پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2330
 • کل نظرات 9698
 • کل اعضا 1695
 • جدیدترین عضو mohammad
خبرنامه
aveen
| بازدیدها: 5347

اوقات شرعی نمازهای پنجگانه

 از جابر بن عبدالله روایت است: (أن النبی جاءه جبریل علیه السلام فقال له: قم فصله، فصلی الظهر حین زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلی العصر حین صار ظل کل شیء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلی المغرب حین وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلی العشاء حین غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلی الفجر حین برق الفجر، أو قال سطح الفجر.
ثم جاءه من الغد للظهر فقال، قم فصله، فصلی الظهر حین صار ظل کل شیء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلی العصر حین صار ظل کل شیء مثلیه، ثم جاءه المغرب و قتا واحدا لم یزل عنه، ثم جاءه العشاء حین ذهب نصف اللیل، أو قال: ثلث اللیل فصلی العشاء ثم جاءه حین أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلی الفجر، ثم قال: ما بین هذین الوقتین، وقت)(سنن النسائى)
«جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر آمد و به او گفت: بلند شو و نماز بخوان، پیامبر(ص) نماز ظهر را وقتی که خورشید – از وسط آسمان – زوال کرده بود خواند. سپس هنگام عصر نزد او آمد و به او گفت: بلند شو و نماز بخوان، پیامبر نماز عصر را هنگامی خواند، که سایه هر چیز به اندازه خودش شده بود سپس وقت مغرب نزد او آمد و به او گفت: بلند شو نماز بخوان پیامبر نماز مغرب را وقتی که خورشید غروب کرده بود، خواند، سپس موقع عشاء نزد او آمد و به او گفت: بلند شو نماز بخوان پیامبر نماز عشاء را وقتی خواند که شفق – سرخی بعد از غروب آفتاب – پنهان شده بود. سپس هنگام صبح نزد او آمد و به او گفت نماز بخوان، پیامبر نماز صبح را هنگامی که فجر نمایان شد، خواند.
سپس روز بعد هنگام ظهر نزد او آمد و گفت بلند شو و نماز بخوان، پیامبر نماز ظهر را هنگامی که سایه هر چیز به اندازه خودش شده بود، خواند، سپس وقت عصر نزد او آمد و گفت بلند شو و نماز بخوان، پیامبر نماز عصر را هنگامی که سایه هر چیز دو برابر خودش شده بود، خواند سپس هنگام مغرب در همان وقت دیروز آمد (و به او گفت نماز بخوان) سپس وقت عشاء هنگامی که نیمی از شب یا یک سوم آن گذشته بود نزد او آمد و نماز عشاء را در همان وقت خواند سپس وقتی که بامداد بسیار روشن نزد او آمد و گفت بلند شو و نماز بخوان، پیامبر نماز صبح را ادا کرد و گفت: وقت هر نماز بین این دو وقت است».
ترمذی گوید: محمد (بن اسماعیل بخاری) گفت:صحیحترین حدیث درباره اوقات نماز حدیث جابر است:
۱- ظهر: وقت آن از زوال خورشید (از وسط آسمان) تا وقتی است که سایه هر چیز به اندازه خودش شود.
۲- عصر: وقت آن از زمانی است که سایه هر چیز به اندازه خودش شود، و تا غروب آفتاب ادامه دارد.(و نزد حنفی سایه هرچیز دو برابر آن بدون سایه اصلی شود)
۳- مغرب: وقت آن از غروب خورشید تا پنهان شدن شفق (سرخی خورشیدن پس از غروب آفتاب) است.
چون پیامبر فرموده‌اند: (وقت صلاه المغرب مالم یغب الشفق) (مسلم) «وقت نماز مغرب تا قبل از پنهان شدن شفق است».
۴- عشاء: وقت آن از پنهان شدن شفق تا نصف شب است، به دلیل فرموده پیامبر: (وقت صلاه العشاء إلی نصف اللیل الأوسط) (مسلم) «وقت نماز عشاء تا نیمه میانی شب است».
۵- صبح: وقت آن از طلوع فجر تا طلوع خورشی است به دلیل فرموده پیامبر: (وقت صلاه الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس) «وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است».
(صلاه الوسطی) چه نمازی است؟
خداوند متعال می‌فرماید:حَافِظُوْاْ عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الوُسطَی وَ قُوْمُوْاْ للهِ قَاْنِتِیْن(بقره: ۲۳۸)
«بر خواندن نمازها و (بویژه) نماز وسطی (عصر کوشا باشید و) محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا به پا خیزید».
از علی روایت است که پیامبر در روز جنگ احزاب فرمود:
(شغلونا عن الصلاه الوسطی صلاه العصر، ملأ الله بیوتهم و قبورهم نارا) «ما را از نماز وسطی، یعنی نماز عصر باز داشتند، خداوند خانه‌ها و قبرهاشان را پر از آتش کند».
مستحب بودن ادای نماز ظهر در اول وقت هنگامی که گرما شدید نباشد:
از جابرن سمره روایت است: (کان النبی یصلی الظهر إذا دحضت الشمس)(مسلم)«پیامبر نماز ظهر را هنگامی که خورشید در حال زوال بود می‌خواند».
مستحب بودن تأخیر نماز ظهر در گرمای شدید تا وقت خنک شدن هوا:
از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر فرمود:
(إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاه، فإن شده الحر من فیح جهنم)(متفق علیه) «هنگام شدت گرما نماز را تا وقت خنک شدن هوا به تأخیر بیاندازید؛ چون شدت گرما از حرارت جهنم است».
مستحب بودن ادای نماز عصر در اول وقت:
