راه رفتن درست،با حالتی متوازن در خواب،به هدایت و طلب علم تعبیر می‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که با حالتی متکبرانه راه می‌‌رود نشانه بداحوالی و فساد دین اوست.

ردا

پوشیدن ردا در خواب،بر ثروتمند شدن دلالت دارد؛زیرا ردا،بدن را از سرما محافظت می‌کند و سرما نیز،در خواب به فقر و تنگدستی تعبیر شده است،اما پوشیدن ردا در فصل تابستان بر غم و غصه دلالت دارد.

رضوان (فرشته)

دیدن رضوان که فرشته‌ی مسئول بهشت است،به شادی،شادمانی،نعمت و رضایت خداوند تعبیر می‌‌شود.

رعد

شنیدن صدای رعد در خواب بدون بارش باران،بر وحشت و ترس دلالت دارد و به تهدید از طرف سلطان نیز،تعبیر می‌شود و خیری در آن نیست.شنیدن صدای رعد و باران در فصل خود،مژده‌ی خیر و برکت است و ممکن است شنیدن صدای رعد،بر ذکر و یاد خداوند نیز،دلالت داشته باشد.

رفت و آمد بین صفا و مروه

رفت و آمد بین صفا و مروه در خواب،بر بهبودی،رفع غم و اندوه و آمدن رزق و روزی دلالت دارد.اگر بیننده‌ی این خواب بیمار باشد،بهبود یافته از بستر برمی ‌خیزد و برایکسب رزق و روزی سعی و تلاش خواهد کرد.

رقص

رقص در خواب،مصیبت است و اگر کسی برای دیگری رقص کند،در مصیبت او شریک می‌‌شود.

رنگ زدن

سرخ کردن موی ریش با حنا در خواب،دلیل بر سرافرازی و پیروی از سنت پیامبرص می‌‌باشد.اگر کسی در خواب ببیند که دستش در حناست،زندگی خوب و بی‌دردسری خواهد داشت و اگر زنی در خواب ببیند که دستش در حناست،دلیل بر این است که رفتار شوهرش با او خوب خواهد بود.رنگ سیاه به موزدن در خواب،بر تباهی دین و احوال شخص دلالت دارد.

رنگ زرد

اگر کسی در خواب ببیند که چهر‌اش زردرنگ شده است،بیمار خواهد شد.

رنگ سفید

هر کسی در خواب ببیند که چهره‌اش سفید گشته است،به عزت و احترام می‌‌رسد.

رنگ سیاه

دیدن رنگ سیاه در خواب،بر مال و سامان گرفتنزندگی دلالت دارد.

روباه

دیدن روباه در خواب،بر دشمنی نیرنگ‌باز دلالت دارد.

رود

آب خوردن از رود در خواب،خوب نیست؛به دلیل این آیه:﴿قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِیکُم بِنَهَرٖ…﴾؛یعنی،خداوند،شما را با این رود آزمایش می‌کند (اشاره به داستان طالوت).رود در خواب،بر روزی مداوم دلالت دارد.

روز

روز در خواب،بر رفع غم و غصه و تنگنا و آشکار شدن حجّت و برهان دلالت دارد.

روزه گرفتن

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است،به او سربلندی و توفیق توبه عطا می‌‌شود،یا کفاره سوگندی را می‌‌پردازد یا به او فرزند پسر عطا می‌‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که در ماه رمضان روزه نمی‌‌گیرد،ممکن است که در راه خدا به سفری طولانی برود.

روستا

دیدن روستا در خواب،بر هلاکت و ستم‌کاری دلالت دارد.بیرون رفتن از روستا،نشانه صلاح دین است و اگر کسی در خواب ببیند که از روستایی خارج شده و به شهری می‌‌رود،از خستگی به استراحت و از ترس به امنیت می‌‌رسد. تعبیر خارج شدن از شهر و رفتن به روستا،برعکس است.

روسری

دیدن آن در خواب برای زن،بر پوشش و زینت دلالت دارد.

روغن

روغن در خواب،بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن می‌‌مالد،اگر بیمار باشد،شفا می‌‌یابد.روغن زیتون به علم،برکت،هدایت،شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می‌‌شود.

روغن‌فروش

روغن‌فروش در خواب،به عالم یا شخصیکه در علم و مال،با دیگران شراکت دارد،تعبیر می‌‌شود.

ریحان

دیدن ریحان در خواب،به از بین رفتن غم و اندوه یا کردار نیک تعبیر می‌‌شود.اگر مرده‌ای ریحانی را به دست زنده‌ای بدهد یا نزد او ریحان‌هایبسیار باشد،آن مرده در بهشت است.دیدن ریحان در خواب،برای افراد مجرّد به ازدواج و برای افراد متأهل به تولد فرزند تعبیر می‌‌شود.

ریسمان

ریسمان در خواب،به دین تعبیر می‌‌شود.اگر کسی ببیند که ریسمانی را در دست گرفته است،به دین الهی چنگ می‌‌زند و اگر ببیند که به آن آویزان شده است با حالت مسلمانی از دنیا می‌‌رود.

