vaislamah copy

دنی بلوم بازیکن تیم فوتبال نورنبرگ آلمان، مسلمان شدن خود را پس از حضور در یکی از مساجد اعلام کرد.

این بازیکن ۲۴ ساله فوتبال آلمان، در مصاحبه با روزنامه «بِلد» گفت: «ابتدا از این تصمیم ترس داشتم. اما پس از آن شجاعت اعلام آن را یافتم و به پدرم اطلاع دادم که مسلمان شده‌ام.»

او افزود: «احساس کردم که اسلام به من قدرت و آرزو می‌دهد و نماز روحم را آرام می‌کند. اخیرا به یکی از مساجد رفتم و احساس کردم قلبم به شدت می‌تپد. پس تصمیم گرفتم درباره این دین بیشتر بدانم.»