از انس رضی الله عنه روایت است: (أن رسول الله کان یصلی العصر و الشمس مرتفعه حیه، فیذهب الذاهب إلی العوالی فیأتی العوالی والشمس مرتفعه)(متفق علیه)«پیامبر نماز عصر را زمانی می‌خواند که خورشید بلند و پرنور بود طوریکه اگر یکی از ما می‌خواست به منطقه عوالی (محلی در فاصله حدود چهار مایلی مدینه) برود، به آنجا می‌رسید در حالی که هنوز خورشید بلند بود».
گناه کسی که نماز عصر را از دست بدهد:
از ابن عمر(رض) روایت است که پیامبر فرمود: (الذی تفوته صلاه العصر کأنما وتر بأهله وماله)(متفق علیه) «کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند این است که اهل و مالش را از دست داده باشد».
گناه کسی که نماز عصر را تا وقت زرد شدن خورشید به تأخیر بیاندازد:
از انس روایت است: از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: (تلک صلاه المنافق، یجلس و یرقب الشمس حتی إذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها أربعا لایذکر الله إلا قلیلا)(مسلم) «این نماز منافق است که می‌نشیند و منتظر می‌ماند تا خورشید بین دو شاخ شیطان قرار بگیرد، آنگاه بلند می‌شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی که به زمین نوک می‌زند) تندتند می‌خواند و در آن یادی از خدا نمی‌کند مگر اندک».
 وقت نماز مغرب:
از سلمه بن أکوع روایت است: (أن رسول الله کان یصلی المغرب إذا غربت الشمس و توارت بالحجاب)(مسلم) «پیامبر نماز مغرب را همینکه خورشید غروب می‌کرد و پنهان می‌شد می‌خواند.
مستحب بودن تأخیر نماز عشاء تا زمانیکه شقتی در آن نباشد:
از عایشه(رض) روایت است: (أعتمم النبی ذات لیله حتی ذهب عامه اللیل، و حتی نام أهل المسجد، ثم خرج فصلی، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق علی أمتی) (مسلم) «شبی پیامبر نماز (عشاء) را به تأخیر انداخت تا اینکه قسمت اعظم شب گذشت و اهل مسجد خوابیدند، سپس خارج شد، نماز را خواند و فرمود: اگرامتم به سختی نمی‌افتادند ألان وقت آن (نماز عشاء) است».
کراهت خواب قبل از نماز عشاء و صحبت کردن (بدون مصلحت) بعد از آن:
از ابوبرزه روایت است: (أن رسول الله(ص) کان یکره النوم قبل العشاء و الحدیث بعدها) (متفق علیه) «پیامبر خوابیدن قبل از عشاء و صحبت کردن بعد از آن را مکروه می‌دانست».
از انس رضی الله عنه روایت است: (نظرنا النبی ذات لیله حتی کان شطر اللیل یبلغه، فجاء فصلی لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قدصلوا ثم رقدوا، و إنکم لم تزالو فی صلاه ما انتظرتم الصلاه) (متفق علیه) «شبی آنقدر منتظر پیامبر ماندیم تا اینکه نیمه شب فرا رسید؛ پس پیامبر آمد و برای ما امامت کرد سپس برایمان خطبه هایی خواند و فرمود: آگاه باشید که مردم نماز خوانده‌اند و خوابیده‌اند و شما از وقتی که منتظر نماز مانده‌اید، همواره در نماز بوده‌اید».
مستحب است نماز صبح در اول وقت خوانده شود (تغلیس – تاریکی اول فجر):
از عایشه(رض) روایت است: (کن نساء المؤمنات یشهدن مع رسول الله صلاه الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ینقلبن إلی بیوتهن حین یقضین الصلاه، لایعرفهن أحد من الغلس) (متفق علیه) «زنان مؤمن با پیامبر در نماز صبح حاضر می‌شدند در حالیکه خود را با لباسهایی (از خز یا پشم) می‌پوشیدند؛ و پس از آن که نمازشان را ادا می‌کردند به خانه‌هایشان باز می‌گشتند در حالیکه هیچ کس به خاطر تاریکی آنها را نمی‌شناخت».
قضای نمازهای فوت شده
از انس روایت است که گفت: پیامبر فرمود: (من نسی صلاه أو نام عنها فکفارتها أن یصلیها إذا ذکرها)(مسلم) «هر کس نمازی را فراموش کند یا به خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره آن این است که هرگاه به یادش آمد آن را بخواند».
……………………………………..
برگرفته از کتاب:مختصر فقه از ادله‌ی قرآن کریم و سنت صحیح 
منبع: پایگاه وااسلاماه
همچنین از لینک های زیر دیدن فرمایید:
آیا نام نمازهای پنجگانه در قرآن آمده است؟ با ذکر دلایل از قرآن
جدول سالانه اوقات نماز برای اهل سنت در شهرهای مختلف کشور
جدول های اوقات شرعی رمضان برای تمام شهرهای کشور
آموزش تعیین اوقات شرعی بدون استفاده از ساعت
ابزار نمایش اوقات شرعی اهل سنت
آموزش نماز، وضو، غسل، تیمم، نمازجمعه، عیدین و نماز جنازه
موضوع:, فقه و احکام
| ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
۲ پاسخ به “اوقات شرعی نمازهای پنجگانه”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  هدایت الله says:

  من یک سنی هستم میخوایم بدانم که نماز عصر خود را چی وقت بخوانم

  پاسخ :
  در همین مطلب بیان شده است.

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  اویس says:

  سلام ممنون که پاسخ دادید

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 33نفر
 • بازدید امروز 77136
 • بازدید دیروز 128139
 • بازید کل 104591252

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com