ریش

ریش در خواب،به زینت،عزّت و ثروتمندی تعبیر می‌شود و ممکن است بر کردار نیک و تمسّک به سنت پیامبرص نیز،دلالت داشته باشد.ریش برای گناهکار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدایت است.

«ز»

زانو

دیدن زانو در خواب،به خسته شدن و تلاش و کوشش تعبیر می‌‌شود.

زبان

زبان، به دلیل و حجت تعبیر می‌‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که به پهنا یا درازای زبانش افزوده شده است،بر دشمنانش پیروز می‌‌شود و دیدن چنین خوابی،ممکن است نشانه فصاحت زبان و ادبیات شخص نیز،باشد.

زبان‌شناس

دیدن زبان‌شناس در خواب،بر نیک گرداندن و اصلاح زبان دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که زبان‌شناس گشته و دارای زبانی فصیح شده است،ثروتمند خواهد شد یا از ناراحتی‌ها و تنگنای روزگار نجات می‌‌یابد.

زخم

اگر کسی در خواب ببیند که شخص دیگری زخمی شده است، اما از زخمش خون نمی‌آید،سخن حقی را به آن شخص زخمی خواهد گفت، اما اگر ببیند که از زخم‌های آن شخص،خون می‌‌آید،درباره‌ی او غیبت می‌کند.ممکن است زخم بر روی بدن،به پول و ثروت نیز،تعبیر شود.

زدن

زدن با تازیانه در خواب،به سخن زشت و بد تعبیر می‌‌شود.زدن با شمشیر در خواب،به پیروزی بر دشمنان تعبیر می‌‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که زمین را می‌زند،به مسافرت می‌‌رود.

زرگر

دیدن زرگر در خواب،بر ریا،دروغ،تقلّب و فریبکاری دلالت دارد.

زره

دیدن زره در خواب،بر محافظت از خود در برابر دشمنان و ایمن بودن از شرّ آنان دلالت دارد.

زعفران

دیدن زعفران در خواب،بر مدح کردن و نیک سخن گفتن دیگران از شخص،تعبیر می‌‌شود.

زغن (پرنده‌ی گوشت ربا)

دیدن زغن در خواب،بر دزدانی دلالت دارد که پنهانی دزدی و راهزنی می‌‌کنند و ممکن است بر افراد شیاد و فریبکار نیز، دلالت داشته باشد.

زکات

پرداخت زکات در خواب،بر افزایش مال و ثروت،سود بردن فراوان،بالا رفتن درجه و مقام،رفع بلا و مصیبت،دلالت دارد.

زکریّا (ع)

هرکس پیامبر زکریا (ع) را در خواب ببیند خداوند در هنگام پیریبه او فرزندی صالح عطا می‌کند و همسرش را برای او نیک می‌‌گرداند.

زلزله

دیدن زلزله در خواب،بر ترس دلالت دارد.اگر کسی در خواب ببیند که ناحیه یا مکانی دچار زلزله شد،آن ناحیه دچار مصیبت‌هایی از قبیل قحطی و خشکسالی،هجوم ملخ به مزارع یا تهدیداتی دیگر می‌گردد.دیدن زلزله برای زن حامله بر سقط شدن جنینش تعبیر می‌‌شود.زلزله،بر از بین رفتن امنیت میان مردم نیز،دلالت دارد.

زمین

برای دیدن زمین در خواب،تعبیرات زیادی وجود دارد و هر زمینی براساس جوهر آ‌ن،تعبیر می‌‌شود؛مثلاً،دیدن زمین محشر،دلیلی است برای پاداش پنهانی،راستی پیمان و در امان بودن از خطر و ممکن است بر توبه نمودن و هدایت یا فتن نیز،دلالت نماید.دیدن زمین کشاورزی بر فایده و برکت دلالت دارد.اگر کسی دید که مالک زمین شد،‌و هنوز ازدواج نکرده است،ازدواج می‌کند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شد.اگر کسی دید که زمینش دچار زلزله شد،زنش سقط جنین می‌کند.اگر کسی ببیند که روی زمین است و آن زمین دچار فرورفتگی شد،بر گمراهی،سرگردانی و نادانیش درباره‌ی خدا و روز آخرت دلالت دارد.اگر کسی دید که در زمینی وسیع و بیابان‌مانند و ناشناخته‌ است،به سفر می‌‌رود.اگر کسی در خواب دید که با چوب یا چیز دیگری به زمین می‌‌زند برای تجارت به سفر می‌‌رود.اگر کسی دید که از یک زمین خشک و بی‌‌آب و علف وارد زمینی سرسبز و خرم شد از بدعت دست کشیده و به سنت روی می‌‌آورد و اگر کسی آن را دید،تعبیر آن نیز،عکس می‌‌شود.

زن

زن در خواب،به فتنه تعبیر می‌‌شود و اگر کسی زنی را در خواب ببیند که می‌‌آید و می‌‌رود،نشانه فراخواندن به بدی و گناه است.دیدن زن سیاه‌پوست با موهای مجعد، به طاعون تعبیر می‌‌شود.دیدن زن نیکوکار در خواب،به خیر و خوشی و دیدن پیرزن،به دنیا تعبیر می‌‌شود.

زناکار

اگر کسی در خواب ببیند که زن زناکاری را به کار گرفته است،خود را به امور دنیوی مشغول نموده است.اگر کسی ببیند که با زناکاری زنا می‌کند،به شر و فتنه مبتلا می‌‌شود.

زن ریسنده

دیدن زنان ریسنده در خواب،نشانه قناعت و پیروی از سنت است.اگر کسی در خواب ببیند که زنی ریسنده رشته‌هایش را پنبه می‌کند،نشانه آن است که خداوند بر‌آن شخص خشم گرفته است.

زنان

دیدن زنان در خواب،به زینت و خوشی‌های دنیا تعبیر می‌‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که زنان به او روی آورده‌اند،نشانه روی آوردن او به دنیا و در خوشی‌های آن قرارگرفتن است.ممکن است دیدن زنان در خواب،به فتنه و آزمایش یا عشق و محبت نیز،تعبیر شود و جهاد زنان در خواب،به حج رفتن آنان تعبیر می‌‌شود.

زنان پیامبرص

دیدن زنان پیامبرص،بر مادر و خیر و برکت دلالت دارد.اگر زنی حضرت عائشه را در خواب ببیند به درجه‌ای عالی و نامی نیک نزد پدر و شوهر دست می‌یابد و دیدن حضرت خدیجه بر خوشی و نوادگان صالح دلالت دارد.اگر مردیکه هنوز ازدواج نکرده است،یکی از زنان پیامبرص را در خواب ببیند،با زنی شایسته و نیکوکار ازدواج می‌کند و اگر زنییکی از همسران پیامبرص را در خواب ببیند،با مردی نیکوکار ازدواج می‌کند و در کنارش به آسایش و آرامش می‌‌رسد.

زنبور عسل

دیدن زنبور عسل در خواب،به خیر و برکت و سود و ثروت تعبیر می‌‌شود.

زندان

زندانیشدن در خواب،بر ذلّت و ناراحتی دلالت دارد.زندانی شدن در اتاقی جداگانه و گچ‌کاری شده به مُردن و آن اتاق نیز،به قبر تعبیر می‌شود.اگر زنی در خواب ببیند که سلطانی،او را به زندان انداخته است،شوهر می‌کند.اگر کسی ببیند که از زندان رها گشته است،از بیماری بهبود می‌‌یابد.اگر کسی ببیند که در زندان سلطانی بسته شده است،به عملی بد و ناراحت‌کننده دچار می‌‌شود یا دچار غم و غصه‌ای شده است که‌ می‌خواهد از آن رهایییابد.اگر فردی بیمار یا اندوهگین در خواب ببیند که از یک زندان ناشناخته و تنگ رها شده و وارد سرزمینی وسیع شده است،به راحتی و آسایش می‌‌رسد.

زهد

زهد در خواب،دلیل محبوب بودن میان مردم است.

زیتون

زیتون در خواب،بر مال دنیا دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانواده‌اش تعبیر می‌‌شود.اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره‌ی زیتون را می‌‌گیرد،خیر و برکت زیادی به او می‌‌رسد.

برای مشاهده تعبیر خواب ها ، قسمت دوم (از س تا ی) اینجا کلیک کنید

تعبیر برخی از خواب ها بر اساس آیات قرآن و احادیث پیامبر برای مشاهده کلیک کنید

خواب های نگران کننده قابل تعبیر نیستند تعریف شان نکنید

———————————————–

نویسنده : خالد بن علی العنبری

مترجم : صلاح الدین توحیدی

ماخذ : کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت

منبع مطلب : وااسلاماه

| ۲۱ مهر ۱۳۹۵
یک پاسخ به “تعبیر خواب بر اساس دیدگاه اهلسنت به ترتیب حروف الفبایی(از آ تا ز)”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  محمد says:

  سلام علیکم
  تشکر بابت اطلاعات جالب و مفید
  کاش میشد این مطالب را کپی یا سیو و یا پرینت بگیریم
  اگر چنین اجازه ای دهید و امکان آن را فراهم آورید خیلی عالی میشود
  در ضمن قبلا از حضورتان سوال کردم که آیا میشود برای فردی که از دنیا رفته ( مثلا برای پدر مرحومم )نماز قضا بخوانم و آیا اگر مثلا یک ماه نماز قضا داشته باخواندن نماز من برای او این یکماه نماز جبران میشود ؟
  شکرا منکم
  یعطیکم ا… العافیه
  اخوکم محمد

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 48نفر
 • بازدید امروز 29564
 • بازدید دیروز 128139
 • بازید کل 104543680

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com